Jednostavna nabava

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Rok za dostavu ponuda je istekao!

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Nabavu monitora

Evidencijski broj: 270/2021/JN
Predmet: Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Nabavu monitora
Rok za dostavu ponuda: 29.11.2021 11:00
22.11.2021 Dokumentacija za nadmetanje
22.11.2021 Prilog II - Tehnička specifikacija - troškovnik
22.11.2021 PRILOG III - Izjava o nekažnjavanju
22.11.2021 Prilog I -Ponudbeni list