Hrvatska na Vijeću ministara predložila reviziju kriznih mehanizama

Slika /slike/Priopcenja/ca05cdd0-2414-4f79-b857-4b4b084a2f6a.jpg
U utorak, 30. svibnja 2023., u Bruxellesu je održano Vijeće ministara poljoprivrede i ribarstva EU na kojem je hrvatsko izaslanstvo  predvodila ministrica Marija Vučković. Hrvatska je na ovom sastanku Vijeća na dnevni red uspjela uvrstiti čak dvije teme kojima želi inicirati izmjenu EU zakonodavstva na način da ono bude u skladu s potrebama poljoprivrednih proizvođača, ali i zahtjevima potrošača. U okviru točke o stanju na tržištu Hrvatska je predložila pokretanje političke rasprave o potrebi revizije postojećih mehanizama odgovora na krize unutar Uredbe o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda, za što je dobila široku podršku država članica. Također, Hrvatska je nastavno na inicijativu Odbora za poljoprivredu Hrvatskog sabora pozvala Komisiju da revidira trenutne prakse stavljanja na tržište zamrznutih proizvoda.

Europska komisija dala je analizu stanja na tržištu poljoprivrednih proizvoda koja pokazuje blagi oporavak, pad cijena ulaznih troškova i nižu stopu inflacije, no na tržište znatno utječu loši klimatski uvjeti u dijelovima EU od proljetnog mraza, dugotrajnih suša, a odnedavno i poplava koje su prouzročile velike štete na poljoprivrednim površinama. Portugalsko izaslanstvo je izvijestilo o nepovoljnim klimatskim uvjetima u nekoliko europskih zemalja u hidrološkoj godini 2022./2023. Hrvatsko izaslanstvo tom je prilikom s podijelilo informacije o poplavama i štetama koje su nanijele poljoprivrednim površinama, zgradama i strojevima te je zatražila aktivaciju svakog mogućeg oblika pomoći, bilo u vidu poljoprivredne pričuve ili drugih instrumenata koji su na raspolaganju.

Kao odgovor na poteškoće u pojedinim sektorima koje su iznijeli ministri, Europska komisija je izrazila spremnost aktiviranja preostalog dijela poljoprivredne pričuve u iznosu od 250 mil. eura za pogođene sektore, podsjetila na mogućnost pozivanja na „višu silu“ kako bi proizvođači koji su zbog vremenskih nepogoda ostali bez proizvodnog potencijala i dalje mogli primati potpore te najavila mogućnost izmjene Strateških planova u vidu realokacije sredstava namijenjenih investicijama u stavke namijenjene obnovi poljoprivrednog potencijala kako bi se sanirale štete te razmatranje povećanja iznosa avansnih plaćanja.

Također, ministri su raspravljali o mogućnostima daljnje potpore Ukrajini, čemu je  prisustvovao i ukrajinski ministar agrarne politike i hrane Mykola Solskyi, a tom je prilikom još jednom izražena puna solidarnost i spremnost Hrvatske da pruži ciljanu pomoć i podijeli iskustvo, posebice po pitanju poslijeratne obnove poljoprivrednog potencijala.

Od ostalih tema, ministri su razmijenili mišljenja o aspektima sigurnosti i rasipanja hrane Uredbe o ambalaži i ambalažnom otpadu, a Europska komisija je izvijestila o Petoj konferenciji ministara poljoprivrede Afričke unije i EU-a te o napretku u pregovorima o Sporazumu o slobodnoj trgovini s Australijom. 

Pisane vijesti