Jednostavna nabava

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Rok za dostavu ponuda je istekao!

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Dodatnu memorije za servere

Evidencijski broj: 269/2021/JN
Predmet: Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Dodatnu memorije za servere
Rok za dostavu ponuda: 28.09.2021 16:00
21.09.2021 Dokumentacija za nadmetanje
21.09.2021 PRILOG II_Troškovnik_Dodatna memorija za servere
21.09.2021 PRILOG III_Izjava o nekažnjavanju
21.09.2021 PRILOG I_Ponudbeni_list_Dodatna memorija za servere