Jednostavna nabava

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Rok za dostavu ponuda je istekao!

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Informacijski sustav za konverziju dokumenata u digitalnu formu

Evidencijski broj: 249/2021/JN
Predmet: Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Informacijski sustav za konverziju dokumenata u digitalnu formu
Rok za dostavu ponuda: 09.08.2021 11:00
30.07.2021 Dokumentacija za nadmetanje
30.07.2021 Prilog_V_Tehnička_specifikacija
30.07.2021 Prilog_I_Projektni_zadatak
30.07.2021 Prilog_IV_Izjava_o_nekažnjavanju
30.07.2021 Prilog_III_Troškovnik
30.07.2021 Prilog_II_Ponudbeni list