Jednostavna nabava

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Rok za dostavu ponuda je istekao!

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave - Priprema 4. kruga konzultacija s dionicima i zainteresiranom javnošću u okviru savjetovanja pri izradi SP ZPP 2023.-2027.

Evidencijski broj: 228/2022/JN
Predmet: Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave - Priprema 4. kruga konzultacija s dionicima i zainteresiranom javnošću u okviru savjetovanja pri izradi SP ZPP 2023.-2027.
Rok za dostavu ponuda: 27.07.2022 11:00
20.07.2022 Dokumentacija za nadmetanje
20.07.2022 Prilog III - Troškovnik
20.07.2022 Prilog VI - Popis usluga
20.07.2022 Prilog V - Oznaka vidljivosti
20.07.2022 Prilog II - Projektni zadatak