Objavljeni Naredba i Rješenje zbog izbijanja influence ptica

Slika /slike/Priopcenja/purice17112023.jpg
Dana 17. studenog Rješenjem od strane Ministarstva poljoprivrede određena je zona zaštite i zona nadziranja zbog izbijanja influence ptica podtip H5N1 u općini Oriovac, a koje se odgovarajući primjenjuje na subjekte koji drže perad i ptice u zatočeništvu, druge relevantne pravne ili fizičke osobe. Trenutno je u tijeku dokazivanje patogenosti virusa, ali s obzirom na dodatne epidemiološke pokazatelje najvjerojatnije se radi o visoko-patogenoj influenci ptica.

Također, objavljena je i Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske (NN 138/23), koja stupa na snagu 18. studenoga 2023. godine.

Mjere propisane Naredbom određuju obvezno držanje sve peradi i ptice u zatočeništvu u zatvorenim nastambama kako bi se spriječio svaki kontakt s divljim pticama. Vodena perad (patke i guske) moraju se držati odvojeno od ostale peradi. Obavezna je provedba higijenskih i biosigurnosnih mjera u uzgojima peradi. Mjere se odnose na područje cijele Republike Hrvatske.

Dodatno za zonu ograničenja (zona zaštite i zona nadziranja) određenim zbog pojave influence ptica, zabranjeno je premještanje peradi i ptica u zatočeništvu i njihovih proizvoda, nusproizvoda i drugih materijala kojima bi se mogla proširiti influenca ptica. Eventualna izuzeća o premještanju moguća su u skladu s odredbama Delegirane uredbe (EU) 2020/687 i odobrenjem od strane veterinarske inspekcije državnog inspektorata.

U svrhu ranog otkrivanja visokopatogene influence ptica, iznimno je važno nadležnoj ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji odmah prijaviti svaku promjenu zdravstvenog stanja i ponašanja peradi, smanjenje proizvodnje, smanjenje unosa hrane i/ili vode te uginuća peradi i ptica u zatočeništvu.

Ovim putem Ministarstvo poljoprivrede apelira na odgovorno ponašanje svih subjekata koji drže perad i ptice u zatočeništvu sa zamolbom da se pridržavaju odredbi Naredbe kako bi se spriječila daljnja pojava bolesti u domaćim uzgojima peradi i ptica u zatočeništvu.


Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske

Rješenje o određivanju zona ograničenja i zaraženih zbog izbijanja influence ptica
 

Pisane vijesti