Jednostavna nabava

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Rok za dostavu ponuda je istekao!

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Organizaciju godišnje skupštine GFCM

Evidencijski broj: 141/2023/JN
Predmet: Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Organizaciju godišnje skupštine GFCM
Rok za dostavu ponuda: 30.10.2023 13:00
27.10.2023 Dokumentacija za nadmetanje
27.10.2023 PRILOG I - Ponudbeni list
27.10.2023 Prilog IV - Izjava o nekažnjavanju
27.10.2023 Prilog III - Troškovnik
27.10.2023 Prilog II - Tehnička specifikacija
27.10.2023 Prilog V - Popis glavnih usluga