Jednostavna nabava

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Rok za dostavu ponuda je istekao!

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave - Pilot projekt dubinskog senzora na pridnenoj povlačnoj mreži – koći

Evidencijski broj: 235/2021/JN
Predmet: Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave - Pilot projekt dubinskog senzora na pridnenoj povlačnoj mreži – koći
Rok za dostavu ponuda: 20.12.2021 11:00
10.12.2021 Dokumentacija za nadmetanje
10.12.2021 Prilog II - troškovnik
10.12.2021 Prilog IV - izjava o nekažnjavanju
10.12.2021 Prilog III - projektni zadatak
10.12.2021 Prilog I - ponudbeni list