Jednostavna nabava

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Rok za dostavu ponuda je istekao!

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Nabavu usluge provjere prihvatljivosti projekata i aktivnosti te izdataka koji se odnose na građevinske radove u okviru investicije C 1.5. R4-I1 – Infrastrukturno opremanje banke hrane i posrednika u lancu doniranja hrane iz NPOO-a

Evidencijski broj: 247/2022/JN
Predmet: Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Nabavu usluge provjere prihvatljivosti projekata i aktivnosti te izdataka koji se odnose na građevinske radove u okviru investicije C 1.5. R4-I1 – Infrastrukturno opremanje banke hrane i posrednika u lancu doniranja hrane iz NPOO-a
Rok za dostavu ponuda: 28.10.2022 15:00
21.10.2022 Dokumentacija za nadmetanje
21.10.2022 PRILOG III_Troškovnik
21.10.2022 Prilog_V_Izjava_o_nekažnjavanju
21.10.2022 Prilog IV_Izjava o raspolaganju sa stručnjacima_
21.10.2022 Prilog_II_Projektni_zadatak