Jednostavna nabava

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Rok za dostavu ponuda je istekao!

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Izvođenje radova na održavanju šumske prometnice BILJEG – KOLO STRAŽA, na području Sisačko-moslavačke županije

Evidencijski broj: 261/2021/JN
Predmet: Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Izvođenje radova na održavanju šumske prometnice BILJEG – KOLO STRAŽA, na području Sisačko-moslavačke županije
Rok za dostavu ponuda: 12.08.2021 12:00
04.08.2021 Dokumentacija za nadmetanje
04.08.2021 PRILOG_II_Ponudbeni_troskovnik
04.08.2021 Biljeg_Kolo_Straža_karta_TK
04.08.2021 PRILOG III_Izjava o nekaznjavanju
04.08.2021 PRILOG_I_Ponudbeni_list