Jednostavna nabava

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Rok za dostavu ponuda je istekao!

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Licence za informacijski sustav za konverziju dokumenata u digitalnom obliku

Evidencijski broj: 249/2021/JN
Predmet: Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Licence za informacijski sustav za konverziju dokumenata u digitalnom obliku
Rok za dostavu ponuda: 13.12.2021 13:00
01.12.2021 Dokumentacija za nadmetanje
01.12.2021 Troškovnik - PRILOG II
01.12.2021 PRILOG I_Ponudbeni list