Jednostavna nabava

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Rok za dostavu ponuda je istekao!

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Održavanje informacijskog sustava Upisnik privatnih šumoposjednika

Evidencijski broj: 200/2022/JN
Predmet: Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Održavanje informacijskog sustava Upisnik privatnih šumoposjednika
Rok za dostavu ponuda: 30.03.2022 11:00
22.03.2022 Dokumentacija za nadmetanje
22.03.2022 Prilog II -Ponudbeni list
22.03.2022 PRILOG IV - Izjava o nekažnjavanju
22.03.2022 Prilog III - Troškovnik
22.03.2022 Prilog I - Projektni zadatak