Jednostavna nabava

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Rok za dostavu ponuda je istekao!

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave usluge organizacije Školskog mednog dana

Evidencijski broj: 39/2020/JN
Predmet: Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave usluge organizacije Školskog mednog dana
Rok za dostavu ponuda: 02.10.2020 13:00
25.09.2020 Dokumentacija za nadmetanje
25.09.2020 Prilog II_Tehnička_specifikacija_troškovnik
25.09.2020 Prilog III_Izjava_o_nekažnjavanju
25.09.2020 Prilog I_Ponudbeni list