Hrvatska može koristiti naziv „teran“ na svojim deklaracijama boca vina

Slika /slike/Priopcenja/2020_09_09_teran.jpg
U srijedu, 9. rujna 2020. godine, Opći sud  je objavio presudu kojom Republika Hrvatska zadržava pravo da domaći vinari koriste naziv ''teran'' kao sorte vina na deklaracijama boca vina iz Republike Hrvatske koje nose zaštićenu oznaku izvornosti „Hrvatska Istra“.

Presuda je donesena u predmetu povodom tužbe koju je Slovenija podnijela protiv Europske komisije radi poništenja Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/1353 od 19. svibnja 2017. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 607/2009 u pogledu sorti vinove loze i njihovih sinonima koji se mogu navesti na etiketi vina. Opći sud je u potpunosti prihvatio izneseno stajalište Europske komisije i Republike Hrvatske koja se u postupak uključila na njenoj strani te je presudio da Delegirana uredba Komisije ostaje na snazi.
 
Riječ  je o tužbi kojom je Slovenija tražila poništenje Delegirane uredbe (EZ) 2017/1353, kojom je Republici Hrvatskoj dozvoljeno korištenje naziva „teran“ kao sorte vina na deklaracijama boca vina iz Republike Hrvatske koje nose zaštićenu oznaku izvornosti „Hrvatska Istra“. Zaštita oznake izvornosti „teran“ na razini Europske unije samostalan je čin Republike Slovenije, kakav je bio dopušten tadašnjom regulativom. Republika Hrvatska se u postupak uključila na strani tuženika - Europske komisije. U Intervencijskom podnesku RH je podržala stranu EK te kroz cijeli podnesak isticala da je teran sorta i da ne predstavlja ekskluzivno pravo Slovenije za korištenje naziva sorte, već je to zajednička baština i jedne i druge države, što je argumentirano povijesnim, stručnim i znanstvenim dokazima. Također je u Intervencijskom podnesku dana određena kritika zaštite vina teran kao zaštićene oznake izvornosti, budući da takva oznaka ne sadrži zemljopisni pojam, već je riječ o nazivu sorte.
 
„S obzirom na značaj terana za istarsko i hrvatsko vinarstvo, opetovano smo od Europske komisije tražili adekvatno rješenje postojećeg problema. Delegiranom uredbom o kojoj je ovdje riječ ispravljena je nepravda s kojom su se istarski vinari suočili u svjetlu pristupanja Europskoj uniji, nakon više od pola tisućljeća mirne koegzistencije kraškog i istarskog terana i odgovarajućih postupaka označivanja vina u zajedničkim državama i državnim zajednicama, koje ćemo nastaviti i ubuduće. Ova presuda suda u Luxembourgu, kojom se slovenska tužba vezano za korištenje oznake teran pobija u svim točkama, potvrđuje da naši vinari imaju pravo koristiti svoju oznaku te je važna za Hrvatsku u ekonomskom smislu i smislu očuvanja dugogodišnje tradicije proizvodnje vrhunskih vina. Riječ je o intenzivnoj suradnji te zajedničkoj inicijativi i uspjehu Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva vanjskih poslova, Hrvatske gospodarske komore, Istarske županije i hrvatskih vinara“, istaknula je ministrica poljoprivrede Marija Vučković.
 

Pisane vijesti