Kod uginulih goveda potvrđena bolest bedrenica

Slika /slike/Genericke/2019-krave na pasnjaku.jpg


 

Razudbu lešina uginulih životinja i laboratorijsku analizu uzoraka od uginulih životinja proveo je Hrvatski veterinarski institut u Zagrebu. Dana 16. srpnja 2022. godine Ministarstvo poljoprivrede zaprimilo je od Hrvatskog veterinarskog instituta rezultate razudbenog nalaza kao i rezultate provedenih laboratorijskih pretraga kojima je potvrđena bolest bedrenica (antraks).

Ministarstvo poljoprivrede je dana 13. srpnja 2022. godine zaprimilo obavijest o uginuću goveda na području Parka prirode “Lonjsko Polje”.
Odmah po zaprimanju informacije od strane ovlaštene veterinarske organizacije provedeno je uzorkovanje uginulog goveda u svrhu isključivanje bedrenice, a laboratorijskim pretraživanjem je 15. srpnja 2022. godine utvrđen negativan rezultat.

Prema informaciji zaprimljenoj 14. srpnja 2022. godine od strane veterinarske inspekcije, s obzirom da je na području Parka prirode „Lonjsko Polje“ pašnjaka Osekovo uginuo veći broj životinja te da je uginućima prethodila i pojava neuroloških kliničkih znakova, Ministarstvo poljoprivrede odredilo je i razudbu lešina dvije uginule životinje te od istih uzimanje uzorka za laboratorijsku dijagnostiku u svrhu isključivanja bedrenice i uzimanje uzoraka mozga u svrhu isključivanja bjesnoće i goveđe spongiformne encefalopatije.

Razudbu lešina uginulih životinja i laboratorijsku analizu uzoraka od uginulih životinja proveo je Hrvatski veterinarski institut u Zagrebu. Dana 16. srpnja 2022. godine Ministarstvo poljoprivrede zaprimilo je od Hrvatskog veterinarskog instituta rezultate razudbenog nalaza kao i rezultate provedenih laboratorijskih pretraga kojima je potvrđena bolest bedrenica (antraks).

U zajedničkoj koordinaciji Ministarstva poljoprivrede i Državnog inspektorata RH provode se daljnje aktivnosti i mjere na području pašnjaka Osekovo, Parka prirode “Lonjsko Polje” u cilju sprječavanja širenja i suzbijanja zarazne bolesti.

Pisane vijesti