Jednostavna nabava

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Rok za dostavu ponuda je istekao!

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Nabavu usluge analize lanca vrijednosti u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda u Republici Hrvatskoj

Evidencijski broj: 249/2020/JN
Predmet: Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Nabavu usluge analize lanca vrijednosti u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda u Republici Hrvatskoj
Rok za dostavu ponuda: 28.09.2020 10:00
18.09.2020 Dokumentacija za nadmetanje
18.09.2020 Prilog II_Troškovnik
18.09.2020 Prilog III_Projektni zadatak_Analiza lanca vrijednosti u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda
18.09.2020 Prilog VI_Izjava za kriterij ENP
18.09.2020 Prilog V _Kriterij za odabir ENP
25.09.2020 Pojašnjenje analiza lanca
05.10.2020 Zapisnik o odabiru ponude