Jednostavna nabava

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Rok za dostavu ponuda je istekao!

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Najam vozila i usluge posebnog prijevoza - Rent a car

Evidencijski broj: 7/2023/JN
Predmet: Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Najam vozila i usluge posebnog prijevoza - Rent a car
Rok za dostavu ponuda: 21.11.2023 10:00
09.11.2023 Dokumentacija za nadmetanje
09.11.2023 PRILOG II_Troškovnik - tehnička specifikacija
09.11.2023 PRILOG I - Ponudbeni list
09.11.2023 PRILOG III_Izjava o nekažnjavanju
14.11.2023 IZMJENA - PRILOG II_Troškovnik - tehnička specifikacija
14.11.2023 IZMJENA - Dokumentacija za nadmetanje
15.11.2023 IZMJENA 2 - PRILOG II_Troškovnik - tehnička specifikacija