Jednostavna nabava

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Rok za dostavu ponuda je istekao!

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Nabavu prijenosne računalne opreme specifičnih tehničkih karakteristika prilagođene za rad u terenskim uvjetima

Evidencijski broj: 233/2021/JN
Predmet: Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Nabavu prijenosne računalne opreme specifičnih tehničkih karakteristika prilagođene za rad u terenskim uvjetima
Rok za dostavu ponuda: 03.05.2021 15:00
26.04.2021 Dokumentacija za nadmetanje
26.04.2021 PRILOG I - Ponudbeni list
26.04.2021 PRILOG III - Tehnička specifikacija
26.04.2021 PRILOG II - Troškovnik
26.04.2021 PRILOG IV - Izjava o nekažnjavanju
07.05.2021 Odluka o odabiru / poništenju