Jednostavna nabava

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Rok za dostavu ponuda je istekao!

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Nabavu usluge praćenja i analize medija na temu poljoprivrede, ruralnog razvoja i ribarstva

Evidencijski broj: 77/2021/JN
Predmet: Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Nabavu usluge praćenja i analize medija na temu poljoprivrede, ruralnog razvoja i ribarstva
Rok za dostavu ponuda: 25.03.2021 13:00
17.03.2021 Dokumentacija za nadmetanje
17.03.2021 Prilog V_Izjava o sposobnosti
17.03.2021 Prilog_I_Ponudbeni_list
17.03.2021 PRILOG IV_Izjava o nekažnjavanju
17.03.2021 Prilog_III_Troškovnik
17.03.2021 Prilog_II_Projektni_zadatak_2021_UR+ZC