Jednostavna nabava

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Rok za dostavu ponuda je istekao!

Demontaža alu-stijene i automatskih dvokrilnih vrata, nabava i montaža nove alu-staklene stijene i automatskih dvokrilnih vrata na glavnom ulazu zgrade SJEVER u objektu na lokaciji Ulica grada Vukovara 78, Zagreb

Evidencijski broj: 29/2019/JN
Predmet: Demontaža alu-stijene i automatskih dvokrilnih vrata, nabava i montaža nove alu-staklene stijene i automatskih dvokrilnih vrata na glavnom ulazu zgrade SJEVER u objektu na lokaciji Ulica grada Vukovara 78, Zagreb
Rok za dostavu ponuda: 23.04.2019 12:00
12.04.2019 Dokumentacija za nadmetanje
12.04.2019 Prilog II - Troškovnik
12.04.2019 Prilog IV - Izjava o obavljenom uvidu