Jednostavna nabava

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Rok za dostavu ponuda je istekao!

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave usluge Izrade edukativnih materijala iz programa stočarske proizvodnje

Evidencijski broj: 35/2020/JN
Predmet: Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave usluge Izrade edukativnih materijala iz programa stočarske proizvodnje
Rok za dostavu ponuda: 02.10.2020 11:00
25.09.2020 Dokumentacija za nadmetanje
25.09.2020 PRILOG II_Troškovnik_tehnička_specifikacija
25.09.2020 PRILOG III_Izjava_o_nekažnjavanju
25.09.2020 PRILOG I_Ponudbeni_list