Ministarstvo poljoprivrede: Ne postoji odluka EK o oduzimanju 10 % potpora za izravna plaćanja

Slika /slike/Priopcenja/20220325kontrola.jpg
Temeljem medijskih napisa i opravdanog interesa javnosti ovim putem se očitujemo da ne postoji odluka Europske komisije o oduzimanju 10 % iznosa namijenjenog izravnim plaćanjima, već je u tijeku redovni proces kontrola i s tim u vezi korekcija eventualnih nepravilnih isplata, tek kada isti završi.
U svim zemljama članicama uvriježen je isti postupak, s obzirom da EK donosi propise, ali za njihovu implementaciju zadužena je država članica, revizijske misije služe za ujednačavanje procesa kontrola zemalja članica i pronalaženja različitosti tumačenja EU propisa. Od ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju revizori Europske komisije i Europskog revizorskog suda su bili u 30 revizijskih misija kojima su obuhvaćene različite vrste potpora financirane iz EU fondova, pri čemu je gotovo trećina izvršena u posljednje dvije godine.
 
Revizijske misije shvaćamo kao potreban korak unapređenja sustava kontrola i provedbe EU propisa te sukladno dosadašnjoj praksi te poduzetim korektivnim mjerama, dodatnim administrativnim kontrolama i kontrolama na terenu, a nakon završetka cjelovitog postupka spomenute revizije, moći ćemo se očitovati o eventualnoj primjeni financijskih ispravaka.
 
Ovim putem koristimo priliku i informirati javnost da upravo završena revizija izdataka Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj za 2021. godinu, koju je proveo Europski revizorski sud, nije utvrdila niti jednu grešku, o čemu smo obaviješteni 24. ožujka 2022. godine.

Pisane vijesti