Jednostavna nabava

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Rok za dostavu ponuda je istekao!

Postupak jednostavne nabave za Uslugu pakiranja, adresiranja, skladištenja i distribucije edukativnih materijala osnovnim školama

Evidencijski broj: 189/2022/JN
Predmet: Postupak jednostavne nabave za Uslugu pakiranja, adresiranja, skladištenja i distribucije edukativnih materijala osnovnim školama
Rok za dostavu ponuda: 08.09.2022 11:00
01.09.2022 Dokumentacija za nadmetanje
01.09.2022 Projektni zadatak
01.09.2022 Prilog I - Ponudbeni list
01.09.2022 Prilog II - Troškovnik