Jednostavna nabava

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Rok za dostavu ponuda je istekao!

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Licencu za informacijski sustav za konverziju dokumenata u digitalnom obliku

Evidencijski broj: 249/2021/JN
Predmet: Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Licencu za informacijski sustav za konverziju dokumenata u digitalnom obliku
Rok za dostavu ponuda: 26.08.2021 13:00
19.08.2021 Dokumentacija za nadmetanje
19.08.2021 Prilog V - Tehnička specifikacija
19.08.2021 Prilog I - Projektni zadatak
19.08.2021 Prilog IV - Izjava o nekažnjavanju
19.08.2021 Prilog III - Troškovnik
19.08.2021 Prilog II - Ponudbeni list