Jednostavna nabava

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Rok za dostavu ponuda je istekao!

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za usluge revizije i tehničke kontrole nad izvođenjem projekta digitalizacije i izrade nove arhitekture Geoinformacijskog sustava ribarstva

Evidencijski broj: 246/2021/JN
Predmet: Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za usluge revizije i tehničke kontrole nad izvođenjem projekta digitalizacije i izrade nove arhitekture Geoinformacijskog sustava ribarstva
Rok za dostavu ponuda: 25.06.2021 12:00
17.06.2021 Dokumentacija za nadmetanje
17.06.2021 Prilog II - Projekt za GISR nadzor
17.06.2021 Prilog VII - Tablica - Popis projekata ugovora
17.06.2021 Prilog III - Troškovnik
17.06.2021 Projektni zadatak GISR
17.06.2021 Prilog VI - Izjava ponuditelja o podatku kriterija za odabir ENP
17.06.2021 Prilog V - Kriteriji za odabir
21.07.2021 Zapisnik o odabiru ponuda