Jednostavna nabava

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Rok za dostavu ponuda je istekao!

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Promidžbu nacionalne staklenke i meda hrvatskih pčelinjaka

Evidencijski broj: 209/2021/JN
Predmet: Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Promidžbu nacionalne staklenke i meda hrvatskih pčelinjaka
Rok za dostavu ponuda: 13.09.2021 11:00
03.09.2021 Dokumentacija za nadmetanje
03.09.2021 PRILOG II_Troškovnik - tehnička specifikacija
03.09.2021 PRILOG III_Izjava o nekažnjavanju
03.09.2021 PRILOG I_Ponudbeni list