Konzumna jaja označena znakom „Dokazana kvaliteta - Hrvatska“ uskoro na tržištu

Slika /slike/Priopcenja/2022_2_2.jpg
U cilju lakše primjene postupka i informiranja o prednostima koje ovaj sustav pruža proizvođačima, a potrošačima olakšalo kupnju te približilo značenje i prednosti koje donosi znak na hrani koju kupuju, Ministarstvo poljoprivrede izradilo je Vodič o nacionalnom sustavu kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda „Dokazana kvaliteta“ za konzumna jaja. Također je objavljen i Priručnik s uputama za korištenje znaka i grafički izgled znaka Dokazana kvaliteta koji sadrži potrebne smjernice za uporabu znaka i logotipa te predloške dizajna na sredstvima komunikacije i promocije i Vodič za promidžbu nacionalnog sustava kvalitete u kojem su predloženi primjeri navođenja znaka „Dokazana kvaliteta“ na prodajnim mjestima.
 
U rujnu 2021. godine Ministarstvo poljoprivrede donijelo je Rješenje o priznavanju oznake „Dokazana kvaliteta“ za konzumna jaja, a podnositelj zahtjeva je Udruga za znanost o peradi te se konzumna jaja s novom oznakom uskoro mogu naći na tržištu. Putem jedinstvenog znaka na ambalaži konzumnih jaja „Dokazana kvaliteta – Hrvatska“ potrošač će biti informiran da kupuje jaja domaćeg podrijetla i više kvalitete iz kontrolirane proizvodnje. Najznačajniji preduvjeti za ostvarivanje prava na korištenje znaka „Dokazana kvaliteta – Hrvatska“ za konzumna jaja je pravilan odabir hibrida kokoši nesilica te primjena propisane tehnologije proizvodnje koja uključuje način držanja, kvalitetnu hranidbu, održavanje svih postupaka zaštite zdravlja i dobrobiti kokoši nesilica.
 
Prvi sektor koji je prepoznao prednost ovog sustava je sektor proizvodnje voća, a Zahtjev za priznavanje oznake „Dokazana kvaliteta“ voće podnijela je Hrvatska voćarska zajednica te se od rujna prošle godine na tržištu mogu kupiti jabuke označene ovim znakom. Ministarstvo poljoprivrede zaprimilo je i treći Zahtjev za priznavanje oznake „Dokazana kvaliteta“, a odnosi se na sektor proizvodnje povrća, a podnositelj zahtjeva je Zajednica udruga hrvatskih povrćara. Trenutno je predmetna specifikacija u postupku notifikacije na EU razini.
 
Više informacija o nacionalnom sustavu kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda „Dokazana kvaliteta“ potražite na poveznici Dokazana kvaliteta

Pisane vijesti