Jednostavna nabava

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Rok za dostavu ponuda je istekao!

Postupak jednostavne nabave za Nabavu usluge najma opreme-unutarnje i vanjske te audio i video režije za Izložbu „Hrana nije otpad, i ja mogu utjecati!“

Evidencijski broj: 188/2022/JN
Predmet: Postupak jednostavne nabave za Nabavu usluge najma opreme-unutarnje i vanjske te audio i video režije za Izložbu „Hrana nije otpad, i ja mogu utjecati!“
Rok za dostavu ponuda: 07.09.2022 12:00
30.08.2022 Dokumentacija za nadmetanje
30.08.2022 Prilog II_Projektni zadatak
30.08.2022 Prilog III - Tehnicka_specifikacija s troskovnikom
30.08.2022 PRILOG I - Ponudbeni list