Hrvatska na Vijeću ministara poljoprivrede naglasila nužnost opreznog pristupa po pitanju Uredbe o genomskim tehnikama

Slika /slike/Priopcenja/e0c23cba-8df8-4a30-866b-7e9856442020.JPG
U Bruxellesu je dana 20. studenog 2023. održano Vijeće ministara poljoprivrede i ribarstva na kojem je hrvatsko izaslanstvo predvodila ministrica Marija Vučković.

Održana je prva razmjena mišljenja o ribolovnim mogućnostima za iduću godinu. Ministrica Vučković naglasila je da su znanstvene podloge i uvažavanje socio-ekonomskog konteksta iznimno važno polazište za ovakve rasprave, a ambiciozni ciljevi zaštite kojima je Hrvatska predana i na međunarodnoj razini daju smjernice za održivo ribarstvo. Kako su živi morski resursi djeljivi, izuzetno je važan konsolidirani i konzistentan pristup na međunarodnoj razini.

Predsjedništvo je predstavilo stanje dosadašnjih rasprava o Uredbi o novim genomskim tehnikama. Iako je postignut određeni napredak u pojedinim tehničkim  pitanjima, Hrvatska je pripremila dokument u kojem traži prijelazno razdoblje od 7 godina u kojem bi države mogle same odlučiti hoće li i u kojem opsegu dopustiti stavljanje na tržište sjemena i bilja nastalog novim genomskim tehnikama. U tom razdoblju bi Komisija imala vremena napraviti procjenu učinka, a države članice bi se potom mogle vratiti raspravi o zajedničkom pristupu zasnovanom na znanstvenim činjenicama, analizama i podacima. Ministrica Vučković istaknula je i da je nužno jasno razgraničiti odnos s ekološkom i konvencionalnom poljoprivredom, a naglasila je i da je potrebno na zadovoljavajući način riješiti pitanje patenata.

Usvojeni su Zaključci Vijeća o dugoročnoj viziji ruralnih područja, gdje se Hrvatska posebno zalaže za koherentnost politika i mjere protiv depopulacije.

Pisane vijesti