Jednostavna nabava

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Rok za dostavu ponuda je istekao!

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave usluge sječe i uklanjanja zaraženih stabala u demarkiranom području zaraze KŠO azijskom strizibubom

Evidencijski broj: 190/2023/JN
Predmet: Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave usluge sječe i uklanjanja zaraženih stabala u demarkiranom području zaraze KŠO azijskom strizibubom
Rok za dostavu ponuda: 23.03.2023 11:00
14.03.2023 Dokumentacija za nadmetanje
14.03.2023 PRILOG I - Ponudbeni list
14.03.2023 PRILOG II_Troškovnik
14.03.2023 PRILOG III_Izjava o nekažnjavanju