Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za dodjelu sredstava iz Programa potpore za unapređenje uvjeta stanovanja mladih poljoprivrednika za 2024.

Slika /slike/Priopcenja/mladi1052024.jpg
Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za dodjelu sredstava iz Programa potpore za unapređenje uvjeta stanovanja mladih poljoprivrednika za 2024. (dalje u tekstu Program) vrijedan 1 milijun EUR.

Zahtjev mogu podnijeti jedinice lokalne samouprave koje su donijele program potpore za unapređenje stanovanja mladih obitelji i koje su u svojim proračunima za 2024. godinu osigurale financijska sredstva za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji na selu.

Krajnji primatelji potpore jesu mladi poljoprivrednici koji su zadovoljili uvjete propisane u programima jedinica lokalne samouprave za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji na selu te koji zadovoljavaju dodatne uvjete iz Programa:
  • upisani su u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva
  • nositelj poljoprivrednog gospodarstva nije stariji od 40 godina u godini podnošenja zahtjeva.

Krajnji rok za podnošenje Zahtjeva je 30. rujna 2024. godine.

Javni poziv dostupan je na poveznici. 

Pisane vijesti