Jednostavna nabava

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Rok za dostavu ponuda je istekao!

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Izradu promotivnih materijala za potrebe organizacije nastupa RH na Svjetskoj izložbi lova i prirode, Budimpešta, Mađarska

Evidencijski broj: 251/2021/JN
Predmet: Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Izradu promotivnih materijala za potrebe organizacije nastupa RH na Svjetskoj izložbi lova i prirode, Budimpešta, Mađarska
Rok za dostavu ponuda: 09.08.2021 09:00
02.08.2021 Dokumentacija za nadmetanje
02.08.2021 Prilog II_Troškovnik
04.08.2021 Prilog_nadopuna