Jednostavna nabava

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Rok za dostavu ponuda je istekao!

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Adaptaciju poslovnog prostora u Osijeku

Evidencijski broj: 40/2021/JN
Predmet: Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Adaptaciju poslovnog prostora u Osijeku
Rok za dostavu ponuda: 01.09.2021 11:00
25.08.2021 Dokumentacija za nadmetanje
25.08.2021 Prilog II - Troškovnik
25.08.2021 Prilog I - Tehnički elaborat
25.08.2021 Prilog III - Ponudbeni list
25.08.2021 PRILOG IV - Izjava o nekažnjavanju