Jednostavna nabava

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Rok za dostavu ponuda je istekao!

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Nabavu radnih stanica (desktop server) za potrebe obrade podataka

Evidencijski broj: 184/2021/JN
Predmet: Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Nabavu radnih stanica (desktop server) za potrebe obrade podataka
Rok za dostavu ponuda: 19.11.2021 11:00
09.11.2021 Dokumentacija za nadmetanje
09.11.2021 PRILOG I_Ponudbeni list
09.11.2021 PRILOG II_Troškovnik
09.11.2021 PRILOG IV_Izjava o nekaznjavanju
09.11.2021 PRILOG III_Tehnička specifikacija
11.11.2021 PRILOG II_Troškovnik - IZMJENA
11.11.2021 Dokumentacija za nadmetanje - IZMJENA