Javne institucije nabavljat će svježu i domaću hranu od hrvatskih proizvođača

Slika /slike/Priopcenja/2020_04_03nabava.jpg
Zbog poremećaja u kratkim lancima opskrbe hranom nastalih uslijed epidemije koronavirusa te ublažavanja posljedica zbog otežanih uvjeta trženja naših poljoprivrednih proizvođača, Vlada Republike Hrvatske je donijela odluku kojom se nalaže javnim naručiteljima da će za vrijeme trajanja bolesti COVID-19 poljoprivredne i prehrambene proizvode nabavljati od gospodarskih subjekata obvezno primjenjujući i dajući prednost već propisanim kriterijima definiranima u Zakonu o javnoj nabavi.

Kriteriji na koje se stavlja naglasak se odnose na kvalitetu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda osobito vodeći računa da su isti proizvodi sezonski, ekološki, integrirani proizvodi i dr., čime se osigurava veća svježina ili niže opterećenje okoliša u pogledu kraćeg prijevoza, bez obzira na vrstu postupka javne nabave.

Odlukom se javnim naručiteljima omogućuje da povećane količine poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda izravno nabavljaju od drugog gospodarskog subjekta uz primjenu pregovaračkog postupka bez prethodne objave, ako mu ugovoreni gospodarski subjekt nije u mogućnosti isporučiti ugovorene količine koje su u skladu s prethodno navedenim kriterijima.
„U ovim izvanrednim okolnostima naši liječnici, medicinske sestre, vojska i policija i svi na prvoj liniji obrane od ovog virusa jest će domaće, svježe i kvalitetno te istovremeno podupirati hrvatske proizvođače. Time ćemo još jednom pokazati zajedništvo i solidarnost u najtežim trenucima. Svjesni smo da će ova kriza promijeniti navike, stoga radimo na izradi nacionalne online platforme kojom bi domaćim proizvođačima olakšali prodaju, a kupcima osigurali lak i brz pristup svježoj, domaćoj i kvalitetnoj hrani“, ističe ministrica poljoprivrede Marija Vučković.

S obzirom na brojne poteškoće i ograničenja u lancu opskrbe hranom Ministarstvo poljoprivrede radi na izradi tzv. digitalnu tržnicu na kojoj će se ponuditelji poljoprivredno prehrambenih proizvoda izlistavati te na taj način olakšati javnim naručiteljima pronalaženje dobavljača.

Pisane vijesti