Anketa o proizvodnji meda u 2022. godini

Slika /slike/Priopcenja/anketa1172023.jpg
U skladu s Prilogom V. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2022/1475 оd 6. rujna 2022. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe (EU) 2021/2115 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu evaluacije strateških planova u okviru ZPP-a i pružanja informacija za praćenje i evaluaciju, Republika Hrvatska obvezna je dostavljati Europskoj komisiji proizvodne i tržišne podatke vezane uz proizvodnju meda.

U tu svrhu Ministarstvo poljoprivrede je izradilo Anketu o proizvodnji meda u 2022. godini koja je dostupna svim pčelarima na poveznici.

Anketa je anonimna i služi isključivo za potrebe izvještavanja Europske komisije.

Molimo Vas da odvojite dio Vašeg vremena i ispunite anketni upitnik sukladno proizvodnji Vašeg pčelinjaka u 2022. godini, kako bi uzorak bio reprezentativan i prikupljeni podaci bili reprezentativni u davanju vjerodostojne slike hrvatske pčelarske proizvodnje, obzirom da se na istim podacima temelji udio dodijeljenih sredstava od strane Europske komisije za sektorske intervencije u pčelarstvu u okviru Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike 2023. – 2027. godine.

Anketa će biti dostupna za popunjavanje do 11. kolovoza 2023. godine.
 
Zahvaljujemo na sudjelovanju!
 

Pisane vijesti