Jednostavna nabava

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Rok za dostavu ponuda je istekao!

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave - Nabava usluge najma multifunkcijskih print/sken uređaja

Evidencijski broj: 1/2022/JN
Predmet: Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave - Nabava usluge najma multifunkcijskih print/sken uređaja
Rok za dostavu ponuda: 24.12.2021 11:00
17.12.2021 Dokumentacija za nadmetanje
17.12.2021 Prilog II - troškovnik
17.12.2021 Prilog I - ponudbeni list