Jednostavna nabava

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Rok za dostavu ponuda je istekao!

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Uslugu izrade studije o utjecaju na okoliš Nacionalnog razvoja akvakulture prema Projektnom zadatku

Evidencijski broj: 199/2021/JN
Predmet: Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Uslugu izrade studije o utjecaju na okoliš Nacionalnog razvoja akvakulture prema Projektnom zadatku
Rok za dostavu ponuda: 23.03.2021 13:00
16.03.2021 Dokumentacija za nadmetanje
16.03.2021 Prilog I Projektni zadatak
16.03.2021 PRILOG V Izjava o roku izvršenja
16.03.2021 Prilog IV Predložak popisa ugovora o izvršenim uslugama
16.03.2021 PRILOG VI Izjava o nekaznjavanju
16.03.2021 Prilog II Ponudbeni list
16.03.2021 Prilog III Kriteriji za odabir ponude