Jednostavna nabava

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Rok za dostavu ponuda je istekao!

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Nabavu uređaja za korisnike za ispis i skeniranje (teren)

Evidencijski broj: 213/2022/JN
Predmet: Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Nabavu uređaja za korisnike za ispis i skeniranje (teren)
Rok za dostavu ponuda: 13.04.2022 11:00
01.04.2022 Dokumentacija za nadmetanje
01.04.2022 PRILOG I - Ponudbeni list
01.04.2022 Prilog II - Troskovnik
01.04.2022 PRILOG IV - Izjava o nekažnjavanju
01.04.2022 Prilog III - Tehnička specifikacija
07.04.2022 Dokumentacija za nadmetanje - izmjena
07.04.2022 Prilog III - Tehnička specifikacija - izmjena