Jednostavna nabava

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Rok za dostavu ponuda je istekao!

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Izmjenu neispravnog i dotrajalog spremnika tople sanitarne vode

Evidencijski broj: 250/2022/JN
Predmet: Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Izmjenu neispravnog i dotrajalog spremnika tople sanitarne vode
Rok za dostavu ponuda: 22.11.2022 11:00
14.11.2022 Dokumentacija za nadmetanje
14.11.2022 Prilog II - Troškovnik - tehnička specifikacija
14.11.2022 Prilog IV - Popis stručnjaka
14.11.2022 PRILOG III_Izjava o nekažnjavanju
14.11.2022 PRILOG I - Ponudbeni list