700.000 kuna za uzgojne organizacije u stočarstvu

Za podršku institucionalnom, organizacijskom i programskom razvoju uzgojnih organizacija u području stočarstva Ministarstvo poljoprivrede objavljuje Javni poziv za sufinanciranje rada uzgojnih organizacija u području stočarstva u 2016. godini. Ukupna rezervirana sredstva za ovaj poziv iznose 700.000 kuna, a očekivani rezultati potpore su jačanje administrativnih kapaciteta uzgojnih organizacija i učinkovitije provođenje uzgojnih programa.

Korisnici potpore su uzgojne organizacije koje:

  • imaju sjedište u Republici Hrvatskoj te djeluju na nacionalnoj razini,
  • imaju suglasnost Ministarstva za bavljenje uzgojem uzgojno valjanih životinja sukladno odredbama Zakona o stočarstvu i pripadajućih pravilnika
  • podnesu zahtjev sukladno uvjetima ovog Poziva,
  • dostave potrebnu dokumentaciju sukladno ovom Pozivu,
  • pravovremeno i u potpunosti ispunjavaju sve preuzete ugovorne obveze na temelju prijašnjih dodjela financijskih sredstava i sufinanciranja,
  • nemaju nepodmirenih obaveza javnih davanja.

Uzgojne udruge koje su članovi uzgojnog saveza i/ili središnjeg saveza uzgajivača nemaju se pravo pojedinačno prijavljivati na Poziv.

Poziv se otvara danom objave u Narodnim novinama. Rok za dostavu prijava za Poziv počinje danom objave Poziva u Narodnim novinama, a traje 14 (četrnaest) dana od dana objave.

Tekst Poziva i popratne obrasce (Prilog 1 i Prilog 2) možete preuzeti ovdje.

„Ovo je izvrsna prilika za uzgojne organizacije u području stočarstva i pozivam sve koji zadovoljavaju uvjete da se odazovu ovom Javnom pozivu.“

izjavio je ministar Tomislav Tolušić prilikom objave Javnog poziva.Stranica