Jednostavna nabava

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Rok za dostavu ponuda je istekao!

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Grafičku priprema i tisak informativno-edukativnih materijala za sprječavanje otpada od hrane

Evidencijski broj: 262/2021/JN
Predmet: Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Grafičku priprema i tisak informativno-edukativnih materijala za sprječavanje otpada od hrane
Rok za dostavu ponuda: 13.08.2021 11:00
06.08.2021 Dokumentacija za nadmetanje
06.08.2021 Prilog IV_Projektni zadatak
06.08.2021 Prilog_ II_Troškovnik i specifikacija