E-savjetovanja

28.02.2020.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja
Prijedlogom nacrta navedenog Pravilnika prenose se odredbe Provedbene direktive Komisije 2020/177/EU оd 11. veljače 2020. o izmjeni direktiva Vijeća 66/401/EEZ, 66/402/EEZ, 68/193/EEZ, 2002/55/EZ, 2002/56/EZ i 2002/57/EZ, direktiva Komisije 93/49/EEZ i 93/61/EEZ te provedbenih direktiva 2014/21/EU i 2014/98/EU u pogledu organizama štetnih za bilje na sjemenu i drugom reprodukcijskom materijalu bilja. Provedbena direktiva Komisije (EU) 2020/177 utvrđuje posebna pravila te popis reguliranih nekarantenskih štetnih organizama Unije (RNQP) i mjere za sprečavanje njihove prisutnosti na odgovarajućem bilju za sjetvu.

Savjetovanje je otvoreno do: 13.3.2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: 

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=13681


 
25.02.2020.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom-srdelarom
Izmjenom Pravilnika omogućuje se rad u kanalskim područjima plovilima duljine između 12 i 18 m u mjesečnim razdobljima propisanim u članku 4. stavcima 2. i 3. ovoga Pravilnika.

Savjetovanje je otvoreno do: 28.2.2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=13629

 
25.02.2020.
Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica namijenjenih za proizvodnju voća
Prijedlogom nacrta navedenog Pravilnika prenose se odredbe Provedbene direktive Komisije (EU) 2019/1813 оd 29. listopada 2019. o izmjeni Provedbene direktive Komisije 2014/96/EU o uvjetima označivanja, pečaćenja i pakiranja reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica namijenjenih proizvodnji voća obuhvaćenima područjem primjene Direktive Vijeća 2008/90/EZ u pogledu boje oznake za certificirane kategorije reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica te sadržaja dobavljačeva dokumenta, te odredbe Provedbene direktive Komisije 2020/177/EU оd 11. veljače 2020. o izmjeni direktiva Vijeća 66/401/EEZ, 66/402/EEZ, 68/193/EEZ, 2002/55/EZ, 2002/56/EZ i 2002/57/EZ, direktiva Komisije 93/49/EEZ i 93/61/EEZ te provedbenih direktiva 2014/21/EU i 2014/98/EU u pogledu organizama štetnih za bilje na sjemenu i drugom reprodukcijskom materijalu bilja.

Savjetovanje je otvoreno do: 9.3.2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=13615
 
19.02.2020.
Nacrt prijedloga Pravilnika o vrsti šumarskih radova, minimalnim uvjetima za njihovo izvođenje te radovima koje šumoposjednici mogu izvoditi samostalno
Savjetovanje je otvoreno do: 19.3.2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: 

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=13576

18.02.2020.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o uređivanju šuma
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o uređivanju šuma kojim se stvara pravni temelj koji će omogućiti da se kroz izvanrednu reviziju šumskogospodarskih planova može dopustiti iskorištavanje nedrvnih šumskih proizvoda u mjeri u kojoj se ne ugrožavaju stabilnost ekosustava i u opsegu koji ne umanjuje općekorisne funkcije šuma.

Savjetovanje je otvoreno do: 25.2.2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: 

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=13572

14.02.2020.
Nacrt natječaja za provedbu Podmjere 6.2. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ tipa operacije 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Svrha Natječaja je pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja. Uz natječaj su učitani svi prilozi koji se nalaze pod Ostali dokumenti.

Savjetovanje je otvoreno do: 28.2.2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: 

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=13527

14.02.2020.
Nacrt natječaja za provedbu Podmjere 6.4. »Ulaganja u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti« – provedba tipa operacije 6.4.1. »Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.
Svrha Natječaja je razvoj postojeće nepoljoprivredne djelatnosti uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja. Uz Natječaj su učitani svi prilozi koji se nalaze pod Ostali dokumenti.

Savjetovanje je otvoreno do: 24.2.2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: 

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=13515

11.02.2020.
Nacrt natječaja za provedbu Podmjere 16.1 “Potpora za osnivanje i rad operativnih skupina Europskog partnerstva za inovacije (EIP) za poljoprivrednu produktivnost i održivost“– provedba tipa operacije 16.1.2 “Operativne skupine“
Svrha Natječaja je dodjela potpore za provedbu projekata operativnih skupina ugovorenih temeljem Natječaja za provedbu Podmjere 16.1. „Potpora za osnivanje i rad operativnih skupina Europskog partnerstva za inovacije (EIP) za poljoprivrednu produktivnost i održivost“ – provedba tipa operacije 16.1.1 „Potpora za osnivanje operativnih skupina“ objavljenog 20. veljače 2018. godine. Uz natječaj su učitani i ključni prilozi, koji se nalaze pod Ostali dokumenti.

Savjetovanje je otvoreno do: 21.2.2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: 

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=13455

08.02.2020.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2020. godinu
Pravilnikom o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2020. godinu propisuje se podnošenje jedinstvenog zahtjeva u kampanji 2020, način provedbe te detaljni uvjeti i postupci za ostvarivanje potpore iz programa izravnih plaćanja, za IAKS mjere ruralnog razvoja iz programa ruralnog razvoja te za potpore male vrijednosti u okviru državnih potpora. Najvažnije novosti u kampanji za 2020. godinu: -korisnici mogu zahtjev podnijeti i elektronički, uz elektronički potpis, koristeći e-poljoprivrednu iskaznicu -za višegodišnje obveze u IAKS mjerama RR propisuje se nastavak jednogodišnje obveze poljoprivrednicima kojima je u 2019. godini istekla petogodišnja obveza. Kampanja zaprimanja jedinstvenih zahtjeva počinje 2. ožujka 2020. godine.

Savjetovanje je otvoreno do: 17.2.2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=13436
05.02.2020.
Nacrt natječaja za provedbu Podmjere 8.5 „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“– provedba tipa operacije 8.5.1 „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura"
Svrha Natječaja je dodjela sredstava za prevođenje degradiranih šumskih sastojina, šumskih sastojina narušene strukture po vrstama drveća i šumskih kultura u mješovite sastojine autohtonih vrsta drveća visokog uzgojnog oblika. Uz natječaj su učitani i ključni prilozi, koji se nalaze pod Ostali dokumenti.

Savjetovanje je otvoreno do: 19.2.2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: 

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=13397


 
05.02.2020.
Nacrt natječaja za provedbu Podmjere 8.5 „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“ – provedba tipa operacije 8.5.2 „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“
Prihvatljiva ulaganja su usmjerena na ostvarenja ciljeva sukladno članku 35. stavku 4. Uredbe (EU) br. 702/2014, a uključuju radove i usluge u vezi s uspostavom i uređenjem staza, odmorišta, vidikovaca, stuba, ljestvi, nadstrešnica, edukacijskih i informativnih ploča, smjerokaza i slično. Svrha Natječaja je dodjela sredstava projektima koji će omogućiti dostupnost rekreacijske, turističke i zdravstvene funkcije šuma (npr. izgradnja poučnih staza, malih rekreacijskih objekata, postavljanje signalizacije, informativnih ploča, skloništa, vidikovaca itd.) u javne svrhe. Uz natječaj su učitani i ključni prilozi, koji se nalaze pod Ostali dokumenti.

Savjetovanje je otvoreno do: 19.2.2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=13403

29.01.2020.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine
Pravilnikom o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine mijenja se i dopunjuje temeljem iskustava prikupljenih u prvoj godini provedbe Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine. Izmjene se rade zbog ubrzanja i poboljšanja postupka provedbe programa.

Savjetovanje je otvoreno do: 12.2.2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=13344

29.01.2020.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere Informiranje u državama članicama iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine
Pravilnikom o provedbi mjere Informiranje u državama članicama iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine mijenja se i dopunjuje temeljem iskustava prikupljenih u prvoj godini provedbe Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine. Izmjene se rade zbog ubrzanja i poboljšanja postupka provedbe programa.

Savjetovanje je otvoreno do: 12.2.2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=13343

29.01.2020.
Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Uredbe o financijskoj strukturi omotnice za program izravnih plaćanja u 2019. godini
Prijedlogom Uredbe utvrđuje se struktura raspodjele sredstava osiguranih u državnom proračunu za 2019. i 2020. godinu kojima se financira Program izravnih plaćanja za 2019. godinu u okviru Zajedničke poljoprivredne politike EU i to u dijelu hrvatskog učešća ili tzv. dopunskih nacionalnih izravnih plaćanja. Sukladno Ugovoru o pristupanju Republika Hrvatska je u desetogodišnjem razdoblju postepenog uvođenja financiranja programa izravnih plaćanja iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi. Razliku do utvrđenog godišnjeg plafona za financiranje programa izravnih plaćanja Republika Hrvatska može nadoplatiti iz vlastitih proračunskih sredstava kao dopunska nacionalna izravna plaćanja. Nacionalna gornja granica ili omotnica za izravna plaćanja za 2019. godinu koja se financira iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) propisana je u Prilogu II. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/851, dok je struktura raspodjele omotnice po mjerama iz Programa izravnih plaćanja koja se financira iz istog fonda za 2019. godinu propisana Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2019/1174.

Savjetovanje je otvoreno do: 3.2.2020.

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=13341


 
28.01.2020.
Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Programa državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za 2020. godinu
Sukladno članku 39. stavku 2. Zakona o poljoprivredi (Narodne novine, broj 118/18), Vlada Republike Hrvatske odlukom donosi Programe državnih potpora koje priprema Ministarstvo poljoprivrede temeljem EU propisa kojima se uređuju pravila za državne potpore. Sukladno članku 21. stavku 4. mjere potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi dio su Programa državnih potpora iz članka 39. Zakona i u skladu su s Uredbama Komisije (EU) br. 1408/2013, 2019/316 i 1407/2013. Program državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za 2019. godinu donesen je Odlukom Vlade RH u ožujku 2019. godine. Kako bi se osigurao kontinuitet državne potpore za iznimno osjetljive sektore u 2020. godini (mliječne krave, rasplodne krmače, duhan, maslinovo ulje) kao i mjere državne potpore za očuvanje izvornih i zaštićenih vrsta i kultivara poljoprivrednog bilja (IZVK), potrebno je donijeti Program državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za 2020. godinu kojim se utvrđuju mjere, ciljevi, uvjeti, korisnici i financijske omotnice za provedbu navedenih mjera u 2020. godini.

Savjetovanje je otvoreno do: 11.2.2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: 

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=13333

28.01.2020.
Savjetovanje s javnošću za prijedlog pravilnika o izmjenama pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom srdelarom
Izmjenom Pravilnika donose se mjere regulacije ribolova za razdoblje nakon privremene obustave koja započinje 1. veljače 2020. godine u 00:00 i završava 15. veljače 2020. u 24:00. Mjere koje se donose izmjenom propisa obuhvaćaju ograničenje ukupnog ulova male plave ribe s prilovom po plovilu tijekom ostatka veljače te u ožujku i travnju.

Savjetovanje je otvoreno do: 5.2.2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: 

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=13327

22.01.2020.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere Ulaganja u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine

Pravilnik o provedbi mjere Ulaganja u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine (»Narodne novine«, broj 21/19) mijenja se i dopunjuje temeljem iskustava prikupljenih u prvoj godini provedbe Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine. Izmjene se rade zbog ubrzanja i poboljšanja postupka provedbe programa.

Savjetovanje je otvoreno do: 5.2.2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: 

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=13297

22.01.2020.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine
Pravilnikom o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine (»Narodne novine«, broj 26/19) mijenja se i dopunjuje temeljem iskustava prikupljenih u prvoj godini provedbe Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine. Izmjene se rade zbog ubrzanja i poboljšanja postupka provedbe programa.

Savjetovanje je otvoreno do: 4.2.2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=13288
17.01.2020.
Savjetovanje s javnošću za Obrazac naknadne procjene učinka propisa za Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom
Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (Narodne novine, br. 117/17) je stupio na snagu 7. studenog 2017. godine. Člankom 34. Zakona propisano je da će Ministarstvo poljoprivrede u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu Zakona provesti naknadnu procjenu učinaka propisa.

Savjetovanje je otvoreno do: 15.2.2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=13250

10.01.2020.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze
Ovim Pravilnikom propisuje se Nacionalna lista priznatih kultivara odnosno sorti vinove loze namijenjenih proizvodnji vina i drugih proizvoda od grožđa i vina. Nacionalnu listu priznatih kultivara vinove loze čini popis dopuštenih kultivara vinove loze, prema deklariranom hrvatskom nazivu, te njihovi glavni sinonimi kao i popis preporučenih kultivara vinove loze za uzgoj po pojedinim vinogradarskim područjima, a obuhvaća Listu A, odnosno Listu kultivara koji su dopušteni za uzgoj vinove loze na području Republike Hrvatske (Lista dopuštenih kultivara) i Listu B odnosno Listu kultivara vinove loze koji su preporučeni za uzgoj u pojedinim podregijama (Lista preporučenih kultivara). U Listu A dodani su i podaci koji se odnose na boju kožice sorte, a iz imena sorte je izbačena boja (crno, bijelo) osim u slučaju kada sorta ima inačicu druge boje kožice ili ju je baš uobičajeno tako zvati te broj podregije u kojoj je pojedina sorta preporučena za uzgoj. Zemljopisna područja uzgoja vinove loze dijele se u četiri vinogradarske regije i dvanaest podregija (1. Hrvatsko Podunavlje, 2. Slavonija, 3. Moslavina, 4. Prigorje – Bilogora, 5. Zagorje – Međimurje, 6. Plešivica, 7. Pokuplje, 8. Hrvatska Istra, 9 Kvarner i Hrvatsko primorje, 10. Sjeverna Dalmacija, 11. Dalmatinska zagora, 12. Srednja i Južna Dalmacija.). U Nacionalnu listu uvršteni su kultivari koji dosada nisu bili u njoj kao što su: Malvazija Nera, Okatica crna, Pinot Meunier, Plava Lovora, Tanat, Vugava bijela omiška, Žerjavina. Pravilnikom se propisuje način uvrštavanja novog kultivara na Nacionalnu listu priznatih kultivara vinove loze, kao dopuštenog i/ili preporučenog. Uvrštavanje novog kultivara se provodi na temelju konačnog prijedloga i stručne podloge Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Prijedlog za uvrštavanje novog kultivara na Nacionalnu listu priznatih kultivara vinove loze mogu dati Regionalne organizacije vinara i vinogradara i/ili znanstveno - istraživačke organizacije (instituti i fakulteti) koji provode evaluaciju kultivara vinove loze u Republici Hrvatskoj. Pravilnikom su propisana Opća pravila vezana uz uzgoj kultivara vinove loze. Na području Republike Hrvatske dopušteno je uzgajati sve kultivare vinove loze koji se nalaze na Nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze (Lista A). Preporučeni kultivari vinove loze su kultivari koji se nalaze na Nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze (Lista B), a koji su zbog svojih osobina preporučeni za uzgoj na pojedinim zemljopisnim područjima uzgoja vinove loze. Preporučeni kultivari jesu oni od kojih se na području pojedine vinogradarske podregije mogu proizvoditi vina koja nose zaštićenu oznaku izvornosti i/ili zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla. Pravilnikom je uređeno da se kultivari koji su zatečeni u pojedinim vinogradima, a koji se ne nalaze na Listi A te ih nije moguće uvrstiti na Listu A, mogu uzgajati do njihovog biološkog iskorištenja. Uz Pravilnik se donosi i Prilog u kojem se nalazi Nacionalna lista priznatih kultivara vinove loze koju čine Lista A (Lista dopuštenih kultivara) i Lista B (Lista preporučenih kultivara).

Savjetovanje je otvoreno do: 23.1.2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: 

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=13176

07.01.2020.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za veljaču 2020. godine
Pravilnikom se definiraju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru provedbe mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020., koja podrazumijeva naknadu ovlaštenicima povlastica i članovima posade ribarskih plovila obuhvaćenih privremenom zabranom obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom u razdoblju od 1. veljače 2020. godine u 00:00 sati do 15. veljače 2020. godine u 24:00 sati na području cijelog ribolovnog mora Republike Hrvatske, a sukladno Planu upravljanja ribolovom male plave ribe okružujućom mrežom plivaricom „srdelarom“ ((KLASA: 324-01/17-01/900, URBROJ: 525-13/0340-17-1 od 21. prosinca 2017. godine) i Pravilniku o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom („Narodne novine“, broj 18/19, 101/19 i 115/19). Uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore se utvrđuju u skladu sa Uredbom (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo, Uredbom (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi za europske strukturne i investicijske fondove (ESI fondove) te provedbenim i delegiranim aktima koji iz istih proizlaze.

Savjetovanje je otvoreno do: 21.1.2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: 

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=13154

03.01.2020.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli državne kvote za plavoperajnu tunu za 2020. godinu
Prijedlogom Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli državne kvote u 2020. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) koji se donosi temeljem 12. stavka 1. podstavaka 1., 7. i 9. te članka 40. stavka 9. Zakona o morskom ribarstvu („Narodne novine“ br. 62/17, 130/17 i 14/19) predviđeno je regulirati maksimalni ribolovni kapacitet u 2020. godini, maksimalni uzgojni kapacitet i ulaznu količinu divljih tuna na uzgajališta u Republici Hrvatskoj, vremenska ograničenja korištenja pojedinih alata, raspodjelu Državne kvote na gospodarski ribolov i negospodarski ribolov kao i na potkategorije gospodarskog i negospodarskog ribolova u 2020. godini te osnovna pravila vezana uz prilov.

Savjetovanje je otvoreno do: 8.1.2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: 

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=13138

18.12.2019.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o proizvodnji brašna i pekarskih proizvoda

Opis savjetovanja: Ovim Pravilnikom se propisuju minimalne količine brašna koje se mogu dobiti meljavom pšenice standardne kakvoće, raži i kukuruza, najviše količine brašna utrošene za proizvodnju pojedinih pekarskih i drugih proizvoda, osim proizvoda od tijesta, finih pekarskih i srodnih proizvoda, način dokumentiranja sljedivosti proizvoda, način i uvjeti vođenja knjige evidencije utroška brašna, način i uvjeti vođenja evidencije o proizvodnji i prometu brašna te način izvještavanja Ministarstvu poljoprivrede.Cilj donošenja Pravilnika je obveza donošenja novog Pravilnika o proizvodnji brašna i pekarskih proizvoda u skladu s odredbom članka 181. stavka 1. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“, broj 118/18) te pojednostavljenje odredbi Pravilnika vezano uz vođenje knjige evidencije utroška brašna (KEUB).

Savjetovanje je otvoreno do: 1.1.2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=13074

12.12.2019.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o ribičkom i ribočuvarskom ispitu u slatkovodnom ribarstvu

Predloženim prijedlogom Pravilnika brišu se odgovarajuće odredbe članka 1. točaka 4. i 5., članaka 19. – 38. i Prilozi 4.-7. Pravilnika o športskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu („Narodne novine“, br. 82/05, 1/06, 139/06, 52/10, 4/15, 34/15, 50/16, 91/2016 i 3/18) koje su se odnosile na javne ovlasti Hrvatskog športsko ribolovnog saveza u prethodnom propisu. Ovim Pravilnikom propisani su program i način polaganja ribičkog i ribočuvarskog ispita, obrasci i način izdavanja uvjerenja o položenim ispitima kao i oblik, sadržaj i način vođenja upisnika o izdanim uvjerenjima. Promjene u odnosu na prethodni propis: ovaj podzakonski propis izdvaja se iz inače opsežnog Pravilnika kako bi se materija o ispitima podrobno regulirala u zasebnom podzakonskom propisu. Vezano uz to, priprema budućeg Pravilnika o sportskom ribolovu orijentirana je na konstrukcijsko-tehničke osobine ribolovnih alata, opreme i mamaca te ostale specifičnosti vezane uz samo obavljanje sportskog ribolova. Nadalje, Pravilnikom o ribičkom i ribočuvarskom ispitu propisuju se programi za polaganje navedenih ispita te se kandidatima omogućava pristup literaturi za pripremu ribičkog i ribočuvarskog ispita na mrežnim stranicama HŠRS, čime se olakšava priprema ispita koja postaje besplatna, u odnosnu na prethodni period kada su kandidati bili obvezni kupovati priručnike. Nadalje, u potpunosti su regulirani tijek ispita, način polaganja i izdavanja uvjerenja, a financijski dio je transparentan te su onemogućene manipulacije i zloupotreba sredstava. Propisuju se novi obrasci uvjerenja o položenim ispitima, koji će biti formata osobne iskaznice i imati će QR kod na poleđini, što dosadašnja uvjerenja nisu imala. Sljedeća novost je priznavanje ispita osobama koje su ga položile u inozemstvu, što do sada nije bilo moguće, a što će povećati interes stranih državljana za kupnju godišnje dozvole. Stupanjem na snagu novoga Zakona o slatkovodnom ribarstvu („Narodne novine“, broj 63/2019) stvorene su pretpostavke za izdavanje ribičkih dozvola u digitalnom obliku, što je veliki pomak i unapređenje sustava prodaje ribičkih dozvola, koji će olakšati kupnju i kontrolu dozvola, kao i kontrolu utroška sredstava. S obzirom da je posjedovanje uvjerenja o položenom ribičkom ispitu uvjet za kupnju godišnje ribičke dozvole, nova uvjerenja o položenom ribičkom ispitu biti će u fizičkom i digitalnom obliku, kako bi se putem elektroničkih baza HŠRS i Ministarstva poljoprivrede mogle generirati ribičke dozvole u posebnoj web aplikaciji.

Savjetovanje je otvoreno do: 22.12.2019.


Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=12920

12.12.2019.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o visini pristojbi i naknada za službene kontrole

Izmjenama i dopunama Pravilnika o visini pristojbi i naknada za službene kontrole prihvaćene smjernice revizije, i unesene dopune koje su previđene osnovnim Pravilnikom NN 84/15

Savjetovanje je otvoreno do: 27.12.2019.


Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=12914

10.12.2019.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o obveznom označavanju i registraciji svinja

Opis savjetovanja: Ovim se Pravilnikom u pravni poredak RH prenosi Direktiva Vijeća 2008/71/EZ o identifikaciji i registraciji svinja. Pravilnik propisuje minimalne zahtjeve označavanja i registracije svinja ne dovodeći u pitanje provedbu posebnih propisa donesenih u svrhu sprečavanja pojave, suzbijanja i iskorjenjivanja bolesti svinja.Pravilnik detaljno propisuje postupke označavanja i registracije svinja.

Savjetovanje je otvoreno do: 27.12.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: 

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=12810

 

06.12.2019.
Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“

Opis savjetovanja: Natječaj za provedbu mjere 5 „Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti“, podmjere 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“, tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020 ima za svrhu dodjelu potpore za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima kako bi se osigurao nastavak i održivost poljoprivredne proizvodnje. Uz natječaj su učitani i ključni prilozi, koji se nalaze pod Ostali dokumenti.

Savjetovanje je otvoreno do: 17.12.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: 

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=12867
 

06.12.2019.
Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 4.2.2 "Korištenje obnovljivih izvora energije"Nova kategorija

Opis savjetovanja: Natječaj za provedbu Podmjere 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda« – provedba tipa operacije 4.2.2 »Korištenje obnovljivih izvora energije« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. ima za svrhu povećanje učinkovitog korištenja energije. Uz natječaj su učitani i ključni prilozi, koji se nalaze pod Ostali dokumenti.

Savjetovanje je otvoreno do: 17.12.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=12856

06.12.2019.
Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 4.2.1 "Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima"


Opis savjetovanja: Natječaj za provedbu Podmjere 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda« – provedba tipa operacije 4.2.1 »Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. ima za svrhu povećanje vrijednosti proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje. Uz natječaj su učitani i ključni prilozi, koji se nalaze pod Ostali dokumenti.

Savjetovanje je otvoreno do: 17.12.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=12838
 

22.11.2019.
Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 19.3.1 „Priprema aktivnosti projekta suradnje“

Predmet Natječaja je dodjela sredstava u skladu s Pravilnikom o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“ br. 91/2019; u daljnjem tekstu: Pravilnik) za provedbu Podmjere 19.3. "Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a", tipa operacije 19.3.1. "Priprema aktivnosti projekta suradnje". Svrha Natječaja je dodjela potpore za pripremu međuteritorijalnih i transnacionalnih projekata suradnje LAG-ova.

Savjetovanje je otvoreno do: 27.11.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=12673

22.11.2019.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o lovačkim trofejima

Ovim Pravilnikom propisuje se način ocjenjivanja trofeja divljači, oblik obrasca trofejnog lista, oblik obrasca ocjembenog lista i način vođenja evidencije o trofejima divljači. Pravilnik se donosi na temelju članka 71. stavka 4. Zakona o lovstvu („Narodne novine“ br. 99/18 i 32/19). Obveza donošenja predmetnog pravilnika sadržana je u odredbama članka 100. stavka 1. Zakona o lovstvu.

Savjetovanje je otvoreno do: 23.12.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=12675

18.11.2019.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe mjera nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine u 2019. i 2020. godini

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o uvjetima i načinu provedbe mjera Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine u 2019. i 2020. godini

Opis savjetovanja: Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o uvjetima i načinu provedbe mjera Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine u 2019. i 2020. godini odnosi se na usklađivanje Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe mjera Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine u 2019. i 2020. godini (NN 54/19) s obveznim odredbama zaštite osobnih podataka i prava na prigovor korisnika.

Savjetovanje je otvoreno do: 27.11.2019.
 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=12560

18.11.2019.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom

Dodatnom analizom podataka o ulovu zapaženo je da je trenutni ukupni ulov manji u usporedbi s ulovom u jednakom razdoblju prošle godine te je prepoznat prostor za povećanje mjesečnog ograničenja ulova po plovilu tijekom studenog i prosinca za dodatnih 10 tona. Osim navedenog, Prijedlog pravilnika sadrži razdoblje redovite i privremene obustave ribolova u narednom razdoblju. Predlaže se da redovita obustava započne 24. prosinca i traje do 31. siječnja. Privremena obustava u trajanju od 15 dana provela bi se od 1. do 15. veljače.

Savjetovanje je otvoreno do: 20.11.2019.
 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=12602

15.11.2019.
Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 19.3.2 „Provedba aktivnosti projekta suradnje“

Predmet Natječaja je dodjela sredstava u skladu s Pravilnikom o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, broj 91/2019) za provedbu Podmjere 19.3. „Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“, tipa operacije 19.3.2. „Provedba aktivnosti projekta suradnje“. Svrha Natječaja je dodjela potpore za provedbu međuteritorijalnih i transnacionalnih projekata suradnje LAG-ova.

Savjetovanje je otvoreno do: 20.11.2019.
 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=12578

08.11.2019.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim zahtjevima za stavljanje u promet i uvoz životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu zahtjevima propisa iz Dodatka A Dijela I. Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije („Narodne novine broj“, 137/2013 i 82/2014)

Ovim se Pravilnikom u hrvatsko zakonodavstvo preuzima Direktiva Vijeća 92/65/EEZ od 13. srpnja 1992. o utvrđivanju uvjeta zdravlja životinja kojima se uređuje trgovina i uvoz u Zajednicu životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu uvjetima zdravlja životinja utvrđenima u određenim propisima Zajednice iz Priloga A dijela I. Direktive 90/425/EEZ (SL L 268, 14.9.1992.) kako je posljednji put izmijenjena Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2019/1206 оd 12. srpnja 2019. o izmjeni dijela 1. Priloga E Direktivi Vijeća 92/65/EEZ u pogledu certifikata o zdravlju životinja za trgovinu psima, mačkama i pitomim vreticama (SL L 190, 16.7.2019.)

Savjetovanje je otvoreno do: 21.11.2019.
 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=12528

05.11.2019.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta

Prijedlogom Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta pomiče se datum dostave dokaza o vlasništvu ili posjedu zemljišta za poljoprivredno zemljište upisano u ARKOD bez pravno valjane dokumentacije. Radi spore dinamike dostave dokaza o vlasništvu/posjedu i problema vezanih uz poljoprivredno zemljište s kojima se susreću naši poljoprivrednici na terenu zbog nesređenih vlasničkih odnosa, stanja u katastru i dugotrajnih sudskih postupaka, za zemljište koje je već upisano u ARKOD bez dokaza o vlasništvu ili posjedu, produljuje se rok za dostavu dokaza o vlasništvu/posjedu za još godinu dana (do 31.12.2020), odnosno do kraja tekućeg ZPP programskog razdoblja. Ostale izmjene odnose se na nomotehničko usklađivanje. Također, u Prilogu I Šifrarnika s vrstama uporabe poljoprivrednog zemljišta dodaje se nova šifra 451 za vrstu uporabe zemljišta „Matičnjak loznih podloga i plemki“ jer se trenutno svi vinogradi u ARKOD-u vode pod šifrom 410, uključujući i matičnjake, a njihova svrha nije proizvodnja grožđa.

Savjetovanje je otvoreno do: 4.12.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=12502

04.11.2019.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o informiranju potrošača o nepretpakiranoj hrani

Potreba za izmjenama i dopunama Pravilnika o informiranju potrošača o nepretpakiranoj hrani (Narodne novine, broj 144/14) proizašla je iz njegove primjene. Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću provodi se radi omogućavanja zainteresiranoj javnosti da dostavi svoje sugestije, komentare i prijedloge na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o informiranju potrošača o nepretpakiranoj hrani.

Savjetovanje je otvoreno do: 4.12.2019.
 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=12492

30.10.2019.
Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ - tovno govedarstvo

Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ – provedba tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ - tovno govedarstvo iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. ima svrhu podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru govedarstva. Uz natječaj su učitani i ključni prilozi, koji se nalaze pod Ostali dokumenti.

Savjetovanje je otvoreno do: 11.11.2019.
 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=12454

30.10.2019.
Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 4.1.2. „Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš“

Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ – provedba tipa operacije 4.1.2 „Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. ima za svrhu smanjenje štetnog utjecaja na okoliš te povećanje plodnosti tla. Uz natječaj su učitani i ključni prilozi, koji se nalaze pod Ostali dokumenti.

Savjetovanje je otvoreno do: 11.11.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=12468

30.10.2019.
Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 4.1.3. „Korištenje obnovljivih izvora energije“

Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ – provedba tipa operacije 4.1.3 „Korištenje obnovljivih izvora energije“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. ima za svrhu povećanje učinkovitog korištenja energije. Uz natječaj su učitani i ključni prilozi, koji se nalaze pod Ostali dokumenti.

Savjetovanje je otvoreno do: 11.11.2019.
 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=12474

24.10.2019.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o posebnom režimu upravljanja ribolovom u dijelu akvatorija Jabučke kotline

Predloženim Pravilnikom zamjenjuje se trenutno važeći Pravilnik o posebno režimu upravljanja u dijelu akvatorija Jabučke kotline (NN 90/2017). Naime, trenutno važeći pravilnik je donijet sukladno bilateralnom dogovoru Republike Hrvatske i Talijanske Republike, prije usvajanja GFCM Preporuke o uspostavi područja s ograničenim ribolovom (FRA) te ga je stoga potrebno u potpunosti uskladiti s istom, odnosno njenom transpozicijom u europsko zakonodavstvo. Ovo se u prvom redu odnosi na sustav izdavanja posebnih Odobrenja za plovila koja imaju pravo obavljati ribolov na području tzv. "jabučkog džepa". Novi prijedlog Pravilnika predviđa objavu Odluke temeljem propisanih kriterija, a koja će sadržavati popis plovila koja imaju pravo obavljati ribolov na području džepa.

Savjetovanje je otvoreno do: 30.10.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=12390

23.10.2019.
Savjetovanje s javnošću za Prijedloga pravilnika o utvrđivanju naknada za šumu i šumsko zemljište

Savjetovanje s javnošću za Prijedloga pravilnika o utvrđivanju naknada za šumu i šumsko zemljište kojim se propisuje način utvrđivanja naknade za šumu i šumsko zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske u postupcima izdvajanja, prijenosa prava ili privremenog zauzimanja šuma i šumskih zemljišta.

Savjetovanje je otvoreno do: 7.11.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=12388

22.10.2019.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o registraciji i odobravanju objekata te o registraciji subjekata u poslovanju s hranom

Ovim se Pravilnikom propisuje: 1. postupci registracije i odobravanja objekta te postupak registracije subjekata u poslovanju s hranom 2. način vođenja upisnika objekata i subjekata u poslovanju s hranom 3. uvjete kojima moraju udovoljavati objekti u poslovanju s hranom 4. posebna pravila o izravnoj prodaji kroz kratke lance opskrbe malim količinama primarnih proizvoda životinjskog podrijetla kojima proizvođač opskrbljuje krajnjeg potrošača ili lokalni objekt u maloprodaji koji izravno opskrbljuje krajnjeg potrošača.

Savjetovanje je otvoreno do: 6.11.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=12387

18.10.2019.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.10. „Akvakultura koja osigurava usluge zaštite okoliša“

Pravilnikom se utvrđuju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru Prioriteta Europske unije “Poticanje okolišno održive, resursno učinkovite, inovativne, konkurentne i na znanju utemeljene akvakulture“, mjere II.10. „Akvakultura koja osigurava usluge zaštite okoliša“, u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020. Predmet potpore su aktivnosti s ciljem razvoja akvakulture koja osigurava usluge zaštite okoliša te se potpora dodjeljuje uzgajalištima koja se nalaze na području ekološke mreže Natura 2000 i podložna su posebnim upravljačkim zahtjevima ekološke mreže Natura 2000 vezanima za ciljeve očuvanja i mjere očuvanja ciljnih vrsta ptica u skladu sa Direktivom Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore i Direktivom 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o očuvanju divljih ptica. Korisnici potpore su ovlaštenici povlastice/nositelji dozvole za akvakulturu, a potpora se dodjeljuje u obliku godišnje kompenzacije za dodatne troškove i/ili izgubljeni prihod slijedom primjene upravljačkih zahtjeva ekološke mreže Natura 2000.

Savjetovanje je otvoreno do: 17.11.2019.
 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=12370

18.10.2019.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2020. do 2022. godine

Ovim se Pravilnikom detaljno propisuje način provedbe mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2020. do 2022. godine. Propisuju se uvjeti, vrijeme i način podnošenja zahtjeva za isplatu sredstava predviđenih Programom za pojedine mjere. Pravilnik će omogućiti da podnošenjem zahtjeva za pojedine mjere korisnici ostvare navedene povrate za uložena sredstva taksativno nabrojana po mjerama Programa. Cilj savjetovanja je dobiti mišljenje zainteresirane javnosti o predloženom Pravilniku.

Savjetovanje je otvoreno do: 25.10.2019.
 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=12350

17.10.2019.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o stručnom osposobljavanju za obavljanje gospodarskog ribolova

Nacrtom prijedloga pravilnika o stručnom osposobljavanju za obavljanje gospodarskog ribolova, predlaže se u pravni poredak Republike Hrvatske implementirati Direktivu Vijeća (EU) 2017/159 od 19. prosinca 2016. o provedbi Sporazuma o provedbi Konvencije o radu u ribolovu iz 2007. Međunarodne organizacije rada sklopljenog 21. svibnja 2012. između Općeg udruženja poljoprivrednih zadruga u Europskoj uniji (COGECA), Europskog saveza transportnih radnika (ETF) i Udruženja nacionalnih organizacija ribolovnih poduzeća u Europskoj uniji (Europêche) (Tekst značajan za EGP) u dijelu zahtjeva Direktive koji se, sukladno području primjene nacionalnih propisa, odnosi na osposobljavanje za ribare koje se odnose na rukovanje vrstama ribolovnog alata koje će upotrebljavati i na poznavanje ribolova kojim će se baviti. U pravnom sustavu Republike Hrvatske je člankom 17. stavkom 3. Zakona o morskom ribarstvu (NN 62/17 i 14/19), propisan uvjet koji mora zadovoljiti ovlaštenik povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru o stručnoj osposobljenosti. Člankom 21. stavkom 4. propisano je da Program stručnog osposobljavanja za obavljanje gospodarskog ribolova , obrazac te oblik, sadržaj i način vođenja Registra izdanih Potvrda propisuje ministar pravilnikom. Radi implementacije Direktive Vijeća (EU) 2017/159 koja, postavlja zahtjeve vezano za osposobljavanje za ribare koje se odnose na rukovanje vrstama ribolovnog alata koje će upotrebljavati i na poznavanje ribolova kojim će se baviti ovim se Nacrtom predlaže donošenje Pravilnika o stručnom osposobljavanju za obavljanje gospodarskog ribolova, sa odredbom kojom se jasno upućuje na prenošenje Direktive Vijeća (EU) 2017/159 u pravni poredak Republike Hrvatske.

Savjetovanje je otvoreno do: 1.11.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=12351

17.10.2019.
Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga programa potpore za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u području stočarstva

Program potpore za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u području stočarstva izrađen je na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o poljoprivredi (Narodne novine, broj 118/2018), a u skladu s člankom 27. stavkom 1. Uredbe komisije (EU) br. 702/2014 od 25. lipnja 2014. o proglašenju određenih kategorija potpora u sektoru poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članka 107. i 108. o funkcioniranju Europske unije s ciljem učinkovitije provedbe uzgojnih programa te organizacijskog i infrastrukturnog unaprjeđenja uzgojnih udruženja u području stočarstva. Cilj savjetovanja je dobiti mišljenja na predloženi program od zainteresirane javnosti.

Savjetovanje je otvoreno do: 24.10.2019.
 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=12342

11.10.2019.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom

Praćenjem stanja dosadašnjeg ulova u 2019. godini zaključeno je kako postoji prostor za povećanje ograničenja ulova sitne plave ribe te se stoga ovom izmjenom Pravilnika predlaže da se posljednja dva mjeseca u 2019. godini ograničenje ulova po plovilu sa dosadašnjih 100 tona poveća na 110 tona.

Savjetovanje je otvoreno do: 15.10.2019.
 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=12271

11.10.2019.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o višestrukoj sukladnosti

Pravilnik o višestrukoj sukladnosti donosi se temeljem članka 13. stavka 2. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“, broj 118/18). U odnosu na postojeći Pravilnik o višestrukoj sukladnosti („Narodne novine“, broj 32/15, 45/16, 26/18 i 84/18), izmjene su vezane uz ažuriranje propisanih zahtjeva upravljanja na način da se usklađuju s postojećim hrvatskim zakonodavnim okvirom iz područja identifikacije i registracije životinja, zaštite prirode i veterinarstva. Također se mijenjaju i dobri i okolišni uvjeti GAEC 4 i GAEC 7., a u cilju veće učinkovitosti te bolje primjene na poljoprivrednim gospodarstvima. Prijedlog Pravilnika o višestrukoj sukladnosti stavlja se na e-Savjetovanje na rok od 15 (petnaest) dana obzirom da će odredbe Pravilnika biti obveza poljoprivrednim proizvođačima, korisnicima potpore za kalendarsku 2019. godinu.

Savjetovanje je otvoreno do: 26.10.2019.
 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=12285

10.10.2019.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere „Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa“

Izmjenama i dopunama Pravilnika se mijenjaju i dopunjuju odredbe Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere „Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa“ („Narodne novine“, 3/18, 64/18 i 38/19) vezane za podnošenje prigovora, a slijedom promjena u nadležnosti rješavanja po prigovorima (umjesto dosadašnjeg Povjerenstva po prigovorima rješava nadležna ustrojstvena jedinica Ministarstva poljoprivrede u skladu sa Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva). Nadalje, izmjene i dopune Pravilnika obuhvaćaju unaprjeđenje odredbi te priloga na način da sadrže dodatna pojašnjenja u svrhu boljeg razumijevanja te smanjenja administrativnog opterećenja korisnika. Također, izmjenama i dopunama usklađuju se odredbe vezane mogućnost promjene odobrenih operacija za koje je dodijeljena potpora u slučajevima kada je korisnik obveznik Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16). Naime, omogućuje se promjena koja podrazumijeva povećanje inicijalno dodijeljenog iznosa potpore ako se odnosi na troškove za koje se provodi postupak javne nabave prema odredbama Zakona o javnoj nabavi te koje je rezultat višeg iznosa vrijednosti predmeta nabave prema odabranoj ponudi u odnosu na procijenjenu vrijednost predmeta nabave u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi. Uz te uvjete, povećanje iznosa dodijeljene potpore je moguće do najvišeg iznosa koji se može ostvariti za operaciju, a koji se propisuje natječajem te ako su u okviru predmetnog natječaja za promjenu dostupna raspoloživa sredstva raspoređena za taj natječaj.

Savjetovanje je otvoreno do: 15.10.2019.
 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=12272

07.10.2019.
Savjetovanje s javnošću za Nacrt natječaja za provedbu podmjere 10.2. „Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Svrha natječaja je dodjela potpore za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi. Prihvatljivi korisnici su javna tijela koja se bave očuvanjem biljnih ili životinjskih genetskih izvora.

Savjetovanje je otvoreno do: 11.10.2019.
 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=12254

04.10.2019.
Savjetovanje s javnošću za Obrazac prethodne procjene za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vinu

U skladu s odredbom članka 11. stavaka 1. i 2. Zakona o procjeni učinaka propisa ("Narodne novine" broj 44/17.) Ministarstvo poljoprivrede izradilo je Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti za 2020. godinu.s Obrascima Prethodne procjene za svaki od planiranih nacrta zakona. U skladu s odredbom članka 11. stavka 3. istog Zakona propisano je da se za Prijedlog plana s Obrascima Prethodne procjene provodi savjetovanje u trajanju od 15 dana te je Ministarstvo poljoprivrede postupilo sukladno navedenom

Savjetovanje je otvoreno do: 19.10.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=12235

04.10.2019.
Savjetovanje s javnošću za Obrazac prethodne procjene za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akvakulturi

U skladu s odredbom članka 11. stavaka 1. i 2. Zakona o procjeni učinaka propisa ("Narodne novine" broj 44/17.) Ministarstvo poljoprivrede izradilo je Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti za 2020. godinu.s Obrascima Prethodne procjene za svaki od planiranih nacrta zakona. U skladu s odredbom članka 11. stavka 3. istog Zakona propisano je da se za Prijedlog plana s Obrascima Prethodne procjene provodi savjetovanje u trajanju od 15 dana te je Ministarstvo poljoprivrede postupilo sukladno navedenom

Savjetovanje je otvoreno do: 19.10.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=12229

04.10.2019.
Savjetovanje s javnošću za Obrazac prethodne procjene za Nacrt prijedloga zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja

U skladu s odredbom članka 11. stavaka 1. i 2. Zakona o procjeni učinaka propisa ("Narodne novine" broj 44/17.) Ministarstvo poljoprivrede izradilo je Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti za 2020. godinu.s Obrascima Prethodne procjene za svaki od planiranih nacrta zakona. U skladu s odredbom članka 11. stavka 3. istog Zakona propisano je da se za Prijedlog plana s Obrascima Prethodne procjene provodi savjetovanje u trajanju od 15 dana te je Ministarstvo poljoprivrede postupilo sukladno navedenom

Savjetovanje je otvoreno do: 19.10.2019.
 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=12234

 

04.10.2019.
Savjetovanje s javnošću za Obrazac prethodne procjene za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom

U skladu s odredbom članka 11. stavaka 1. i 2. Zakona o procjeni učinaka propisa ("Narodne novine" broj 44/17.) Ministarstvo poljoprivrede izradilo je Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti za 2020. godinu.s Obrascima Prethodne procjene za svaki od planiranih nacrta zakona. U skladu s odredbom članka 11. stavka 3. istog Zakona propisano je da se za Prijedlog plana s Obrascima Prethodne procjene provodi savjetovanje u trajanju od 15 dana te je Ministarstvo poljoprivrede postupilo sukladno navedenom

Savjetovanje je otvoreno do: 19.10.2019.
 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=12233

04.10.2019.
Savjetovanje s javnošću za Obrazac prethodne procjene za Nacrt prijedloga zakona o duhanu

U skladu s odredbom članka 11. stavaka 1. i 2. Zakona o procjeni učinaka propisa ("Narodne novine" broj 44/17.) Ministarstvo poljoprivrede izradilo je Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti za 2020. godinu.s Obrascima Prethodne procjene za svaki od planiranih nacrta zakona. U skladu s odredbom članka 11. stavka 3. istog Zakona propisano je da se za Prijedlog plana s Obrascima Prethodne procjene provodi savjetovanje u trajanju od 15 dana te je Ministarstvo poljoprivrede postupilo sukladno navedenom

Savjetovanje je otvoreno do: 19.10.2019.
 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=12232

04.10.2019.
Savjetovanje s javnošću za Obrazac prethodne procjene za Nacrt prijedloga zakona o održivoj uporabi pesticida
U skladu s odredbom članka 11. stavaka 1. i 2. Zakona o procjeni učinaka propisa ("Narodne novine" broj 44/17.) Ministarstvo poljoprivrede izradilo je Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti za 2020. godinu.s Obrascima Prethodne procjene za svaki od planiranih nacrta zakona. U skladu s odredbom članka 11. stavka 3. istog Zakona propisano je da se za Prijedlog plana s Obrascima Prethodne procjene provodi savjetovanje u trajanju od 15 dana te je Ministarstvo poljoprivrede postupilo sukladno navedenom

Savjetovanje je otvoreno do: 19.10.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=12231
04.10.2019.
Savjetovanje s javnošću za Obrazac prethodne procjene za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uzgoju domaćih životinja

U skladu s odredbom članka 11. stavaka 1. i 2. Zakona o procjeni učinaka propisa ("Narodne novine" broj 44/17.) Ministarstvo poljoprivrede izradilo je Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti za 2020. godinu.s Obrascima Prethodne procjene za svaki od planiranih nacrta zakona. U skladu s odredbom članka 11. stavka 3. istog Zakona propisano je da se za Prijedlog plana s Obrascima Prethodne procjene provodi savjetovanje u trajanju od 15 dana te je Ministarstvo poljoprivrede postupilo sukladno navedenom

Savjetovanje je otvoreno do: 19.10.2019.
 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=12230

04.10.2019.
Savjetovanje s javnošću za Obrazac prethodne procjene za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi

U skladu s odredbom članka 11. stavaka 1. i 2. Zakona o procjeni učinaka propisa ("Narodne novine" broj 44/17.) Ministarstvo poljoprivrede izradilo je Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti za 2020. godinu.s Obrascima Prethodne procjene za svaki od planiranih nacrta zakona. U skladu s odredbom članka 11. stavka 3. istog Zakona propisano je da se za Prijedlog plana s Obrascima Prethodne procjene provodi savjetovanje u trajanju od 15 dana te je Ministarstvo poljoprivrede postupilo sukladno navedenom

Savjetovanje je otvoreno do: 19.10.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=12228

04.10.2019.
Savjetovanje s javnošću za Obrazac prethodne procjene za Nacrt prijedloga zakona o prehrambeno-tehnološkoj, biotehnološkoj i nutricionističkoj djelatnosti

U skladu s odredbom članka 11. stavaka 1. i 2. Zakona o procjeni učinaka propisa ("Narodne novine" broj 44/17.) Ministarstvo poljoprivrede izradilo je Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti za 2020. godinu.s Obrascima Prethodne procjene za svaki od planiranih nacrta zakona. U skladu s odredbom članka 11. stavka 3. istog Zakona propisano je da se za Prijedlog plana s Obrascima Prethodne procjene provodi savjetovanje u trajanju od 15 dana te je Ministarstvo poljoprivrede postupilo sukladno navedenom

Savjetovanje je otvoreno do: 19.10.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=12227

04.10.2019.
Savjetovanje s javnošću za Obrazac prethodne procjene za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama

U skladu s odredbom članka 11. stavaka 1. i 2. Zakona o procjeni učinaka propisa ("Narodne novine" broj 44/17.) Ministarstvo poljoprivrede izradilo je Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti za 2020. godinu.s Obrascima Prethodne procjene za svaki od planiranih nacrta zakona. U skladu s odredbom članka 11. stavka 3. istog Zakona propisano je da se za Prijedlog plana s Obrascima Prethodne procjene provodi savjetovanje u trajanju od 15 dana te je Ministarstvo poljoprivrede postupilo sukladno navedenom

Savjetovanje je otvoreno do: 19.10.2019.
 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=12226

04.10.2019.
Savjetovanje s javnošću za Obrazac prethodne procjene za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu

U skladu s odredbom članka 11. stavaka 1. i 2. Zakona o procjeni učinaka propisa ("Narodne novine" broj 44/17.) Ministarstvo poljoprivrede izradilo je Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti za 2020. godinu.s Obrascima Prethodne procjene za svaki od planiranih nacrta zakona. U skladu s odredbom članka 11. stavka 3. istog Zakona propisano je da se za Prijedlog plana s Obrascima Prethodne procjene provodi savjetovanje u trajanju od 15 dana te je Ministarstvo poljoprivrede postupilo sukladno navedenom

Savjetovanje je otvoreno do: 19.10.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=12225

04.10.2019.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti iz djelokruga Ministarstva poljoprivrede za 2020. godinu

U skladu s odredbom članka 11. stavaka 1. i 2. Zakona o procjeni učinaka propisa ("Narodne novine" broj 44/17.) Ministarstvo poljoprivrede izradilo je Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti za 2020. godinu.s Obrascima Prethodne procjene za svaki od planiranih nacrta zakona. U skladu s odredbom članka 11. stavka 3. istog Zakona propisano je da se za Prijedlog plana s Obrascima Prethodne procjene provodi savjetovanje u trajanju od 15 dana te je Ministarstvo poljoprivrede postupilo sukladno navedenom

Savjetovanje je otvoreno do: 19.10.2019.
 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=12224

01.10.2019.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o Školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda

Program Školska shema ima za cilj promicanje uravnotežene prehrane i zdravih prehrambenih navika djece u odgojno-obrazovnim ustanovama. Ciljana skupina u Školskoj shemi su učenici osnovnih i srednjih škola na području Republike Hrvatske u shemi voća i povrća te učenici od 1. do 4. razreda osnovnih škola na području Republike Hrvatske u shemi mlijeka i mliječnih proizvoda. Program Školske sheme provodi se u skladu s Nacionalnom strategijom za provedbu Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda koja se također provodi na cijelom području Republike Hrvatske. Cilj strategije povećanje je unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda kako bi se smanjio unos hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, kao i podizanje razine svijesti o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda. Početak raspodjele voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda za školsku godinu 2019./2020. planirana je od 15.listopada 2019. godine, a isporuka će se odvijati najmanje jednom tjedno u dane održavanja nastave u skladu sa školskim kalendarom.

Savjetovanje je otvoreno do: 6.10.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=12183

25.09.2019.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o zaštiti životinja koje se koriste u znanstvene svrhe

Savjetovanje je otvoreno do: 11.10.2019.
 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=12154

24.09.2019.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o Upisniku dobavljača božićnih drvaca

Savjetovanje je otvoreno do: 24.9.2019.
 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=12112

19.09.2019.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o načinu obavljanja ribolova u posebnom staništu u akvatoriju ušća rijeke Raše u 2019. i 2020. godini

Prijedlog propisa omogućuje, u akvatoriju ušća rijeke Raše omeđenog spojnicama: rt Ubac – rt Mulac i svjetionik Trget – rt Puntal, ribolov jednostrukim mrežama stajaćicama minimalne veličine oka od 64 mm i maksimalne duljine do 800 m u razdoblju od 15. listopada 2019. godine do 15. svibnja 2020. godine, te ribolov trostrukim mrežama stajaćicama siparama maksimalne duljine do 500 m od 1. veljače do 15. svibnja 2020. godine.

Savjetovanje je otvoreno do: 3.10.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=12061
 

09.09.2019.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.1. „Planovi proizvodnje i stavljanja na tržište“

Izmjenama i dopunama Pravilnika se mijenjaju i dopunjuju odredbe Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.1. „Planovi proizvodnje i stavljanja na tržište“ („Narodne novine“, 41/18) vezane za podnošenje prigovora, a slijedom promjena u nadležnosti rješavanja po prigovorima (umjesto dosadašnjeg Povjerenstva po prigovorima rješava nadležna ustrojstvena jedinica Ministarstva poljoprivrede u skladu sa Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva). Nadalje, izmjene i dopune Pravilnika obuhvaćaju unaprjeđenje odredbi te priloga na način da sadrže dodatna pojašnjenja u svrhu boljeg razumijevanja te smanjenja administrativnog opterećenja korisnika. Također, izmjenama i dopunama usklađuje se rok za podnošenja Zahtjeva za potporu prema partnerskim konzultacijama sa relevantnim dionicima, u skladu sa praksom i iskustvom stečenim tijekom dosadašnje provedbe Pravilnika. Uz navedeno, izmjene Pravilnika obuhvaćaju i tehničke elemente poput izmjene adrese Uprave ribarstva.

Savjetovanje je otvoreno do: 18.9.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=11965

28.08.2019.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ pridnenim-povlačnim mrežama koćama za rujan/listopad 2019.

Pravilnikom se definiraju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru provedbe mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ u okviru Operativnog programaza pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020., koja podrazumijeva naknadu ovlaštenicima povlastica i članovima posade ribarskih plovila obuhvaćenih prostorno - vremenskim ograničenjem obavljanja gospodarskog ribolova na morupridnenom povlačnom mrežom - koćom u razdoblju od 16. rujna 2019. godine u 00:00 sati do 15. listopada 2019. godine u 24:00 sati na području ribolovnih zona C, D i E, a sukladno Planu upravljanja pridnenim povlačnim mrežama – koćama (KLASA: 022-03/14-04/96, URBROJ: 50301-05/25-14-2 od 27. ožujka 2014. godine) i Pravilniku o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja ribolovana moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom u 2019. godini. Uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore se utvrđuju u skladu sa Uredbom (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo, Uredbom(EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi za europske strukturne i investicijske fondove (ESI fondove) te provedbenim i delegiranim aktima koji iz istih proizlaze.

Savjetovanje je otvoreno do: 6.9.2019.
 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=11862

23.08.2019.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom - koćom u 2019. godini

Ovim pravilnikom propisuje se zabrana ribolova pridnenom povlačnom mrežom - koćom u razdoblju od 16. rujna 2019. godine u 00:00 sati do 15. listopada 2019. godine u 24:00 sata na područjima ribolovnih zona C, D i dijelu zone E. Obustava ribolova se slijedom znanstvenog savjeta provodi od 2015. godine na području otvorenog srednjeg Jadrana (ribolovne zone C i D), a od 2016. godine navedena mjera obuhvaća i dio ribolovne zone E. Ribolov se obustavlja na mjesec dana i to tijekom rujna i listopada, tj. u vrijeme u kojem je najintenzivniji mrijest oslića, a najveći postotak ženki škampa nosi vanjska jaja. Na ovaj način se postiže maksimalni učinak u zaštiti ribolovnih resursa važnih gospodarskih vrsta.

Savjetovanje je otvoreno do: 27.8.2019.
 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=11834

23.08.2019.
Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Nacionalne strategije za održive operativne programe proizvođačkih organizacija u sektoru voća i povrća

Nacionalna strategija za održive operativne programe u sektoru voća i povrća (u daljnjem tekstu: Nacionalna strategija) izrađuje se na temelju Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. Prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 te Ominubus Uredbom (EU) 2017/2393 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. Prosinca 2017, Delegiranom Uredbom Komisije (EU) 2017/891 оd 13. ožujka 2017. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu sektora voća i povrća te prerađevina voća i povrća i o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu novčanih kazni koje će se primjenjivati u tim sektorima i o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 543/2011 i Provedbenom Uredbom Komisije (EU) br. 892/2017 (EU) 2017/892 оd 13. ožujka 2017. o utvrđivanju pravila za primjenu uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u sektoru voća i povrća te prerađevina voća i povrća. Nacionalna strategija primjenjuje se na odobrene operativne programe koje provode priznate proizvođačke organizacije i njihova udruženja od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2024. godine. Za potrebe provedbe Nacionalne strategije cjelokupni teritorij Republike Hrvatske predstavlja jednu regiju. Nacionalna strategija provodi se u skladu sa člankom 48. Zakona o poljoprivredi (Narodne novine, broj 118/2018). Nacionalnom strategijom određuju se razvojni prioriteti i ciljevi u sektoru voća i povrća u Republici Hrvatskoj te utvrđuju pravila kojima se osigurava učinkovita provedba operativnih programa priznatih organizacija proizvođača i njihovih udruženja u sektoru voća i povrća. Nacionalnom strategijom u sektoru voća i povrća osigurava se financijska potpora proizvođačkim organizacijama i njihovim udruženjima za provedbu višegodišnjih operativnih programa putem operativnog fonda. Operativni program proizvođačke organizacije, kao respektabilne, tržišno konkurentne proizvođače jedinice, predstavlja plan u kojemu su detaljno opisane mjere i aktivnosti koje proizvođačka organizacija planira poduzeti kako bi postigla zadane ciljeve. Učinkovita provedba koncizno strukturiranih i mjerljivih operativnih programa doprinosi ostvarivanju prioriteta i ciljeva Nacionalne strategije.

Savjetovanje je otvoreno do: 6.9.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=11836

21.08.2019.
Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Zakona o biljnom zdravstvu

Ovim Nacrtom prijedloga Zakona o biljnom zdravstvu implementira se u nacionalno zakonodavstvo Uredba (EU) 2016/2031 o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje i o izmjeni uredaba (EU) br. 228/2013, (EU) br. 652/2014 i (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 69/464/EEZ, 74/647/EEZ, 93/85/EEZ, 98/57/EZ, 2000/29/EZ, 2006/91/EZ i 2007/33/EZ (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2016/2031). Ovom Uredbom uspostavljena su pravila za određivanje fitosanitarnog rizika koji predstavljaju štetni organizmi i mjere za ublažavanje tih fitosanitarnih rizika. Odredbe Uredbe (EU) 2016/2031 su posebno usmjerene na učinkovitiju zaštitu Unije od štetnih organizama bilja koji se potencijalno mogu unijeti na područje Unije putem globalizacije trgovine kao i promjenom klimatskih uvjeta. Ono što je bitno istaknuti da će se primjenom Uredbe (EU) 2016/2031 osigurati bolja zaštita okoliša, šuma, javnih i privatnih posjeda što će imati za posljedicu manju uporabu zaštitnih sredstava. Za specijalizirane subjekte odnosno posjednike bilja olakšanje dolazi u jednostavnijoj i transparentnijoj dokumentaciji (unificirani obrazac biljne putovnice), boljoj zaštiti kao i u mogućoj financijskoj pomoći u otkrivanju i eradikaciji štetnih organizama. Isto tako, Uredbom (EU) 2016/2031 je predviđeno (za nadležna tijela koja ih provode) financiranje programa nadzora štetnih organizama kao i financiranje eradikacije. Jedna od najvećih novina za specijaliziranog subjekta/posjednika bilja što se u Nacrtu prijedloga Zakona o biljnom zdravstvu između ostaloga daje mogućnost specijaliziranim subjektima da samostalno pregledavaju bilje, biljne proizvode i druge predmete te za njih izdaju biljne putovnice što do sada po važećem Zakonu o biljnom zdravstvu nije bio slučaj. Prema važećem Zakonu o biljnom zdravstvu posjednici bilja (specijalizirani subjekt) bili su obavezni prijaviti godišnju proizvodnju. Na osnovu prijave godišnje proizvodnje, ovisno o vrsti bilja, fitosanitarni pregled obavljali su: fitosanitarni inspektori, stručnjaci Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu te stručnjaci Hrvatskog šumarskog instituta. Na osnovu pregleda stručnjaka, a sukladno zapisniku omogućeno je posjedniku bilja (specijaliziranom subjektu) izdavanje biljne putovnice.

Savjetovanje je otvoreno do: 4.9.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=11828

12.08.2019.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o sadržaju i obliku prodajnog lista i sadržaju registra prvih kupaca

Opis savjetovanja: Prijedlogom pravilnika o sadržaju i obliku prodajnog lista i sadržaju registra prvih kupaca postiže se potpuna usklađenost sa Zakonom o morskom ribarstvu („Narodne novine“, br. 62/17, 130/2017 i 14/2019) i relevantnim Uredbama EU (1224/2009, 404/2011 i 1962/2015 te 1005/2008 i 404/2011). Definiraju se uvjeti i postupak registracije prvih kupaca, način dostave prodajnih listova, izuzeće od obveze dostave u slučaju prodaje s ribarskog plovila kao i obveze ribara u tom slučaju. Obzirom da EU propisi omogućavaju određene izuzetke u pogledu registracije prvih kupaca i dostavljanja prodajnih listova, pravilnikom se precizira pod kojim uvjetima prvi kupci mogu biti, izuzev korisnika odobrenih objekata, i ovlaštenici povlastica za gospodarski ribolov za prodaju vlastitog ulova, registrirani objekti - ribarnice te ugostitelji ako prodaju proizvode ribarstva krajnjim potrošačima u svojim objektima. Pravilnik se nadopunjuje na uspostavljeni elektronički sustav koji omogućava evidentiranje i sljedivost proizvoda ribarstva od ulova, iskrcaja, vaganja do prve prodaje. Pravilnik će doprinijeti poboljšanju sljedivosti proizvoda ribarstva, praćenju kretanja proizvoda i cijena na tržištu te učinkovitijoj kontroli i nadzoru.

Savjetovanje je otvoreno do: 12.9.2019.
 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=11810

09.08.2019.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.7. „Povećanje potencijala akvakulturnih lokaliteta“

Opis savjetovanja: Pravilnikom se definiraju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru provedbe, mjere II. 7.„Povećanje potencijala akvakulturnih lokaliteta“ u okviru prioriteta Europske unije „Poticanje okolišno održive, resursno učinkovite, inovativne, konkurentne i na znanju utemeljene akvakulture“, u sklopu provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. Predmet potpore su aktivnosti koje doprinose razvoju lokaliteta i infrastrukture za akvakulturu i smanjenje negativnog utjecaja operacija na okoliš, uključujući utvrđivanje i kartiranje najpovoljnijih područja za razvoj akvakulture, poboljšanje i razvoj pomoćnih objekata i infrastruktura potrebnih za povećanje potencijala akvakulturnih lokaliteta i za smanjenje negativnog utjecaja akvakulture na okoliš, te ulaganja u konsolidaciju zemljišta, opskrbu energijom ili upravljanje vodama, kao i aktivnosti koje poduzimaju i provode nadležna tijela u okviru programa nadziranja zdravlja životinja. Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje ulaganja, pri čemu intenzitet javne potpore iznosi 100 posto ukupnih prihvatljivih troškova, s obzirom da su korisnici javnopravna tijela. Sredstva javne potpore za provedbu mjere temeljem ovoga Pravilnika osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje sa 75 posto udjela, a Republika Hrvatska s 25 posto udjela. Ukupna raspoloživa sredstva za provedbu ove mjere iznose 1.500.000,00 milijuna eura, u protuvrijednosti u kunama od čega iz EU proračuna 1.125.000,00 eura, a iz državnog proračuna Republike Hrvatske 375.000,00 eura, također u protuvrijednosti u kunama.

Savjetovanje je otvoreno do: 28.8.2019.
 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=11762

08.08.2019.
Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu

Opis savjetovanja: Izrada predmetnog Zakona potrebna je radi radi uspostave jedinstvenog pravnog poretka Republike Hrvatske budući da je 18. srpnja 2019. godine stupio na snagu Zakon o sustavu državne uprave („Narodne novine“, broj 66/19) kojim nisu predviđeni uredi državne uprave. Stoga će poslove vezane za poljoprivredno zemljište koje su do sada obavljali nadležni državni uredi u županijama obavljati nadležna tijela u županijama.

Savjetovanje je otvoreno do: 23.8.2019.
 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=11744

07.08.2019.
Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o provedbi uredbi Europske unije o prometu drva i proizvoda od drva, s konačnim prijedlogom Zakona

Opis savjetovanja: Radi obveze usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s Uredbom (EU) 2019/1010 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o usklađivanju obveza izvješćivanja u području zakonodavstva povezanoga s okolišem te o izmjeni uredaba (EZ) br. 166/2006 i (EU) br. 995/2010 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva 2002/49/EZ, 2004/35/EZ, 2007/2/EZ, 2009/147/EZ i 2010/63/EU Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 338/97 i (EZ) br. 2173/2005 te Direktive Vijeća 86/278/EEZ (SL L 170/115, 25. 6. 2019.), kojom su izmijenjene Uredba (EU) br. 995/2010 i Uredba Vijeća (EZ) br. 2173/2005 u odnosu na obvezu izvješćivanja i stavljanju na raspolaganje javnosti i Komisiji informacija o primjeni uredbi, potrebno izmijeniti i dopuniti odredbe važećeg Zakona o provedbi uredbi Europske unije o prometu drva i proizvoda od drva ("Narodne novine", broj 25/18).

Savjetovanje je otvoreno do: 22.8.2019.
 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=11730

07.08.2019.
Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu, s konačnim prijedlogom zakona

Opis savjetovanja: Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu, s konačnim prijedlogom zakona kojim se osigurava jedinstvenost pravnog sustava Republike Hrvatske, a s obzirom da je Zakon o sustavu državne uprave („Narodne novine“, broj 66/19) na snazi od 18. srpnja 2019. godine.

Savjetovanje je otvoreno do: 22.8.2019.
 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=11515

07.08.2019.
Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o šumama, s konačnim prijedlogom zakona

Opis savjetovanja: Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o šumama, s konačnim prijedlogom zakona kojim se osigurava jedinstvenost pravnog sustava Republike Hrvatske, a s obzirom da je Zakon o sustavu državne uprave („Narodne novine“, broj 66/19) na snazi od 18. srpnja 2019. godine.

Savjetovanje je otvoreno do: 22.8.2019.
 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=11516

 

02.08.2019.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o načinu i uvjetima osnivanja prava građenja i prava služnosti na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske
Ministarstvo poljoprivrede poziva zainteresiranu javnost da se odazove savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Pravilnika o načinu i uvjetima osnivanja prava građenja i prava služnosti na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske. Cilj je ovog savjetovanja omogućiti zainteresiranoj javnosti da dostavi svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe na prijedlog Pravilnika o načinu i uvjetima osnivanja prava građenja i prava služnosti na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske. Prijedlogom Pravilnika o načinu i uvjetima osnivanja prava građenja i prava služnosti na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske propisuju se sadržaj zahtjeva, dokumentacija i način plaćanja naknade za osnivanje prava građenja i prava služnosti na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu države. Predmetni Pravilnik je potreban Ministarstvu poljoprivrede u postupcima osnivanja prava građenja i služnosti na poljoprivrednom zemljištu. Kako bi Ministarstvo čim prije započelo rješavati zahtjeve vezane za ovu problematiku, potrebno je u što kraćem roku donijeti ovaj Pravilnik.

Savjetovanje je otvoreno do: 16.8.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=11554
02.08.2019.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli državne kvote u 2019. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus)

Izmjenom Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli Državne kvote u 2019. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) („Narodne novine“, br. 13/19 i 56/19) mijenja se odredba koja regulira ulov tune kao prilova u drugim oblicima gospodarskog ribolova, odnosno u ribolovu plivaricom srdelarom i ribolovu plutajućim parangalom. Naime, u Pravilniku je do sada postojala jedino mogućnost iskrcaja prilova iz plivarice srdelare, dok je nova odredba o prijavi prilova iz plutajućeg parangala postala moguća tek nakon stupanja na snagu ICCAT Preporuke 18-02. Slijedom istog, radi boljeg razumijevanja preformuliran je cijeli članak 4. kojim je definirano da prilov tune može biti najviše 5% ukupne mase ulova kod plivarice srdelare, odnosno najviše 20% u broju riba kod ribolova igluna plutajućim parangalom.

Savjetovanje je otvoreno do: 7.8.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=11592

02.08.2019.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) udičarskim alatima i uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne udičarske kvote

Izmjenom Pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) udičarskim alatima i uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne udičarske kvote predlaže se brisanje postojeće odredbe o visini naknade za prilov, koja je svakako suspendirana za 2019. godinu te se dodaju Vinišće, Komiža i Orebić kao iskrcajna mjesta u kojima je dozvoljen iskrcaj tune.

Savjetovanje je otvoreno do: 7.8.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=11593

31.07.2019.
Savjetovanje s javnošću za Pravilnik o pokazateljima rizika za procjenu rizika od uporabe pesticida
Opis savjetovanja: Prijedlogom Pravilnika o pokazateljima rizika za procjenu rizika od uporabe pesticida postiže se usklađenost sa Direktivom Komisije (EU) 2019/782 od 15. svibnja 2019. o izmjeni Direktive 2009/128/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu usklađenih utvrđivanja ujednačenih pokazatelja rizika (SL L 127, 16.5.2019.). Navedenom Direktivom mijenja se Prilog IV. Direktive 2009/128/EZ kojim se uspostavljaju dva nova ujednačena pokazatelja rizika. Prijedlogom pravilnika o pokazateljima rizika za procjenu rizika od uporabe pesticida propisuju se usklađeni pokazatelji rizika za procjenu rizika od uporabe pesticida u Republici Hrvatskoj. Direktivom 2009/128/EZ želi se smanjiti rizike i učinke upotrebe pesticida na zdravlje ljudi i okoliš te promicati upotrebu integrirane zaštite bilja te alternativnih pristupa i tehnika kako bi se smanjila ovisnost o upotrebi pesticida. Stoga su na razini EU propisani ujednačeni pokazatelji rizika radi mjerenja napretka postignutog u ostvarivanju tih ciljeva na razini Unije, što će omogućiti državama članicama upravljanje rizikom na nacionalnoj razini i izvješćivanje o njemu. Usklađeni pokazatelji rizika izračunavaju se i objavljuju na temelju članka 23. stavka 3. Zakona o održivoj uporabi pesticida (»Narodne novine«, broj 14/14 i 115/18) za svaku kalendarsku godinu najkasnije 20 mjeseci nakon isteka godine za koju se izračunavaju pokazatelji rizika.

Savjetovanje je otvoreno do: 15.8.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=11555 
26.07.2019.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi Programa potpore za proizvođače jabuka za 2019. godinu

Ovim se Pravilnikom propisuje provedba Programa potpore za proizvođače jabuka za 2019. godinu. Cilj savjetovanja je informiranje potencijalnih korisnika potpore (proizvođača jabuka) o dodjeli potpore u okviru Programa potpore za proizvođače jabuka za 2019. godinu. Za potporu je prihvatljiv proizvođač koji je upisan u Upisnik poljoprivrednika za površine koje su upisane u ARKOD sustav Agencije za plaćanja na kojima proizvodi jabuke. Iznos potpore utvrđuje se razmjerno površinama pod jabukama upisanima u ARKOD sustav Agencije za plaćanja, a za koje je podnesen zahtjev za potporu iz ovog Programa. Korisnik potpore je dužan, neposredno nakon berbe, na površinama za koje je ostvario potporu ukloniti sve zaostale plodove te pokupiti sve plodove sa tla kako bi se spriječio nastanak i širenje zaraze uzrokovane štetnim organizmima. Proizvođač podnosi zahtjev za potporu Agenciji za plaćanja putem AGRONET zaštićene mrežne aplikacije Agencije za plaćanja do 30. rujna 2019. godine.

Savjetovanje je otvoreno do: 10.8.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=11526

26.07.2019.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o kontrolnom sustavu u ekološkoj poljoprivredi

Pravilnikom o kontrolnom sustavu u ekološkoj proizvodnji (u daljnjem tekstu: Pravilnik) se propisuju detaljne odredbe vezane uz provedbu pravila ekološke poljoprivrede, postupak ovlašćivanja kontrolnih tijela, postupci kontrolnih tijela u okviru provedbe kontrole i po provedenoj kontroli ekološke proizvodnje i proizvoda, sadržaj kontrolnih lista i zapisnika o kontrolama, izvještaji o provedenoj kontroli, katalog sankcija sadržaj, oblik i način vođenja baze podataka o ekološkom poljoprivrednom reprodukcijskom materijalu, rokove i obrasce za dostavu podataka i način odobrenja izuzeća od pravila ekološke proizvodnje, postupak upisa subjekata u Upisnik subjekata, sadržaj, oblik i način vođenja Upisnika subjekata, izuzeća predviđena člankom 28. stavkom 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007, te izgled nacionalnog znaka za označavanje ekoloških proizvoda. Ministarstvo poljoprivrede ima zadaću pratiti izmjene europskih i nacionalnih propisa, te pripremati i donositi nove propise iz ovoga područja. Ministarstvo poljoprivrede ima zadaću izvještavati nadležne EU službe i osigurati vjerodostojnost hrvatskog sustava nadzora ekološke proizvodnje, odnosno ovlašćuje kontrolna tijela, prati pravilno obavljanje zadaće koje su im prenesene, organizira revizije ili inspekcije kontrolnih tijela, a ako se na temelju revizije ili inspekcije utvrdi da takva ustanova ne obavlja pravilno svoje zadaće može povući to ovlaštenje, a povući će ga odmah ako kontrolna ustanova pravovremeno ne ispravi nepravilnosti. Dio zadaća nadzora sustava obavlja nadležna poljoprivredna inspekcija Državnog inspektorata, a nadležnost za vođenje Upisnika subjekata u ekološkoj proizvodnji i provedbu upisa subjekata ima Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Pravilnik se donosi na temelju članka 101. stavka 2., članka 102. stavka 21., članka 104. stavka 6., članka 105. stavka 8., članka 106. stavka 3., članka 108. stavka 9. i članka 112. stavka 4. Zakona o poljoprivredi (Narodne novine, broj 118/18). Donošenje je uvjetovano stupanjem na snagu novoga Zakona o poljoprivredi, a u odnosu na dosadašnji propis ovaj Pravilnik sadrži detaljnije propisane obveze subjekata u ekološkoj proizvodnji, odgovornosti kontrolnih tijela u postupcima provedbe kontrola ekoloških subjekata, ekološke proizvodnje i proizvodnje proizvoda te postupcima uzorkovanja, rokovima izvještavanja o provedenoj kontroli kao i prilagodbu kataloga korektivnih mjera i rokova za njihovo izvršavanje. Pravilnikom se radi uvida potrošača, a u skladu s člankom 27. stavkom 13. Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007., namjerava uspostaviti i omogućiti transparentan i lako dostupan uvid u sljedivost svakog proizvoda, na način da se omogući uvid u podatke o svim fazama od proizvodnje i pripreme do stavljanja na tržište. Tako da se na službenim mrežnim stranicama Ministarstva objavljuje popis subjekata koji je poveznicama (linkovima) povezan s pripadajućim dokazima o sukladnosti proizvoda (potvrdnice/certifikati) putem poveznica (linkom) na kontrolno tijelo koja je potvrdilo proizvodnju i taj proizvod. Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o ekološkoj proizvodnji (Narodne novine, broj 19/16).

Savjetovanje je otvoreno do: 26.8.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=11517

23.07.2019.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o lovačkim psima

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i način korištenja lovačkih pasa u lovu te pasmine lovačkih pasa koje se koriste u lovu. Pravilnik se donosi na temelju članka 69. stavka 4. Zakona o lovstvu („Narodne novine“ br. 99/18 i 32/19). Obveza donošenja predmetnog pravilnika sadržana je u odredbama članka 100. stavka 1. Zakona o lovstvu.

Savjetovanje je otvoreno do: 23.8.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=11466

23.07.2019.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o lovniku

Pravilnikom se propisuju uvjeti i način osposobljavanja lovnika, izgled uvjerenja o osposobljenosti i iskaznice lovnika te dužnost lovnika. Pravilnik se donosi na temelju članka 59. stavka 5. Zakona o lovstvu („Narodne novine“ br. 99/18. i 32/19.). Obveza donošenja predmetnog pravilnika sadržana je u odredbama članka 100. stavka 1. Zakona o lovstvu.

Savjetovanje je otvoreno do: 23.8.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=11472

23.07.2019.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o stručnoj službi za provedbu lovnogospodarskog plana

Pravilnikom se propisuje način organiziranja i rada stručne službe za provedbu lovnogospodarskih planova, koju je lovoovlaštenik dužan imati.. Pravilnik se donosi na temelju članka 57. stavka 4. Zakona o lovstvu („Narodne novine“ br. 99/18. i 32/19.). Obveza donošenja predmetnog pravilnika sadržana je u odredbama članka 100. stavka 1. Zakona o lovstvu.

Savjetovanje je otvoreno do: 23.8.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=11475

23.07.2019.
Savjetovanje s javnošću za Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama zakona o poljoprivrednom zemljištu

Ministarstvo poljoprivrede poziva zainteresiranu javnost da se odazove savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Obrasca prethodne procjene za II. izmjene Zakona o poljoprivrednom zemljištu s Konačnim prijedlogom Zakona. Cilj je ovog savjetovanja omogućiti zainteresiranoj javnosti da dostavi svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe na prijedlog Obrasca prethodne procjene za izmjene Zakona o poljoprivrednom zemljištu s Konačnim prijedlogom Zakona Sukladno članku 16. Zakona o procjeni učinaka propisa („Narodne novine“, broj 44/17) provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Obrazac prethodne procjene Predviđeni rok za dostavu komentara na savjetovanje sa zainteresiranom je do 5. kolovoza 2019. godine. Savjetovanje je otvoreno do: 05.08.2019.

Savjetovanje je otvoreno do: 7.8.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=11442

22.07.2019.
Savjetovanje s javnošću za Obrazac prethodne procjene za Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o šumama
Savjetovanje s javnošću za Obrazac prethodne procjene za Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o šumama kojim se osigurava jedinstvenost pravnog sustava Republike Hrvatske, a s obzirom da je Zakon o sustavu državne uprave („Narodne novine“, broj 66/19) na snazi od 18. srpnja 2019. godine.

Savjetovanje je otvoreno do: 6.8.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=11443
22.07.2019.
Savjetovanje s javnošću za Obrazac prethodne procjene za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu

Savjetovanje s javnošću za Obrazac prethodne procjene za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu kojim se osigurava jedinstvenost pravnog sustava Republike Hrvatske, a s obzirom da je Zakon o sustavu državne uprave („Narodne novine“, broj 66/19) na snazi od 18. srpnja 2019. godine

Savjetovanje je otvoreno do: 6.8.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=11444

22.07.2019.
Savjetovanje s javnošću za Obrazac prethodne procjene za Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o provedbi uredbi Europske unije o prometu drva i proizvoda od drva

Savjetovanje s javnošću za Obrazac prethodne procjene za Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o provedbi uredbi Europske unije o prometu drva i proizvoda od drva kojim se u zakonodavstvo RH preuzima pravna stečevina EU

Savjetovanje je otvoreno do: 6.8.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=11438

15.07.2019.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

Ministarstvo poljoprivrede pripremilo je novi jedinstveni pravilnik o provedbi mjera iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.–2020. Pravilnik se donosi na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“, br. 118/18). Pravilnikom o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. ujednačuju se procedure i provedba postupaka dodjele potpore iz Programa ruralnog razvoja. Jedinstveni pravilnik smanjuje administrativno opterećenje te zamjenjuje veliki broj dosadašnjih pravilnika za pojedine mjere, podmjere i tipove operacija. Ovim Pravilnikom propisuje se i objava natječaja na e-savjetovanju prije same objave kako bi svi zainteresirani dionici imali pravo na aktivno sudjelovanje u savjetovanju davanjem komentara i prijedloga. Ovim pravilnikom na jednom mjestu bit će propisani opći uvjeti prihvatljivosti, uvjeti prijave, obrade, provedbe, kontrole i isplate projekata te postupanja po prigovorima korisnika, za sve mjere iz Programa ruralnog razvoja i financijske instrumente, osim IAKS mjera. Detaljni uvjeti prihvatljivosti korisnika, projekata i provedba pojedinog tipa operacije bit će propisani natječajem za svaku pojedinu mjeru/tip operacije. S ciljem omogućavanja što učinkovitijeg iskorištavanja sredstava koja su korisnicima na raspolaganju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj savjetovanje je otvoreno do: 9.8.2019.

Savjetovanje je otvoreno do: 9.8.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=11261

15.07.2019.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o zemljopisnim područjima uzgoja vinove loze

Ovim Pravilnikom propisuje se način utvrđivanja granica zemljopisnih područja uzgoja vinove loze u Republici Hrvatskoj te podjela regija na podregije, vinogorja i vinogradarske položaje. Pravilnikom se propisuje da se zemljopisna područja uzgoja vinove loze u Republici Hrvatskoj dijele na 4 regije umjesto 3 regije, kao što je bilo do sada. Vinogradarske regije su; Vinogradarska regija Slavonija i hrvatsko Podunavlje, Vinogradarska regija Središnja bregovita Hrvatska, Vinogradarska regija Hrvatska Istra i Kvarner i Vinogradarska regija Dalmacija, koje se dalje dijele na podregije. Podjela podregija na vinogorja, te granice vinogorja vezane su uz administrativne granice općina i gradova. Novost u pravilniku je da su Vinogorja Benkovac-Stankovci i Vinogorje Skradin prebačeni iz podregije Dalmatinska zagora u podregiju Sjeverna Dalmacija. Pravilnikom se uređuje i način utvrđivanja vinogradarskih položaja. Vinogradarski položaji neće biti kao poseban prilog Pravilnika već će proizvođači vina koji namjeravaju isticati nazive vinogradarskih položaja u označavanju vina podnositi Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu opis vinogradskih položaja putem Regionalnih organizacija vinara i vinogradara čiji su članovi. Navedeni položaji evidentirati će se u sustavu vinogradarskih položaja u Vinogradarskom registru. Uz Pravilnik se donosi i Prilog u kojem se nalazi Podjela vinogradarskih podregija na vinogorja i utvrđivanje područja koje obuhvaća vinogorje.

Savjetovanje je otvoreno do: 30.7.2019.
 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=11250

12.07.2019.
Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Programa potpore za proizvođače jabuka za 2019. godinu

Cilj donošenja Programa potpore za proizvođače jabuka za 2019. godinu je provedba aktivnosti koje doprinose sprječavanju širenja bolesti i nastanka dugoročnih šteta uslijed izvanrednih vremenskih okolnosti te održavanje površina pod trajnim nasadima u dobrom proizvodnom stanju.

Savjetovanje je otvoreno do: 27.7.2019.
 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=11244

05.07.2019.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o proširenju geografskog područja provedbe uzgojnih programa domaćih životinja

Ovim se Pravilnikom propisuje način podnošenja zahtjeva za proširenje provedbe uzgojnog programa domaćih životinja koje podnosi uzgojno udruženje ili uzgojna organizacija koja je priznata u skladu sa člankom 4. Uredbe Komisije (EU) br. 1012/2016 i čiji je uzgojni program odobren u skladu sa člankom 8. Uredbe Komisije (EU) br. 1012/2016 u drugoj državi članici Europske unije. Pravilnikom se osigurava praćenje procedure predviđene Uredbom Komisije (EU) br. 1012/2016.

Savjetovanje je otvoreno do: 8.8.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=11203

05.07.2019.
Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga uredbe o prestanku važenja uredbe o kriterijima za dodjelu zamjenskog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske ovlaštenicima naknade za oduzeto poljoprivredno zemljište temeljem zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine („Narodne novine“, broj 93/15. i 70/16.)

Cilj je ovog savjetovanja omogućiti zainteresiranoj javnosti da dostavi svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe na prijedlog Uredbe o prestanku važenja uredbe o kriterijima za dodjelu zamjenskog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske ovlaštenicima naknade za oduzeto poljoprivredno zemljište temeljem zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine („Narodne novine“, broj 93/15. i 70/16.) Uredba o kriterijima za dodjelu zamjenskog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske ovlaštenicima naknade za oduzeto poljoprivredno zemljište temeljem zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine („Narodne novine“, broj 93/15. i 70/16.) propisuje kriterije za dodjelu zamjenskog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: u vlasništvu države) u slučajevima kada temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (»Narodne novine«, br. 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/2000, 131/2000, 27/2001, 65/2001, 118/2001, 80/2002 i 81/2002) ovlaštenicima naknade za oduzeto poljoprivredno zemljište nije moguće vratiti u vlasništvo poljoprivredno zemljište koje im je oduzeto. Zakonom o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 20/18 i 115/18 ) propisano je da će se postupci za pronalaženje zamjenskog poljoprivrednog zemljišta, temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine („Narodne novine“, broj 92/96, 39/99, 42/99, 92/99,43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 65/01, 118/01,80/02,81/02), u slučajevima kada ovlaštenicima naknade za oduzeto poljoprivredno zemljište nije moguće vratiti u vlasništvo poljoprivredno zemljište koje im je oduzeto, dovršiti sukladno Programima raspolaganja. Programe raspolaganja poljoprivrednim zemljištem donose općinska ili gradska vijeća za svoje područje, na prijedlog načelnika odnosno gradonačelnika, uz prethodno mišljenje županije i suglasnost Ministarstva poljoprivrede, odnosno za Grad Zagreb Gradska skupština Grada Zagreba za svoje područje uz suglasnost Ministarstva poljoprivrede. Program raspolaganja, između svega ostaloga, treba sadržavati i površine određene za povrat i za zamjenu kada nije moguć povrat imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine. Pravilnikom o dokumentaciji potrebnoj za donošenje programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 27/2018) je propisana sva dokumentacija koja je potrebna da bi se Programi donijeli, a Uredi državne uprave u županijama, odnosno Grada Zagreba su dužni jedinicama lokalne samouprave dostaviti očitovanja o površini koju su iste dužne osigurati kao naknadu za oduzetu imovinu ( s obzirom na sve podnijete, a neriješene zahtjeve), sukladno Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine („Narodne novine“, broj 92/96, 39/99, 42/99, 92/99,43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 65/01, 118/01,80/02,81/02). Na temelju očitovanja Ureda državne uprave u županijama jedinice lokalne samouprave će u svojim Programima osigurati potrebne površine za povrat, a svi neriješeni postupci dovršit će se u Uredima državne uprave sukladno donesenim Programima raspolaganja. Obzirom će se postupci povrata dovršiti sukladno Programima raspolaganja a ne na način kako je definirano predmetnom uredbom ista prestaje važiti.

Savjetovanje je otvoreno do: 18.7.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=11003

04.07.2019.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog akcijskog plana jačanja tržišnog kapaciteta sektora voća i povrća za razdoblje od 2019. do 2023. godine

Cilj Akcijskog plana je stvoriti nužne preduvjete proizvođačima voća i povrća za ovladavanje vlastitim tržišnim položajem. Očekivanja su da će provedba akcijskog plana doprinijeti – unapređenju položaja proizvođača voća i povrća u lancu opskrbe – organiziranju proizvođača u proizvođačke organizacije – poboljšanju prihoda proizvođača voća i povrća te posebno mikro i malih poljoprivrednih gospodarstava – stabilizaciji tržišta voća i povrća – regionalnom gospodarskom razvoju – prepoznatljivosti domaćeg voća i povrća na policama trgovačkih centara te na taj način pružiti potrošaču informaciju o porijeklu proizvoda i slobodu izbora kod kupnje. Također je važno naglasiti da se ovime jača cjelokupni lanac opskrbe, jer koncentracija ponude može doprinijeti i drugim dionicima lanca u vidu smanjenja transportnih troškova, ali i troškova koji su izravno povezani sa smanjenjem broja dobavljača.

Savjetovanje je otvoreno do: 19.7.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=11202

03.07.2019.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja organizama štetnih za bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete i mjerama suzbijanja tih organizama

Prijedlogom nacrta navedenog Pravilnika prenose se odredbe Provedbene direktive Komisije (EU) 2019/523 оd 21. ožujka 2019. o izmjeni Priloga I. do V. Direktive Vijeća 2000/29/EZ o zaštitnim mjerama protiv unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihova širenja unutar Zajednice (SL L 86, 28.3.2019.)

Savjetovanje je otvoreno do: 24.7.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=11194

02.07.2019.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog dopuna pravilnika o priznavanju organizacija proizvođača u ribarstvu i akvakulturi, udruženja organizacija i međustrukovnih organizacija

Prijedlogom dopuna pravilnika o priznavanju organizacija proizvođača u ribarstvu i akvakulturi, udruženja organizacija i međustrukovnih organizacija predlaže se promjena kriterija priznavanja u dijelu najmanjeg broja članova – proizvođača u segmentu akvakulture, čime se uzima u obzir trenutno stanje broja uzgajivača pojedinih vrsta, poglavito plavoperajne tune. Također se dodaje novi kriterij dostatne gospodarske aktivnosti na području županije za priznavanje organizacija proizvođača u akvakulturi, što će omogućiti većem broju uzgajivača da mogu uspostaviti organizaciju proizvođača na nivou županije.

Savjetovanje je otvoreno do: 2.8.2019.
 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=11191

02.07.2019.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o stručnom osposobljavanju ovlaštenih osoba

Pravilnikom se propisuje program stručnog osposobljavanja ovlaštenih osoba za obavljanje inspekcijskog i neposrednog nadzora u ribarstvu na moru i kopnu, zatim sadržaj pojedinih izvedbenih planova po tematskim cjelinama kao i način izdavanja rješenja o ovlaštenju odnosno ovlaštenje za obavljanje poslova inspekcijskih i neposrednih nadzora u ribarstvu.

Savjetovanje je otvoreno do: 8.7.2019.
 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=11159

14.06.2019.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o ugovornim odnosima pri otkupu pšenice

Ovim Pravilnikom se propisuju obveza sklapanja pisanog ugovora između proizvođača i prvog kupca pšenice te kvalitativni parametri i njihova kontrola kao sastavni elementi ugovornih odnosa pri otkupu pšenice.

Savjetovanje je otvoreno do: 17.6.2019.
 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=11075

12.06.2019.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjeni Pravilnika o provedbi programa potpore proizvođačima radi obnove narušenog proizvodnog potencijala u sektoru govedarstva za razdoblje od 2018. do 2020. godine

Izmjena pravilnika u dijelu produženja roka podnošenja zahtjeva za mjeru za uzgoj junica.

Savjetovanje je otvoreno do: 12.6.2019.
 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=11044

04.06.2019.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o nacionalnom sustavu kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

Nacionalni sustav kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda je dobrovoljni sustav uspostavljen radi postizanja bolje prepoznatljivosti i promidžbe poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda koji imaju posebne karakteristike te u svrhu zaštite proizvođača od nepoštenih praksi, a kojeg uspostavlja i provodi ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede.

Savjetovanje je otvoreno do: 12.6.2019.
 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=11012

03.06.2019.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o doniranju hrane i hrane za životinje

Pravilnik o doniranju hrane i hrane za životinje donosi se na temelju Zakona o poljoprivredi (Narodne novine, broj 118/18). Isti uređuje područje doniranja hrane i hrane za životinje te se donosi u svrhu unaprjeđenja postojećeg sustava doniranja hrane i hrane za životinje u Republici Hrvatskoj. Unaprjeđenje sustava će se postići omogućavanjem doniranja hrane nakon isteka „najbolje upotrijebiti do“ datuma, pod uvjetom da je hrana sigurna, ostvarenjem poreznih olakšica za doniranu hranu do zadnjeg dana roka trajanja hrane te smanjenjem administrativnog opterećenja dionika sustava doniranja hrane i hrane za životinje. Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestat će važiti Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinima doniranja hrane i hrane za životinje (Narodne novine, broj 119/15).

Savjetovanje je otvoreno do: 2.7.2019.
 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=11021

03.06.2019.
Savjetovanja s javnošću za Nacrt prijedlog Programa "Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka"

Cilj Programa je promocija meda lokalnih proizvođača koji se pakira u Nacionalnu staklenku za med (370ml) i koji je označen znakom Med hrvatskih pčelinjaka, ali i povećanje unosa meda u prehrani djece, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane te educiranje učenika o važnosti pčelarstva za sveukupnu poljoprivrednu proizvodnju i biološku raznolikost. Program je namijenjen svim učenicima prvih razreda osnovnih škola u Republici Hrvatskoj.

Savjetovanje je otvoreno do: 8.6.2019.
 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=11015

28.05.2019.
Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Uredbe o osnivanju prava građenja i prava služnosti na šumi i šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Uredbe o osnivanju prava građenja i prava služnosti na šumi i šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske kojom se propisuju postupci i mjerila za osnivanje prava građenja i prava služnosti na šumi i šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske u obuhvatu šumskogospodarskog područja Republike Hrvatske.

Savjetovanje je otvoreno do: 30.6.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10990

27.05.2019.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Plana gospodarenja smeđim medvjedom u Republici Hrvatskoj
Obveza donošenja predmetnog Plana gospodarenja sadržana je u članku 44. stavku 5. Zakona o lovstvu („Narodne novine“, broj 99/18. i 32/19.). Gospodarenje smeđim medvjedom u Republici Hrvatskoj usklađeno je s međunarodnim konvencijama još od 2004. godine, kada je donesen prvi plan gospodarenja ovom vrstom. Razlog izrade ovog Plana gospodarenja proizlazi iz tri bitna čimbenika: usklađivanje zakonske regulative Republike Hrvatske s europskim zakonodavstvom, novije genetske spoznaje o veličini i statusu populacije te novije spoznaje o rasprostranjenosti smeđeg medvjeda na području naše zemlje. Savjetovanje je otvoreno do: 21.6.2019. Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10958
27.05.2019.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o načinu prikupljanja podataka, sadržaju i vođenju Upisnika te uvjetima korištenja podataka o šumskim požarima

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o načinu prikupljanja podataka, sadržaju i vođenju Upisnika te uvjetima korištenja podataka o šumskim požarima kojim se utvrđuje nadležno tijelo i zadaće nadležnoga tijela za provedbu Uredbe Komisije (EZ) br. 1737/2006 od 7. studenoga 2006. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe (EZ) br. 2152/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća o motrenju šuma i okolišnih interakcija u Zajednici u dijelu koji se odnosi na šumske požare te se propisuje način prikupljanja podataka, sadržaj i vođenje Registra šumskogospodarskog područja Republike Hrvatske u dijelu upisnika o šumskim požarima te uvjetima korištenja podataka o šumskim požarima.

Savjetovanje je otvoreno do: 27.6.2019.
 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10971

21.05.2019.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o dopuni Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli Državne kvote u 2019.godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus)

Pravilnikom o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli Državne kvote u 2019. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) („Narodne novine“, broj 13/19) reguliraju se maksimalni ribolovni kapacitet u 2019. godini, vremenska ograničenja korištenja pojedinih alata, raspodjela Državne kvote na gospodarski ribolov i negospodarski ribolov kao i na potkategorije gospodarskog i negospodarskog ribolova u 2019. godini te osnovna pravila vezana uz prilov. Prijedlogom dopune Pravilnika uvode se odredbe vezane uz maksimalni uzgojni kapacitet te maksimalnu ulaznu količinu divljih tuna koja može biti stavljena u uzgojne kaveze u Republici Hrvatskoj što proizlazi iz ICCAT Preporuke 18-02. Ovom dopunom uvodi se i odredba o maksimalnoj ulaznoj količini divljih tuna iz ulova ostvarenog u okviru kvote dodijeljene Republici Hrvatskoj po pojedinom nositelju dozvole za akvakulturu u 2019. godini.

Savjetovanje je otvoreno do: 25.5.2019.
 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10950

17.05.2019.
Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga programa državne potpore za unaprjeđenje dobrobiti svinja

Programom državne potpore za unaprjeđenje dobrobiti svinja želi se omogućiti državnu potporu za dodatne zahtjeve u području dobrobiti kojima će se poboljšati standard dobrobiti svinja iznad odgovarajućih zakonskih propisa te poboljšati životne uvjete za rasplodne krmače.

Savjetovanje je otvoreno do: 24.5.2019.
 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10932

17.05.2019.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o lovostaju

Ovim Pravilnikom propisuje se razdoblje zabrane lova – lovostaj prema vrstama divljači, ovisno o njihovim biološkim svojstvima i ekološkim uvjetima u kojima obitavaju. Pravilnik se donosi na temelju članka 66. stavka 10. Zakona o lovstvu („Narodne novine“ br. 99/18. i 32/19.). Obveza donošenja predmetnog pravilnika sadržana je u odredbama članka 100. stavka 1. Zakona o lovstvu.

Savjetovanje je otvoreno do: 17.6.2019.
 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10940

13.05.2019.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o postupku provođenja nacionalne inventure šumskih resursa Republike Hrvatske i odobravanju njezinih rezultata

Provedba savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o postupku provođenja nacionalne inventure šumskih resursa Republike Hrvatske i odobravanju njezinih rezultata s ciljem omogućavanja prikupljanja informacija o stanju šuma za potrebe šumarske politike i šumarske operative, ekologije, lovstva, zaštite okoliša, zaštite prirode, drvoprerađivačke industrije te za potrebe državnih i međunarodnih organizacija.

Savjetovanje je otvoreno do: 12.6.2019.
 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10909

08.05.2019.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2019. godinu

Izradi Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2019. godini pristupilo iz potrebe usklađivanja odredbi vezanih uz de minimis potpore za iznimno osjetljive sektore s Uredbom Komisije kojom se mijenja Uredba Komisije br. 1408/2013 o de minimis potporama poljoprivrednom sektoru. Također se usklađuju odredbe vezane uz potpore za industrijsku konoplju sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju zlouporabe droga (Narodne novine br. 39/19). Smanjuje se gustoća sklopa za mandarine u okviru PVP za voće sa 1000 na 500, te se proširuje popis prihvatljivih pasmina goveda za potporu. Ostale izmjene odnose se na jasnije propisivanje pojedinih odredbi vezanih uz IAKS mjere ruralnog razvoja, ispravke teksta i iznosa potpora u kombinacijama za IAKS mjere ruralnog razvoja.

Savjetovanje je otvoreno do: 13.5.2019.
 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10871

30.04.2019.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o doznaci stabala, obilježbi šumskih proizvoda, teretnom listu (popratnici) i šumskom redu
Savjetovanje s javnošću za Pravilnik o doznaci stabala, obilježbi šumskih proizvoda, teretnom listu (popratnici) i šumskom redu kojime se propisuju uvjeti i način doznake stabala, sadržaj teretnog lista (popratnice), obilježbe šumskih proizvoda, njihove otpreme, prijevoza i pohrane, kao i vrijeme sječe i šumski red.

Savjetovanje je otvoreno do: 31.5.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10835
23.04.2019.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja
Ministarstvo poljoprivrede poziva zainteresiranu javnost da se odazove savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Pravilnika o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja Cilj je ovog savjetovanja omogućiti zainteresiranoj javnosti da dostavi svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe na prijedlog Pravilnika oo zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja Prijedlogom Pravilnika o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja propisuju se tvari koje se smatraju onečišćivačima poljoprivrednog zemljišta, njihove najviše dopuštene količine u tlu, u smislu sprječavanja onečišćenja zemljišta i kontrole onečišćenja zemljišta, s ciljem da se zemljište zaštiti od onečišćenja i degradacije i održi u stanju koje ga čini povoljnim staništem za proizvodnju zdravstveno ispravne hrane, radi zaštite zdravlja ljudi, životinjskog i biljnog svijeta, nesmetanog korištenja, zaštite prirode i okoliša. Predviđeni rok za dostavu komentara na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Pravilnika o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja je do 18. svibnja 2019. godine.

Savjetovanje je otvoreno do: 18.5.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10760
23.04.2019.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ okružujućim mrežama plivaricama - srdelarama za svibanj 2019. godine

Pravilnikom se definiraju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru provedbe mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020., koja podrazumijeva naknadu ovlaštenicima povlastica i članovima posade ribarskih plovila obuhvaćenih prostorno - vremenskim ograničenjem obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom u razdoblju od 1. svibnja 2019. godine u 00:00 sati do 30. svibnja 2019. u 24:00 sati na području na području cijelog ribolovnog mora Republike Hrvatske, a sukladno Planu upravljanja ribolovom male plave ribe okružujućom mrežom plivaricom „srdelarom“ i Pravilniku o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom („Narodne novine“, 18/19). Uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore se utvrđuju u skladu sa Uredbom (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo, Uredbom (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi za europske strukturne i investicijske fondove (ESI fondove) te provedbenim i delegiranim aktima koji iz istih proizlaze.

Savjetovanje je otvoreno do: 28.4.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10786

12.04.2019.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju ovlaštenja za agronome za obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe te o uvjetima, sadržaju i načinu polaganja stručnih ispita
Opis savjetovanja:

Savjetovanje je otvoreno do: 15.5.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10709
10.04.2019.
Prijedlog Pravilnika o načinu revalorizacije zakupnine odnosno naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

Ministarstvo poljoprivrede poziva zainteresiranu javnost da se odazove savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Pravilnika o načinu revalorizacije zakupnine odnosno naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske Cilj je ovog savjetovanja omogućiti zainteresiranoj javnosti da dostavi svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe na prijedlog Pravilnika o načinu revalorizacije zakupnine odnosno naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske Prijedlogom Pravilnika o načinu revalorizacije zakupnine odnosno naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske propisuje se način usklađenja zakupnine odnosno naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za vrijeme trajanja ugovora. Predviđeni rok za dostavu komentara na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske je do 9. svibnja 2018. godine.

Savjetovanje je otvoreno do: 9.5.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10696

08.04.2019.
Prijedlogu pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske
Ministarstvo poljoprivrede poziva zainteresiranu javnost da se odazove savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske. Cilj je ovog savjetovanja omogućiti zainteresiranoj javnosti da dostavi svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe na Prijedlog pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske. Prijedlogom pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske propisuju se propisuje se dokumentacija, rokovi i postupak za raspisivanje javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i javnog natječaja za zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske. Predviđeni rok za dostavu komentara na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske je do 23. travnja 2018. godine. Predmetni pravilnik potreban je jedinicama lokalne samouprave za provođenje javnih natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske. U cilju što bržeg pokretanja postupka raspolaganja od strane jedinica lokalne samouprave i stavljanja u funkciju poljoprivrednog zemljišta vlasništvu Republike Hrvatske, rok za dostavu komentara na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću je 15 dana.

Savjetovanje je otvoreno do: 23.4.2019.
06.04.2019.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom, njenom uzgoju te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne plivaričarske kvote
Prijedlogom Pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom, njenom uzgoju te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne plivaričarske kvote propisuju se: uvjeti za ribolov, uvjeti za mogućnost ostvarivanja prava na dodjelu kvote, prijenos prava na upis okružujuće mreže plivarice tunolovke iz jedne u drugu povlasticu za gospodarski ribolov na moru, državna kvota za ribolov plavoperajne tune okružujućom mrežom plivaricom tunolovkom i uvjeti i kriteriji za dodjelu individualne plivaričarske kvote, naknada za dodijeljenu kvotu, način i uvjeti za izdavanje i prijenos Odobrenja za ribolov tune plivaricom tunolovkom (u daljnjem tekstu: Odobrenje), rok na koji se Odobrenje izdaje i obrazac Odobrenja, dostava podataka, uzorkovanje, iskrcaj i prekrcaj, promet, zajedničke ribolovne radnje, registar plovila koja sudjeluju u ulovu, prijevozu, uzgoju i iskrcaju tune, prebacivanje na moru, uzgoj tuna, uključujući stavljanje tuna u uzgojne kaveze i izlov, program promatrača na plovilima.

Savjetovanje je otvoreno do: 21.4.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10680
04.04.2019.
Prijedlog Pravilnika o službenoj iskaznici ribarskog inspektora i ovlaštenih osoba, znački i odori ribarskog inspektora, voditelja brodice i mornara
Prijedlogom Pravilnika se propisuju obrasci i sadržaj službenih iskaznica ribarskih inspektora i ovlaštenih osoba, izgled značke ribarskog inspektora, izgled odore ribarskog inspektora kao i evidencije izdavanja, poništavanja i pohranjivanja službenih identifikacijskih dokumenata kojima su se ribarski inspektori i ovlaštene osobe dužni predstaviti prilikom obavljanja inspektorskih i neposrednih nadzora.

Savjetovanje je otvoreno do: 9.4.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10663
04.04.2019.
Prijedlog Pravilnika o sadržaju, obliku i načinu vođenja evidencije postupanja ribarskih inspektora i ovlaštenih osoba
Prijedlogom Pravilnika propisuju se sadržaj, oblik i način vođenja evidencije postupanja ribarskih inspektora i ovlaštenih osoba kao i vođenje evidencije o obavljenim inspekcijskim i neposrednim nadzorima, poduzetim radnjama i izrečenim mjerama koje se vode u elektroničkom obliku.

Savjetovanje je otvoreno do: 9.4.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10661
02.04.2019.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi programa potpore za unaprjeđenje proizvodnog potencijala u sektoru mesnog govedarstva u sustavu krava-tele, unaprjeđenje uzgoja ovaca, koza te izvornih pasmina peradi za razdoblje od 2018. do 2020. godine
Ovim se Pravilnikom propisuje provedba Programa potpore za unaprjeđenje proizvodnog potencijala u sektoru mesnog govedarstva u sustavu krava-tele, unaprjeđenje uzgoja ovaca, koza te izvornih pasmina peradi za razdoblje od 2018. do 2020. godine donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske KLASA: 022-03/18-04/365; URBROJ: 50301-25/05-18-2 od 16. studenoga 2018. godine (u daljnjem tekstu: Program) u 2019. i 2020. godini.

Savjetovanje je otvoreno do: 17.4.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10646
29.03.2019.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o provedbi Programa potpore za proizvođače mandarina za 2019. godinu
Cilj donošenja Pravilnika je provedba Programa potpore za proizvođače mandarina za 2019. godinu. Za potporu je prihvatljiv proizvođač koji je upisan u Upisnik poljoprivrednika za površine na kojima proizvodi mandarine i koje su upisane u ARKOD sustav Agencije za plaćanja. Korisnici potpore obvezni su tijekom provedbe Programa pridržavati se mjera propisanih Naredbom o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje Sredozemne voćne muhe – Ceratitis capitata (Wiedemann) („Narodne novine“, broj 73/18.) i Akcijskim planom o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje Sredozemne voćne muhe – Ceratitis capitata (Wiedemann) u dolini rijeke Neretve za razdoblje od 2018. do 2021.

Savjetovanje je otvoreno do: 28.4.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10632
29.03.2019.
Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Programa potpore za proizvođače mandarina za 2019. godinu
Cilj donošenja Programa potpore za proizvođače mandarina za 2019. godinu je smanjiti troškove proizvodnje i poboljšati ukupne rezultate i održivost proizvodnog potencijala oštećenog uslijed velike rasprostranjenosti i štetnog djelovanja Sredozemne voćne muhe - Ceratitis capitata (Wiedemann) te stimulirati provođenje aktivnosti iz Akcijskog plana o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje sredozemne voćne muhe – Ceratitis capitata (Wiedemann) u dolini rijeke Neretve za razdoblje od 2018. do 2021. godine i nadoknaditi štetu uzrokovanu djelovanjem ovoga štetnika. Korisnik potpore je proizvođač mandarina koji je upisan u Upisnik poljoprivrednika za površine na kojima proizvodi mandarine i koje su upisane u ARKOD sustav Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Savjetovanje je otvoreno do: 13.4.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10631
28.03.2019.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta
Obveza donošenja novog Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta proizlazi iz novog Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ br. 118/18) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2019. godine. Prijedlogom novog pravilnika u odnosu na važeći omogućuje se poljoprivrednicima upis poljoprivrednog zemljišta u ARKOD isključivo uz pravno valjanu dokumentaciju o vlasništvu ili posjedu. Za zemljište koje je već upisano u ARKOD bez dokaza o vlasništvu ili posjedu poljoprivrednici imaju obvezu dostaviti dokaze o vlasništvu ili posjedu do 30. rujna 2019. godine, u protivnom će parcele biti brisane iz ARKOD sustava. Na ovaj način onemogućit će se daljnje zlouporabe i špekulacije prilikom upisa poljoprivrednog zemljišta u ARKOD te osigurati transparentnost sustava. Novim pravilnikom se uvode i tehnička unaprjeđenja ARKOD sustava na način da se uvodi korištenje „Sentinel satelitskih podataka“ koji predstavljaju skupove optičkih i radarskih podataka koji nastaju u sklopu Copernicus programa Europske unije u nadležnosti Europske agencije za okoliš (EEA) i Europske svemirske agencije (ESA), a koriste se za automatsku i pojedinačnu detekciju promjena na poljoprivrednim površinama u pravilnim vremenskim razmacima od 5 do 6 dana. Korištenjem novih tehnoloških rješenja omogućit će se bolja i učinkovitija kontrola korištenja poljoprivrednog zemljišta.

Savjetovanje je otvoreno do: 11.4.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10612
26.03.2019.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o načinu motrenja oštećenosti šumskih ekosustava

Savjetovanje s javnošću radi donošenja Pravilnika o načinu motrenja oštećenosti šumskih ekosustava kojim će se odrediti nadležno tijelo i zadaće nadležnoga tijela za provedbu Uredbe Komisije (EZ) br. 1737/2006 u dijelu koji se odnosi na motrenje oštećenosti šumskih ekosustava, propisati način prikupljanja podataka, sadržaj i vođenje Registra šumskogospodarskog područja Republike Hrvatske u dijelu upisnika oštećenosti šumskih ekosustava te uvjeti korištenja podataka

Savjetovanje je otvoreno do: 26.4.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10601

22.03.2019.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjeni Pravilnika o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru povlastica

Pravilnikom o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru povlastica („Narodne novine“, br. 116/17, 29/18 i 75/18) propisani su uvjeti i postupak za izdavanje povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru (u daljnjem tekstu: povlastica), izgled i sadržaj obrasca povlastice, uvjeti pod kojima je moguće prenositi prava iz jedne povlastice na drugu povlasticu, uvjeti pod kojima je moguće prenijeti povlasticu u cijelosti s jednog vlasnika plovila na drugog vlasnika plovila odnosno s jednog plovila na drugo plovilo, sadržaj i način vođenja Registra povlastica, način vođenja i sadržaj Upisnika pohranjenih povlastica i uvjeti za produženje roka pohrane povlastice. Prijedlog Pravilnika o izmjeni Pravilnika o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru povlastica sadrži odredbe koje dodatno preciziraju pravila prijenosa alata te predstavljaju povećanje fleksibilnosti u dijelu prijenosa autoriziranih alata. Tako se preciziraju uvjeti i mogućnosti prijenosa vezano uz ribolovnu ronilačku opremu (ronilački aparati i priručna oprema za sakupljanje morskih organizama) te omogućava njihov prijenos jedino u kompletu i omogućava prijenos alata za koje je izdano važeće Odobrenje bez obzira na uvjet vezan uz aktivnost alata kakav je propisan za ostale alate (150 dana), a poštujući uvjet prenošenja s većeg na manje plovilo.

Savjetovanje je otvoreno do: 29.3.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10583

22.03.2019.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius)

Pravilnikom o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius) regulira se obavljanje ribolova, dozvoljeni ribolovni alati i ribolovna oprema, način raspolaganja državnom kvotom i uvjeti za dodjelu iste, minimalna ulovna veličina i prezentacija ulova, upravljanje kapacitetom ribolovne flote za ulov, obavljanje športskog i rekreacijskog ribolova igluna, uzorkovanje i luke određene za iskrcaj. Prijedlogom izmjena Pravilnika planirano je odgoditi obvezu plaćanja naknade za ulov igluna u 2019. godini, kao što je to učinjeno i u gospodarskom ribolovu plavoperajne tune udičarskim alatima. Također, u skladu s nacionalnom kvotom za ribolov igluna u 2019. godini od ukupno 57.927 tona prijedlog Pravilnika predviđa raspodjelu kvote po kategorijama ribolova i grupama alata. Osim toga, prijedlogom propisa planirano je i propisati kako će se rekreacijska kvota dodjeljivati na temelju Javnog natječaja po istom principu kao i za plavoperajnu tunu.

Savjetovanje je otvoreno do: 27.3.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10586

22.03.2019.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog izmjene Pravilnika o o obavljanju gospodarskog ribolova na moru obalnim mrežama potegačama
Pravilnikom o obavljanju gospodarskog ribolova na moru obalnim mrežama potegačama („Narodne novine“, br. 30/18, 49/18 i 78/18) regulirane su konstrukcijsko – tehničke osobine, način upotrebe, namjena i ciljane vrste obalnih mreža potegača za lov gire, potegača velikog oka i potegača malog oka, prostorno – vremenska ograničenja ribolova mrežama potegačama, uvjeti i način izdavanja Odobrenja za gospodarski ribolov na moru pojedinim ribolovnim alatom, kriteriji za izdavanje, sadržaj obrasca i uvjeti pod kojima je moguće izdavanje Odobrenja i sadržaj i način vođenja Registra odobrenja. Prijedlogom Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru obalnim mrežama potegačama se: - preciziraju uvjeti korištenja pomoćnog plovila u gospodarskom ribolovu mrežama potegačama, - navodi popis ribolovnih područja – tzv. ribolovnih pošta, - preciziraju uvjeti odnosa plovila u odnosu na ribolovnu poštu određenu geografskom pozicijom za vrijeme obavljanja ribolova, - ograničava ribolov potegačom malog oka „oližnicom“ na ribolovnu podzonu E4 i sjeverni dio ribolovne podzone F2, u akvatoriju od Šibenskog mosta do Skradinskog mosta, - omogućava dodatni rok za podnošenje Zahtjeva za izdavanje Odobrenja za potegaču malog oka tipa oližnica i smanjuje kriterij potrebnog broja dana, - propisuje 1. lipnja 2019. godine kao krajnji rok do kojeg su podnositelji Zahtjeva za izdavanje Odobrenja dužni uskladiti plovilo s uvjetima propisanim Pravilnikom u smislu duljine i kapaciteta.

Savjetovanje je otvoreno do: 6.4.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10585
19.03.2019.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izobrazbi o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida
Prijedlogom pravilnika o izobrazbi o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida postiže se potpuna usklađenost sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida (»Narodne novine«, broj 14/14). Prijedlogom pravilnika o izobrazbi o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida uređuje se područje izobrazbe profesionalnih korisnika, distributera i savjetnika koja se sastoji od osnovnog i dopunskog modula izobrazbe za stjecanje i obnavljanje odgovarajućih znanja o sigurnom rukovanju pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida radi postizanja ciljeva održive uporabe pesticida smanjenjem rizika i učinaka od uporabe pesticida na zdravlje ljudi i na okoliš. Svi profesionalni korisnici, distributeri i savjetnici sredstava za zaštitu bilja moraju sukladno članku 5. Zakona o održivoj uporabi pesticida imati primjerenu izobrazbu koja se sastoji od osnovnog modula i dopunskog modula izobrazbe za stjecanje i obnavljanje odgovarajućih znanja o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida. Usvajanjem Direktive 2009/128/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o utvrđivanju akcijskog okvira Zajednice za postizanje održive uporabe pesticida i donošenjem Zakona o održivoj uporabi pesticida stvoreni su uvjeti za objavu Prijedloga pravilnika o izobrazbi o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida. Prijedlog pravilnika o izobrazbi o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida propisuju područje izobrazbe o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, stručne uvjete za obveznike izobrazbe, rok za obnavljanje stečenog znanja dopunskom izobrazbom, vrste modula i njihovu duljinu trajanja, minimalne uvjete za pristup kandidata izobrazbi, detaljne uvjete koje moraju ispunjavati pravne i fizičke osobe za provedbu izobrazbe, sadržaj programa izobrazbe, vođenje evidencije o izobrazbi, uvjete za ukidanje ovlaštenja, razinu obrazovanja i radno iskustvo kao i druge uvjeti za ovlaštenje predavača, uvjete za ukidanje ovlaštenja predavačima, zatim detaljan način i tijek provedbe izobrazbe, način i tijek polaganja ispita, izgled, sadržaj i način izdavanja potvrda o položenom ispitu, vrste, izgled i sadržaj iskaznice, postupak i način izdavanja i ukidanja iskaznice, postupanje s ukinutim i nevažećim iskaznicama, rok valjanosti iskaznice i obveze vlasnika iskaznice te druge pojedinosti vezane uz izobrazbu, sadržaj priručnika, djelokrug povjerenstva za izradu priručnika i testova za polaganje ispita, kriterije za imenovanje članova povjerenstva, broj članova povjerenstva te trajanje njihovog mandata, način rada i odlučivanja, pravo na naknadu za rad u povjerenstvu i visinu naknade te druge pojedinosti vezane uz priručnik i rad povjerenstva. Obveznici izobrazbe nakon što završe osnovni modul izobrazbe moraju redovito obnavljati stečeno znanje pohađanjem dopunske izobrazbe svakih 5 godina. Obveznici izobrazbe nakon položenog ispita dobivaju potvrdu o položenom ispitu kojom potvrđuju zadovoljavajuće znanje o područjima izobrazbe iz Priloga I. ovoga Prijedloga pravilnika. Temeljem potvrde o položenom ispitu obveznicima izobrazbe se izdaje identifikacijska iskaznica. Ministarstvo uspostavlja i vodi središnju evidenciju podataka o provoditeljima izobrazbe, ovlaštenim predavačima, obveznicima izobrazbe, provedbi izobrazbe i ispita, te izdanim identifikacijskim iskaznicama u sklopu FIS-a. Podatke o provoditeljima izobrazbe i ovlaštenim predavačima u FIS unosi Ministarstvo poljoprivrede dok podatke o obveznicima izobrazbe, provedbi izobrazbe i ispita u evidenciju unose provoditelji izobrazbe. Podatke o izdanim identifikacijskim iskaznicama u središnju evidenciju unosi Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba. Ministarstvo poljoprivrede ovim putem poziva sve dionike, znanstvene i stručne institucije, udruge, interesne skupine i pojedince te zainteresiranu javnost da se uključe u izradu Prijedloga pravilnika o izobrazbi o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida davanjem svojih mišljenja, prijedloga, primjedbi i komentara.

Savjetovanje je otvoreno do: 2.4.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10570
19.03.2019.
Savjeovanje s javnošću o Nacrtu plana sprječavanja nastajanja otpada od hrane RH za razdoblje od 2019. do 2022. godine
Savjetovanjem se žele prikupiti mišljenja, primjedbe i prijedlozi vezani za nacrt Plana sprječavanja nastajanja otpada od hrane RH za razdoblje od 2019. do 2022. godine. Svrha mjera i aktivnosti predviđenih Planom je doprinos ostvarenju ciljeva EU i UN-ove Agende 2030. za održivi razvoj s pripadajućim ciljevima održivog razvoja, konkretno cilju 12.3. Odgovorna proizvodnja i potrošnja sa specifičnim ciljem smanjenja otpada od hrane po stanovniku, za polovinu na razini maloprodaje i potrošača te smanjenja gubitaka hrane duž cijelog lanca proizvodnje i opskrbe. Kroz mjeru: „Unaprjeđenje sustava doniranja hrane“, Plan ujedno jednim dijelom doprinosi i ostvarenju Cilja 2. navedene Agende pod nazivom: „Iskorjenjivanje gladi“.

Savjetovanje je otvoreno do: 17.4.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10562
18.03.2019.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o povlasticama za obavljanje gospodarskog ribolova na moru u državnom vlasništvu
Postojeći Pravilnik o prodaji povlastica za ribolov u državnom vlasništvu i registru povlastica za ribolov u državnom vlasništvu („Narodne novine“, broj 116/14) donesen je na temelju starog Zakona o morskom ribarstvu („Narodne novine“, br. 81/13, 14/14 i 152/14) potrebno je donijeti novi Pravilnik koji regulira ovo pitanje. Prijedlogom Pravilnika o povlasticama za obavljanje gospodarskog ribolova na moru u državnom vlasništvu propisuje se koje se povlastice za gospodarski ribolov na moru smatraju povlasticama u državnom vlasništvu, kriteriji i način provedbe Javnog natječaja za dodjelu državnih povlastica, postupak prijenosa državne povlastice i sadržaj i način vođenja Registra povlastica za ribolov u državnom vlasništvu.

Savjetovanje je otvoreno do: 22.3.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10554
18.03.2019.
Savjetovanje s javnošću za Nacrt pravilnika o provedbi Programa potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje od 2019. do 2021. godine
Pravilnikom se propisuje provedba Programa potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje od 2019. do 2021. godine. Interes je zadržati proizvođače za proizvodnju šećerne repe i smanjiti negativni trend u sektoru šećera u Republici Hrvatskoj. Osim zadržavanja proizvodnje šećerne repe i opstojnosti industrije šećera, proizvodnja šećerne repe je važna i zbog plodoreda i održavanja plodnosti poljoprivrednog zemljišta. Korisnici potpore su proizvođači šećerne repe koji su upisani u Upisnik poljoprivrednika i ostvaruju pravo na proizvodno vezanu potporu za šećernu repu.

Savjetovanje je otvoreno do: 25.3.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10556
15.03.2019.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi programa potpore proizvođačima radi obnove narušenog proizvodnog potencijala u sektoru govedarstva za razdoblje od 2018. do 2020. godine
U cilju poboljšanja provedbe mjera iz programa potpore proizvođaičima radi obnove narušenog proizvodnog potencijala u sektoru govedarstva za razdoblje od 2018. do 2020. godine predložene su izmjene postojećeg Pravilnika odnosno radi objave novog pravnog temelja (Zakon o poljoprivredi) potrebna je izrada novog Pravilnika.

Savjetovanje je otvoreno do: 31.3.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10537
15.03.2019.
Prijedlog pravilnika o određivanju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima
Pravilnikom se određuju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima u skladu s člankom 32. Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. Status pripadnosti područjima s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima utvrđen je na razini jedinica lokalne samouprave temeljem »Studije određivanja područja pod utjecajem prirodnih ili drugih specifičnih ograničenja u poljoprivredi s kalkulacijama« i studije »Izrada podloga (šumskog područja) i karte područja s posebnim ograničenjima« za potrebe provedbe mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima razvrstavaju se na sljedeće kategorije: a) gorsko planinsko područje – GPP b) područje sa značajnim prirodnim ograničenjima – ZPO c) područje s posebnim ograničenjima – PPO.

Savjetovanje je otvoreno do: 29.3.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10532
08.03.2019.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o sokolarstvu

Pravilnikom se propisuje način lova s pticama grabljivicama, program polaganja sokolarskog ispita, visina troškova sokolarskog ispita, obrazac sokolarske iskaznice i način izdavanja sokolarske iskaznice.

Savjetovanje je otvoreno do: 8.4.2019.
 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10459

07.03.2019.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima distribucije i prodaje pesticida

Prijedlogom pravilnika o uvjetima distribucije i prodaje pesticida propisuju se opći i posebni uvjeti za objekte, prostorije i opremu za obavljanje distribucije i/ili prodaje pesticida, uvjeti za zaposlenike u distribuciji i/ili prodaji pesticida, opći i posebni uvjeti za prodaju pesticida kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost distribucije i/ili prodaje pesticida (distributeri), obveza upisa distributera u središnju evidenciju distributera, sadržaj i način vođenja središnje evidencije distributera, sadržaj elektroničkog obrasca i način podnošenja zahtjeva za upis, izmjenu i/ili dopunu podataka i brisanje distributera iz središnje evidencije distributera te obveze distributera upisanih u središnju evidenciju distributera, sadržaj i način vođenja baza podataka i evidencija o pesticidima, obveza i način dostave podataka iz evidencija o pesticidima, sadržaj elektroničkog obrasca za dostavu podataka o godišnjoj prodaji pesticida te kriteriji za odobravanje upotrebe pesticida za profesionalnu primjenu i neprofesionalne korisnike. Distribucijom i prodajom pesticida smiju se baviti distributeri koji imaju sjedište i adresu u Republici Hrvatskoj i koji su upisani u središnju evidenciju Fitosanitarnog informacijskog sustava, koju vodi Ministarstvo poljoprivrede. Za obavljanje distribucije i prodaje pesticida distributeri su obvezni udovoljavati uvjetima propisanima Zakonom o održivoj uporabi pesticida, koje detaljnije uređuje ovaj Prijedlog pravilnika, a odnose se na mjesta, objekte, prostorije i opremu za obavljanje distribucije i/ili prodaje pesticida te na zaposlenike. Distributeri su propisane obveze, kao i sve aktivnosti i operacije u sustavu distribucije i/ili u prodaji pesticida, obvezni obavljati u skladu s odredbama Zakona o održivoj uporabi pesticida i u skladu s ovim Prijedlogom pravilnika o uvjetima distribucije i prodaje pesticida. Ministarstvo uspostavlja i vodi središnju evidenciju podataka o distributerima pesticida i o prodaji pesticida u sklopu Fitosanitarnog informacijskog sustava. Podatke u Sustav dostavljaju distributeri pesticida elektroničkim putem. Ministarstvo poljoprivrede ovim putem poziva sve dionike, znanstvene i stručne institucije, udruge, interesne skupine i pojedince te zainteresiranu javnost da se uključe u izradu Prijedloga pravilnika o uvjetima distribucije i prodaje davanjem svojih mišljenja, prijedloga, primjedbi i komentara.

Savjetovanje je otvoreno do: 8.4.2019.
 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10455

26.02.2019.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o sadržaju, načinu i obliku registracije farmi

Predmetnim izmjenama Pravilnika o sadržaju, načinu i obliku registracije farmi(»Narodne novine«, broj 96/15 i 101/18)ukida se obveza registracije u Jedinstveni registar domaćih životinja farmi krznaša. Razlog za izmjenu Pravilnika je neusklađenost s člankom 5. stavkom 2. točkom 21. Zakona o zaštiti životinja („Narodne novine“ broj 102/17), kojim je propisano da je zabranjeno uzgajati životinje u svrhu proizvodnje krzna.

Savjetovanje je otvoreno do: 12.3.2019.

 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10401

25.02.2019.
Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2020. do 2022.

Nacrt prijedloga Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2020. do 2022. donosi se s ciljem poboljšanja općih uvjeta proizvodnje i stavljanja na tržište pčelarskih proizvoda na tenmelju Urebe 1308/2013, 1366/2015 i 1368/2015. Nacrt prijedloga Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2020. do 2022. izrađen je u suradnji s predstavnicima reprezentativnih organizacija u području pčelarstva. Cilj savjetovanja je upoznati širu zainteresiranu javnost s prijedlogom Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2020. do 2022.

Savjetovanje je otvoreno do: 6.3.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10394

20.02.2019.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu

Pravilnikom se utvrđuju uvjeti, kriteriji, način odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. Korisnik potpore na temelju ovoga Pravilnika je svaka fizička ili pravna osoba odgovorna za pokretanje ili i za pokretanje i provedbu operacije u okviru LRSR te lokalna akcijska skupina u ribarstvu koja ostvaruje pravo na potporu za tekuće troškove i troškove vođenja lokalne razvojne strategije u ribarstvu. Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu („Narodne novine“, broj 73/2018). Ovaj dokument sadrži određene izmjene i dopune trenutno važećeg Pravilnika kojima su odredbe usklađene i unaprjeđene prema partnerskim konzultacijama sa relevantnim dionicima, u skladu sa praksom i iskustvom stečenim tijekom dosadašnje provedbe Pravilnika, a sadrže dodatna pojašnjenja u dijelovima vezanima uz postupke i obveze u svrhu smanjenja administrativnog opterećenja korisnika.

Savjetovanje je otvoreno do: 2.3.2019.
 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10361

15.02.2019.
Savjetovanje s javošču za Prijedlog pravilnika o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama

Prijedlog pravilnika o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama donosi se temeljem Zakona o poljoprivredi (Narodne novine, broj 118/18) i stavlja van snage važeći Pravilnik o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama (Narodne novine, broj 48/15). Pravilnik u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktivu 2009/54/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o iskorištavanju i stavljanju na tržište prirodnih mineralnih voda (preinačena) (Tekst značajan za EGP) (SL L 164, 26. 6. 2009.) i Direktivu Komisije 2003/40/EZ od 16. svibnja 2003. o određivanju popisa, dopuštenih količina i zahtjeva za deklariranje sastojaka prirodnih mineralnih voda i uvjeta za korištenje zraka obogaćenog ozonom u obradi prirodnih mineralnih voda i izvorskih voda (SL L 126, 22. 5. 2003.). Pravilnikom se propisuju zahtjevi kojima moraju udovoljavati prirodne mineralne, prirodne izvorske i stolne vode pri korištenju, obradi i stavljanju na tržište, a odnose se na: fizikalna, kemijska, fizikalno-kemijska i senzorska svojstva te sastav, mikrobiološke kriterije, dozvoljene tehnološke postupke obrade, svojstva analitičkih ispitivanja i dodatne zahtjeve označavanja. Pravilnikom se također, propisuje postupak priznavanja, koji je potrebno provesti prije stavljanja na tržište prirodne mineralne i prirodne izvorske vode te postupak odobravanja primjene dopuštenih tehnoloških postupaka obrade prirodne mineralne i prirodne izvorske vode prije početka njihove primjene.

Savjetovanje je otvoreno do: 15.3.2019.
 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10329

15.02.2019.
Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga programa potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje od 2019. do 2021. godine

Cilj Programa potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje od 2019. do 2021. godine je zadržati interes proizvođača za proizvodnju šećerne repe i smanjiti negativni trend u sektoru šećera u Republici Hrvatskoj. Osim zadržavanja proizvodnje šećerne repe i opstojnosti industrije šećera, proizvodnja šećerne repe je važna i zbog plodoreda i održavanja plodnosti poljoprivrednog zemljišta. Korisnici potpore su proizvođači šećerne repe koji su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, podnijeli su zahtjev i ostvaruju pravo na proizvodno vezanu potporu za šećernu repu.

Savjetovanje je otvoreno do: 2.3.2019.
 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10319

13.02.2019.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o voćnim džemovima, želeima, marmeladama, pekmezu te zaslađenom kesten pireu

Pravilnikom o voćnim džemovima, želeima, marmeladama, pekmezu te zaslađenom kesten pireu (Narodne novine broj 94/11) u pravni poredak Republike Hrvatske prenesene su odredbe Direktive Vijeća (EU) 2001/113/EZ od 20. prosinca 2001. o voćnim džemovima, želeima, marmeladama i zaslađenom kesten pireu namijenjenim za konzumaciju (SL L 10, 12.1.2002.). Pravilnikom se propisuju zahtjevi kvalitete kojima u proizvodnji i stavljanju na tržište moraju udovoljavati voćni džemovi, želei, marmelade, pekmez te zaslađeni kesten pire (u daljnjem tekstu: proizvodi), a odnose se na: nazive, definicije i opće zahtjeve, sastav i senzorska svojstva, vrstu i količinu sirovina te drugih tvari koje se koriste u proizvodnji i preradi i dodatne zahtjeve označavanja. Novim nacrtom Pravilnika o voćnim džemovima, želeima, marmeladama, pekmezu te zaslađenom kesten pireu, koji transponira Direktivu Vijeća (EU) 2001/113/EZ od 20. prosinca 2001. o voćnim džemovima, želeima, marmeladama i zaslađenom kesten pireu, planirana je jedna iznimka tj. nacionalna mjera. Nacionalna mjera je povezana s proizvodima iz članka 1. stavka 1. Pravilnika koji imaju smanjen udio šećera, a mogu se staviti na tržište pod nazivima iz Priloga 1. Pravilnika, pod uvjetom da sadrže najmanje 55% topljive suhe tvari.

Savjetovanje je otvoreno do: 15.3.2019.
 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10299

12.02.2019.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom

Zbog brojnih izmjena aktualnog Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom („Narodne novine“, br. 71/17, 94/17, 127/17, 30/18, 62/18, 87/18 i 111/18) te zbog donošenja nove Preporuke GFCM/42/2018/8 potrebno je donijeti novi Pravilnik kojim bi se propisali slični elementi kao i do sad: maksimalni kapacitet ribolovne flote za ribolov okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom, ograničenja ulova, maksimalni broj ribolovnih dana po plovilu, razdoblje redovite zabrane ribolova te područja i razdoblje zabrane obavljanja ribolova radi zaštite mlađih godišnjih klasa sitne plave ribe. Slijedom toga, Pravilnikom se predviđa ograničenje kapaciteta ribolovne flote za ribolov okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom na razinu kapaciteta aktivnih plovila koja su koristila okružujuću mrežu plivaricu – srdelaru u 2014. godini čime se vrši usklađivanje s paragrafom 13. Preporuke GFCM/42/2018/8. Osim toga, prijedlogom Pravilnika predviđa se ograničenje ukupnog ulova sitne plave ribe na način da u 2019. godini ulov sitne plave ribe (srdele i inćuna) ne smije prijeći količinu ulova sitne plave ribe iz 2014. godine umanjenu za 5%, dok u 2020. i 2021. godini maksimalni ulov ne smije prijeći ograničenje ulova iz prethodne godine umanjeno za 5 %. Na ovaj se način vrši usklađivanje s paragrafom 4.3. Preporuke GFCM/42/2018/8. Dodatno, planirano je zadržati odredbu o ograničenju ukupnog ulova po plovilu na 100 tona tijekom definiranih razdoblja od mjesec dana. Nadalje, ograničenje ribolovnog napora se zadržava kao i do sad na180 dana po plovilu godišnje te maksimalno 144 dana po plovilu za ciljani ribolov srdele i 144 dana po plovilu za ciljani ribolov inćuna čime se osigurava usklađenost s odredbama paragrafa 6. Preporuke GFCM/42/2018/8. Slijedom usklađivanja s odredbama paragrafa 7. Preporuke GFCM/42/2018/8 prijedlogom Pravilnika planirana su razdoblja privremene obustave ribolova okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom te su sukladno paragrafu 9. Preporuke GFCM/42/2018/8, revidirana područja zabrane obavljanja ribolova radi zaštite mlađih godišnjih klasa sitne plave ribe za plovila preko 12 metara. Također, planirana su i posebna područja u kojima bi bio dozvoljen rad plovilima između 12 i 18m tijekom cijele godine pod određenim uvjetima. Osim toga, prijedlog Pravilnika predviđa i uvođenje zabrane ribolova svim plovilima koja obavljaju ribolov okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom u području Jabučke kotline čime je osigurano usklađivanje s paragrafom 10. Preporuke GFCM/42/2018/8.

Savjetovanje je otvoreno do: 17.2.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10281

12.02.2019.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u okviru programa potpore „Zaštita i obnova morske bioraznolikosti i morskih ekosustava i režimi naknade u okviru održivih ribolovnih aktivnosti“ – kompenzacija za štete na ulovima koju uzrokuju sisavci

Pravilnikom se mijenja Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u okviru programa potpore „Zaštita i obnova morske bioraznolikosti i morskih ekosustava i režimi naknade u okviru održivih ribolovnih aktivnosti“ – kompenzacija za štete na ulovima koju uzrokuju sisavci u članku 4. stavku 1. kojim su propisani uvjeti za ostvarivanje potpore. Izmjenom Pravilnika usklađuju se uvjeti vezani za ribarsko plovilo, tj. isključuje se odredba kojom je kao uvjet definirano da ribarsko plovilo mora biti upisano u Registar ribarske flote Republike Hrvatske najmanje dvije godine koje prethode podnošenju Zahtjeva za dodjelu državne potpore male vrijednosti. Naime, u skladu sa partnerskim konzultacijama sa relevantnim dionicima iz sektora gospodarskog ribolova, utvrđeno je kako predmetni uvjet nije relevantan za dodjelu potpore na temelju ovoga Pravilnika, a s obzirom da se potpora ne dodjeljuje za ulaganja u plovilo već podrazumijeva kompenzaciju koja se dodjeljuje za prethodnu kalendarsku godinu i to za štete na ulovima koje su uzrokovali dupini, a na temelju uzimajući ulova, tj. količine i prosječne cijene ulovljene ribe u prethodnoj godini. Također, propisani su odgovarajući uvjeti za dodjelu potpore u odnosu na minimalni broj ribolovnih dana ostvarenih u prethodnoj kalendarskoj godini te postojanje važeće povlastice za gospodarski ribolov na moru i autorizacije za plovilo koje je predmet potpore, a koji su relevantni za utvrđivanje prava na potporu. Nadalje, izmjenom Pravilnika se mijenja i adresa Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva na koju se podnose zahtjevi i ostala dokumentacija na temelju ovoga Pravilnika.

Savjetovanje je otvoreno do: 16.2.2019.
 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10275

12.02.2019.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore male vrijednosti u ribarstvu

Pravilnikom se mijenja Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore male vrijednosti u ribarstvu u članku 4. stavku 3. kojim su propisani uvjeti za ostvarivanje potpore za sektor gospodarskog ribolova na moru. Izmjenom Pravilnika usklađuju se uvjeti vezani za ribarsko plovilo, tj. isključuje se odredba kojom je kao uvjet definirano da ribarsko plovilo mora biti upisano u Registar ribarske flote Republike Hrvatske najmanje dvije godine koje prethode podnošenju Zahtjeva za dodjelu državne potpore male vrijednosti. Naime, u skladu sa partnerskim konzultacijama sa relevantnim dionicima iz sektora gospodarskog ribolova, utvrđeno je kako predmetni uvjet nije relevantan za dodjelu potpore na temelju ovoga Pravilnika, a s obzirom da se potpora ne dodjeljuje za ulaganja u plovilo već podrazumijeva naknadu koja se dodjeljuje za prethodnu kalendarsku godinu i to uzimajući u obzir bruto tonažu plovila te ostvarene ribolovne dane u toj godini. Također, propisani su odgovarajući uvjeti za dodjelu potpore u odnosu na minimalni broj ribolovnih dana i iskrcaj ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini te postojanje važeće povlastice za gospodarski ribolov na moru za plovilo koje je predmet potpore, a koji su relevantni za utvrđivanje prava na potporu. Nadalje, izmjenom Pravilnika se mijenja i adresa Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva na koju se podnose zahtjevi i ostala dokumentacija na temelju ovoga Pravilnika.

Savjetovanje je otvoreno do: 16.2.2019.
 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10278

12.02.2019.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje

Predmetni prijedlog pravilnika donosi se temeljem Zakona o zaštiti životinja (NN 102/17), članak 61. stavak 7., kojim je propisano kako uvjeti za način držanja životinja u skloništu, osposobljenost osoblja koje sakuplja životinje i brine se o njima u skloništu, postupanje sa životinjama, rad skloništa te sadržaj i način vođenja upisnika skloništa moraju biti propisani pravilnikom.

Savjetovanje je otvoreno do: 11.3.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10254

11.02.2019.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima i neobveznom izrazu kvalitete “planinski proizvod”

Stupanjem na snagu novog Zakona o poljoprivredi ("Narodne novine", br. 118/18) Ministarstvo poljoprivrede dužno je izraditi propis kojim će se osigurati provedba postupka zaštite naziva poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda europskim oznakama kvalitete: zaštićenom oznakom izvornosti, zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetom. Prijedlogom Pravilnika propisuje se sadržaj zahtjeva i obrasci te odredbe vezane za skupine u nacionalnom postupku zaštite naziva poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i postupku registracije oznake na razini Europske unije, sadržaj zahtjeva i obrasci vezani za ovlašćivanje i rad kontrolnih tijela koja potvrđuju sukladnost proizvoda sa Specifikacijom, izgled nacionalnog znaka za zaštićene oznake, sadržaj zahtjeva i obrazac za korištenje neobveznog izraza kvalitete "planinski proizvod" te način vođenja i sadržaj evidencija koje vodi Ministarstvo poljoprivrede u odnosu na predmet Pravilnika.

Savjetovanje je otvoreno do: 11.3.2019.
 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10243

11.02.2019.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o načinu uporabe lovačkog oružja i naboja

Ovim Pravilnikom propisuje se način uporabe lovačkog oružja i naboja. Pravilnik se donosi na temelju članka 68. stavka 4. Zakona o lovstvu („Narodne novine“ br. 99/18.). Obveza donošenja predmetnog pravilnika sadržana je u odredbama članka 100. stavka 1. Zakona o lovstvu („Narodne novine“, broj 99/18.).

Savjetovanje je otvoreno do: 11.3.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10237

08.02.2019.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o metodologiji za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta

Ministarstvo poljoprivrede poziva zainteresiranu javnost da se odazove savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Pravilnika o metodologiji za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta. . Cilj je ovog savjetovanja omogućiti zainteresiranoj javnosti da dostavi svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe na prijedlog Pravilnika o metodologiji za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta. Ovim Pravilnikom propisuje se metodologija za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta (monitoring i ispitivanje plodnosti tla), minimalna površina za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta, informacijski sustav za zaštitu poljoprivrednog zemljišta i praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta, dokumentacija i sadržaj zahtjeva za ovlaštenjem, detaljni uvjeti koje moraju ispunjavati ovlašteni laboratoriji, zadaće referentnog laboratorija, obaveze laboratorija i institucija te način provedbe kontrole. Predviđeni rok za dostavu komentara na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću do 10. ožujka 2019. godine.

Savjetovanje je otvoreno do: 10.3.2019.
 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10225

07.02.2019.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o stručnom osposobljavanju za obavljanje djelatnosti akvakulture

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o stručnom osposobljavanju za obavljanje djelatnosti akvakulture (u daljnjem tekstu: Pravilnik) donosi se temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akvakulturi („Narodne novine“ br. 130/17 i 111/2018). Prijedlogom Pravilnika propisuje se da se u cijelom tekstu naziv „Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba“, odnosno „HPŠSS“ zamjenjuje riječju „Ministarstvo poljoprivrede“, a riječ „HPŠSS“ se zamjenjuje riječju „Ministarstvo“ u odgovarajućem padežu.. Pravilnik će omogućiti usklađivanje s posebnim propisom koji uređuje preuzimanje poslova Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe (u daljnjem tekstu: Savjetodavna služba) od strane Ministarstva poljoprivrede, a sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske od 2. kolovoza 2018. godine.

Savjetovanje je otvoreno do: 14.2.2019.
 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10212

06.02.2019.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) udičarskim alatima i uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne udičarske kvote
Prijedlog Pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) udičarskim alatima i uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne udičarske kvote sadrži odredbe kojima će se regulirati pitanja koja proizlaze iz Uredbe (EU) 2016/1627 Europskog parlamenta i vijeća od 14. rujna 2016. godine o višegodišnjem planu oporavka plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 302/2009 (SL L 252, 16. 9. 2016.) te uvjete za mogućnost ostvarivanja prava na dodjelu kvote, kriterije za raspodjelu državne kvote, naknadu na dodijeljenu kvotu, način i uvjete za izdavanje i prijenos Odobrenja za ribolov tune udičarskim alatima. Pravilnik predviđa da pravo na dodjelu dijela Državne kvote, pored općih uvjeta, imaju plovila koja su u razdoblju od 2014. do 2018. godine imala zabilježen ulov, iskrcaj i stavljanje u promet tune sukladno važećim propisima, izvršila plaćanje naknade za dodijeljenu kvotu u protekloj godini (kad je to primjenjivo) te nemaju dodijeljene negativne prekršajne bodove. Iznimno, Ministar putem javnog natječaja može dodijeliti pravo za dodjelu ulovne kvote i onom plovilu koje nema zabilježen ulov u referentnom razdoblju, čime se omogućava ulazak novih plovila u ovaj oblik ribolova. Predviđa se i postupak Javnog natječaja za uvođenje novih plovila u slučaju kad jedno od plovila kojima je dodijeljena kvota odustane od ribolova ili mu se kvota ne dodijeli zbog neispunjavanja uvjeta. Kvota namijenjena udičarskom ribolovu se raspoređuje na plovila koja udovoljavaju uvjetima tako da se 70 % kvote rasporedi ravnomjerno, a 30 % prema pojedinačnom udjelu u ukupnom ulovu gledajući najbolje dvije godine u protekle tri godine. Predviđeno je umanjenje pripadajuće kvote za 20 % ukoliko plovilo ne iskoristi minimalno 65 % dodijeljene kvote te dodjela iste količine plovilima koja su iskoristila više od 95 % kvote čime se onemogućava poticanje ribolova na godišnjoj razini i izbjegavanje propadanja kvote zbog neaktivnosti pojedinih plovila. Naknada za dodijeljenu kvotu će se obračunavati na kraju godine, ovisno o iskorištenoj količini i prosječnoj cijenu tune pri prvoj prodaji, pri čemu naknada iznosi 5 % prosječne cijene pomnoženo s ulovom u kilogramima čime se prepoznaju realna kretanja na tržištu i prilagođavanje godišnjim ulovima i ostvarenoj zaradi uz izbjegavanje plaćanja naknade, a da naposljetku ne realizira ulov. Također, predviđena je jednaka naknada i za tunu ulovljenu kao prilov. Pravilnik također predviđa izuzeće od obveze plaćanja naknade za tunu ulovljenu u 2019. godini u okviru gospodarskog ribolova udičarskim alatima te tunu ulovljenu kao prilov. Daljnji mehanizmi predviđaju izdavanje Odobrenja tj. godišnjih autorizacija za ribolov što također predstavlja unaprijeđenje regulacije ribolova i udovoljavanje međunarodnim propisima. Ovim Pravilnikom prenose se i postojeće odredbe koje su sadržane u Pravilniku o ulovu, uzgoju i prometu plavoperajne tune („Narodne novine“, br. 4/17 i 15/17) koje se odnose na regulaciju udičarskog ribolova čime će se pojednostavniti zakonska regulativa i na pregledan način će sve odredbe vezane uz udičarski ribolov biti sadržane u jedinstvenom pravilniku.

Savjetovanje je otvoreno do: 14.2.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10183
 
05.02.2019.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2019. godinu
Pravilnikom o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2019. godinu propisuje se podnošenje jedinstvenog zahtjeva u kampanji 2019, način provedbe te detaljni uvjeti i postupci za ostvarivanje potpore iz programa izravnih plaćanja, za IAKS mjere ruralnog razvoja iz programa ruralnog razvoja te za potpore male vrijednosti u okviru državnih potpora. Novosti u kampanji za 2019. godinu odnose se na: U okviru IAKS mjera ruralnog razvoja unutar Mjere 14 Dobrobit životinja od 2019. godine poljoprivrednicima će biti omogućeno podnošenje zahtjeva za potporu za nove operacije: • 10.1.14. Dobrobit životinja u kozarstvu • 10.1.15. Dobrobit životinja u ovčarstvu

Savjetovanje je otvoreno do: 20.2.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10190
 
05.02.2019.
Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o zaštiti životinja, s konačnim prijedlogom zakona
Nacionalnim programom reformi za 2018. godinu, utvrđene su mjere za jačanje konkurentnosti gospodarstva i unaprjeđenje poslovnog okruženja (mjera 4.1. i 4.1.1.) te s njima u vezi mjera „Objedinjavanje gospodarskih inspekcija“, kao temelj za učinkovitije obavljanje inspekcijskih poslova, koji se sada obavljaju u središnjim tijelima državne uprave, u konkretnom slučaju inspekcijskih poslova koje obavlja Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane. Obzirom da inspekcijske poslove u području zaštite životinja od 1. travnja 2019. godine preuzima Državni inspektorat, potrebno je izmijeniti odredbu Zakona o zaštiti životinja („Narodne novine“ br. 102/17), a koja se odnosi na poslove obavljanja inspekcijskog nadzora nad provedbom ovoga Zakona.

Savjetovanje je otvoreno do: 20.2.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10184
 
05.02.2019.
Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o provedbi uredbi Europske unije o zaštiti životinja, s konačnim prijedlogom zakona
Nacionalnim programom reformi za 2018. godinu, utvrđene su mjere za jačanje konkurentnosti gospodarstva i unaprjeđenje poslovnog okruženja (mjera 4.1. i 4.1.1.) te s njima u vezi mjera „Objedinjavanje gospodarskih inspekcija“, kao temelj za učinkovitije obavljanje inspekcijskih poslova, koji se sada obavljaju u središnjim tijelima državne uprave, u konkretnom slučaju inspekcijskih poslova koje obavlja Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane. Obzirom da inspekcijske poslove u području zaštite životinja od 1. travnja 2019. godine preuzima Državni inspektorat, potrebno je izmijeniti odredbe Zakona o provedbi uredbi Europske unije o zaštiti životinja („Narodne novine“ br. 125/13, 14/14 i 92/14), a koja se odnosi na poslove obavljanja inspekcijskog nadzora nad provedbom ovoga Zakona.

Savjetovanje je otvoreno do: 20.2.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10185
04.02.2019.
Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, s konačnim prijedlogom zakona
Zakonom o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (»Narodne novine«, br. 81/13, 14/14, 56/15) utvrđena su nadležna tijela i njihove zadaće vezano uz organizaciju, koordinaciju i provedbu službenih kontrola, načini suradnje, komunikacije i izvješćivanja, uređen je sustav službenih i referentnih laboratorija te prekršajne odredbe. Nacionalnim programom reformi za 2018. godinu, utvrđene su mjere za jačanje konkurentnosti gospodarstva i unaprjeđenje poslovnog okruženja (mjera 4.1. i 4.1.1.) te s njima u vezi mjera „Objedinjavanje gospodarskih inspekcija“, kao temelj za učinkovitije obavljanje službenih kontrola, koji se sada obavljaju u središnjim tijelima državne uprave. Obzirom da provedbu službenih kontrola sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja od 1. travnja 2019. godine preuzima Državni inspektorat, potrebno je izmijeniti odredbe Zakona koje se odnose na poslove koje preuzima Državni inspektorat. Izmjenom odredbi Zakona u dijelu koji se odnose na poslove Državnog inspektorate stvoriti će se pretpostavke za stručno, učinkovito i racionalno obavljanje službenih kontrola te za nastavak funkcioniranja i osiguranja sustava sigurnosti hrane.

Savjetovanje je otvoreno do: 18.2.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10182
 
01.02.2019.
Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, s konačnim prijedlogom zakona
Nacrtom prijedloga zakona o izmjenama Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, s Konačnim prijedlogom zakona provodi se odgovarajuće normativno usklađivanje sa Zakonom o Državnom inspektoratu (Narodne novine, broj 115/2018), u dijelu kojim je uređeno obavljanje inspekcijskih poslova poljoprivredne inspekcije.

Savjetovanje je otvoreno do: 16.2.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10173
 
01.02.2019.
Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o izmjeni  Zakona o uskladištenju i skladišnici za žitarice i industrijsko bilje
Zakonom o uskladištenju i skladišnici za žitarice i industrijsko bilje (Narodne novine, br. 79/09 i 124/11) uređuje se uskladištenje žitarica i industrijskog bilja, propisuju uvjeti za stjecanje ovlaštenja i sadržaj skladišnice izdane za uskladištene žitarice i industrijsko bilje kao jamstvenog dokumenta, uređuju prava i obveze osoba u postupku izdavanja i prometa skladišnica te uređuju druga pitanja od značaja za uskladištenje žitarica i industrijskog bilj.

Savjetovanje je otvoreno do: 15.2.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10164
 
01.02.2019.
Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o duhanu
Zakon o duhanu odnosi se na proizvođače duhana - pravne i fizičke osobe koje se bave proizvodnjom i obradom duhana, te pravne osobe koje se bave proizvodnjom i prometom duhanskih proizvoda , a registrirane su za tu djelatnost u Republici Hrvatskoj.

Savjetovanje je otvoreno do: 15.2.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10158
 
01.02.2019.
Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe EZ br. 2003/2003 o gnojivima, s konačnim prijedlogom zakona
Obzirom da poslove inspekcijskih nadzora iz nadležnosti poljoprivredne inspekcije Ministarstva poljoprivrede od 1. travnja 2019. godine preuzima Državni inspektorat, potrebno je izmijeniti odredbeZakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 2003/2003 o gnojivima („Narodne novine“, br. 81/13) koje se odnose na poslove obavljanja inspekcijskog nadzora nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temeljem ovoga Zakona.

Savjetovanje je otvoreno do: 15.2.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10163
 
01.02.2019.
Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gnojivima i poboljšivačima tla, s konačnim prijedlogom zakona
Obzirom da poslove inspekcijskih nadzora iz nadležnosti poljoprivredne inspekcije Ministarstva poljoprivrede od 1. travnja 2019. godine preuzima Državni inspektorat, potrebno je izmijeniti odredbe Zakona o gnojivima i poboljšivačima tla („Narodne novine“, br. 163/03, 40/07, 81/13 i 14/14) koje se odnose na poslove obavljanja inspekcijskog nadzora nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temeljem ovoga Zakona.

Savjetovanje je otvoreno do: 15.2.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10160
 
01.02.2019.
Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja
Ovim Nacrtom prijedloga zakona o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja provodi se odgovarajuće normativno usklađivanje sa Zakonom o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu (Narodne novine, br. 111/2018) te Zakonom o Državnom inspektoratu (Narodne novine, br. 115/2018).

Savjetovanje je otvoreno do: 16.2.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10165
 
01.02.2019.
Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o informiranju potrošača o hrani, s konačnim prijedlogom zakona
Savjetovanje se provodi u svrhu prikupljanja mišljenja zainteresirane javnosti o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama Zakona o informiranju potrošača o hrani, s konačnim prijedlogom zakona. Predmetni Zakon se mijenja radi usklađivanja s odredbama Zakona o Državnom inspektoratu, u dijelu nadležnih tijela za provedbu Zakona i nadležnosti inspekcija u provedbi službenih kontrola.

Savjetovanje je otvoreno do: 15.2.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10162
 
01.02.2019.
Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu, s konačnim prijedlogom zakona
Ovim Nacrtom prijedloga zakona izmjenjuju se odredbe Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu („Narodne novine“, br. 75/09, 61/11, 56/13 i 14/14) obzirom na to da poslove inspekcijskih nadzora iz nadležnosti šumarske i fitosanitane inspekcije Ministarstva poljoprivrede od 1. travnja 2019. godine preuzima Državni inspektorat.

Savjetovanje je otvoreno do: 15.2.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10152
 
01.02.2019.
Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o lovstvu, s konačnim prijedlogom zakona
Zakonom o lovstvu („Narodne novine“, br. 99/18-) uređuje se gospodarenje lovištem i divljači. Inspekcijski nadzor nad provedbom odredbi navedenoga Zakona i propisa donesenih na temelju navedenog Zakona obavlja lovna inspekcija Ministarstva poljoprivrede, dok upravni nadzor obavlja Ministarstvo poljoprivrede. Nacionalnim programom reformi za 2018. utvrđene su mjere za jačanje konkurentnosti gospodarstva i unaprjeđenje poslovnog okruženja (mjera 4.1. i 4.1.1.) te s njima u vezi mjera „Objedinjavanje gospodarskih inspekcija“ kao temelj za učinkovitije obavljanje inspekcijskih poslova, koji se sada obavljaju u središnjim tijelima državne uprave, u konkretnom slučaju inspekcijskih poslova koje obavlja lovna inspekcija Ministarstva poljoprivrede. S obzirom na to da poslove inspekcijskih nadzora iz nadležnosti lovne inspekcije Ministarstva poljoprivrede od 1. travnja 2019. godine preuzima Državni inspektorat, potrebno je izmijeniti odredbe Zakona o lovstvu („Narodne novine“, broj 99/18).

Savjetovanje je otvoreno do: 15.2.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10159
 
31.01.2019.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o dopunama Pravilnika o gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom
Pravilnikom o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom („Narodne novine“, br. 105/17 i 37/18) propisani su uvjeti, namjena i način obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom, konstrukcijsko – tehničke osobine ribolovnog alata i opreme za ribolov srdelarom, uvjeti i način izdavanja odobrenja za gospodarski ribolov na moru srdelarom i kriteriji za izdavanje Odobrenja, sadržaj obrasca Odobrenja, uvjeti pod kojima je moguće prenositi Odobrenje te sadržaj i način vođenja Registra Odobrenja. Prijedlog Pravilnika o dopunama Pravilnika o gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom sadrži odredbe kojima bi se omogućilo objedinjavanje dva ili više Odobrenja na jedno plovilo po uzoru na princip kakav se primjenjuje i kod povlastica.

Savjetovanje je otvoreno do: 6.2.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10135
 
28.01.2019.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o dopunama Pravilnika o gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom

Pravilnikom o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom („Narodne novine“, br. 105/17 i 37/18) propisani su uvjeti, namjena i način obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom, konstrukcijsko – tehničke osobine ribolovnog alata i opreme za ribolov srdelarom, uvjeti i način izdavanja odobrenja za gospodarski ribolov na moru srdelarom i kriteriji za izdavanje Odobrenja, sadržaj obrasca Odobrenja, uvjeti pod kojima je moguće prenositi Odobrenje te sadržaj i način vođenja Registra Odobrenja. Prijedlog Pravilnika o dopunama Pravilnika o gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom sadrži odredbe kojima bi se omogućilo objedinjavanje dva ili više Odobrenja na jedno plovilo po uzoru na princip kakav se primjenjuje i kod povlastica.

Savjetovanje je otvoreno do: 6.2.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10135

28.01.2019.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o dopunama Pravilnika o gospodarskom ribolovu na moru pridnenom povlačnom mrežom - koćom

Pravilnikom o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom („Narodne novine“, br. 102/17 i 74/18) propisani su uvjeti, namjena i način obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom, konstrukcijsko – tehničke osobine ribolovnog alata i opreme za ribolov koćom, uvjeti i način izdavanja odobrenja za gospodarski ribolov na moru koćom i kriteriji za izdavanje Odobrenja, sadržaj obrasca Odobrenja, uvjeti pod kojima je moguće prenositi Odobrenje te sadržaj i način vođenja Registra Odobrenja. Prijedlog Pravilnika o dopunama Pravilnika o gospodarskom ribolovu na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom sadrži odredbe kojima bi se omogućilo objedinjavanje dva ili više Odobrenja na jedno plovilo po uzoru na princip kakav se primjenjuje i kod povlastica.

Savjetovanje je otvoreno do: 6.2.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10136

24.01.2019.
Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga programa državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za 2019. godinu
Plaćanja za iznimno osjetljive sektore (mliječne krave, rasplodne krmače, duhan, maslinovo ulje) od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji (1. srpnja 2013. godine) bila su uređena Zakonom o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (Narodne novine br. 80/13, 41/14, 107/14) i Zakonom o poljoprivredi (Narodne novine br. 30/15), a njihova provedba propisana pravilnicima o provedbi izravne potpore i pojedinih mjera ruralnog razvoja. Donošenjem novog Zakona o poljoprivredi u prosincu 2018. godine (Narodne novine br. 118/18), te stupanjem na snagu 1. siječnja 2019. godine, mjere potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi se sukladno članku 21. stavku 4. uređuju Programom državnih potpora iz članka 39. Zakona o poljoprivredi. Također, ovim Programom uređuje se i mjera državne potpore za očuvanje izvornih i zaštićenih vrsta i kultivara poljoprivrednog bilja za koju korisnici podnose jedinstveni zahtjev za potporu.

Savjetovanje je otvoreno do: 7.2.2019.
 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10108

23.01.2019.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore za štete od raznih vrsta ptica i ostalih životinja na šaranskim ribnjacima u 2019. godini

Ovaj Pravilnik se donosi na temelju članka 28. stavka 6. Zakona o akvakulturi („Narodne novine“, broj 130/17 i 111/18), a istim se utvrđuju uvjeti, kriteriji i način dodjele državne potpore za štete od raznih vrsta ptica i ostalih životinja na šaranskim ribnjacima u 2019. godini, a u skladu sa Smjernicama za ispitivanje državnih potpora u sektoru ribarstva i akvakulture (2015/C 217/01 i 2018/C 422/01). Potpora na temelju ovoga Pravilnika podrazumijeva dodjelu bespovratnih novčanih sredstava ovlaštenicima/nositeljima povlastice/dozvole za akvakulturu u 2019. godini zbog šteta koje trpe od ptica i raznih životinja koje stalno ili povremeno obitavaju na uzgajalištima, a koje značajno negativno utječu na poslovanje ribnjačara. Dodatno, ova potpora odobrena je (notificirana) od strane EK te je s time i EK prepoznala nužnost isplate određenih financijskih sredstava kako bi se pomoglo uzgajivačima slatkovodne ribe, a s time očuvala i vrlo važna biološka staništa.

Savjetovanje je otvoreno do: 2.2.2019.
 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10099

18.01.2019.
Savjetovanje s javnošću za Obrazac prethodne procjene za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja

Izmjene Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja su nužne radi odgovarajućeg normativnog usklađivanja sa Zakonom o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu (Narodne novine, br. 111/2018) te Zakonom o Državnom inspektoratu (Narodne novine, br. 115/2018).

Savjetovanje je otvoreno do: 1.2.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10077

17.01.2019.
Savjetovanje s javnošću za Obrazac prethodne procjene za Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o informiranju potrošača o hrani

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću provodi se u svrhu prikupljanja mišljenja o prethodnoj procjeni učinka propisa Nacrta prijedloga zakona o izmjeni Zakona o informiranju potrošača o hrani. Predmetni Zakon se mijenja radi usklađivanja s odredbama Zakona o Državnom inspektoratu, u dijelu ovlasti inspekcija.

Savjetovanje je otvoreno do: 1.2.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10076

17.01.2019.
Savjetovanje s javnošću za Obrazac prethodne procjene za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o provedbi uredbi Europske unije o zaštiti životinja

Temeljem Nacionalnog programa reformi 2018. donesen je Zakona o Državnom inspektoratu (»Narodne novine«, br. 115/2018), kojim se kroz objedinjavanje inspekcija u jednom tijelu (Državnom inspektoratu) postavlja temelj za učinkovitije obavljanje službenih kontrola. Potrebne su odgovarajuće izmjene i dopune odredbi posebnih propisa koji uređuju nadležnost za provedbu službenih kontrola, u ovom slučaju Zakona o provedbi uredbi Europske unije o zaštiti životinja (»Narodne novine«, br. 115/13, 14/14, 92/14) koja se prenosi na Državni inspektorat.

Savjetovanje je otvoreno do: 2.2.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10062

17.01.2019.
Savjetovanje s javnošću za Obrazac prethodne procjene za Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

Izmjene Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu predložene su u dijelu kojim se uređuje inspekcijski nadzor, a nužne su radi odgovarajućeg normativnog usklađivanja sa Zakonom o Državnom inspektoratu (Narodne novine, broj 115/18).

Savjetovanje je otvoreno do: 1.2.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10070

16.01.2019.
Savjetovanje s javnošću za Obrazac prethodne procjene za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu, s konačnim prijedlogom zakona

Savjetovanje s javnošću vezano uz procjenu utjecaja na gospodarstvo i društvo predstojećeg usklađenja Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu s odredbama Zakona o Državnom inspektoratu.

Savjetovanje je otvoreno do: 31.1.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10063

16.01.2019.
Savjetovanje s javnošću za Obrazac prethodne procjene za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o uskladištenju i skladišnici za žitarice i industrijsko bilje

Izrada Nacrta prijedloga predmetnog zakona potrebna je kako bi se dio Zakona o uskladištenju i skladišnici za žitarice i industrijsko bilje uskladio sa Zakonom o državnom inspektoratu.

Savjetovanje je otvoreno do: 31.1.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10055

16.01.2019.
Savjetovanje s javnošću za Obrazac prethodne procjene za Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o duhanu

Izrada Nacrta prijedloga predmetnog zakona potrebna je kako bi se dio Zakona o duhanu uskladio sa Zakonom o državnom inspektoratu.

Savjetovanje je otvoreno do: 31.1.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10052

16.01.2019.
Savjetovanje s javnošću za Obrazac prethodne procjene za Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja

Donošenje izmjena posebnih propisa koji uređuju djelokrug inspekcijskih poslova koji se prenose na novoustrojeno inspekcijsko tijelo.

Savjetovanje je otvoreno do: 25.1.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10066

16.01.2019.
Savjetovanje s javnošću za Obrazac prethodne procjene za Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 2003/2003 o gnojivima, s konačnim prijedlogom zakona

Budući da je u Nacionalnom programu reformi 2018. planirano donošenje Zakona o Državnom inspektoratu, kojim će se kroz objedinjavanje inspekcija u Državnom inspektoratu postaviti temelj za učinkovitije obavljanje inspekcijskih poslova, potrebne su odgovarajuće izmjene i dopune odredbi posebnih propisa koji uređuju djelokrug inspekcijskih poslova, u ovom slučaju Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 2003/2003 o gnojivima („Narodne novine“, br. 81/13) koji se prenose na novoustrojeno inspekcijsko tijelo, u konkretnom slučaju inspekcijskih poslova koje obavlja poljoprivredna inspekcija Ministarstva poljoprivrede

Savjetovanje je otvoreno do: 31.1.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10050

16.01.2019.
Savjetovanje s javnošću za Obrazac prethodne procjene za Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o gnojivima i poboljšivačima tla, s konačnim prijedlogom zakona

Budući da je u Nacionalnom programu reformi 2018. planirano donošenje Zakona o Državnom inspektoratu, kojim će se kroz objedinjavanje inspekcija u Državnom inspektoratu postaviti temelj za učinkovitije obavljanje inspekcijskih poslova, potrebne su odgovarajuće izmjene i dopune odredbi posebnih propisa koji uređuju djelokrug inspekcijskih poslova, u ovom slučaju Zakona o gnojivima i poboljšivačima tla („Narodne novine“, br. 163/03, 40/07, 14/14) koji se prenose na novoustrojeno inspekcijsko tijelo, u konkretnom slučaju inspekcijskih poslova koje obavlja poljoprivredna inspekcija Ministarstva poljoprivrede.

Savjetovanje je otvoreno do: 31.1.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10053

16.01.2019.
Savjetovanje s javnošću za Obrazac prethodne procjene za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o zaštiti životinja

Temeljem Nacionalnog programa reformi 2018. donesen je Zakona o Državnom inspektoratu (»Narodne novine«, br. 115/2018), kojim se kroz objedinjavanje inspekcija u jednom tijelu (Državnom inspektoratu) postavlja temelj za učinkovitije obavljanje službenih kontrola. Potrebne su odgovarajuće izmjene i dopune odredbi posebnih propisa koji uređuju nadležnost za provedbu službenih kontrola, u ovom slučaju Zakona o zaštiti životinja (»Narodne novine«, br. 102/17) koja se prenosi na Državni inspektorat.

Savjetovanje je otvoreno do: 2.2.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10060

16.01.2019.
Savjetovanje s javnošću za Obrazac prethodne procjene za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu, s konačnim prijedlogom Zakona

Savjetovanje s javnošću vezano uz procjenu utjecaja na gospodarstvo i društvo predstojećeg usklađenja Zakona o lovstvu s odredbama Zakona o Državnom inspektoratu.

Savjetovanje je otvoreno do: 31.1.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10057

11.01.2019.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli Državne kvote u 2019. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus)

Opis savjetovanja: Pravilnik predviđa raspodjelu Državne kvote na gospodarski i negospodarski ribolov u količini od 750 tona za plivarice tunolovke, 80 tona za udičare, 12,29 tona za prilov, 5 tona za sportski ribolov, 12,5 tona za rekreacijski ribolov i 3 tone za znanstveni ribolov. Osim toga, u dijelu regulacije prilova, u 2019. godini je planirano i nadalje omogućiti prilov ostvaren plivaricom srdelarom, uz uvođenje mogućnosti ostvarivanja prilova tune u ciljanom ribolovu igluna plutajućim parangalom gdje se planira dozvoliti iskrcaj najviše 20 % tune od ukupnog broja tune i igluna na iskrcaju, s dodatnim ograničenjem od 3 (tri) tune po iskrcaju. Nadalje, u 2019. godini se mijenja sezona za plivarice tunolovke što je posljedica promjene odredbi ICCAT Preporuke 18-02 te se u 2019. godini omogućava tri tjedna dulja sezona za ribolov plivaricama tunolovkama za potrebe uzgoja u Jadranu, odnosno od 26. svibnja do 15. srpnja, dok sezona za plivarice tunolovke za plovila koja love tunu za tržište svježom ribom traje od 26. svibnja do 1. srpnja. Također, s obzirom na to da je novom ICCAT Preporukom ukinuto ograničenje sezone za sportski i rekreacijski ribolov, početak sezone predviđen je za 1. travnja, a trajanje do 1. studenog.

Savjetovanje je otvoreno do: 18.1.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10015

11.01.2019.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru mrežama stajaćicama, klopkastim, udičarskim i probodnim ribolovnim alatima te posebnim načinima ribolova

Opis savjetovanja: U ovom trenutku na snazi je Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru mrežama stajaćicama, klopkastim, udičarskim i probodnim ribolovnim alatima te posebnim načinima ribolova („Narodne novine“, br. 84/15, 94/15, 107/15, 61/17 i 64/17) donesen temeljem starog Zakona o morskom ribarstvu („Narodne novine, broj 81/13., 14/14. i 152/14.) koji normira područje ribarstva vezano za upotrebu mreža stajaćica, klopkastih alata (vrša), udičarskih alata (povraza i parangala), probodnih alata (osti) i posebne načine ribolova u koje spada tramata i sakupljanje drugih morskih organizama ronjenjem. U procesu donošenja novog Zakona ukazala se potreba za donošenjem novih pravilnika koji će regulirati područja ribarstva pasivnim alatima kao i sakupljanja morskih organizama ronjenjem. Uslijed toga, iz opsega Pravilnika o pasivnim alatima potrebno je u potpunosti izostaviti odredbe koje se odnose na područje sakupljanja morskih organizama ronjenjem i uvrstiti ih u novi pravilnik. Prijedlog Pravilnika o pasivnim alatima uređuje ribolov pasivnim alatima na vrlo sličan način kao i sada važeći Pravilnik te propisuje način mjerenja veličina oka mreža stajaćica čime će ovaj element u potpunosti biti usklađen s europskom legislativom (Uredba Komisije (EZ) br. 517/2008).

Savjetovanje je otvoreno do: 8.2.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10013

03.01.2019.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ okružujućim mrežama plivaricama - srdelarama za siječanj/veljaču 2019. godine

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ okružujućim mrežama plivaricama - srdelarama za siječanj/veljaču 2019. godine

Opis savjetovanja: Pravilnikom se definiraju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru provedbe mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020., koja podrazumijeva naknadu ovlaštenicima povlastica i članovima posade ribarskih plovila obuhvaćenih prostorno-vremenskim ograničenjem obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom koja se provodi u razdoblju od 16. siječnja 2019. godine u 00:00 sati do 14. veljače 2019. u 24:00 sati na području na području cijelog ribolovnog mora Republike Hrvatske, a sukladno Planu upravljanja ribolovom male plave ribe okružujućom mrežom plivaricom „srdelarom“ i Pravilniku o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom. Uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore se utvrđuju u skladu sa Uredbom (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo, Uredbom (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi za europske strukturne i investicijske fondove (ESI fondove) te provedbenim i delegiranim aktima koji iz istih proizlaze.

Savjetovanje je otvoreno do: 7.1.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=9976

03.01.2019.
Prijedlog Pravilnika o mjerilima za utvrđivanje osobito vrijednog obradivog (p1) i vrijednog obradivog (p2) poljoprivrednog zemljišta

Tema savjetovanja je: Prijedlog Pravilnika o mjerilima za utvrđivanje osobito vrijednog obradivog (p1) i vrijednog obradivog (p2) poljoprivrednog zemljišta.

Opis savjetovanja: Ministarstvo poljoprivrede poziva zainteresiranu javnost da se odazove savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Pravilnika o mjerilima za utvrđivanje osobito vrijednog obradivog (p1) i vrijednog obradivog (p2) poljoprivrednog zemljišta. Cilj je ovog savjetovanja omogućiti zainteresiranoj javnosti da dostavi svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe na prijedlog Pravilnika o mjerilima za utvrđivanje osobito vrijednog obradivog (p1) i vrijednog obradivog (p2) poljoprivrednog zemljišta Prijedlogom Pravilnika o mjerilima za utvrđivanje osobito vrijednog obradivog (p1) i vrijednog obradivog (p2) poljoprivrednog zemljišta propisuju se mjerila i osnove za vrednovanje (bonitiranje) poljoprivrednih zemljišta (u daljnjem tekstu: zemljišta) u kategoriji osobito vrijednih obradivih (P1) zemljišta i vrijednih obradivih (P2) zemljišta. Predviđeni rok za dostavu komentara na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Pravilnika o mjerilima za utvrđivanje osobito vrijednog obradivog (p1) i vrijednog obradivog (p2) poljoprivrednog zemljišta je do 2. veljače 2019. godine. Savjetovanje je otvoreno do: 2.2.2019.

Savjetovanje je otvoreno do: 2.2.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=9973

03.01.2019.
Prijedlogu Pravilnika o agrotehničkim mjerama

Tema savjetovanja je: Prijedlogu Pravilnika o agrotehničkim mjerama

Opis savjetovanja: Ministarstvo poljoprivrede poziva zainteresiranu javnost da se odazove savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Pravilnika o agrotehničkim mjerama. . Cilj je ovog savjetovanja omogućiti zainteresiranoj javnosti da dostavi svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe na prijedlog Pravilnika o agrotehničkim mjerama. Prijedlogom Pravilnika o agrotehničkim mjerama propisuju se agrotehničke mjere koje moraju provoditi vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta prilikom obrade poljoprivrednog zemljišta kako se ne bi umanjila njegova bonitetna vrijednost. Predviđeni rok za dostavu komentara na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu dokumentacija potrebna za donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske je do 2. veljače 2019. godine. Savjetovanje je otvoreno do: 2.2.2019.

Savjetovanje je otvoreno do: 2.2.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=9974

31.12.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o prikupljanju statusičkih podataka o akvakulturi

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o prikupljanju statusičkih podataka o akvakulturi

Opis savjetovanja: Nacrt pravilnika o prikupljanju statističkih podataka o akvakulturi (u daljnjem tekstu: Pravilnik) donosi se temeljem članka 19. stavka 4. i članka 24. stavka 2. Zakona o akvakulturi („Narodne novine“ br. 130/2017).Ovaj pravilnik propisuje oblik i sadržaj obrazaca koji su u dijelu koji se odnosi na akvakulturu u moru izmijenjeni i dopunjeni u odnosu na obrasce koji su bili propisani Pravilnikom o očevidniku o uzgoju ribe i drugih morskih organizama (Narodne novine, br. 76/11, 52/12 i 16/13) donesenom na temelju Zakona o morskom ribarstvu (Narodne novine br. 81/13, 14/14 i 152/14), dok se u dijelu koji se odnosi na akvakulturu u kopnenim vodama propisuju potpuno novi obrasci u odnosu na Pravilnik o akvakulturi (Narodne novine, br. 82/05, 59/09, 156/09, 53/10, 3/11 i 149/11) donesen na temelju Zakona o slatkovodnom ribarstvu (Narodne novine, br. 106/01, 7/03, 174/04, 10/05-ispravak i 49/05 - pročišćeni tekst i 14/14).

Savjetovanje je otvoreno do: 15.1.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=9955

28.12.2018.
Pravilnik o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2019. – 2023.

Tema savjetovanja je: Pravilnik o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2019. – 2023.

Opis savjetovanja: Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i način provedbe mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2019. – 2023. Osnovni cilj mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja je povećanje promidžbe hrvatskih vina na tržištima trećih zemalja, a time i povećanje prodaje hrvatskih vina na tim tržištima. Mjera uključuje brojne promotivne aktivnosti u cilju pronalaženja novih potrošača, povećanja imidža, prepoznatljivosti, prodaje i potrošnje hrvatskih vina. Promidžba na tržištima trećih zemalja odnosi se na vina sa zaštićenom oznakom izvornosti, zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla i vina s naznakom sorte vinove loze proizvedene u Hrvatskoj.

Savjetovanje je otvoreno do: 12.1.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=9939

28.12.2018.
Pravilnik o provedbi mjere Ulaganja u vinarije i marketing vina iz nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2019. – 2023.

Tema savjetovanja je: Pravilnik o provedbi mjere Ulaganja u vinarije i marketing vina iz nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2019. – 2023

Opis savjetovanja: Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i način provedbe mjere Ulaganja u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2019. – 2023. Ciljevi mjere Ulaganja u vinarije i marketing vina su povećanje proizvodnje kvalitetnih vina i povećanje konkurentnosti proizvođača kroz modernizaciju proizvodnje vina, te kroz nova ulaganja u infrastrukturu vinarija i prerađivačkih kapaciteta, a sve u cilju smanjenja troškova proizvodnje uzimajući u obzir zahtjeve iz područja sigurnosti hrane i visokih ekoloških standarda u procesu proizvodnje.

Savjetovanje je otvoreno do: 12.1.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=9937

28.12.2018.
Pravilnik o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2019. – 2023.

Tema savjetovanja je: Pravilnik o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2019. – 2023.

Opis savjetovanja: Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i način provedbe mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2019. – 2023. Glavni cilj mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda je povećanje konkurentnosti proizvođača vina kroz modernizaciju vinogradarskih tehnika, promicanje visoko kvalitetnih vinograda i proizvodnju vina prema potrebama i preferencijama potrošača. Potpora za ovu mjeru može se odobriti za aktivnosti koje obuhvaćaju; zamjenu sorte/sorata (uključujući i cijepljenje), premještanje vinograda, te poboljšavanje vinogradarskih tehnika.

Savjetovanje je otvoreno do: 12.1.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=9938

28.12.2018.
Pravilnik o provedbi mjere Informiranje u državama članicama iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2019. – 2023.

Tema savjetovanja je: Pravilnik o provedbi mjere Informiranje u državama članicama iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2019. – 2023.

Opis savjetovanja: Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i način provedbe mjere Informiranje u državama članicama iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2019. – 2023. Cilj mjere Informiranje u državama članicama je: · provođenje informativnih aktivnosti u pogledu zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (u pogledu sustava zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla Unije u pogledu posebne kakvoće, ugleda ili ostalih značajki koje vino ima zbog posebnog zemljopisnog okruženja ili podrijetla · provođenje informativnih aktivnosti o odgovornoj konzumaciji vina i rizika povezanih sa štetnom konzumacijom vina Provođenje informativnih aktivnosti kojima se pozicionira vino kao dio zdrave prehrane i modernog životnog stila, jača svijest ljudi prema odgovornom obrascu pijenja, informira potrošače o obilježjima vinorodnih područja Hrvatske, osobinama hrvatskih vina sa zaštićenom oznakom izvornosti i općenito o EU sustavu kvalitete vina – zaštićenim oznakama izvornosti i zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla, osobito o uvjetima i učincima s obzirom na posebnu kvalitetu, ugled ili ostale značajke koje vino ima zbog posebnog zemljopisnog okruženja ili podrijetla.

Savjetovanje je otvoreno do: 12.1.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=9942

27.12.2018.
Savjetovanje s javnošću za prijedlog Pravilnika o minimalno - tehničkim uvjetima za građevine namijenjene poljoprivrednoj proizvodnji u zatvorenom prostoru

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za prijedlog Pravilnika o minimalno - tehničkim uvjetima za građevine namijenjene poljoprivrednoj proizvodnji u zatvorenom prostoru

Opis savjetovanja: Ovim Pravilnikom se propisuju minimalno-tehnički uvjeti za građevine namijenjene poljoprivrednoj proizvodnji u zatvorenom prostoru koje se u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja mogu graditi odnosno izvoditi bez građevinske dozvole u skladu s glavnim projektom i bez glavnog projekta.

Savjetovanje je otvoreno do: 22.1.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=9918

20.12.2018.
Pravilnik o načinu vođenja evidencije o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta

Tema savjetovanja je: Pravilnik o načinu vođenja evidencije o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta.

Opis savjetovanja: Ministarstvo poljoprivrede poziva zainteresiranu javnost da se odazove savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Pravilnika o načinu vođenja evidencije o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta. Cilj je ovog savjetovanja omogućiti zainteresiranoj javnosti da dostavi svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe na prijedlog Pravilnika o načinu vođenja evidencije o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta. Prijedlogom Pravilnika o načinu vođenja evidencije o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta propisuje se način vođenja evidencije o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta na području jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno Grada Zagreba i to po katastarskim općinama, katastarskim česticama i katastarskim kulturama, površini i svrsi zbog koje se mijenja namjena te iznosu plaćene naknade i oslobađanje od plaćanja naknade. Predviđeni rok za dostavu komentara na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Pravilnika o načinu vođenja evidencije o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta je do 19. siječnja 2019. godine. Predmetni Pravilnik potreban je uredima državne uprave u županijama odnosno upravnom tijelu Grada Zagreba radi vođenja evidencije o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta. Savjetovanje je otvoreno do: 19.01.2019.

Savjetovanje je otvoreno do: 19.1.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=9900

13.12.2018.
Pravilnik o lovočuvarskoj službi

Tema savjetovanja je: Pravilnik o lovočuvarskoj službi

Opis savjetovanja: Ovim se Pravilnikom propisuje organiziranje lovočuvarske službe, dužnost lovočuvarske službe, obrazac iskaznice i izgled značke lovočuvara. Pravilnik se donosi na temelju članka 58. stavka 5. Zakona o lovstvu (»Narodne novine«, broj 99/18). Obveza donošenja predmetnog pravilnika sadržana je u odredbama članka 100. stavka 2. Zakona o lovstvu („Narodne novine“, broj 99/18.).

Savjetovanje je otvoreno do: 13.1.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=9858

13.12.2018.
Pravilnik o potvrdi o podrijetlu divljači i njezinih dijelova i načinu obilježavanja divljači

Tema savjetovanja je: Pravilnik o potvrdi o podrijetlu divljači i njezinih dijelova i načinu obilježavanja divljači

Opis savjetovanja: Ovim se Pravilnikom propisuje obrazac Potvrde o podrijetlu divljači i njezinih dijelova te obrazac evidencije prometa divljači, način obilježavanja krupne divljači, način izdavanja evidencijskih markica te vođenje evidencije o izdanim i iskorištenim evidencijskim markicama za obilježavanje krupne divljači. Pravilnik se donosi na temelju članka 75. stavka 11. Zakona o lovstvu (»Narodne novine«, broj 99/18). Obveza donošenja predmetnog pravilnika sadržana je u odredbama članka 100. stavka 2. Zakona o lovstvu („Narodne novine“, broj 99/18.) i usklađivanja s odredbama Direktive 2009/147/EZ o očuvanju divljih ptica.

Savjetovanje je otvoreno do: 28.12.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=9855

13.12.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika Cjenik divljači

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika Cjenik divljači

Opis savjetovanja: Ovim Cjenikom propisuju se vrijednosti pojedinih vrsta divljači. Cijena divljači odnosi se na živu i u lovištu slobodnu divljač. Ovaj Cjenik se donosi na temelju članka 23. stavka 6. Zakona o lovstvu („Narodne novine“, br. 99/18.). Obveza donošenja predmetnog pravilnika sadržana je u odredbama članka 100. stavka 2. Zakona o lovstvu („Narodne novine“, broj 99/18.).

Savjetovanje je otvoreno do: 13.1.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=9862

12.12.2018.
Pravilnik o uvjetima i postupku za stjecanje prava na korištenje kopnenih voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture

Tema savjetovanja je: Pravilnik o uvjetima i postupku za stjecanje prava na korištenje kopnenih voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture

Opis savjetovanja: Ministarstvo poljoprivrede poziva zainteresiranu javnost da se odazove savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Pravilnika o uvjetima i postupku za stjecanje prava na korištenje kopnenih voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture. . Cilj je ovog savjetovanja omogućiti zainteresiranoj javnosti da dostavi svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe na prijedlog Pravilnika o uvjetima i postupku za stjecanje prava na korištenje kopnenih voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture. Prijedlogom Pravilnika o uvjetima i postupku za stjecanje prava na korištenje kopnenih voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture propisuju se uvjeti i postupak za stjecanje prava na korištenje kopnenih voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture u ribnjacima i drugim uzgajalištima vodenih organizama koji su u vlasništvu ili posjedu fizičkih ili pravnih osoba. Predviđeni rok za dostavu komentara na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu dokumentacija potrebna za donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske je do 27. prosinca 2018. godine. Predmetni Pravilnik potreban je Ministarstvu poljoprivrede za izradu ugovora o pravu na korištenje kopnenih voda za ribnjake i druga uzgajališta vodenih organizama koji su u vlasništvu ili posjedu fizičkih ili pravnih osoba. S obzirom da ugovori o pravu na korištenje kopnenih voda preduvjet za ishođenje dozvole za akvakulturu pri Upravi ribarstva Ministarstva poljoprivrede, a što je obveza uzgajivača sukladno Zakonu o akvakulturi, s rokom 4. siječnja 2019., rok za dostavu komentara na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću je 15 dana. Savjetovanje je otvoreno do: 27.12.2018.

Savjetovanje je otvoreno do: 27.12.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=9848

12.12.2018.
Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga uredbe o zakupu šumskog zemljišta

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga uredbe o zakupu šumskog zemljišta

Opis savjetovanja: Odredbom članka 59. stavka Zakona o šumama („Narodne novine“, broj 68/18.), koji je stupio na snagu dana 4. kolovoza 2018. godine, određeno je kako se šumska zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, kojima gospodari pravna osoba Hrvatske šume društvo s ograničenom odgovornošću, a koja nisu privedena namjeni, mogu se davati u zakup. Isto tako odredbom stavka 8. istoga članka, određeno je da mjerila za davanje u zakup šumskog zemljišta, dokumentaciju potrebnu za javni poziv, vrijeme trajanja zakupa i kriterije za raskid ugovora o zakupu Vlada Republike Hrvatske propisuje uredbom. Glavna izmjena u odnosu na važeću Uredbu o načinima i kriterijima za davanje u zakup šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 50/18.) je u odredbi da postupak davanja u zakup šumskih zemljišta provode Hrvatske šume d.o.o. Na taj način smanjilo bi se vrijeme trajanja samoga postupka davanja u zakup šumskog zemljišta te bi se strankama, putem Hrvatskih šuma d.o.o., Uprava šuma Podružnica, omogućilo brže rješavanje pitanja na lokalnoj razini u izravnoj komunikaciji.

Savjetovanje je otvoreno do: 15.1.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=9850

12.12.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o Upisniku privatnih šumoposjednika

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o Upisniku privatnih šumoposjednika

Opis savjetovanja: Odredbom članka 15. stavka 7. Zakona o šumama („Narodne novine“ br. 68/18) propisana je obveza donošenja Pravilnika o Upisniku privatnih šumoposjednika, kao baze podataka o privatnim šumoposjednicima i šumama i/ili šumskim zemljištima kojima privatni šumoposjednici gospodare, a koji je obvezan za sve privatne šumoposjednike koji žele ostvariti prava na financijska sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma, subvencije i potpore kapitalnim ulaganjima iz državnog proračuna Republike Hrvatske te prava na druge izvore sukladno posebnim propisima, čime će se, kroz održivo gospodarenje, direktno unaprijediti stanje šuma i šumskih zemljišta privatnih šumoposjednika. Obveza i rok donošenje podzakonskog akta propisan je odredbom članka 96. stavka 2. Zakona o šumama („Narodne novine“, broj 69/18.). Uspostava Upisnika privatnih šumoposjednika omogućiti će interaktivnu povezanost Ministarstva poljoprivrede s korisnicima, ali istovremeno i fleksibilnost u izradi analiza podataka, evidenciji i automatskom generiranju potrebnih izvještaja. Upisnik će sadržavati bazu podataka i informacija o privatnim šumoposjednicima i šumama i/ili šumskim zemljištima kojima privatni šumoposjednici gospodare, a koji će korisnicima biti dostupni u skladu s dozvoljenom razinom pristupa, pod razmjernim, nediskriminirajućim i transparentnim uvjetima.

Savjetovanje je otvoreno do: 14.1.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=9857

07.12.2018.
Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarsko-medicinskim proizvodima

Tema savjetovanja je: Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarsko-medicinskim proizvodima

Opis savjetovanja: Upoznavanje zainteresirane javnosti o ciljevima zbog kojih se radi Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarsko-medicinskim proizvodima .

Savjetovanje je otvoreno do: 6.1.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=9743

05.12.2018.
Savjetovanje o obrascu prethodne procjene za izradu nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu

Opis savjetovanja: Usklađivanje Zakona o veterinarstvu (Narodne novine broj 82/13 i 148/13) s UREDBOM (EU) 2017/625 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjeni uredaba (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ (Uredba o službenim kontrolama), Uredbom (EU) 2016/1012 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o zootehničkim i genealoškim uvjetima za uzgoj uzgojno valjanih životinja čistih pasmina, uzgojno valjanih hibridnih svinja i njihovih zametnih proizvoda i trgovinu njima kao i za njihov ulazak u Uniju te o izmjeni Uredbe (EU) br. 652/2014, direktiva Vijeća 89/608/EEZ i 90/425/EEZ i stavljanju izvan snage određenih akata u području uzgoja životinja („Uredba o uzgoju životinja”) (Tekst značajan za EGP), Uredbom (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja („Zakon o zdravlju životinja”) (Tekst značajan za EGP) - Uredbom (EU) br. 576/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o nekomercijalnom premještanju kućnih ljubimaca i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 998/2003. Nije dovoljno detaljno propisan djelokrug nadležnosti službenika Carinske uprave za obavljanje poslova iz članka 69. važećeg Zakona; Isto tako potrebno je: - izmijeniti odredbu kojom je potrebno da ministar krajem svake godine propisuje mjere otkrivanja, nadziranja, sprječavanja pojave i širenja, kontrole, suzbijanja i iskorjenjivanja bolesti životinja i zoonoza, u skladu s epidemiološkim stanjem i razinom ugroženosti, odnosno omogućiti dugoročnije planiranje mjera; - propisati zakonsku osnovu za određivanje klaonica u kojima će se klati životinje koje se kolju u svrhu suzbijanja i iskorjenjivanja zaraznih bolesti životinja; - jasnije propisati djelokrug nadležnosti čelnika tijela u dijelu određivanja i ukidanja veličine zaraženog i ugroženog područja prilikom izbijanja bolesti; - produljiti rok na koji se dodjeljuju javne ovlasti te ukinuti odredbu kojom se podnosi žalba na odabir najpovoljnije ponude istome tijelu; - izmijeniti članak 89. važećega Zakona budući da objekata Kategorije 3. koji su imali privremena rješenja više nema; - radi utvrđivanja stvarne nadležnosti izmijeniti članak 98. važećega Zakona; - proširiti mogućnost za registraciju svih subjekata sukladno Uredbi (EZ) br. 1069/2009 te da se pojednostavi sama provedba postupka registracije iz članka 100. važećeg Zakona; - propisivati zakonsku osnovu kojom se određeni materijal nusproizvoda izuzima iz koncesije iz članka 103. važećeg Zakona čime se omogućuje njegovo korištenje za posebne namjene (npr. hranidbu supova, medvjeda, životinja u ZOO) ili uklanjane u posebnim situacijama; - ispraviti grešku u članku 116. stavku 2. točki 5. važećega Zakona; - propisati kaznene odredbe iz članaka 66. i 69. važećega Zakona; - propisati kaznene odredbe iz članka 153. važećega Zakona.

Savjetovanje je otvoreno do: 20.12.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=9739

03.12.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom

Opis savjetovanja: Zbog zaštite srdele u mrijestu Ministarstvo poljoprivrede već dugi niz godina u zimskom razdoblju (prosinac - siječanj) provodi kontinuirano ponavljajuću zabranu ribolova okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom u cijelom ribolovnom moru Republike Hrvatske. Prijedlogom Pravilnika o izmjenama Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom predlaže se da ova zabrana stupi na snagu 18. prosinca 2018. godine u 12:00 sati te da završi 15. siječnja 2019. godine u 24:00 sata. Također, kao što je to i do sad bio slučaj, planirano je omogućiti i ograničenu iznimku za mala plovila, te na ovaj način plovilima manjima od 12 metara preko svega omogućiti ribolov do 24. prosinca 2018. godine u 12:00 sati sve kako bi se omogućila dostupnost sitne plave ribe tijekom božićnih blagdana. Nadalje, ranije spomenutu zabranu korištenja okružujuće mreže plivarice – srdelare koja se ponavlja svake godine na nacionalnoj razini potrebno je dodatno ojačati uslijed obveza koje proizlaze iz odredbi GFCM Preporuke GFCM/42/2018/8 o uspostavi daljnjih izvanrednih mjera upravljanja za stokove male plave ribe u Jadranu koje podrazumijevaju provedbu privremene obustave ribolova tijekom najmanje 30 dana u kontinuitetu s ciljem zaštite područja hranilišta i mrjestilišta srdele u zimskom periodu, a inćuna u proljetno - ljetnom periodu. Imajući ovo u vidu, a kako bi zaštita stoka srdele u mrijestu bila što učinkovitija, planirano je privremenu obustavu ribolovne aktivnosti okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom izravno nastaviti tijekom razdoblja od 16. siječnja 2019. godine u 00:00 sati do 14. veljače 2019. godine u 24:00 sata. S ciljem daljnjeg osnaživanja zaštite stoka srdele, Pravilnikom je planirano zadržati i ograničenje ribolovnog napora i ulova čime bi se u razdoblju od 15. veljače 2019. godine u 00:00 sati do 28. veljače 2019. godine u 12:00 sati ograničila ribolovna aktivnost po plovilu na maksimalno pet ribolovnih dana tijekom tog razdoblja te ulov na maksimalno 35 tona male plave ribe po plovilu.

Savjetovanje je otvoreno do: 11.12.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=9712

27.11.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o odobrenju za obavljanje djelatnosti akvakulture na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o odobrenju za obavljanje djelatnosti akvakulture na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

Opis savjetovanja: Pravilnik o odobrenju za obavljanje djelatnosti akvakulture na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (u daljnjem tekstu: Pravilnik) donosi se temeljem članka 12. stavka 8. Zakona o akvakulturi („Narodne novine“ br. 130/2017). Prijedlogom Pravilnika propisuje se sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti akvakulture na OPG-u (u daljnjem tekstu: odobrenje), sadržaj zahtjeva za upis promjene podataka u odobrenju i sadržaj Registra odobrenja. Pravilnik će omogućiti provedbu članka 12. Zakona o akvakulturi na način da će detaljno propisati postupke vezano za dobivanje i izdavanje odobrenja, kao i za vođenje Registra odobrenja.

Savjetovanje je otvoreno do: 27.12.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=9607

23.11.2018.
Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere M04 "Ulaganja u fizičku imovinu", Podmjere 4.3., tip operacije 4.3.1. "Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja"

Tema savjetovanja je: Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere M04 \"Ulaganja u fizičku imovinu\", Podmjere 4.3. \"Potpora za ulaganje u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva\", tip operacije 4.3.1. \"Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja\" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

Opis savjetovanja: Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere M04 \"Ulaganja u fizičku imovinu\", Podmjere 4.3. \"Potpora za ulaganje u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva\", tip operacije 4.3.1. \"Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja\" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. pojednostavljuje se i olakšava provedba tipa operacije 4.3.1. „Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Također, omogućuje se brža i jednostavnija isplata predujma korisnicima te produljenje rokova za dostavu dokumentacije iz provedenog postupka javne nabave.

Savjetovanje je otvoreno do: 30.11.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=9584

19.11.2018.
Savjetovanje s javnošću o Prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati veterinarske organizacije, veterinarska prakse i veterinarske službe u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti
Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću o Prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati veterinarske organizacije, veterinarska prakse i veterinarske službe u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti

Opis savjetovanja: Ovim prijedlogom Pravilnika se nadopunjuje izvornik u preambuli, odredbom koja je temelj za propisivanje posebnih uvjeta za dodjelu javnih ovlasti te se dodaje definicija kućnih ljubimaca kako je propisana Uredbom 576/2013 a u svrhu povjeravanja pojedinih poslova. U popis pojedinih poslova koji se mogu povjeriti se dodaje i klinički pregled pasa i mačaka koji ozljede ljude, u skladu s posebnim propisom koji propisuje mjere za suzbijanje i iskorjenjivanje bjesnoće kod životinja.

Savjetovanje je otvoreno do: 18.12.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=9534
19.11.2018.
Savjetovanje s javnošću o Prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati veterinarske organizacije, veterinarska prakse i veterinarske službe u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću o Prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati veterinarske organizacije, veterinarska prakse i veterinarske službe u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti

Opis savjetovanja: Ovim prijedlogom Pravilnika se nadopunjuje izvornik u preambuli, odredbom koja je temelj za propisivanje posebnih uvjeta za dodjelu javnih ovlasti te se dodaje definicija kućnih ljubimaca kako je propisana Uredbom 576/2013 a u svrhu povjeravanja pojedinih poslova. U popis pojedinih poslova koji se mogu povjeriti se dodaje i klinički pregled pasa i mačaka koji ozljede ljude, u skladu s posebnim propisom koji propisuje mjere za suzbijanje i iskorjenjivanje bjesnoće kod životinja.

Savjetovanje je otvoreno do: 18.12.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=9534

14.11.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o naknadama za poslove zdravstvene zaštite bilja
Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o naknadama za poslove zdravstvene zaštite bilja

Opis savjetovanja: U cilju financijskog rasterećenja poslovnih subjekata u redovnom obavljanju aktivnosti iz područja biljnog zdravstva i poljoprivrednog reprodukcijskog materijala, ovim izmjenama Pravilnika o naknadama za poslove zdravstvene zaštite bilja, osigurava se smanjenje financijskih izdataka poslovnih subjekata.

Savjetovanje je otvoreno do: 14.12.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=9329
14.11.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o naknadama za poslove zdravstvene zaštite bilja

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o naknadama za poslove zdravstvene zaštite bilja

Opis savjetovanja: U cilju financijskog rasterećenja poslovnih subjekata u redovnom obavljanju aktivnosti iz područja biljnog zdravstva i poljoprivrednog reprodukcijskog materijala, ovim izmjenama Pravilnika o naknadama za poslove zdravstvene zaštite bilja, osigurava se smanjenje financijskih izdataka poslovnih subjekata.

Savjetovanje je otvoreno do: 14.12.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=9329

09.11.2018.
Prijedlog Pravilnik o dopuni pravilnika o provedbi mjere 8, podmjere 8.6. Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije i preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020

Tema savjetovanja je: Prijedlog Pravilnik o dopuni pravilnika o provedbi mjere 8, podmjere 8.6. Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije i preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020

Opis savjetovanja: Dopuna Pravilnika odnosi na odredbe na osnovu kojih je Europska komisija dodijelila izuzeće u skladu s Uredbom (EU) br. 702/2014

Savjetovanje je otvoreno do: 24.11.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=9268

06.11.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja

Opis savjetovanja: Zbog administrativne pogreške u Provedbenoj direktivi Komisije (EU) 2016/2109 (2) kojom je izmijenjena Direktiva 66/401/EEZ upućivanje na fusnotu „(1)” u Prilogu III. Direktivi 66/401/EEZ slučajno je izbrisano iz unosa „Poaceae (Gramineae)”. Zbog toga države članice više ne mogu odobriti povećanje najveće mase partije na 25 tona ako je dobavljač za to dobio odobrenje nadležnog tijela.

Savjetovanje je otvoreno do: 22.11.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=9239

30.10.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o Registru ribarske flote Republike Hrvatske

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o Registru ribarske flote Republike Hrvatske

Opis savjetovanja: Prijedlog Pravilnika o Registru ribarske flote Republike Hrvatske sadrži odredbe kojima je planirano propisati sadržaj i način vođenja Registra ribarske flote Republike Hrvatske i obvezu upisa svih ribarskih plovila koja se koriste u gospodarskom i malom obalnom ribolovu, kao i plovila u akvakulturi. Osim toga, prijedlogom pravilnika predviđaju se i odredbe o izgledu i načinu izdavanja Izvoda iz Registra ribarske flote, kao i odredbe o pravilima vezanima za raspolaganje pasivnim kapacitetom. Naime, člankom 40. stavkom 5. Zakona o morskom ribarstvu (\"Narodne novine\" br. 62/17.) propisano je kako se pasivni kapacitet izražen u tonaži (GT) i snazi (kW) odnosi na razliku kapaciteta između plovila upisanih u povlasticu u slučaju zamjene plovila novim plovilom manje snage i/ili manje tonaže ili zamjene porivnog stroja novim, ali manje snage. Pravilnikom se pak propisuju pravila i način ustupanja pasivnog kapaciteta drugim vlasnicima plovila koji žele kupiti motor veće snage ili zamijeniti plovilo većeg kapaciteta izražen u tonaži (GT) i snazi (kW).

Savjetovanje je otvoreno do: 29.11.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=9193

30.10.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o načinu obavljanja ribolova u posebnom staništu u akvatoriju ušća rijeke Raše u 2018. i 2019. godini

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o načinu obavljanja ribolova u posebnom staništu u akvatoriju ušća rijeke Raše u 2018. i 2019. godini

Opis savjetovanja: Do donošenja novog Zakona o morskom ribarstvu (\"Narodne novine\" br. 62/17.) ribolov u posebnom staništu u akvatoriju ušća rijeke Raše bio je reguliran Odlukom ministra donesenom na temelju Pravilnika o posebnim staništima riba i drugih morskih organizama i regulaciji ribolova u Velebitskom kanalu, Novigradskom i Karinskom moru, Prokljanskom jezeru, Marinskom zaljevu i Neretvanskom kanalu (»Narodne novine«, br. 148/04, 152/04, 55/05, 96/06, 123/09 i 130/09), a koja više nije na snazi. Prijedlog Pravilnika o načinu obavljanja ribolova u posebnom staništu u akvatoriju ušća rijeke Raše u 2018. i 2019. godini sadrži odredbe kojima se radi održivog upravljanja biološkim bogatstvima propisuju ribolovni alati, njihove karakteristike te način i razdoblje obavljanja ribolova u posebnom staništu u akvatoriju ušća rijeke Raše. Ovim se propisom planira u ovom području omogućiti ribolov jednostrukim mrežama stajaćicama minimalne veličine oka od 64 mm i maksimalne duljine do 800 m u razdoblju od 15. studenoga 2018. godine do 15. svibnja 2019. godine, te ribolov trostrukim mrežama stajaćicama siparama maksimalne duljine do 500 m od 1. veljače do 15. svibnja 2019. godine.

Savjetovanje je otvoreno do: 9.11.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=9196

23.10.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena žitarica

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena žitarica

Opis savjetovanja: Prijedlogom nacrta navedenog Pravilnika prenose se odredbe Provedbene Direktive Komisije (EU) 2018/1027 ?d 19. srpnja 2018. o izmjeni Direktive Vijeća 66/402/EEZ u pogledu izolacijskih udaljenosti za Sorghum spp. Također, uvedeni su uvjeti za certifikaciju sjemena heljde i prosa kako bi se osigurao kvalitetan reprodukcijski materijal za poljoprivredne proizvođače.

Savjetovanje je otvoreno do: 20.11.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=9144

18.10.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uzajamnoj pomoći među upravnim tijelima država članica i suradnji između potonjih i Europske komisije radi osiguranja pravilne primjene zakonodavstva o veterinarskim propisima

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uzajamnoj pomoći među upravnim tijelima država članica i suradnji između potonjih i Europske komisije radi osiguranja pravilne primjene zakonodavstva o veterinarskim propisima

Opis savjetovanja: Uredbom (EU) 2016/1012 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o zootehničkim i genealoškim uvjetima za uzgoj uzgojno valjanih životinja čistih pasmina, uzgojno valjanih hibridnih svinja i njihovih zametnih proizvoda i trgovinu njima kao i za njihov ulazak u Uniju te o izmjeni Uredbe (EU) br. 652/2014, direktiva Vijeća 89/608/EEZ i 90/425/EEZ i stavljanju izvan snage određenih akata u području uzgoja životinja („Uredba o uzgoju životinja”), izmijenjene su odredbe direktive Vijeća 89/608/EEZ koje se prenose u ovaj Pravilnik.

Savjetovanje je otvoreno do: 23.10.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=9070

18.10.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o veterinarskim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o veterinarskim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije

Opis savjetovanja: Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva Vijeća 90/425/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarskim i zootehničkim pregledima koji se primjenjuju u trgovini određenim živim životinjama i proizvodima unutar Zajednice s ciljem uspostave unutarnjeg tržišta, kako je izmijenjena Uredbom (EU) 2016/1012 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o zootehničkim i genealoškim uvjetima za uzgoj uzgojno valjanih životinja čistih pasmina, uzgojno valjanih hibridnih svinja i njihovih zametnih proizvoda i trgovinu njima kao i za njihov ulazak u Uniju te o izmjeni Uredbe (EU) br. 652/2014, direktiva Vijeća 89/608/EEZ i 90/425/EEZ i stavljanju izvan snage određenih akata u području uzgoja životinja („Uredba o uzgoju životinja”). Uredbom (EU) 2016/1012 promijenjen je naslov direktive te su uklonjena upućivanja na zootehničke preglede.

Savjetovanje je otvoreno do: 23.10.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=9068

16.10.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.12. "Mjere zaštite zdravlja i dobrobiti životinja"

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.12. \"Mjere zaštite zdravlja i dobrobiti životinja\"

Opis savjetovanja: Pravilnikom se definiraju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru provedbe mjere II.12. „Mjere zaštite zdravlja i dobrobiti životinja“ u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. Predmet potpore su aktivnosti koje uključuju poticanje zdravlja i dobrobiti životinja u akvakulturnim poduzećima, uključujući prevenciju i biosigurnost. Uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore se utvrđuju u skladu sa Uredbom (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo, Uredbom (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi za europske strukturne i investicijske fondove (ESI fondove) te provedbenim i delegiranim aktima koji iz istih proizlaze.

Savjetovanje je otvoreno do: 3.11.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=8978

15.10.2018.
Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o drvenastim kulturama kratkih ophodnji, s Konačnim prijedlogom zakona

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o drvenastim kulturama kratkih ophodnji, s Konačnim prijedlogom zakona

Opis savjetovanja: Savjetovanje s javnošću o nacrtu prijedlogu izmjena Zakona o drvenastim kulturama kratkih ophodnji vezano uz provedbu Zaključka Vlade Republike Hrvatske od 2. kolovoza 2018. godine o smanjenju broja agencija, zavoda, fondova, instituta, zaklada, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima. Poslove stručnog nadzora nad uzgoje drvenastih kultura kratkih ophodnji kojeg provodi Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba preuzima Ministarstvo poljoprivrede.

Savjetovanje je otvoreno do: 27.10.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=8970

15.10.2018.
Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o prestanku važenja Zakona o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi, s Konačnim prijedlogom zakona

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o prestanku važenja Zakona o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi, s Konačnim prijedlogom zakona

Opis savjetovanja: Donošenjem ovoga Zakona, odnosno njegovim stupanjem na snagu, prestat će s radom Hrvatska poljoprivredno-šumarka savjetodavna služba, a preuzimanjem poslova od strane Ministarstva poljoprivrede, u skladu s Zaključkom Vlade Republike Hrvatske od 2. kolovoza 2018. o smanjenju broja agencija racionalizira se broj pravnih osoba s javnim ovlastima te trošenje sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske.

Savjetovanje je otvoreno do: 26.10.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=8967

15.10.2018.
Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu, s Konačnim prijedlogom zakona

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu, s Konačnim prijedlogom zakona

Opis savjetovanja: Donošenjem ovoga Zakona, odnosno njegovim stupanjem na snagu, prestat će s radom Hrvatska agencija za hranu i Hrvatska poljoprivredna agencija. Preuzimanjem njihovih poslova od strane Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu, sa sjedištem u Osijeku te preuzimanjem dijela poslova Hrvatske poljoprivredne agencije od strane Ministarstva poljoprivrede, a sve u skladu s Zaključkom Vlade Republike Hrvatske, od 2. kolovoza 2018. godine o smanjenju broja agencija, racionalizira se broj pravnih osoba s javnim ovlastima te trošenje sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske.

Savjetovanje je otvoreno do: 26.10.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=8965

15.10.2018.
Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o održivoj uporabi pesticida, s Konačnim prijedlogom zakona

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o održivoj uporabi pesticida, s Konačnim prijedlogom zakona

Opis savjetovanja: Usklađivanje sa Zaključkom Vlade RH o smanjenju broja agencija i dr. od 2. kolovoza 2018. a vezano uz pripajanje Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe Ministarstvu poljoprivrede i promjenu naziva Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo u Hrvatsku agenciju za poljoprivredu i hranu.

Savjetovanje je otvoreno do: 26.10.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=8966

15.10.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla, s Konačnim prijedlogom zakona

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla, s Konačnim prijedlogom zakona

Opis savjetovanja: Usklađivanje sa Zaključkom Vlade RH o smanjenju broja agencija i dr. od 2. kolovoza 2018. a vezano uz promjenu naziva Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo u Hrvatsku agenciju za poljoprivredu i hranu.

Savjetovanje je otvoreno do: 26.10.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=8971

15.10.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o dopuni Pravilnika s visini pristojbi i naknada za službene kontrole

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o dopuni Pravilnika s visini pristojbi i naknada za službene kontrole

Opis savjetovanja: Primjenom odredbi Pravilnika uočeno je da se kod subjekata koji imaju „sporiju liniju klanja“ znatno povećavaju troškovi službenih kontrola (dodatno vrijeme) koje obavljaju ovlašteni veterinari iz mjesno nadležnih kontrolnih tijela. Time se subjektu ujedno i smanjuje konkurentnost na tržištu te je ideja prijedloga da se takvim objektima omogući ravnopravno sudjelovanje sa svojim proizvodima na tržištu.

Savjetovanje je otvoreno do: 22.10.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=8983

15.10.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, s Konačnim prijedlogom Zakona

Tema savjetovanja je: Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, s Konačnim prijedlogom Zakona.

Opis savjetovanja: Cilj je ovog savjetovanja omogućiti zainteresiranoj javnosti da dostavi svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe na prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, s Konačnim prijedlogom Zakona. U skladu s Nacionalnim programom reformi 2018. kojim je određena mjera 1.3.3. Racionalizacija sustava pravnih osoba s javnim ovlastima, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. kolovoza 2018. godine donijela Zaključak KLASA: 022-03/18-07/355, URBROJ: 50301-25/06-18-2, kojim se prihvaća Prijedlog smanjenja broja agencija, zavoda, fondova, instituta, zaklada, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima, te se zadužuju nadležna tijela državne uprave za provedbu svih aktivnosti radi provedbe navedenog akta. Predložene izmjene u skladu su s navedenim Zaključkom Vlade Republike Hrvatske. Promjena naziva Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo u Hrvatsku agenciju za poljoprivredu i hranu, pripajanje Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje te pripajanje Hrvatskog centra za razminiranje Ministarstvu unutarnjih poslova će stvoriti pretpostavke za stručno, učinkovito i racionalno obavljanje poslova. Ovim se Zakonom usklađuju se pojedine odredbe Zakona koje sadrže nazive institucija koji se mijenjaju s obzirom da pojedine institucije navedene u Zakonu promijenile naziv, ukidaju se ili njihove poslove preuzimaju druge institucije.

Savjetovanje je otvoreno do: 30.10.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=8984

12.10.2018.
Savjetovanje s javnošću za Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o šumama, s Konačnim prijedlogom zakona

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o šumama, s Konačnim prijedlogom zakona

Opis savjetovanja: Na sjednici održanoj 2. kolovoza 2018. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Zaključak KLASA: 022-03/18-07/355, URBROJ: 50301-25/06-18-2, kojim se prihvaća Prijedlog smanjenja broja agencija, zavoda, fondova, instituta, zaklada, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima, te se zadužuju nadležna tijela državne uprave za provedbu svih aktivnosti radi provedbe navedenog akta. Ovim zakonskim prijedlogom propisuje se nadležnost Ministarstva za obavljanje poslova Hrvatske poljoprivredno šumarske službe koji su bili propisani Zakonom o šumama. Predložene izmjene u skladu su s navedenim Zaključkom Vlade Republike Hrvatske

Savjetovanje je otvoreno do: 27.10.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=8936

12.10.2018.
Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o akvakulturi, s Konačnim prijedlogom zakona

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o akvakulturi, s Konačnim prijedlogom zakona

Opis savjetovanja: Na sjednici održanoj 2. kolovoza 2018. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Zaključak KLASA: 022-03/18-07/355, URBROJ: 50301-25/06-18-2, kojim se prihvaća Prijedlog smanjenja broja agencija, zavoda, fondova, instituta, zaklada, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima, te se zadužuju nadležna tijela državne uprave za provedbu svih aktivnosti radi provedbe navedenog akta. Ovim zakonskim prijedlogom propisuje se nadležnost Ministarstva za obavljanje poslova Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe koji se odnose na obavljanje savjetodavne djelatnosti u području akvakulture i stručnog osposobljavanja za obavljanje djelatnosti akvakulture, a propisani su Zakonom o akvakulturi. Predložene izmjene u skladu su s navedenim Zaključkom Vlade Republike Hrvatske.

Savjetovanje je otvoreno do: 27.10.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=8943

12.10.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o biljnom zdravstvu, s Konačnim prijedlogom zakona

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o biljnom zdravstvu, s Konačnim prijedlogom zakona

Opis savjetovanja: Usklađivanje sa Zaključkom Vlade RH o smanjenju broja agencija i dr. od 2. kolovoza 2018. a vezano uz promjenu naziva Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo u Hrvatsku agenciju za poljoprivredu i hranu

Savjetovanje je otvoreno do: 26.10.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=8959

12.10.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o zaštiti biljnih sorti, s Konačnim prijedlogom zakona

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o zaštiti biljnih sorti, s Konačnim prijedlogom zakona

Opis savjetovanja: Usklađivanje sa Zaključkom Vlade RH o smanjenju broja agencija i dr. od 2. kolovoza 2018. a vezano uz promjenu naziva Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo u Hrvatsku agenciju za poljoprivredu i hranu.

Savjetovanje je otvoreno do: 26.10.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=8960

12.10.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja, s Konačnim prijedlogom zakona

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja, s Konačnim prijedlogom zakona

Opis savjetovanja: Usklađivanje sa Zaključkom Vlade RH o smanjenju broja agencija i dr. od 2. kolovoza 2018. a vezano uz promjenu naziva Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo u Hrvatsku agenciju za poljoprivredu i hranu.

Savjetovanje je otvoreno do: 26.10.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=8955

09.10.2018.
Program potpore za unaprjeđenje proizvodnog potencijala u sektoru mesnog govedarstva u sustavu krava-tele, unaprjeđenje uzgoja ovaca, koza te izvornih pasmina peradi za razdoblje od 2018. do 2020. godine

Tema savjetovanja je: Program potpore za unaprjeđenje proizvodnog potencijala u sektoru mesnog govedarstva u sustavu krava-tele, unaprjeđenje uzgoja ovaca, koza te izvornih pasmina peradi za razdoblje od 2018. do 2020. godine

Opis savjetovanja: Uzgajivači goveda u sustavu krava-tele u Republici Hrvatskoj u posljednje tri godine značajno su oštećeni pojavom zaraznih bolesti koje su značajno narušile proizvodni potencijal na njihovim poljoprivrednim gospodarstvima, uslijed čega su proizvođači u uzgoju smanjili broj rasplodnog podmlatka namijenjenog obnovi stada na vlastitom gospodarstvu. Posljedica ovih okolnosti bilo je izlučivanje većeg broj krava zbog čega je znatno narušen proizvodni potencijal u stadima uzgajivača te im je to prouzročilo značajne ekonomske gubitke. Uslijed svega navedenog u Republici Hrvatskoj je u prethodne tri godine došlo do značajnog pada broja krava, a posljedično i podmlatka za obnovu stada te uzgajivači goveda nisu imali na raspolaganju dovoljan broj rasplodnog podmlatka i nisu bili u mogućnosti ponovo uspostaviti svoj proizvodni potencijal u odnosu na razdoblje prije nastupa ovih izvanrednih okolnosti. Osobito su ovim pogođena obiteljska poljoprivredna gospodarstva i farme koja su po strukturi male i srednje veličine u rangu mikro i malih poduzeća i koja čine većinu od ukupnog broja proizvođača goveđeg mesa u Republici Hrvatskoj. Uzgoj ovaca i koza u Republici Hrvatskoj ima dugu tradiciju no provedba uzgojno selekcijskog rada i stvaranje novih generacija životinja visoko vrijednih osobina još uvijek nije na zadovoljavajućoj razini. Danas se u Republici Hrvatskoj uzgaja oko 650.000 ovaca i oko 65.000 koza od čega je svega 40.794 uzgojno valjanih ovaca i 6.838 uzgojno valjanih koza. Broj uzgojno valjanih ovaca i koza se smanjuje u posljednjih desetak godina i ima daljnju tendenciju smanjivanja. Uvođenjem potpore za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza može se očekivati veći interes za bavljenje uzgojem uzgojno valjanih ovaca i koza što podrazumijeva plansko vođenje uzgoja, povećanje proizvodnje uz smanjenje troškova, izbjegavanje uzgoja u srodstvu i pojave genetskih anomalija, odnosno stvaranje genetskog potencijala veće proizvodne učinkovitosti u proizvodnji mesa i mlijeka. Uzgoj izvornih pasmina peradi od kojih su u Republici Hrvatskoj priznate Zagorski puran i kokoš pasmine Hrvatica od iznimne je važnosti za razvoj ruralnog područja, ali i za osiguranje dohotka stanovništva te njihov ostanak na tim područjima. Zajedničko je ovim pasminama da su dio tradicijske kulture određenog podneblja, kasnozrele su i dugovječne, dobre plodnosti, skromnih hranidbenih zahtijeva, izdržljive i otporne na bolesti, te vrlo prilagodljive različitim životnim uvjetima, a osobito uvjetima područja na kojima se uzgajaju.Potpora za uzgoj u matičnim jatima ove dvije pasmine peradi, omogućit će veći interes uzgajivača za njihovim uzgojem, a što je naročito značajno budući da ove pasmine imaju poseban značaj u očuvanju biološke raznolikosti te kao takve predstavljaju nacionalno genetsko naslijeđe.

Savjetovanje je otvoreno do: 22.10.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=8864

21.09.2018.
Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o slatkovodnom ribarstvu

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o slatkovodnom ribarstvu

Opis savjetovanja: Novi Zakon o slatkovodnom ribarstvu stvorit će kvalitetnije i učinkovitije zakonske pretpostavke za reguliranje obavljanja sportskog i gospodarskog ribolova na kopnenim ribolovnim vodama te provođenje inspekcijskog nadzora nad sudionicima. U tu svrhu norme su upotpunjene i pojašnjene te su cjelovito uređena sporna pitanja odnosno različita tumačenja određenih pojmova (inundacijski pojas, poplavljeno područje, vodotok, lovostaj) od strane ribara, ribiča te ribarske inspekcije Ministarstva poljoprivrede i ovlaštenih službenih osoba Ministarstva unutarnjih poslova, što je rezultiralo poteškoćama u dosadašnjoj provedbi Zakona na terenu. Nadalje, uvodi se kategorija „viši ribočuvar“, kao službene osobe za provedbu nadzora i kontrole i nad obavljanjem gospodarskog ribolova, što će olakšati rad ribarske inspekcije. U dijelu zaštite prirode i okoliša, zakon se usklađuje sa odredbama propisa o zaštiti prirode i okoliša kao i vodnog gospodarstva kod uvjeta zaštite prirode odnosno prethodnih suglasnosti na planove upravljanja. Nadalje, uređuje se tržište slatkovodnom ribom-proizvodima ribarstva u gospodarskom ribolovu, kako bi se postigla učinkovitija kontrola i nadzor stavljanja na tržište, smanjenje crnog i sivog tržišta ribom, osigurala dostatna opskrba slatkovodnom ribom kao i sljedivost ribe. Olakšati će se uvjeti za ovlaštenike povlastica za gospodarski ribolov kroz definirana područja ribolova, a evidencija ulova i ribolovnog napora voditi će se elektronički. Uvođenjem elektroničke prodaje ribičkih dozvola olakšat će se kupnja istih, poglavito stranim turistima, što će olakšati i povećati frekvenciju dolazaka ribiča kao ciljanih turista, a što će u konačnici pogodovati razvoju lokalnih ruralnih zajednica. Uvodi se i elektroničko evidentiranje prodaje dozvola i uplata naknada u državni proračun Republike Hrvatske, Saveza i ovlaštenika ribolovnog prava. Stvaraju se pretpostavke za implementaciju elektroničke baze podataka, učinkovitog prikupljanja i obrade svih podataka iz slatkovodnog ribolova, kao i već navedene elektroničke prodaje dozvola za ribolov. Uređuju se kadrovske i materijalno-tehničke norme za ovlaštene znanstveno-istraživačke ustanove u obavljanju poslova iz područja slatkovodnog ribarstva, te se uvodi kategorija ribolova za potrebe javnih akvarija otvorenih za javnost. Uređuju se ovlasti ribarske inspekcije, a odredbe za pojedine prekršaje se revidiraju, odnosno usklađuju s važećim odredbama propisa o prekršajima.

Savjetovanje je otvoreno do: 21.10.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=8760

20.09.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o dopuni Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o dopuni Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom

Opis savjetovanja: Pravilnik o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom („Narodne novine“, br. 71/17, 94/17, 127/17, 30/18, 39/18 i 62/18) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisuje maksimalni kapacitet ribolovne flote, ograničenja ulova, maksimalni broj ribolovnih dana po plovilu, razdoblje redovite zabrane ribolova kao i područja i razdoblje zabrane obavljanja ribolova radi zaštite mlađih godišnjih klasa sitne plave ribe. Prijedlog dopune Pravilnika sadrži odredbu o produženju ograničenja ukupnog ulova po plovilu koje obavlja ribolov okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom od 100 tona svih vrsta po pojedinačnom razdoblju od mjesec dana, sve do kraja godine.

Savjetovanje je otvoreno do: 22.9.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=8707

20.09.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti za 2019. godinu s Obrascima Prethodne procjene za nacrte prijedloga zakona

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti za 2019. godinu s Obrascima Prethodne procjene za nacrte prijedloga zakona

Opis savjetovanja: U skladu s odredbom članka 11. stavaka 1. i 2. Zakona o procjeni učinaka propisa (\"Narodne novine\" broj 44/17.) Ministarstvo poljoprivrede izradilo je Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti za 2019. godinu.s Obrascima Prethodne procjene za svaki od planiranih nacrta zakona. U skladu s odredbom članka 11. stavka 3. istog Zakona propisano je da se za Prijedlog plana s Obrascima Prethodne procjene provodi savjetovanje u trajanju od 15 dana te je Ministarstvo poljoprivrede postupilo sukladno navedenom

Savjetovanje je otvoreno do: 5.10.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=8713

19.09.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjeni Pravilnika o provedbi mjere 8, podmjere 8.5 Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava iz Programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020.

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjeni Pravilnika o provedbi mjere 8, podmjere 8.5 Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Opis savjetovanja: Izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere 8, podmjere 8.5 Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. u Pravilnik se uvode odredbe Uredbe (EU) br. 702/2014 na osnovu kojih je Europska komisija, Glavna uprava za poljoprivredu i ruralni razvoj dodijelila izuzeće u skladu s Uredbom (EU) br. 702/2014.

Savjetovanje je otvoreno do: 4.10.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=8718

19.09.2018.
Savjetovanje s javnošću za Test malog i srednjeg poduzetništva za Nacrt prijedloga zakona o vinu

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Test malog i srednjeg poduzetništva za Nacrt prijedloga zakona o vinu

Opis savjetovanja: Zbog potrebe provođenja punog Testa malog i srednjeg poduzetništva za Nacrt prijedloga zakona o vinu potrebno je provesti savjetovanje sa zainteresiranom javnošću putem portala e-savjetovanje za Testa malog i srednjeg poduzetništva za Nacrt prijedloga zakona o vinu i predmetni Zakon. Novi Zakon o vinu predviđa decentralizaciju ocjenjivanja vina, veću kontrolu na terenu te doprinosi administrativnom rasterećenju od 33% u odnosu na postojeće propise.

Savjetovanje je otvoreno do: 19.10.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=8712

17.09.2018.
Savjetovanje s javnošću za Obrazac prethodne procjene za Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o hrani, s Konačnim prijedlogom zakona

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Obrazac prethodne procjene za Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o hrani, s Konačnim prijedlogom zakona

Opis savjetovanja: Sukladno Zaključku Vlade RH od 02. kolovoza 2018. o smanjenju broja agencija, zavoda, fondova, trgovačkih društava, instituta, zaklada i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima Hrvatska agencija za hranu postati će sastavni dio Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu te je potrebno izmijeniti naziv agencije i iz Zakona o hrani brisati dio koji će biti reguliran Zakonom o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu.

Savjetovanje je otvoreno do: 28.9.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=8656

17.09.2018.
Savjetovanje s javnošću za Obrazac prethodne procjene za Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu, s Konačnim prijedlogom zakona

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Obrazac prethodne procjene za Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu, s Konačnim prijedlogom zakona

Opis savjetovanja: Sukladno zaključku Vlade RH o smanjenju broja agencija od 2. kolovoza 2018 potrebno je izmijeniti naziv agencije u Zakonu o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu.

Savjetovanje je otvoreno do: 28.9.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=8657

17.09.2018.
Savjetovanje s javnošću za Obrazac prethodne procjene za Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu, s konačnim prijedlogom zakona

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Obrazac prethodne procjene za Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu, s konačnim prijedlogom zakona

Opis savjetovanja: Sukladno Zaključku Vlade RH od 02. kolovoza 2018. o smanjenju broja agencija, i sl. dio poslova Hrvatske poljoprivredne agencije pripaja se dosadašnjem Hrvatskom centar za poljoprivredu, hranu i selo a dio preuzima Ministarstvo poljoprivrede. S obzirom da se Hrvatska poljoprivredna agencija ukida, a dio poslova preuzima dosadašnji Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo i Ministarstvo poljoprivrede potrebno je uskladiti postojeći zakon s posebnim propisom kojim će se urediti ustrojstvo i djelokrug istih.

Savjetovanje je otvoreno do: 30.9.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=8655

17.09.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o priznavanju organizacija proizvođača u ribarstvu i akvakulturi, udruženja organizacija i međustrukovnih organizacija

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o priznavanju organizacija proizvođača u ribarstvu i akvakulturi, udruženja organizacija i međustrukovnih organizacija

Opis savjetovanja: Prijedlogom Pravilnika o priznavanju organizacija proizvođača u ribarstvu i akvakulturi, udruženja organizacija i međustrukovnih organizacija mijenjaju predlaže se promjena dosadašnjih kriterija priznavanja u cilju omogućavanja da se veći broj subjekata udruženih u jednu pravnu osobu prizna kao organizacija. Kriteriji odgovaraju praksi kakva je primijenjena u zemljama državama članicama EU, s tim da su uzete u obzir specifičnosti načina obavljanja ribolova u RH te se predlaže brisanje kriterija za priznavanje organizacija na području županija, obzirom da administrativno određenje županijskih teritorija nema nikakvu vezu s ulovom, iskrcajem ili prodajom proizvoda ribarstva. Predloženo je da najmanji broj članova bude 7, što odgovara broju članova koji su potrebi za osnivanje zadruga sukladno zakonu koji uređuje zadruge i njihovo poslovanje. Uvedeni su obrasci za dostavu Plana proizvodnje i trženja te Godišnjeg izvješća koji će olakšati ispunjavanje organizacijama te pospješiti kontrolu rada organizacija kroz jasne pokazatelje.

Savjetovanje je otvoreno do: 12.10.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=8634

14.09.2018.
Savjetovanje s javnošću za Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumama, s Konačnim prijedlogom zakona

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumama, s Konačnim prijedlogom zakona

Opis savjetovanja: Sukladno članku 16. Zakona o procjeni učinaka propisa („Narodne novine“, broj 44/17) provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Obrazac prethodne procjene.

Savjetovanje je otvoreno do: 28.9.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=8576

14.09.2018.
Savjetovanje s javnošću za Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama Zakona o drvenastim kulturama kratkih ophodnji, s Konačnim prijedlogom zakona

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama Zakona o drvenastim kulturama kratkih ophodnji, s Konačnim prijedlogom zakona

Opis savjetovanja: Sukladno članku 16. Zakona o procjeni učinaka propisa („Narodne novine“, broj 44/17) provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Obrazac prethodne procjene

Savjetovanje je otvoreno do: 28.9.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=8579

14.09.2018.
Savjetovanje s javnošću za Obrazac Prethodne procjene za Prijedlog Zakona o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu, s Konačnim prijedlogom zakona

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Obrazac Prethodne procjene za Prijedlog Zakona o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu, s Konačnim prijedlogom zakona

Opis savjetovanja: Prijedlogom zakona propisuje se prema Zaključku Vlade Republike Hrvatske o smanjenju broja agencija od 2. kolovoza 2018. godine pripajanje Hrvatske agencije za hranu i dio Hrvatske poljoprivredne agencije s Hrvatskim centrom za poljoprivredu, hranu i selo, koji nastavlja poslovati pod nazivom Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu. Drugi dio poslova i radnika Hrvatske poljoprivredne agencije preuzima Ministarstvo poljoprivrede. Potrebno je izraditi zakon kojim se uređuje pripajanje ustanova, naziv i djelatnosti.

Savjetovanje je otvoreno do: 28.9.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=8600

14.09.2018.
Savjetovanje s javnošću za Obrazac Prethodne procjene za Prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi, s Konačnim prijedlogom zakona

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Obrazac Prethodne procjene za Prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi, s Konačnim prijedlogom zakona

Opis savjetovanja: Prijedlog Zakona propisuje prestanak rada Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe. S obzirom da je Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba osnovana zakonom, a prema Zaključku Vlade Republike Hrvatske o smanjenju broj agencija od 2. kolovoza 2018. godine poslove preuzima Ministarstvo poljoprivrede, potrebno je izraditi zakon o prestanku važenja zakona kojim je ustanova osnovana.

Savjetovanje je otvoreno do: 28.9.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=8599

14.09.2018.
Savjetovanju s javnošću za Prijedlog Obrasca prethodne procjene za izmjene Zakona o poljoprivrednom zemljištu s Konačnim prijedlogom Zakona

Tema savjetovanja je: Savjetovanju s javnošću o Prijedlogu Obrasca prethodne procjene za izmjene Zakona o poljoprivrednom zemljištu s Konačnim prijedlogom Zakona.

Opis savjetovanja: Ministarstvo poljoprivrede poziva zainteresiranu javnost da se odazove savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Obrasca prethodne procjene za izmjene Zakona o poljoprivrednom zemljištu s Konačnim prijedlogom Zakona. Cilj je ovog savjetovanja omogućiti zainteresiranoj javnosti da dostavi svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe na prijedlog Obrasca prethodne procjene za izmjene Zakona o poljoprivrednom zemljištu s Konačnim prijedlogom Zakona Sukladno članku 16. Zakona o procjeni učinaka propisa („Narodne novine“, broj 44/17) provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Obrazac prethodne procjene Predviđeni rok za dostavu komentara na savjetovanje sa zainteresiranom je do 28. rujna 2018. godine. Savjetovanje je otvoreno do: 28.09.2018.

Savjetovanje je otvoreno do: 28.9.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=8582

14.09.2018.
Savjetovanje s javnošću za Obrazac prethodne procjene za Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o biljnom zdravstvu, s Konačnim prijedlogom zakona

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Obrazac prethodne procjene za Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o biljnom zdravstvu, s Konačnim prijedlogom zakona

Opis savjetovanja: Radi propisane procedure donošenja Zakona o izmjeni Zakona o biljnom zdravstvu koji je potrebno donijeti radi usklađivanja sa Zaključkom Vlade RH o smanjenju broja agencija i dr. od 2. kolovoza 2018., a vezano uz promjenu naziva Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo u Hrvatsku agenciju za poljoprivredu i hranu, predlagatelj je izradio Obrazac prethodne procjene za Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o biljnom zdravstvu, s Konačnim prijedlogom zakona.

Savjetovanje je otvoreno do: 28.9.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=8618

14.09.2018.
Savjetovanje s javnošću za Obrazac Prethodne procjene za Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja, s Konačnim prijedlogom zakona

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Obrazac Prethodne procjene za Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja, s Konačnim prijedlogom zakona

Opis savjetovanja: Provedba Zaključka Vlade Republike Hrvatske o smanjenju broja agencija i dr. od 2. kolovoza 2018.a vezano uz promjenu naziva Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo u Hrvatsku agenciju za poljoprivredu i hranu

Savjetovanje je otvoreno do: 28.9.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=8617

14.09.2018.
Savjetovanje s javnošću za Obrazac prethodne procjene za Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o zaštiti biljnih sorti, s Konačnim prijedlogom zakona

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Obrazac prethodne procjene za Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o zaštiti biljnih sorti, s Konačnim prijedlogom zakona

Opis savjetovanja: Usklađivanje sa Zaključkom Vlade Republike Hrvatske o smanjenju broja agencija i dr. od 2. kolovoza 2018. a vezano uz promjenu naziva Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo u Hrvatsku agenciju za poljoprivredu i hranu

Savjetovanje je otvoreno do: 28.9.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=8622

14.09.2018.
Savjetovanje s javnošću za Obrazac prethodne procjene za Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o akvakulturi, s Konačnim prijedlogom zakona

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Obrazac prethodne procjene za Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o akvakulturi, s Konačnim prijedlogom zakona

Opis savjetovanja: Prijedlogom zakona provodi se usklađivanje s posebnim propisom koji propisuje prestanak rada Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe, odnosno preuzimanje poslova od strane Ministarstva poljoprivrede, a slijedom Zaključka Vlade Republike Hrvatske o smanjenju broja agencija, zavoda, fondova, trgovačkih društava, instituta, zaklada i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima od 2. kolovoza 2018. Sukladno članku 16. Zakona o procjeni učinaka propisa („Narodne novine“, broj 44/17) provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Obrazac prethodne procjene.

Savjetovanje je otvoreno do: 28.9.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=8631

14.09.2018.
Savjetovanje s javnošću za Obrazac prethodne procjene za Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o održivoj uporabi pesticida, s Konačnim prijedlogom zakona

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Obrazac prethodne procjene za Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o održivoj uporabi pesticida, s Konačnim prijedlogom zakona

Opis savjetovanja: Prijedlogom zakona osigurat će se usklađivanje sa Zaključkom Vlade RH o smanjenju broja agencija i dr. od 2. kolovoza 2018. a vezano uz ukidanje Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe te pravna sigurnost i nesmetana provedba Zakona o održivoj uporabi pesticida u dijelu koji se odnosi na rad Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe.

Savjetovanje je otvoreno do: 27.9.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=8609

14.09.2018.
Savjetovanje s javnošću za Obrazac prethodne procjene za Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 396/2005, s Konačnim prijedlogom Zakona

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Obrazac prethodne procjene za Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla, s Konačnim prijedlogom Zakona

Opis savjetovanja: Prijedlogom zakona osigurat će se usklađivanje sa Zaključkom Vlade RH o smanjenju broja agencija i dr. od 2. kolovoza 2018. a vezano uz promjenu naziva Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo u Hrvatsku agenciju za poljoprivredu i hranu te pravna sigurnost i nesmetana provedba Zakona

Savjetovanje je otvoreno do: 27.9.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=8624

07.09.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o soli

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o soli

Opis savjetovanja: Na temelju članka 71. stavka 2. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/15), ministar poljoprivrede donosi Pravilnik o soli. Prijedlog pravilnika o soli propisuje zahtjeve kojima u proizvodnji i stavljanju na tržište mora udovoljavati sol namijenjena za konzumaciju i proizvodnju hrane u Republici Hrvatskoj, a odnose se na: nazive, definicije i opće zahtjeve, fizikalno-kemijska svojstva, dodatne zahtjeve označavanja i tehnološki postupak jodiranja soli. Prijedlogom Pravilnika želi se postići veća informiranost potrošača prilikom izbora hrane koju kupuje, budući je dostatan unos joda neophodan za pravilan razvoj i funkcioniranje organizma, potrebno je osvještavanje i informiranje potrošača o sadržaju joda u soli i važnosti njegove konzumacije. Cilj javnog savjetovanja je uključivanje zainteresirane javnosti kako bi svojim prijedlozima i komentarima doprinijeti što kvalitetnijoj izradi.

Savjetovanje je otvoreno do: 9.10.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=8457

27.08.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom

Opis savjetovanja: Prijedlog pravilnika sadrži odgodu primjene pojedinih odredbi do 1. listopada 2018. godine radi usklađivanja s vezanom EU legislativom i produženja roka nakon kojeg je zabranjen ribolov bez Odobrenja za rad malim plivaricama.

Savjetovanje je otvoreno do: 29.8.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=8397

27.08.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjeni Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru obalnim mrežama potegačama

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjeni Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru obalnim mrežama potegačama

Opis savjetovanja:

Savjetovanje je otvoreno do: 29.8.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=8396

23.08.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o načinu vođenja Registra ribnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za prijedlog pravilnika o načinu vođnja Registra ribnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske.

Opis savjetovanja: Ministarstvo poljoprivrede poziva zainteresiranu javnost da se odazove savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Pravilnika o načinu vođenja Registra ribnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske. Cilj je ovog savjetovanja omogućiti zainteresiranoj javnosti da dostavi svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe na prijedlog Pravilnika o načinu vođenja Registra ribnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske. Prijedlogom Pravilnika o načinu vođenja Registra ribnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske propisuje se propisuje način vođenja Registra ribnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske koji vodi Ministarstvo poljoprivrede. Predviđeni rok za dostavu komentara na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Pravilnika o načinu vođenja Registra ribnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske je do 22. rujna 2018. godine.

Savjetovanje je otvoreno do: 22.9.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=8366

23.08.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o načinu vođenja Registra zajedničkih pašnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o načinu vođenja Registra zajedničkih pašnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske.

Opis savjetovanja: Ministarstvo poljoprivrede poziva zainteresiranu javnost da se odazove savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Pravilnika o načinu vođenja Registra zajedničkih pašnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske. Cilj je ovog savjetovanja omogućiti zainteresiranoj javnosti da dostavi svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe na prijedlog Pravilnika o načinu vođenja Registra zajedničkih pašnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske. Prijedlogom Pravilnika o načinu vođenja Registra zajedničkih pašnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske propisuje se propisuje sadržaj i način vođenja registra zajedničkih pašnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske, koji vodi Ministarstvo poljoprivrede. Predviđeni rok za dostavu komentara na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Pravilnika o načinu vođenja Registra zajedničkih pašnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske je do 22. rujna 2018. godine.

Savjetovanje je otvoreno do: 22.9.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=8369

22.08.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o Upisniku poljoprivrednika s Testom malog i srednjeg poduzetništva

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o Upisniku poljoprivrednika s Testom malog i srednjeg poduzetništva.

Opis savjetovanja: Prijedlog pravilnika o Upisniku poljoprivrednika donosi se sukladno članku 121. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“, br. 30/15). Prijedlogom pravilnika o Upisniku poljoprivrednika propisuje se način i uvjeti upisa poljoprivrednika u Upisniku poljoprivrednika. Donošenjem Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu („Narodne novine“,br. 29/18), stekli su se uvjeti za razdvajanjem obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koji posluju tržišno i obavljanje poljoprivredne djelatnosti im je glavno zanimanje, od onih koji se poljoprivrednom proizvodnjom bave u vrlo malom obuhvatu ili samo za podmirenje osobnih potreba, ali i od ostalih organizacijskih oblika (trgovačka društva, obrti, zadruge) čije je poslovanje uređeno posebnim propisima. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u elektroničkom obliku unosi i evidentira podatke u Upisniku poljoprivrednika kao središnjoj bazi podataka, te paralelno vodi Upisnik OPG-a sukladno Zakonu o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu. Upisnik poljoprivrednika će na jednom mjestu evidentirati sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju poljoprivrednu djelatnost na teritoriju Republike Hrvatske neovisno da li je gospodarski subjekt ili fizička osoba upisana u neki drugi registar. Ministarstvo poljoprivrede ovim putem poziva sve dionike, znanstvene i stručne institucije, udruge, interesne skupine i pojedince te zainteresiranu javnost da se uključe u izradu Prijedloga pravilnika o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava davanjem svojih mišljenja, prijedloga, primjedbi i komentara.

Savjetovanje je otvoreno do: 24.9.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=8351

22.08.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava s Testom malog i srednjeg poduzetništva

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava s Testom malog i srednjeg poduzetništva.

Opis savjetovanja: Prijedlogom pravilnika o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava postiže se potpuna usklađenost sa Zakonom o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu („Narodne novine“, br. 29/18). Pravilnik o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava propisuje uvjete i način upisa obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koji predstavljaju strateški važan organizacijski oblik poljoprivrednog gospodarstva u Republici Hrvatskoj, upis dopunskih djelatnosti na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu te način vođenja evidencija o uslugama, proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu. Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava je javna službena evidencija u elektroničkom obliku, koja sadržava vjerodostojne i ažurirane podatke o subjektima upisa, fizičkim osobama u organizacijskom obliku OPG. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u elektroničkom obliku unosi i evidentira podatke u Upisniku OPG-ova, kao javnoj službenoj evidenciji koja sadrži vjerodostojne i ažurirane podatke o OPG-ima koji se poljoprivredom bave u proizvodnom, poduzetničkom i tržišno orijentiranom obuhvatu. Podaci iz Upisnika OPG-ova se objedinjavaju u središnjoj bazi podataka, Upisniku poljoprivrednika, koja se vodi sukladno zakonu kojim se određuju ciljevi i mjere poljoprivredne politike. Prijedlogom pravilnika o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava postiže se potpuna usklađenost sa Zakonom o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu („Narodne novine“, br. 29/18). Ministarstvo poljoprivrede ovim putem poziva sve dionike, znanstvene i stručne institucije, udruge, interesne skupine i pojedince te zainteresiranu javnost da se uključe u izradu Prijedloga pravilnika o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava davanjem svojih mišljenja, prijedloga, primjedbi i komentara.

Savjetovanje je otvoreno do: 24.9.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=8350

22.08.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ pridnenim povlačnim mrežama – koćama za rujan/listopad 2018. godine

Opis savjetovanja: Pravilnikom se definiraju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru provedbe mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020., koja podrazumijeva naknadu ovlaštenicima povlastica i članovima posade ribarskih plovila obuhvaćenih prostorno - vremenskim ograničenjem obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom - koćom u razdoblju od 16. rujna 2018. godine u 00:00 sati do 15. listopada 2018. godine u 24:00 sati na području ribolovnih zona C, D i E, a sukladno Planu upravljanja pridnenim povlačnim mrežama – koćama i Pravilniku o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom u 2018. godini. Uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore se utvrđuju u skladu sa Uredbom (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo, Uredbom (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi za europske strukturne i investicijske fondove (ESI fondove) te provedbenim i delegiranim aktima koji iz istih proizlaze. Za predmetni Prijedlog pravilnika je predviđeno e-savjetovanje u trajanju od deset (10) dana. Naime, pravilnik se donosi nastavno na proglašenje ograničenja obavljanja ribolova, odnosno uvjete i kriterije za dodjelu potpore u okviru ovoga Pravilnika je moguće definirati nakon što su poznati podaci o ograničenju za koje se donosi potpora. Prema tome, pravilnik je moguće donijeti nakon službenog proglašenja ograničenja obavljanja ribolova, ali u što kraćem mogućem roku s obzirom da se Zahtjevi za potporu podnose za vrijeme trajanja ograničenja.

Savjetovanje je otvoreno do: 3.9.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=8362

21.08.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o gospodarskom programu korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

Tema savjetovanja je: Savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu pravilnika o gospodarskom programu korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.

Opis savjetovanja: Ministarstvo poljoprivrede poziva zainteresiranu javnost da se odazove savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu pravilnika o gospodarskom programu korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske Cilj je ovog savjetovanja omogućiti zainteresiranoj javnosti da dostavi svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe na Prijedlog pravilnika o gospodarskom programu korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske Prijedlogom pravilnika o gospodarskom programu korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske propisuje se sadržaj obrazaca Gospodarskog programa korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske koji je sastavni dio ponude na javnom natječaju za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske. Predviđeni rok za dostavu komentara na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu pravilnika o gospodarskom programu korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske je do 04. rujna 2018. godine. Predmetni Pravilnik potreban je jedinicama lokalne samouprave za provođenje javnih natječaja za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske. U cilju što bržeg pokretanja postupka raspolaganja od strane jedinica lokalne samouprave i stavljanja u funkciju poljoprivrednog zemljišta vlasništvu Republike Hrvatske, rok za dostavu komentara na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću je 15 dana.

Savjetovanje je otvoreno do: 4.09.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=8337

21.08.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provođenju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

Tema savjetovanja je: Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu pravilnika o provođenju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.

Opis savjetovanja: Ministarstvo poljoprivrede poziva zainteresiranu javnost da se odazove savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu pravilnika o provođenju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske Cilj je ovog savjetovanja omogućiti zainteresiranoj javnosti da dostavi svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe na Prijedlog pravilnika o provođenju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske Prijedlogom pravilnika o provođenje javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske propisuje se dokumentacija, rokovi i postupak za raspisivanje javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske. Predviđeni rok za dostavu komentara na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu pravilnika o provođenje javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske je do 04. rujna 2018. godine. Predmetni pravilnik potreban je jedinicama lokalne samouprave za provođenje javnih natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske. U cilju što bržeg pokretanja postupka raspolaganja od strane jedinica lokalne samouprave i stavljanja u funkciju poljoprivrednog zemljišta vlasništvu Republike Hrvatske, rok za dostavu komentara na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću je 15 dana.

Savjetovanje je otvoreno do: 4.9.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=8343

21.08.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o javnom nadmetanju kod prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske izravnom pogodbom

Tema savjetovanja je: Prijedlog Pravilnika o javnom nadmetanju kod prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske izravnom pogodbom.

Opis savjetovanja: Ministarstvo poljoprivrede poziva zainteresiranu javnost da se odazove savjetovanju sa zainteresiranom javnošću za Prijedlog pravilnika o javnom nadmetanju kod prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske izravnom pogodbom. Cilj je ovog savjetovanja omogućiti zainteresiranoj javnosti da dostavi svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe na Prijedlog pravilnika o javnom nadmetanju kod prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske izravnom pogodbom. Prijedlogom pravilnika o javnom nadmetanju kod prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske izravnom pogodbom propisuje se postupak javnog nadmetanja za utvrđivanje najpovoljnijeg ponuditelja kod prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske izravnom pogodbom. Predmetni pravilnik potreban je za provođenje prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske izravnom pogodbom u slučaju kada više osoba podnese zahtjev za kupnju istog poljoprivrednog zemljišta. Predviđeni rok za dostavu komentara na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu pravilnika javnom nadmetanju kod prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske izravnom pogodbom je do 20. rujna 2018. godine.

Savjetovanje je otvoreno do: 20.9.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=8348

20.08.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o višestrukoj sukladnosti

Pravilnikom o izmjenama i dopuni Pravilnika o višestrukoj sukladnosti usklađuju se nazivi propisa na koje se Pravilnik referira u okviru Dodatka I. Pravilnika. U Dodatku II. radi izmjene Zakona o vodama iz 2018. godine mijenja se opis dobrog poljoprivrednog i okolišnog uvjeta 2. koji se odnosi na korištenje vode za navodnjavanje. U Dodatku II. mijenja se opis uvjeta 5. minimalno upravljanje poljoprivrednim zemljištem prema specifičnim karakteristikama tla u dijelu koji se odnosi na održavanje međurednih prostora na trajnim nasadima podignutim paralelno na nagib terena. U Dodatku II. mijenja se opis uvjeta 7. u dijelu minimalne razine održavanja tako da su sve obveze i izuzeća od obveze košnje poljoprivrednih površina jasno navedeni i ne dovode u zabludu niti obveznika niti kontrolu APPRRR. U Dodatku III. mijenjaju se tablice umanjenja plaćanja za kršenje nemarom i namjerom na način da se usklađuju s odredbama Uredbe (EU) br. 640/2014. Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o višestrukoj sukladnosti upućuje se na e-savjetovanje s rokom savjetovanja od 15 dana iz razloga skorog početka provedbe administrativnih kontrola i kontrola na terenu pravila višestruke sukladnosti od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Savjetovanje je otvoreno do: 3.9.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=8332

16.08.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjeni Pravilnika o provedbi mjere 4, podmjere 4.3., tipa operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.–2020.

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za prijedlog pravilnika o izmjeni Pravilnika o provedbi mjere 4 „Ulaganja u fizičku imovinu“, podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tipa operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Opis savjetovanja: Dana 1. siječnja 2018. godine stupila je na snagu Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti („Narodne novine“, broj 132/2017). Kako bi se Pravilnik o provedbi mjere 4 „Ulaganja u fizičku imovinu“, podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tipa operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“ („Narodne novine“, broj 106/2015, 65/2017 i 77/2017) uskladio s navedenom Odlukom potrebno je izmijeniti Prilog V. - Kriteriji odabira.

Savjetovanje je otvoreno do: 2.9.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=8292

07.08.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog programa školskog mednog dana i promocije hrvatskih pčelinjaka

Opis savjetovanja: Cilj savjetovanja je prikupiti mišljenje javnosti o izboru korisnika i prihvatljivih proizvoda u okviru Programa.

Savjetovanje je otvoreno do: 15.8.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=8246

06.08.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o kriterijima za utvrđivanje područja za akvakulturu na pomorskom dobru

Opis savjetovanja: Donošenjem ovoga Pravilnika propisuju se kriteriji za utvrđivanje područja za akvakulturu na pomorskom dobru sa sljedećim ciljevima: - osigurati usklađen razvitak akvakulture, - uskladiti djelatnosti akvakulture s drugim djelatnostima u prostoru - odrediti kriterije za određivanje najpovoljnijih područja za akvakulturu u odnosu na njihov prihvatni kapacitet, a koje će se uzimati u obzir prilikom izrade prostornih planova.

Savjetovanje je otvoreno do: 5.9.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=8240

31.07.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište poljoprivrednog reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja

Prijedlogom nacrta Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište poljoprivrednog reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja prenose se odredbe Provedbene Direktive Komisije (EU) 2018/484 ?d 21. ožujka 2018. o izmjeni Direktive 93/49/EEZ u pogledu zahtjeva koje mora ispunjavati poljoprivredni reprodukcijski materijal određenih rodova ili vrsta porodice Palmae u pogledu organizma Rhynchophorus ferrugineus (Olivier). Štetni organizam Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) pronađen je u većini ugroženih područja Europske unije, te je Odluka Komisije 2007/365/EZ o hitnim mjerama u pogledu organizma Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) stavljena izvan snage Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/490. Štetni organizam Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) uzrokuje veliku štetu vrstama koje pripadaju porodici Palmae, uz iznimku biljaka čiji je promjer debla pri podnožju manji od 5 cm. Biljke iz porodice Palmae sade se u velikim količinama u ukrasne svrhe. Stoga se predloženim izmjenama i dopunama Pravilnika utvrđuju uvjeti kako bi se osigurala kvaliteta poljoprivrednog reprodukcijskog materijala. Nadalje, izmjenama i dopunama Pravilnika jasnije je definirano provođenje nadzora u proizvodnji poljoprivrednog reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja.

Savjetovanje je otvoreno do: 20.8.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=8178

30.07.2018.
Savjetovanje s javnošću za prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju, obliku i načinu registracije farmi

Ministar poljoprivrede je na temelju članka 37. stavka 6. Zakona o veterinarstvu („Narodne novine“ broj 82/13, 148/13) donio Pravilnik o sadržaju, načinu i obliku registracije farmi (»Narodne novine«, broj 96/15). Navedeni pravilnik na nacionalnoj razini regulira: 1) koje sve „vrste“ gospodarstava potpadaju pod obvezu registracije farme; 2) vođenje i upravljanje računalnom bazom JRDŽ-a na nacionalnoj razini; 3) minimum obveznih podataka koje Registar farmi kao aplikacija unutar JRDŽ-a mora sadržavati i način funkcioniranja predmetne aplikacije; 4) način registracije farmi, promjene podataka i načine deaktivacije farmi; 5) deaktivaciju pojedinog posjednika na farmi; 6) obveze posjednika i obveze ovlaštenog veterinara na farmi. U prijedlogu nacrta predmetnog Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o sadržaju, obliku i načinu registracije farmi izbacuje se odredba koja dozvoljava da držanje jedne svinje na neodređeno vrijeme nije uvjet zbog kojega postoji obveza registracije farme od strane posjednika. Ovo se predlaže jer: - su se promijenile epizootiološke okolnosti (povećan rizik Afričke svinjske kuge); - povećani zahtjevi za točnim podacima o migracijama svinja (epizootiologija, uvođenje matematičkog modeliranja kao alata u planiranju suzbijanja i iskorjenjivanja različitih bolesti; - potencijalno ograničavanje prometovanja živim životinjama i proizvodima prema trećim državama; - su preuzete obveze iz preporuka FVO misije za KSK prema Republici Hrvatskoj kada je s njihove strane traženo da formalno obavijestimo Europsku Komisiju da koristimo derogaciju obveze registracije farme s jednom svinjom (iako im je taj podatak bio i formalno poznat zbog implementacije europske legislative tijekom pristupnog perioda u okviru Poglavlja 12), a potom ih je Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane obavijestila da odustajemo od korištenja iste, između ostaloga i zbog prethodno navedenih razloga; - predmetna derogacija ionako nije predviđena novom europskom legislativom. Pozitivne posljedice Očekuju se pozitivne posljedice jer će predmetna obveza registracije farmi s jednom svinjom ukloniti moguće posljedice stavki navedenima u razlozima donošenja akta. Negativne posljedice Ne očekuju se nikakve negativne posljedice donošenja ovog pravilnika zbog relativno malog potencijalnog broja ovakvih „farmi“ i jednostavnosti postupka.

Savjetovanje je otvoreno do: 11.8.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=8129

30.07.2018.
Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o vinu

Ministarstvo poljoprivrede je pripremilo nacrt Zakona o vinu, nakon konzultacija sa sektorom vinarstva i vinogradasrtva radi razmjene mišljenja i boljeg razumijevanja zahtjeva proizvođača te okvira kojeg se mora pridržavati Ministarstvo. Kroz novi zakon planira se sljedeće: Pojednostavljanje i konsolidacija propisa o vinu - sada su na snazi Zakon o vinu iz 2003. godine i Zakon o zajedničkoj organizaciji tržišta iz 2013. godine, koji svaki u svojem dijelu uređuju područje vinarstva. Pri tome Zakon o vinu uređuje pretežito nacionalne odredbe, a Zakon o zajedničkoj organizaciji tržišta uređuje implementaciju pet Uredbi EU iz područja vinarstva, uspostava četiri nove regije (ujedno vinarske i marketinške): Slavonija i Hrvatsko Podunavlje; Hrvatska Istra i Kvarner; Dalmacija i Bregovita Hrvatska i lakši pristup tržištu našim vinarima i rješavanje otvorenih pitanja Zaključno cilj savetovanja je prikupiti mišljenje adresata zakona kako bi se utvrdilo jesu li ponuđena zakonska rješenja dala prikladan odgovor na izazove koji su stavljeni pred Ministarstvo poljoprivrede kao nositelja izrade zakona.

Savjetovanje je otvoreno do: 12.8.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=8148

13.07.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.5. „Službe upravljanja, pružanja pomoći i savjetovanja za akvakulturna uzgajališta – uspostava savjetodavnih usluga"

Pravilnikom se definiraju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru provedbe mjere II. 5. „Službe upravljanja, pružanja pomoći i savjetovanja za akvakulturna uzgajališta – uspostava savjetodavnih usluga“ u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. koja podrazumijeva dodjelu potpore za uspostavu savjetodavnih usluga na uzgajalištima za uspostavljanje upravljačkih usluga, usluga pružanja pomoći i savjetodavnih usluga za akvakulturna uzgajališta s ciljem poboljšanja ukupnih rezultata i konkurentnosti uzgajališta u akvakulturi te smanjenje negativnih učinaka njihovih operacija na okoliš. Korisnik potpore u okviru ove mjere je javnopravno tijelo ili drugi subjekt odabrani u svrhu uspostave savjetodavnih usluga za uzgajališta, mala i srednja poduzeća u području akvakulture, organizacije u području akvakulture, uključujući organizacije proizvođača u akvakulturi i udruženja organizacija proizvođača u akvakulturi. Uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore se utvrđuju u skladu sa Uredbom (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo.

Savjetovanje je otvoreno do: 10.8.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=7998

13.07.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.4. „Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture“ za razdoblje 2017.-2020.

Ovaj Pravilnik se izrađuje u svrhu usklađivanja sa pravnom osnovom, tj. podrazumijeva donošenje Pravilnika na temelju novoga Zakona o morskom ribarstvu („Narodne novine“, broj 62/2017), a u skladu sa člankom 87. kojim je propisano da će se predmetni Pravilnik donijeti na temelju toga Zakona u roku od dvije godine od stupanja na snagu. Nadalje, usklađuje se i pravna osnova za donošenje Pravilnika u odnosu na Zakon o akvakulturi („Narodne novine“, broj 130/2017) kojim je propisano da uvjete, kriterije i način dodjele potpora u akvakulturi propisuje ministar poljoprivrede pravilnikom. Pravilnikom se definiraju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru provedbe mjere IV.4. „Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture“ za razdoblje 2017.-2020. u sklopu provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020., koja podrazumijeva dodjelu potpore za ulaganja u preradu proizvoda ribarstva i akvakulture kroz izgradnju, rekonstrukciju i opremanje objekata za preradu proizvoda ribarstva i akvakulture. Korisnik potpore u okviru ove mjere je subjekt u poslovanju s hranom sukladno posebnom propisu koji je korisnik odobrenog ili registriranog objekta za preradu proizvoda ribarstva ili isto mora biti zadovoljeno do podnošenja Zahtjeva za isplatu. Uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore se utvrđuju u skladu sa Uredbom (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o europskim strukturnim i investicijskim fondovima (ESI fondovi), Uredbom (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo, Uredbom (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture te provedbenim i delegiranim aktima koji iz istih proizlaze. Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.4. „Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture“ za razdoblje 2017.-2020. („Narodne novine“, broj 59/2017).

Savjetovanje je otvoreno do: 11.8.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=7996

13.07.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.4. „Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture“

Ovaj Pravilnik se izrađuje u svrhu usklađivanja sa pravnom osnovom, tj. podrazumijeva donošenje Pravilnika na temelju novoga Zakona o morskom ribarstvu („Narodne novine“, broj 62/2017), a u skladu sa člankom 87. kojim je propisano da će se predmetni Pravilnik donijeti na temelju toga Zakona u roku od dvije godine od stupanja na snagu. Nadalje, usklađuje se i pravna osnova za donošenje Pravilnika u odnosu na Zakon o akvakulturi („Narodne novine“, broj 130/2017) kojim je propisano da uvjete, kriterije i način dodjele potpora u akvakulturi propisuje ministar poljoprivrede pravilnikom. Pravilnikom se definiraju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru provedbe mjere IV.4. „Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture“ u sklopu provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020., koja podrazumijeva dodjelu potpore za ulaganja u preradu proizvoda ribarstva i akvakulture kroz izgradnju, rekonstrukciju i opremanje objekata za preradu proizvoda ribarstva i akvakulture. Korisnik potpore u okviru ove mjere je subjekt u poslovanju s hranom sukladno posebnom propisu koji je korisnik odobrenog ili registriranog objekta za preradu proizvoda ribarstva ili isto mora biti zadovoljeno do podnošenja Zahtjeva za isplatu. Uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore se utvrđuju u skladu sa Uredbom (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o europskim strukturnim i investicijskim fondovima (ESI fondovi), Uredbom (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo, Uredbom (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture te provedbenim i delegiranim aktima koji iz istih proizlaze. Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.4. „Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture“ („Narodne novine“, broj 107/2015, 129/2015, 24/2016, 30/2016, 108/2016 i 103/2017).

Savjetovanje je otvoreno do: 10.8.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=7994

13.07.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere „Produktivna ulaganja u akvakulturu“

Pravilnik se izrađuje u svrhu usklađivanja sa pravnom osnovom, tj. podrazumijeva donošenje Pravilnika na temelju novoga Zakona o morskom ribarstvu („Narodne novine“, broj 62/2017), a u skladu sa člankom 87. kojim je propisano da će se predmetni Pravilnik donijeti na temelju toga Zakona u roku od dvije godine od stupanja na snagu. Nadalje, usklađuje se i pravna osnova za donošenje Pravilnika u odnosu na Zakon o akvakulturi („Narodne novine“, broj 130/2017) kojim je propisano da uvjete, kriterije i način dodjele potpora u akvakulturi propisuje ministar poljoprivrede pravilnikom. Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere „Produktivna ulaganja u akvakulturu“ („Narodne novine“, broj 22/2016, 108/2016, 103/2017 i 30/2018). Pravilnikom se definiraju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru provedbe mjere „Produktivna ulaganja u akvakulturu“ u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. koja podrazumijeva dodjelu potpore za ulaganja u akvakulturu i proizvode akvakulture sa ciljem poticanja okolišno održive, resursno učinkovite, inovativne, konkurentne i na znanju utemeljene akvakulture. Korisnik potpore u okviru ove mjere je poduzeće u akvakulturi koje posjeduje povlasticu za uzgoj ribe i drugih morskih organizama odnosno povlasticu za akvakulturu ili dozvolu za akvakulturu, registriran u Republici Hrvatskoj. Uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore se utvrđuju u skladu sa Uredbom (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo.

Savjetovanje je otvoreno do: 10.8.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=8001

13.07.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.1. „Inovacije“

Pravilnik se izrađuje u svrhu usklađivanja sa pravnom osnovom, tj. podrazumijeva donošenje Pravilnika na temelju novoga Zakona o morskom ribarstvu („Narodne novine“, broj 62/2017), a u skladu sa člankom 87. kojim je propisano da će se predmetni Pravilnik donijeti na temelju toga Zakona u roku od dvije godine od stupanja na snagu. Nadalje, usklađuje se i pravna osnova za donošenje Pravilnika u odnosu na Zakon o akvakulturi („Narodne novine“, broj 130/2017) kojim je propisano da uvjete, kriterije i način dodjele potpora u akvakulturi propisuje ministar poljoprivrede pravilnikom. Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.1. „Inovacije“ („Narodne novine“, broj 96/2016). Pravilnikom se definiraju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru provedbe mjere II. 1. „Inovacije“ u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. koja podrazumijeva dodjelu potpore za razvoj tehničkih, znanstvenih ili organizacijskih znanja u akvakulturnim uzgajalištima, razvoj ili uvođenje na tržište novih akvakulturnih vrsta s dobrim tržišnim potencijalom, novih ili znatno poboljšanih proizvoda, novih ili poboljšanih postupaka i upravljačkih i organizacijskih sustava te ispitivanje tehničke ili ekonomske izvedivosti inovativnih proizvoda ili postupaka. Korisnik potpore u okviru ove mjere je ovlaštenik povlastice/dozvole za akvakulturu ili znanstveno tijelo. Uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore se utvrđuju u skladu sa Uredbom (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo.

Savjetovanje je otvoreno do: 10.8.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=8009

13.07.2018.
Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“ za razdoblje 2017.-2020.

Ovaj Pravilnik se izrađuje u svrhu usklađivanja sa pravnom osnovom, tj. podrazumijeva donošenje Pravilnika na temelju novoga Zakona o morskom ribarstvu („Narodne novine“, broj 62/2017), a u skladu sa člankom 87. kojim je propisano da će se predmetni Pravilnik donijeti na temelju toga Zakona u roku od dvije godine od stupanja na snagu. Nadalje, usklađuje se i pravna osnova za donošenje Pravilnika u odnosu na Zakon o akvakulturi („Narodne novine“, broj 130/2017) kojim je propisano da uvjete, kriterije i način dodjele potpora u akvakulturi propisuje ministar poljoprivrede pravilnikom. Pravilnikom se definiraju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru provedbe, mjere IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“ za razdoblje 2017.-2020. u okviru prioriteta Europske unije „Poticanje trženja i prerade“, u sklopu provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020., koja podrazumijeva dodjelu potpore za aktivnosti vezane za stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture s ciljem pronalaženja novih tržišta i poboljšanja uvjeta za stavljanje na tržište, promicanja kvalitete i dodane vrijednosti, doprinošenja transparentnosti proizvodnje i tržišta, doprinošenja sljedivosti i razvoja oznaka zaštite okoliša, sastavljanja standardnih ugovora za mala i srednja poduzeća te provođenja komunikacijskih i promotivnih kampanja o održivom ribarstvu i akvakulturi. Stavljanje na tržište podrazumijeva prvo stavljanje nekog proizvoda ribarstva ili akvakulture na tržište Europske unije. Korisnik potpore u okviru ove mjere može biti subjekt u ribarstvu ili zajednički korisnik koji podrazumijeva organizaciju/udruženje subjekata u ribarstvu priznatih sukladno posebnim propisima ili javno tijelo utemeljeno zakonom koje predstavlja subjekte u ribarstvu. Uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore se utvrđuju u skladu sa Uredbom (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te provedbenim i delegiranim aktima koji iz iste proizlaze. Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru provedbe mjere IV.3. “Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture” za razdoblje 2017.–2020. (“Narodne novine”, broj 39/2017).

Savjetovanje je otvoreno do: 10.8.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=8004

13.07.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere „Produktivna ulaganja u akvakulturu“ za razdoblje 2017.-2020.

Pravilnik se izrađuje u svrhu usklađivanja sa pravnom osnovom, tj. podrazumijeva donošenje Pravilnika na temelju novoga Zakona o morskom ribarstvu („Narodne novine“, broj 62/2017), a u skladu sa člankom 87. kojim je propisano da će se predmetni Pravilnik donijeti na temelju toga Zakona u roku od dvije godine od stupanja na snagu. Nadalje, usklađuje se i pravna osnova za donošenje Pravilnika u odnosu na Zakon o akvakulturi („Narodne novine“, broj 130/2017) kojim je propisano da uvjete, kriterije i način dodjele potpora u akvakulturi propisuje ministar poljoprivrede pravilnikom. Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere „Produktivna ulaganja u akvakulturu“ za razdoblje 2017.-2020.(„Narodne novine“, broj 39/2017). Pravilnikom se definiraju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru provedbe mjere „Produktivna ulaganja u akvakulturu“ za razdoblje 2017.-2020. u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. koja podrazumijeva dodjelu potpore za ulaganja u akvakulturu i proizvode akvakulture sa ciljem poticanja okolišno održive, resursno učinkovite, inovativne, konkurentne i na znanju utemeljene akvakulture. Korisnik potpore u okviru ove mjere je poduzeće u akvakulturi koje posjeduje povlasticu za uzgoj ribe i drugih morskih organizama odnosno povlasticu za akvakulturu ili dozvolu za akvakulturu, registriran u Republici Hrvatskoj. Uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore se utvrđuju u skladu sa Uredbom (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo.

Savjetovanje je otvoreno do: 10.8.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=8011

13.07.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“

Ovaj Pravilnik se izrađuje u svrhu usklađivanja sa pravnom osnovom, tj. podrazumijeva donošenje Pravilnika na temelju novoga Zakona o morskom ribarstvu („Narodne novine“, broj 62/2017), a u skladu sa člankom 87. kojim je propisano da će se predmetni Pravilnik donijeti na temelju toga Zakona u roku od dvije godine od stupanja na snagu. Nadalje, usklađuje se i pravna osnova za donošenje Pravilnika u odnosu na Zakon o akvakulturi („Narodne novine“, broj 130/2017) kojim je propisano da uvjete, kriterije i način dodjele potpora u akvakulturi propisuje ministar poljoprivrede pravilnikom. Pravilnikom se definiraju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru provedbe, mjere IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“ u okviru prioriteta Europske unije „Poticanje trženja i prerade“, u sklopu provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020., koja podrazumijeva dodjelu potpore za aktivnosti vezane za stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture s ciljem pronalaženja novih tržišta i poboljšanja uvjeta za stavljanje na tržište, promicanja kvalitete i dodane vrijednosti, doprinošenja transparentnosti proizvodnje i tržišta, doprinošenja sljedivosti i razvoja oznaka zaštite okoliša, sastavljanja standardnih ugovora za mala i srednja poduzeća te provođenja komunikacijskih i promotivnih kampanja o održivom ribarstvu i akvakulturi. Stavljanje na tržište podrazumijeva prvo stavljanje nekog proizvoda ribarstva ili akvakulture na tržište Europske unije. Korisnik potpore u okviru ove mjere može biti subjekt u ribarstvu ili zajednički korisnik koji podrazumijeva organizaciju/udruženje subjekata u ribarstvu priznatih sukladno posebnim propisima ili javno tijelo utemeljeno zakonom koje predstavlja subjekte u ribarstvu. Uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore se utvrđuju u skladu sa Uredbom (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te provedbenim i delegiranim aktima koji iz iste proizlaze. Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru provedbe, mjere IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture” („Narodne novine“, broj 107/2015, 129/2015, 12/2016, 24/2016, 30/2016, 88/2016 i 108/2016).

Savjetovanje je otvoreno do: 10.8.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=8012

13.07.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.2. „Savjetodavne usluge“

Pravilnikom se definiraju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru provedbe mjere I. 2. „Savjetodavne usluge“ u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. koja podrazumijeva dodjelu potpore za aktivnosti izrade studija izvedivosti i savjetodavnih usluga kojima se ocjenjuje održivost projekata koji su potencijalno prihvatljivi za primanje potpore, aktivnosti pružanja stručnih savjeta o okolišnoj održivosti s ciljem ograničavanja i/ili mogućih uklanjanja negativnih učinaka ribolovnih aktivnosti na morske, kopnene i slatkovodne ekosustave kroz razvoj i širenje ribolovnog znanja i tehnologije i aktivnosti pružanja stručnih savjeta za poslovne strategije usmjerene na proizvode i tržište ribarstva i strategije komercijalizacije s ciljem poboljšanja cjelokupne uspješnosti i konkurentnosti gospodarskih subjekata te promicanja održivog ribarstva. Korisnik potpore u okviru ove mjere je vlasnik/ovlaštenik povlastice, organizacija ribara, organizacija proizvođača i javnopravno tijelo. Uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore se utvrđuju u skladu sa Uredbom (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo.

Savjetovanje je otvoreno do: 10.8.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=8015

13.07.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.8. „Zaštita zdravlja i sigurnost“

Pravilnik se izrađuje u svrhu usklađivanja sa pravnom osnovom, tj. podrazumijeva donošenje Pravilnika na temelju novoga Zakona o morskom ribarstvu („Narodne novine“, broj 62/2017), a u skladu sa člankom 87. kojim je propisano da će se predmetni Pravilnik donijeti na temelju toga Zakona u roku od dvije godine od stupanja na snagu. Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.8. „Zaštita zdravlja i sigurnost“ („Narodne novine“, broj 88/2016). Pravilnikom se definiraju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru provedbe mjere I.8. „Zaštita zdravlja i sigurnost“ u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. koja podrazumijeva dodjelu potpore za ulaganja u ribarska plovila koja obavljaju gospodarski ribolov na moru i slatkim vodama s ciljem poboljšanja sigurnosnih, zdravstvenih, higijenskih i radnih uvjeta. Korisnik potpore u okviru ove mjere može biti vlasnik ribarskog plovila ili ovlaštenik povlastice za ribolov uz suglasnost vlasnika ribarskog plovila za koje je ta povlastica izdana. Uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore se utvrđuju u skladu sa Uredbom (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 2015/531 od 24. studenoga 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 508/2014 , a kojom se detaljnije utvrđuju troškovi prihvatljivi za potporu iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo u cilju poboljšanja higijenskih, zdravstvenih, sigurnosnih i radnih uvjeta ribara.

Savjetovanje je otvoreno do: 20.7.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=7999

Obrazloženje:

Za predmetni Prijedlog pravilnika je predviđeno e-savjetovanje u trajanju od osam (8) dana. Naime, ovaj dokument se donosi u svrhu usklađivanja za pravnom osnovom, a podrazumijeva definiranje uvjeta, uvjeta, kriterija i načina dodjele potpore, a koji su, uz Uredbu (EU) br. 508/2014 o EFPR-u te Uredbu (EU) br. 1303/2013 o ESI fondovima, detaljno već prethodno propisani Delegiranom Uredbom Komisije (EU) br. 531/2015 (uključujući prihvatljive troškove). Dakle, Pravilnik je potrebno objaviti u što kraćem roku, s ciljem učinkovitog povlačenja sredstava iz proračuna EU, u skladu sa rokovima definiranim na razini EU, a uzimajući u obzir gore navedeno.

13.07.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.1. „Inovacije“

Ovaj Pravilnik se izrađuje u svrhu usklađivanja sa pravnom osnovom, tj. podrazumijeva donošenje Pravilnika na temelju novoga Zakona o morskom ribarstvu („Narodne novine“, broj 62/2017), a u skladu sa člankom 87. kojim je propisano da će se predmetni Pravilnik donijeti na temelju toga Zakona u roku od dvije godine od stupanja na snagu. Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru provedbe mjere I.1. „Inovacije“ (“Narodne novine”, broj 96/2016). Pravilnikom se definiraju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru provedbe, mjere I.1. „Inovacije“ u okviru prioriteta Europske unije „Poticanje okolišno održivog, resursno učinkovitog, inovativnog, konkurentnog i na znanju utemeljenog ribarstva“, u sklopu provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020., koja podrazumijeva dodjelu potpore za aktivnosti uvođenja ili razvoja novih ili značajno unaprjeđenih proizvoda i opreme, postupaka, tehnika te sustava upravljanja i organizacije u ribarstvu, uključujući na razini prerade i stavljanja na tržište proizvoda ribarstva s ciljem podupiranja ulaganja u inovacije u ribarstvu te povećanja konkurentnosti i gospodarske uspješnosti ribarstvenih aktivnosti. Korisnici potpore u okviru ove mjere mogu biti vlasnici/ovlaštenici povlastice za gospodarski ribolov na moru i slatkim vodama, pravne ili fizičke osobe, odnosno subjekti u poslovanju s hranom sukladno posebnom propisu, a koji su korisnici odobrenog ili registriranog objekta za preradu proizvoda ribarstva iz gospodarskog ribolova na moru ili slatkim vodama, zajednički korisnici odnosno što podrazumijeva organizacije/udruženja subjekata u ribarstvu priznatih sukladno posebnim propisima ili javno tijelo utemeljeno zakonom koje predstavlja subjekte u ribarstvu, te znanstvena tijela. Uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore se utvrđuju u skladu sa Uredbom (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te provedbenim i delegiranim aktima koji iz iste proizlaze.

Savjetovanje je otvoreno do: 11.8.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=8030

13.07.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.20. „Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena“

Ovaj Pravilnik se izrađuje u svrhu usklađivanja sa pravnom osnovom, tj. podrazumijeva donošenje Pravilnika na temelju novoga Zakona o morskom ribarstvu („Narodne novine“, broj 62/2017), a u skladu sa člankom 87. kojim je propisano da će se predmetni Pravilnik donijeti na temelju toga Zakona u roku od dvije godine od stupanja na snagu. Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru provedbe mjere I.20. „Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena“ (“Narodne novine”, broj 88/2016). Pravilnikom se definiraju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru provedbe, mjere I.1. „Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena“ u okviru prioriteta Europske unije „Poticanje okolišno održivog, resursno učinkovitog, inovativnog, konkurentnog i na znanju utemeljenog ribarstva“, u sklopu provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020., koja podrazumijeva dodjelu potpore za aktivnosti koje uključuju ulaganja u plovilo s ciljem smanjenja emisija onečišćivača ili stakleničkih plinova te povećanja energetske učinkovitosti ribarskih plovila, ulaganja u ribolovne alate i ribolovnu opremu ako se njima ne dovodi u pitanje selektivnost tog ribolovnog alata, ulaganja u reviziju i sustave energetske učinkovitosti te izradu studije za ocjenu doprinosa alternativnih pogonskih sustava i dizajna oplate energetskoj učinkovitosti plovila s ciljem poboljšanja cjelokupne uspješnosti i konkurentnosti gospodarskih subjekata te promicanja održivog ribarstva. Korisnici potpore u okviru ove mjere mogu biti vlasnici povlastice za gospodarski ribolov na moru i na slatkim vodama za ulaganja u plovilo s ciljem smanjenja emisija onečišćivača ili stakleničkih plinova te povećanja energetske učinkovitosti ribarskih plovila. Uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore se utvrđuju u skladu sa Uredbom (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te provedbenim i delegiranim aktima koji iz iste proizlaze, posebno Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 2015/531 od 24. studenoga 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 508/2014 , a kojom se detaljnije utvrđuju prihvatljivi troškovi.

Savjetovanje je otvoreno do: 20.7.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=8029

Obrazloženje:

Za predmetni Prijedlog pravilnika je predviđeno e-savjetovanje u trajanju od osam (8) dana. Naime, ovaj dokument se donosi u svrhu usklađivanja za pravnom osnovom, a podrazumijeva definiranje uvjeta, uvjeta, kriterija i načina dodjele potpore, a koji su, uz Uredbu (EU) br. 508/2014 o EFPR-u te Uredbu (EU) br. 1303/2013 o ESI fondovima, detaljno već prethodno propisani Delegiranom Uredbom Komisije (EU) br. 531/2015 (uključujući prihvatljive troškove). Dakle, Pravilnik je potrebno objaviti u što kraćem roku, s ciljem učinkovitog povlačenja sredstava iz proračuna EU, u skladu sa rokovima definiranim na razini EU, a uzimajući u obzir gore navedeno.

12.07.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.3. „Partnerstva između znanstvenika i ribara“

Pravilnik se izrađuje u svrhu usklađivanja sa pravnom osnovom, tj. podrazumijeva donošenje Pravilnika na temelju novoga Zakona o morskom ribarstvu („Narodne novine“, broj 62/2017), a u skladu sa člankom 87. kojim je propisano da će se predmetni Pravilnik donijeti na temelju toga Zakona u roku od dvije godine od stupanja na snagu. Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.3. „Partnerstva između znanstvenika i ribara“ („Narodne novine“, broj 59/2017). Pravilnikom se definiraju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru provedbe mjere I.3. „Partnerstva između znanstvenika i ribara“ u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. koja podrazumijeva dodjelu potpore za aktivnosti stvaranja mreža, partnerskih sporazuma, ugovora ili udruženja te za aktivnosti koje se provode u okviru tih mreža, partnerskih sporazuma, ugovora ili udruženja, uključujući aktivnosti prikupljanja i upravljanja podacima, studije, pilot projekte, širenje znanja i rezultata istraživanja, seminare i najbolje prakse. Korisnik potpore može biti javnopravno tijelo, ribar, organizacija ribara ili nevladina organizacija. Uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore se utvrđuju u skladu sa Uredbom (EU) br. 1303/2013 i Uredbom (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te provedbenim i delegiranim aktima koji iz iste proizlaze.

Savjetovanje je otvoreno do: 10.8.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=7991

Obrazloženje:

Za predmetni Prijedlog pravilnika je predviđeno e-savjetovanje u trajanju od osam (8) dana. Naime, ovaj dokument se donosi u svrhu usklađivanja za pravnom osnovom, a podrazumijeva definiranje uvjeta, uvjeta, kriterija i načina dodjele potpore, a koji su, uz Uredbu (EU) br. 508/2014 o EFPR-u te Uredbu (EU) br. 1303/2013 o ESI fondovima, detaljno već prethodno propisani Delegiranom Uredbom Komisije (EU) br. 531/2015 (uključujući prihvatljive troškove). Dakle, Pravilnik je potrebno objaviti u što kraćem roku, s ciljem učinkovitog povlačenja sredstava iz proračuna EU, u skladu sa rokovima definiranim na razini EU, a uzimajući u obzir gore navedeno.

09.07.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o Školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda

Pravilnik o Školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda se donosi na temelju članka 8. stavka 2. i članka 57. stavka 7. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 30/15.), a njime se osigurava provedba Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20.12.2013.), Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2017/39 ?d 3. studenoga 2016. o pravilima za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu potpore Unije za opskrbu voćem i povrćem, bananama te mlijekom u obrazovnim ustanovama (SL L 5, 10.1.2017.) i Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2017/40 ?d 3. studenoga 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu potpore Unije za isporuku voća i povrća, banana i mlijeka u obrazovnim ustanovama i izmjeni Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 907/2014 (SL L 5, 10.1.2017.). Provedbom Školske sheme i sustavnom edukacijom djece, njihovih roditelja, učitelja i šire javnosti kroz prateće obrazovne mjere koje škole provode u suradnji s Hrvatskom poljoprivredno – šumarskom savjetodavnom službom pridonijet će se: * promicanju uravnotežene prehrane i zdravih prehrambenih navika djece kako bi se spriječila debljina i bolesti uzrokovane neadekvatnom prehranom * povećanju unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenje unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika * podizanju razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda i * edukaciji učenika u cilju smanjenja otpada od hrane.

Savjetovanje je otvoreno do: 24.7.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=7956

Obrazloženje:

Za Prijedlog Pravilnika o Školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda je predviđeno e-Savjetovanje u trajanju od petnaest (15) dana. Naime, ovaj dokument se donosi u svrhu usklađivanja s pravnim okvirom, a podrazumijeva uređivanje ciljne skupine, područja i razdoblja provedbe, prihvatljivih proizvoda, učestalosti i načina isporuke i raspodijele proizvoda, pratećih obrazovnih mjera, prihvatljivih troškova, načina odabira dobavljača, nadležnih tijela, administrativne kontrole i kontrole na terenu koji su detaljno propisani navedenim propisima Europske unije. Navedenim Pravilnikom uvodi se novi model Školske sheme kako bi se na temelju prakse i stečenog iskustva u dosadašnjoj provedbi unaprijedio sustav. Dakle, Pravilnik je potrebno objaviti u što kraćem roku, s ciljem učinkovitog povlačenja sredstava iz proračuna Europske unije, u skladu sa rokovima definiranim propisima Europske unije. Slijedom navedenog, trajanje e-Savjetovanja je skraćeno na 15 dana.

06.07.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu

Ovim se Pravilnikom utvrđuju uvjeti, kriteriji, način odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu u okviru prioriteta Europske unije „Povećanje zaposlenosti i teritorijalne kohezije“, u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. Ovaj Pravilnik se izrađuje u svrhu usklađivanja sa pravnom osnovom, tj. podrazumijeva donošenje Pravilnika na temelju novoga Zakona o morskom ribarstvu („Narodne novine“, broj 62/2017), a u skladu sa člankom 87. kojim je propisano da će se predmetni Pravilnik donijeti na temelju toga Zakona u roku od dvije godine od stupanja na snagu. Nadalje, usklađuje se i pravna osnova za donošenje Pravilnika u odnosu na Zakon o akvakulturi („Narodne novine“, broj 130/2017) kojim je propisano da uvjete, kriterije i način dodjele potpora u akvakulturi propisuje ministar poljoprivrede pravilnikom. Osim usklađivanja sa pravnom osnovom, ovaj dokument sadrži određene izmjene i dopune trenutno važećeg Pravilnika kojima su odredbe usklađene i unaprjeđene u skladu sa praksom i iskustvom stečenim tijekom dosadašnje provedbe Pravilnika, a sadrže dodatna pojašnjenja u dijelovima vezanima uz postupke i obveze u svrhu smanjenja administrativnog opterećenja korisnika.

Savjetovanje je otvoreno do: 20.7.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=7944

Obrazloženje:

Za predmetni Prijedlog pravilnika je predviđeno e-savjetovanje u trajanju od petnaest (15) dana. Naime, ovaj dokument se donosi u svrhu usklađivanja sa pravnom osnovom, a podrazumijeva definiranje uvjeta, kriterija, načina odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu koji su, uz Uredbu (EU) br. 508/2014 o EFPR-u te Uredbu (EU) br. 1303/2013 o ESI fondovima detaljno već prethodno propisani. Nadalje, predmetni Pravilnik nadopunjuje se s dodatnim pojašnjenjima koja se uvode na temelju dobre prakse i stečenog iskustva u dosadašnjoj provedi. Dakle, Pravilnik je potrebno objaviti u što kraćem roku, s ciljem učinkovitog povlačenja sredstava iz proračuna EU, u skladu sa rokovima definiranim na razini EU, a uzimajući u obzir gore navedeno. Slijedom toga, trajanje e-savjetovanja je skraćeno na 15 dana. 

05.07.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerama kontrole newcastlske bolesti

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerama kontrole newcastlske bolesti usklađuje sa Direktivom 2018/597. Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva Vijeća 92/66/EEZ od 14. srpnja 1992. o uvođenju mjera Zajednice za kontrolu newcastleske bolesti (SL L 260, 5. 9. 1992.), kako je posljednji put izmijenjena Direktivom (EU) 2018/597 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. travnja 2018. o izmjeni Direktive Vijeća 92/66/EEZ o uvođenju mjera Zajednice za kontrolu newcastleske bolesti (SL L 103, 23.4.2018.). Radi o izmjenama na koje javnost ne može utjecati.

Savjetovanje je otvoreno do: 12.7.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=7931

Obrazloženje:

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerama kontrole newcastlske bolesti usklađuje sa Direktivom 2018/597. S obzirom da se radi o izmjenama na koje javnost ne može utjecati zatražena  je primjena kraćeg roka e- savjetovanja od propisnih 30 dana.

05.07.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom - koćom

Tijekom provedbe postupka izdavanja Odobrenja za ribolov pridnenom povlačnom mrežom – koćom Ministarstvo poljoprivrede zaprimilo je veći broj zamolbi za pronalaskom rješenja za ostvarivanje prava na izdavanje Odobrenja za plovila koja ne udovoljavaju kriterijima propisanim u članku 6. Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom („Narodne novine“ br.102/17.). Analizirajući pristigle zahtjeve, zaključeno je da postoji potreba da se objavi dopuna Pravilnika kojom bi se osiguralo premošćivanje određenih situacija u kojima, zbog posebno otegotnih okolnosti, pojedina plovila nisu bila u stanju prikupiti potreban broj ribolovnih dana te udovoljiti uvjetima za izdavanje odobrenja i nastavak ribolova. Prijedlog Pravilnika o dopunama Pravilnika o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru povlastica sadrži odredbe kojima se predviđaju dva izuzeća od uvjeta minimalnog broja ostvarenih ribolovnih dana za izdavanje odobrenja. Na ovaj način, pod određenim uvjetima, omogućilo bi se izdavanje odobrenja za ribolov pridnenom povlačnom mrežom koćom plovilima u slučaju potonuća ili duže nemogućnosti plovidbe, ukoliko su ista ponovno osposobljena te nastavila s ribolovnom aktivnošću.

Savjetovanje je otvoreno do: 20.7.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=7941

Obrazloženje:

Pravilnik o dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom - koćom sadrži dva izuzeća od uvjeta minimalnog broja ostvarenih ribolovnih dana za izdavanje odobrenja. Te bi odredbe omogućile izdavanje odobrenja za ribolov pridnenom povlačnom mrežom koćom plovilima u slučaju potonuća ili duže nesposobnosti za plovidbu, pod uvjetom da su ista ponovno osposobljena te da su nastavila s ribolovnom aktivnošću. Kako se radi o situacijama u kojima zbog posebno otegotnih okolnosti, pojedina plovila nisu prikupila potreban broj ribolovnih dana i udovoljila uvjetima za izdavanje odobrenja i nastavak ribolova, ovakve je slučajeve potrebno što je moguće žurnije riješiti i na taj način minimizirati negativne posljedice uzrokovane obustavom rada.

04.07.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru povlastica

Ovim Prijedlogom pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru povlastica omogućit će se prijenos rampona s manjeg na veće plovilo te prijenos neaktivnog rampona i to do 1. rujna 2018. godine kao i usklađivanje razdoblja tijekom kojeg se utvrđuje aktivnost alata koji se prenosi na isti način kao što je propisano za utvrđivanje aktivnosti povlastice kod prijenosa povlastice u cijelosti.

Savjetovanje je otvoreno do: 13.7.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=7922

Obrazloženje:

Pravilnik o izmjenama i dopuni pravilnika o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru povlastica uključuje odredbe koje imaju za cilj osigurati nam preduvjet za definiranje konačnog kapaciteta flote koja obavlja ribolov ramponom. Naime, taj podatak je potrebno uključiti u odgovarajući Plan upravljanja koji je potrebno što je moguće prije uputiti u proceduru prema službama EK.

04.07.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o dopuni Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom

Pripremljeni Prijedlog pravilnika o dopuni Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom sadrži odredbu o uspostavi ograničenja ukupnog ulova po plovilu koje obavlja ribolov okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom tijekom razdoblja od mjesec dana kroz naredno tromjesečno razdoblje pri čemu ovo ograničenje podrazumijeva maksimalan ulov od 100 tona svih vrsta.

Savjetovanje je otvoreno do: 9.7.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=7923

Obrazloženje:

Pravilnik o dopuni pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom uključuje odredbu kojom se uvodi mjera ograničenja ulova koju je potrebno što žurnije primijeniti, već tijekom narednog tromjesečnog razdoblja, počevši s 30. lipnjem u 12.00 sati. Kako bi ovo bilo u potpunosti provedivo, Pravilnik mora biti objavljen do polovice srpnja 2018. U ovom slučaju se radi o mjeri upravljanja koja se uvodi ovisno o aktualnoj situaciji i trendovima u pogledu kvalitativnog i kvantitativnog sastava ulova.

04.07.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere 4 „Ulaganja u fizičku imovinu“, podmjere 4.1 „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ iz PRR RH za razdoblje 2014. - 2020.

Ovim Prijedlogom pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere 4 „Ulaganja u fizičku imovinu“, podmjere 4.1 „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. izmjenjuje se i dopunjuje postojeći Pravilnik o provedbi Mjere 4 \"Ulaganja u fizičku imovinu\", podmjere 4.1. \"Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva\" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, broj 37/17 i 9/18).

Savjetovanje je otvoreno do: 8.7.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=7938

Obrazloženje:

Zadnji natječaji za provedbu podmjere 4.1., tipa operacije 4.1.1 \"Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ za sektor voća i povrće te sektor stočarstva i peradarstva objavljeni su u travnju 2017. godine kao i Natječaj za tip operacije \"Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš\", dok je Natječaj za tip operacije 4.1.3 „Korištenje obnovljivih izvora energije“ objavljen 2016. godine.

Zbog velikog interesa potencijalnih korisnika i velikog broja pripremljenih projekata savjetovanje je otvoreno od 04.07.2018. godine do 08.07.2018. godine.

Izmjene i dopune Pravilnika o provedbi mjere 4 „Ulaganja u fizičku imovinu“, podmjere 4.1 „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. sadrže odredbe u korist korisnika.

03.07.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske

Ministarstvo poljoprivrede poziva zainteresiranu javnost da se odazove savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske. . Cilj je ovog savjetovanja omogućiti zainteresiranoj javnosti da dostavi svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe na prijedlog Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske. Prijedlogom Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske propisuju se propisuje se dokumentacija, rokovi i postupak za raspisivanje javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i javnog natječaja za zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske. Predviđeni rok za dostavu komentara na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske je do 18. srpnja 2018. godine. Predmetni Pravilnik potreban je jedinicama lokalne samouprave za provođenje javnih natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske. U cilju što bržeg pokretanja postupka raspolaganja od strane jedinica lokalne samouprave i stavljanja u funkciju poljoprivrednog zemljišta vlasništvu Republike Hrvatske, rok za dostavu komentara na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću je 15 dana.

Savjetovanje je otvoreno do: 18.7.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=7918

30.06.2018.
Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga programa potpore proizvođačima radi obnove narušenog proizvodnog potencijala u sektoru govedarstva

U stadima naših uzgajivača, zbog učestalih nuspojava cijepljenja protiv Bolesti kvrgave kože, veliki broj životinja značajno je izgubio svoj proizvodni potencijal. Posljedica ovih okolnosti bilo je izlučivanje većeg broj krava zbog čega je znatno narušen proizvodni potencijal u stadima uzgajivača te im je to prouzročilo značajne ekonomske gubitke. Programom je predviđena privremena financijska pomoć za razdoblje od 2018. do 2020. godine za obnovu narušenog proizvodnog potencijala. Program će se provoditi putem dvije mjere: 1. Potpora za kupovinu steonih junica kombiniranih i mliječnih pasmina goveda Potpora će se dodjeljivati za sufinanciranje troška kupovine minimalno tri grla kategorije steonih junica pri čemu iznos potpore neće prelaziti 10.000,00 kuna po jednom kupljenom grlu. Iznos potpore ograničiti će se na maksimalnih 30.000,00 kuna po korisniku. 2. Potpora za gubitak prihoda u uzgoju rasplodnih junica kombiniranih i mliječnih pasmina goveda i teškoća koje se odnose na obnavljanje životinjskog blaga. Ukupno je za provedbu ove mjere u trogodišnjem razdoblju predviđen iznos od 135.000.000,00 kuna, odnosno 45.000.000,00 kuna raspoloživih sredstava za svaku godinu tijekom trajanja programa. Ukupna sredstva namijenjena za provedbu ove mjere su definirana, a iznos potpore po rasplodnoj junici nije fiksan i ovisit će o ukupnom broju prihvatljivih rasplodnih junica u RH prijavljenih na ovu mjeru. Program će se provoditi u trogodišnjem razdoblju od 2018. do 2020. godine. Korisnici sredstava potpore su poljoprivrednici u kategoriji mikro i malih upisani u Upisnik poljoprivrednika koji na svom poljoprivrednom gospodarstvu drže krave koje koriste u proizvodnji mlijeka i koje su evidentirane u JRDŽ-u.

Savjetovanje je otvoreno do: 14.7.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=7891

Obrazloženje:

Svi pokazatelji na hrvatskom tržištu ukazuju na negativne trendove u  govedarskoj proizvodnji, pad prihoda od proizvodnje u najviše pogođenom sektoru proizvodnje mlijeka te značajno narušena likvidnost gospodarstava u proizvodnji mlijeka što ugrožava njihovu egzistenciju. Ovakvo stanje zahtjeva žurnu reakciju pri čemu je potrebno osigurati provedbu mjera i isplatu potpore još u ovoj godini. Ministarstvo je ove mjere već najavljivalo i komuniciralo s proizvođačima od početka godine. S obzirom na navedeno trajanje savjetovanja skraćeno je na 15 dana. 

21.06.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi mjere 9 "Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija" iz Programa ruralnog razvoja za razdoblje 2014. -2020.

Opis savjetovanja: Ovim se Pravilnikom utvrđuje provedba mjere 9 »Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija«, podmjere 9.1 »Uspostava grupa i organizacija proizvođača u poljoprivrednom i šumarskom sektoru«, tipa operacije 9.1.1 »Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Savjetovanje je otvoreno do: 3.7.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=7777

21.06.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o rekreacijskom ribolovu trofejnih primjeraka tune (Thunnus thynnus)

Opis savjetovanja: Odredbe o rekreacijskom ribolovu trofejnih primjeraka tune (Thunnus thynnus) do sad su se nalazile u Pravilniku o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus). U međuvremenu je stupio na snagu novi Zakon o morskom ribarstvu i novi Pravilnik o športskom i rekreacijskom ribolovu pa se ukazuje potreba za donošenjem zasebnog propisa za ovaj tip ribolova radi jednostavnosti i omogućavanja lakšeg snalaženja u propisima. Na ovaj način u Pravilniku o ulovu, uzgoju i prometu tune ostale bi isključivo odredbe o gospodarskom ribolovu te vezanom uzgoju i prometu. Prijedlog Pravilnika o rekreacijskom ribolovu trofejnih primjeraka tune (Thunnus thynnus) sadrži: način raspodjele ulovne kvote namijenjene ovoj kategoriji ribolova, odredbama se propisuje jednolika raspodjela kvote dodijeljene ovom tipu ribolova na „pakete“ te postupak provedbe Javnog natječaja. Osim navedenog, propisuje se i obveza sklapanja Ugovora ponuditelja s Ministarstvom te uvjeti kojima ponuditelji moraju udovoljiti prije sklapanja Ugovora (uplata ponuđenog iznosa, plovilo upisano u Registar plovila koja sudjeluju u ovom tipu ribolova, opremljenost VMS-om i preuzeta aplikacija m-očevidnik) kao i izdavanje Potvrde o zakupljenoj kvoti i pravila pri obavljanju ribolova, uvjete i način obavljanja ribolova trofejnih primjeraka koji podrazumijevaju obvezu prisustva odgovorne osobe, obveza kupnje dozvole za rekreacijski ribolov, ribolovnu sezonu koja traje od 16. lipnja do 14. listopada, ograničenja ulova po plovilu koje podrazumijeva jednu jedinku po plovilu dnevno veličine najmanje 30kg ili 75cm vilične duljine, karakteristike i količinu ribolovnih alata i opreme što uključuje udičarske alate bez obzira na nosivost štapa i role i to s najviše tri pribora uz upotrebu kružnih udica te iznimno klasičnih jednokukih udica uz upotrebu varalica. Osim toga zabranjeno je i obavljati ribolov na udaljenosti manjoj od 1NM od uzgajališta tuna, način izvještavanja o iskrcaju, rokove te obvezu prijave ulova i način postupanja s ulovljenim primjercima što podrazumijeva obvezu iskrcaja isključivo cijele jedinke ili očišćene od utrobe i škrga te obvezu da iskrcanu jedinku do krajnjeg odredišta prati Obrazac o ulovu tune.

Savjetovanje je otvoreno do: 26.6.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=7828

18.06.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uređivanju šuma

Opis savjetovanja: Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj, rok donošenja i način izrade šumskogospodarskih planova (šumskogospodarska osnova područja Republike Hrvatske, osnova gospodarenja gospodarskom jedinicom, program gospodarenja gospodarskom jedinicom s planom upravljanja područjem ekološke mreže, program gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika, program gospodarenja šumama posebne namjene za potrebe obrane Republike Hrvatske, program gospodarenja šumskim sjemenskim objektima, program zaštite, njege i obnove šuma, program gospodarenja šumama posebne namjene kojima gospodari Pravna osoba) te uvjeti za izradu izvanrednih revizija šumskogospodarskih planova kao i radovi gospodarenja šumom i šumskim zemljištem. Također, ovim Pravilnikom propisuje se razdioba šumske prometne infrastrukture koja je sastavni dio šuma i šumskog zemljišta. Postupak donošenja Zakona o šumama je u tijeku, a na snagu su stupile Izmjene i dopune Zakona o zaštiti prirode prema kojem se šumskogospodarski planovi koji sadrže analizu stanja ciljnih vrsta i stanišnih tipova područja ekološke mreže, ciljeve upravljanja i očuvanja ciljnih vrsta i stanišnih tipova, mjere očuvanja, aktivnosti za postizanje ciljeva te pokazatelje provedbe plana smatraju planovima upravljanja ekološkom mrežom. Radi svega navedenog, mogućnosti izrade šumskogospodarskih planova i njihovog pravovremenog odobravanja, a posebno vezano uz novu kategoriju šumskogospodarskih planova i to Programa gospodarenja gospodarskom jedinicom s planom upravljanja područjem ekološke mreže odredbe važećeg Pravilnika potrebno je uskladiti sa odredbama navedenih Zakona.

Savjetovanje je otvoreno do: 15.7.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=7768

18.06.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o dopuni Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru

Opis savjetovanja: Ovim Prijedlogom Pravilnika dopunjuje se Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru („Narodne novine“, br. 38/18 i 48/18 - ispravak) u odnosu na primjenu njegovih odredbi koje se odnose na obvezu vođenja podataka o ribolovnom naporu, ulovu i iskrcaju na novim obrascima očevidnika, odnosno izvješća sadržanim u Prilozima 1. – 3., a sukladno člancima 6. i 7. ovog Pravilnika. S obzirom na potrebu tiska znatnijih količina novih obrazaca očevidnika i izvješća o ulovu te njihove distribucije velikom broju korisnika, a što nije bilo moguće proceduralno uskladiti s danom stupanja na snagu Pravilnika, neophodno je odgoditi rok primjene navedenih odredbi Pravilnika na 01. listopada 2018. godine, do kada na snazi ostaju obrasci očevidnika i izvješća iz Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave očevidnika, iskrcajne deklaracije i izvješća o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru (»Narodne novine«, br. 87/15).

Savjetovanje je otvoreno do: 23.6.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=7774

18.06.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere „Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa“

Opis savjetovanja: Ovaj Pravilnik se odnosi na izmjenu i dopunu Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere „Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa“ („Narodne novine“, broj 3/2018), kako slijedi: - Zahtjev za isplatu, članak 17. stavak 4., : predlaže se riječi „90 dana“ zamijeniti riječima „30 dana“ Naime, člankom 17. stavkom 4. Pravilnika propisano je da obračunsko razdoblje, u slučaju podnošenja Zahtjeva za isplatu u ratama, traje najmanje 90 dana, tj. da korisnik za pojedine dijelove operacije, po završetku njihove provede, može podnijeti Zahtjeva za isplatu, ali svakih 90 dana. S obzirom da se radi o mjeri koja se prvenstveno odnosi na građevinske radove i ulaganja u infrastrukturu, potrebno je ovo razdoblje uskladiti sa rokovima i razdobljima plaćanja u odnosu one koji se primjenjuju u praksi te smanjiti opterećenje korisnika i ubrzati postupke isplata. Dakle, predlaže se obračunsko razdoblje skratiti na 30 dana, a što će povećati dinamiku samih isplata i u konačnici povlačenja financijskih sredstava iz proračuna EU. - Kontrola na terenu, članak 19. : predlaže se nakon zadnjeg stavka dodati stavak koji glasi „Detaljni način obavljanja kontrole na terenu te obveze korisnika propisane su u Priručniku za korisnike Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo 2014.-2020. o provedbi kontrole na terenu i obvezama korisnika, koji je dostupan na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/).“ Naime, u svrhu unaprjeđenja postupaka, smanjenja administrativnog opterećenja korisnika i dodatnih pojašnjenja korisniku, uz odredbe Pravilnika u odnosu na kontrolu na terenu, predviđen je Priručnik za korisnike u odnosu na kontrolu na terenu, a kojim su detaljnije i na jednostavniji način definirani i opisani postupci i obveze korisnika i Upravljačkog tijela.

Savjetovanje je otvoreno do: 26.6.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=7775

13.06.2018.
Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o poljoprivredi s Obrascem iskaza o procjeni učinaka propisa

Zakonom o poljoprivredi uređuju se ciljevi i mjere poljoprivredne politike te daje okvir za provedbu mjera. Zakon na sveobuhvatan način uređuje pravni okvir kojim se osigurava provedba uredbi Europske unije i omogućava donošenje nacionalnih podzakonskih propisa kojima se regulira područje zajedničke poljoprivredne politike te donošenje nacionalnih strateških i programskih dokumenata s utvrđenim nacionalnim ciljevima, prioritetima, mjerama i mehanizmima djelovanja u trenutnom programskom razdoblju. U cilju poboljšanja trenutnog okvira te uspostavu boljeg i učinkovitijeg sustava provedbe Zajedničke poljoprivredne politike za programsko-financijsko razdoblje 2014.-2020. iznimno je važno mišljenje poljoprivrednika te ostalih dionika u poljoprivredno-prehrambenom sektoru.

Savjetovanje je otvoreno do: 13.7.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=7734

07.06.2018.
Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o morskom ribarstvu

Glavni cilj izmjena Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« 62/17. i 130/17) uglavnom je tehničke prirode. Potrebno je uskladiti terminologiju sa drugim zakonima, ažurirati popis Uredbi koje se primjenjuju, nadopuniti i pojasniti pojedine odredbe radi izbjegavanja mogućnosti dvostrukog tumačenja ili pak pojednostavnjenja provedbe u praksi. U tom je smislu potrebno doraditi odredbe koje se odnose na primjenu Zakona, regulaciju ribolova u zaštićenim dijelovima prirode, športski i rekreacijski ribolov, pohranu povlastica i upravljanje odobrenjima za ribolov pojedinim alatima. Jedna od značajnijih promjena je prenošenje poslova organiziranja i provođenja stručnog osposobljavanja za gospodarski ribolov na moru na Hrvatsku poljoprivredno-šumarsku savjetodavnu službu koja je organizacijski, kadrovski i stručno spremna preuzeti organiziranje i edukacije na tom području. Vezano za inspekciju potrebno je unijeti odredbu o bespilotnim letjelicama budući da ćemo snimke koristiti za potrebe inspekcije te kao dokaz u postupcima. Također je potrebno omogućiti djelatnicima Ministarstva obrane da upravljaju navedenim sustavom.

Savjetovanje je otvoreno do: 22.6.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=7698

Obrazloženje:

Glavni cilj Nacrta prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o morskom ribarstvu je pravovremeno preuzimanje pravne stečevine Europske Unije (Uredba (EU) 2017/1004 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017.o uspostavi okvira Unije za prikupljanje i upotrebu podataka u sektoru ribarstva te upravljanje njima i potporu za znanstveno savjetovanje u vezi sa zajedničkom ribarstvenom politikom, i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 199/2008. (SL L 157, 20.6.2017.) kao i pravovremeni početak provedbe sustava kontrole uz pomoć bespilotnih letjelica jer je Nacrtom prijedloga omogućeno ovlaštenje službenika Ministarstva obrane za korištenje bespilotnih letjelica u svrhu kontrole i nadzora za što je potrebno žurno provesti edukaciju kako bi se ispunili uvjeti iz Ugovora o nabavi bespilotnog sustava. Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« 62/17. i 130/17), osim gore navedenog, tehničke je prirode i tiče se usklađenja terminologije sa drugim zakonima. Sadrži nadopune i pojašnjenja pojedinih odredbi radi izbjegavanja mogućnosti dvostrukog tumačenja ili pak pojednostavnjenja provedbe u praksi u dijelu regulacije ribolova u zaštićenim dijelovima prirode, športskog i rekreacijskog ribolova, pohrane povlastica i upravljanja odobrenjima za ribolov pojedinim alatima. Slijedom svega navedenog e-savjetovanje će biti otvoreno 15 dana jer predložene izmjene i dopune ne utječu na smisao zakona i unaprijed su definirane zajedničkim zakonodavstvom i/ili već postojećim propisima.

05.06.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore za štete od raznih vrsta ptica i ostalih životinja na šaranskim ribnjacima

Ovaj Pravilnik se donosi na temelju članka 28. stavka 6. Zakon o akvakulturi (NN 130/17), a istim se definiraju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore za štete od raznih vrsta ptica i ostalih životinja na šaranskim ribnjacima. Potpora na temelju ovoga Pravilnika podrazumijeva dodjelu bespovratnih novčanih sredstava ovlaštenicima povlastice/dozvole za akvakulturu zbog šteta koje trpe od ptica i raznih životinja koje stalno ili povremeno obitavaju na uzgajalištima a koje značajno negativno utječu na poslovanje ribnjačara. Dodatno, ova potpora odobrena je (notificirana) od strane EK te je s time i EK prepoznala nužnost isplate određenih financijskih sredstava kako bi se pomoglo uzgajivačima slatkovodne ribe a s time očuvala i vrlo važna biološka staništa.

Savjetovanje je otvoreno do: 13.6.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=7673

Obrazloženje:

Za predmetni prijedlog pravilnika je predviđeno e-savjetovanje u trajanju od osam (8) dana. Naime, postupak notifikacije potpore od strane EK trajao je više od šest mjeseci, a uzimajući u obzir i pripremne radnje za notifikaciju (izrada studije, ispunjavanje notifikacijskog obrasca…) ovaj proces trajao je preko godinu i pol. U tome razdoblju uzgajivači slatkovodne ribe trpili su znatne direktne i indirektne štete bez da im je isplaćena adekvatna naknada, s obzirom da se radi uglavnom o velikom broju zaštićenih životinja. 

29.05.2018.
Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o uzgoju domaćih životinja

Ovim Zakonom osigurava se provedba Uredbe (EU) br. 2016/1012 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o zootehničkim i genealoškim uvjetima za uzgoj uzgojno valjanih životinja čistih pasmina, uzgojno valjanih hibridnih svinja i njihovih zametnih proizvoda i trgovinu njima kao i za njihov ulazak u Uniju te o izmjeni Uredbe (EU) br. 652/2014, Direktiva Vijeća 89/608/EEZ i 90/425/EEZ i stavljanju izvan snage određenih akata u području uzgoja životinja („Uredba o uzgoju životinja”), kao i specifičnosti u provedbi uzgoja, trgovine, očuvanja genetske raznolikosti te reprodukcije domaćih životinja u Republici Hrvatskoj.
Odredbe ovoga Zakona odnose se na domaće životinje navedene u članku 2. stavku 1. Uredbe (EU) br. 2016/1012 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o zootehničkim i genealoškim uvjetima za uzgoj uzgojno valjanih životinja čistih pasmina, uzgojno valjanih hibridnih svinja i njihovih zametnih proizvoda i trgovinu njima kao i za njihov ulazak u Uniju te o izmjeni Uredbe (EU) br. 652/2014, direktiva Vijeća 89/608/EEZ i 90/425/EEZ i stavljanju izvan snage određenih akata u području uzgoja životinja („Uredba o uzgoju životinja”).
Također, Zakonom o uzgoju domaćih životinja u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi se članak 3. i 4. Direktive Vijeća 90/428/EEZ od 26. lipnja 1990. o trgovini kopitarima namijenjenih natjecanjima i određivanju uvjeta za sudjelovanje na natjecanjima (SL L 224, 18.8.1990.) kako je posljednji put izmijenjena Direktivom Vijeća 2008/73/EZ od 15. srpnja 2008. o pojednostavljenju postupaka navođenja i objavljivanja podataka u područjima veterine i zootehnike i o izmjeni Direktiva 64/432/EEZ, 77/504/EEZ, 88/407/EEZ, 88/661/EEZ, 89/361/EEZ, 89/556/EEZ, 90/426/EEZ, 90/427/EEZ, 90/428/EEZ, 90/429/EEZ, 90/539/EEZ, 91/68/EEZ, 91/496/EEZ, 92/35/EEZ, 92/65/EEZ, 92/66/EEZ, 92/119/EEZ, 94/28/EZ, 2000/75/EZ, Odluke 2000/258/EZ i Direktiva 2001/89/EZ, 2002/60/EZ i 2005/94/EZ (SL L 219, 14.8.2008.) te Odluka Komisije br. 92/216/EEZ od 26. ožujka 1992. godine o prikupljanju podataka o natjecanjima za kopitare iz članka 4. stavka 2. Direktive Vijeća 90/428/EEZ, (SL L 104, 22.4.1992.).
Osim odredbi kojima se uređuje provedba europskog zakonodavstva ovim Zakonom proširuju se odredbe vezane uz uzgoj peradi (kokoši, pure, patke, guske) i sive pčele (Apis melifera carnica). te se specifično uređuju pitanja vezana uz uzgoj i reprodukciju domaćih životinja, provedbu umjetnog osjemenjivanja i osposobljavanja uzgajivača za provedbu umjetnog osjemenjivanja, vođenje potrebnih evidencija i registra o proizvodnji i prometu zametnih proizvoda, katastar pčelinjih paša, način držanja pčela i korištenje pčelinje paše, prikupljanje podataka o uzgojnoj vrijednosti konja, nadležno tijelo, upravni i inspekcijski nadzor i druga pitanja važna za uzgoj domaćih životinja

Navedeno savjetovanje trajati će 15 dana zbog daljnje procedure donošenja Zakona (1. i 2. čitanje Hrvatskog sabora)  te kako bismo poštovali rok za primjenu Uredbe (EU) br. 2016/1012 od 01.studenoga 2018. 

Savjetovanje je otvoreno do: 11.6.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=7594 

29.05.2018.
Obavijest korisnicima o izmjenama dvaju pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru - plivarice i potegače, bez prethodne procedure savjetovanja

Obrazloženje za nemogućnost poštivanja odredbi Zakona o pravu pristupa informacijama (NN br. 25/13 i 85/15) i provedbu e-savjetovanja za Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom i Pravilnika o izmjeni Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru obalnim mrežama potegačama:

Obzirom da je trenutno Pravilnicima propisan rok od 1. lipnja nakon kojeg više neće biti moguće obavljati ribolovne aktivnosti malim plivaricama i obalnim mrežama potegačama bez Odobrenja, a Ministarstvo ih ne može izdati  sve dok se prethodno ne objave Provedbene Uredbe Europske komisije kojima se omogućavaju derogacije od pojedinih odredbi Mediteranske uredbe, potrebno je omogućiti ribolovne aktivnosti predmetnim alatima koje su u skladu s odredbama pravne stečevine EU.

25.05.2018.
Savjetovanje s javnošću za Obrazac prethodne procjene učinaka propisa za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarsko-medicinskim proizvodima

Važeći Zakon o veterinarsko - medicinskim proizvodima (dalje u tekstu: VMP) propisuje da nadležno tijelo izdaje odobrenje za proizvodnju VMP na razdoblje od 5 godina. Ovo odobrenje u drugim državama članicama EU nema vremensko ograničenje, odnosno ono vrijedi sve dok proizvođač VMP udovoljava propisanim uvjetima. Time su proizvođači VMP u RH stavljeni u određeni nepovoljniji položaj u odnosu na proizvođače u EU. Zbog nedostatka vlastitih administrativnih i stručnih kapaciteta, Ministarstvo poljoprivrede ovim Zakonom predlaže da Agencija za lijekove i medicinske proizvode (dalje u tekstu: HALMED) u buduće obavlja poslove u postupcima: izdavanja odobrenja za proizvodnju VMP te izdavanje odobrenja za promet VMP na veliko. Ostali problemi zbog kojih se pristupilo izmjenama i dopunama zakona su: - jasno razgraničenje nadležnosti dvaju nadležnih tijela, Ministarstva zdravstva i Ministarstva poljoprivrede po pitanju biocidnih proizvoda, - otežan rad znanstveno istraživačkih institucija jer trenutno imaju ograničen pristup VMP, koji su im potrebni za provođenje odobrenih pokusa, - potreba za jasnije definiranim odredbama u vezi prometa VMP koji nemaju odobrenje za stavljanje u promet u RH, u slučaju ugroze zdravlja životinja, - nedostatak jasnih odredbi koje se tiču rokova u postupku produženja odobrenja za stavljanje VMP u promet, što bezrazložno produžuje trajanje postupka, - brisanje odredbi koje obvezuju nositelja odobrenja da obvezno imenuju svojeg predstavnika u RH kao i odgovornu osobu za farmakovigilanciju sa sjedištem u RH jer to nije u skladu s propisima EU, - brisanje odredbi o Povjerenstvu za VMP jer je njegov rad, s obzirom na dostupne administrativne kapacitete postao formalan te ono usporava nacionalni postupak izdavanja odobrenja za stavljanje VMP u promet, - sada propisani rok za stavljanje VMP u promet nakon proteka roka na koji je izdano odobrenje je prekratak. Cilj izmjene Zakona je omogućiti: - proizvođačima VMP u RH kvalitetnu i brzu uslugu te njihov ravnopravan položaja s drugim proizvođačima VMP u EU, učinkovit nadzor kao i učinkovit postupak izdavanja odobrenja za proizvodnju VMP te utvrđivanje udovoljavanja načelima dobre proizvođačke prakse za VMP, - učinkovit nadzor prometa VMP na veliko, kao i nadzor udovoljavanja načelima dobre distributivne prakse, - znanstvenim institucijama koje rade odobrene pokuse na životinjama, jednostavnu proceduru nabave potrebnih VMP, - učinkovito reagiranje u slučaju izbijanja bolesti životinja bržom nabavom VMP koji nemaju odobrenje za promet u RH, - duži period ostanka VMP u prometu nakon proteka roka na koji je izdano odobrenje te smanjenje broja zahtjeva za produljenjem toga roka, - brzo i učinkovito izdavanje nacionalnih odobrenja za stavljanje VMP u promet kao i produljenja odobrenja te smanjenje administrativnog opterećenja nositelja odobrenja za stavljanje VMP u promet.

Savjetovanje je otvoreno do: 7.6.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=7565

23.05.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o upisu sorti u Sortnu listu

Prijedlogom nacrta navedenog Pravilnika prenose se odredbe Direktive Komisije (EU) 2018/100 o izmjeni direktiva 2003/90/EZ i 2003/91/EZ o utvrđivanju provedbenih mjera za potrebe članka 7. Direktive Vijeća 2002/53/EZ odnosno članka 7. Direktive Vijeća 2002/55/EZ u pogledu minimalnih obilježja koja se moraju obuhvatiti ispitivanjem i minimalnih uvjeta za pregled nekih sorti poljoprivrednih biljnih vrsta i vrsta povrća. U Pravilniku o upisu sorti u Sortnu listu ažuriraju se popisi tehničkih protokola Ureda Zajednice za zaštitu novih sorti (CPVO) i popisi tehničkih vodiča Međunarodne unije za zaštitu novih biljnih sorti (UPOV) za provođenje testiranja različitosti, ujednačenosti i postojanosti novih sorti u svrhu priznavanja. Međunarodne organizacije koje izrađuju navedene vodiče, redovito ih ažuriraju, a Europska komisija takve vodiče implementira u zakonodavstvo koje regulira područje priznavanja sorti.

Savjetovanje je otvoreno do: 21.6.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=7559

23.05.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izobrazbi o sigurnom rukovanju i primjeni pesticida

Prijedlogom pravilnika o izobrazbi o sigurnom rukovanju i primjeni pesticida uređuje se područje izobrazbe profesionalnih korisnika, distributera i savjetnika koja se sastoji od osnovnog i dopunskog modula izobrazbe za stjecanje i obnavljanje odgovarajućih znanja o sigurnom rukovanju pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida radi postizanja ciljeva održive uporabe pesticida smanjenjem rizika i učinaka od uporabe pesticida na zdravlje ljudi i na okoliš. Svi profesionalni korisnici, distributeri i savjetnici sredstava za zaštitu bilja moraju sukladno članku 5. Zakona o održivoj uporabi pesticida imati primjerenu izobrazbu koja se sastoji od osnovnog modula i dopunskog modula izobrazbe za stjecanje i obnavljanje odgovarajućih znanja o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida. Usvajanjem Direktive 2009/128/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o utvrđivanju akcijskog okvira Zajednice za postizanje održive uporabe pesticida i donošenjem Zakona o održivoj uporabi pesticida stvoreni su uvjeti za objavu Prijedloga pravilnika o izobrazbi o sigurnom rukovanju i primjeni pesticida. Prijedlog pravilnika o izobrazbi o sigurnom rukovanju i primjeni pesticida propisuju područje izobrazbe o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, stručne uvjete za obveznike izobrazbe, rok za obnavljanje stečenog znanja dopunskom izobrazbom, vrste modula i njihovu duljinu trajanja, minimalne uvjete za pristup kandidata izobrazbi, detaljne uvjete koje moraju ispunjavati pravne i fizičke osobe za provedbu izobrazbe, sadržaj programa izobrazbe, vođenje evidencije o izobrazbi, uvjete za ukidanje ovlaštenja, razinu obrazovanja i radno iskustvo kao i druge uvjeti za ovlaštenje predavača, uvjete za ukidanje ovlaštenja predavačima, zatim detaljan način i tijek provedbe izobrazbe, način i tijek polaganja ispita, izgled, sadržaj i način izdavanja potvrda o položenom ispitu, vrste, izgled i sadržaj iskaznice, postupak i način izdavanja i ukidanja iskaznice, postupanje s ukinutim i nevažećim iskaznicama, rok valjanosti iskaznice i obveze vlasnika iskaznice te druge pojedinosti vezane uz izobrazbu, sadržaj priručnika, djelokrug povjerenstva za izradu priručnika i testova za polaganje ispita, kriterije za imenovanje članova povjerenstva, broj članova povjerenstva te trajanje njihovog mandata, način rada i odlučivanja, pravo na naknadu za rad u povjerenstvu i visinu naknade te druge pojedinosti vezane uz priručnik i rad povjerenstva. Obveznici izobrazbe nakon što završe osnovni modul izobrazbe moraju redovito obnavljati stečeno znanje pohađanjem dopunske izobrazbe svakih 5 godina. Obveznici izobrazbe nakon položenog ispita dobivaju potvrdu o položenom ispitu kojom potvrđuju zadovoljavajuće znanje o područjima izobrazbe iz Priloga I. ovoga Prijedloga pravilnika. Temeljem potvrde o položenom ispitu obveznicima izobrazbe se izdaje identifikacijska iskaznica. Ministarstvo uspostavlja i vodi središnju evidenciju podataka o provoditeljima izobrazbe, ovlaštenim predavačima, obveznicima izobrazbe, provedbi izobrazbe i ispita, te izdanim identifikacijskim iskaznicama u sklopu FIS-a. Podatke o provoditeljima izobrazbe i ovlaštenim predavačima u FIS unosi Ministarstvo poljoprivrede dok podatke o obveznicima izobrazbe, provedbi izobrazbe i ispita u evidenciju unose provoditelji izobrazbe. Podatke o izdanim identifikacijskim iskaznicama u središnju evidenciju unosi Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba. Ministarstvo poljoprivrede ovim putem poziva sve dionike, znanstvene i stručne institucije, udruge, interesne skupine i pojedince te zainteresiranu javnost da se uključe u izradu Prijedloga pravilnika o strojevima za primjenu pesticida davanjem svojih mišljenja, prijedloga, primjedbi i komentara.

Savjetovanje je otvoreno do: 26.6.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=7560

23.05.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o strojevima za primjenu pesticida

Prijedlogom pravilnika o strojevima za primjenu pesticida postiže se potpuna usklađenost sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida (»Narodne novine«, broj 14/14). Prijedlogom pravilnika o strojevima za primjenu pesticida propisuju se uvjeti o redovitom pregledu strojeva za primjenu pesticida, tehnički zahtjevi za pregled strojeva za primjenu pesticida, učestalost redovitih pregleda, priznavanje pregleda, iznimke od redovitog pregleda te izgled i način izdavanja znaka o obavljenom pregledu, izdavanje novog znaka u slučaju gubitka i oštećenja znaka, uvjeti za ovlaštenje ispitnih stanica, uvjeti za ukidanje ovlaštenja, uvjeti glede opreme, zaposlenika i mjesta pregleda, izobrazbe zaposlenika i programa izobrazbe, stručna kontrola redovitih pregleda strojeva za primjenu pesticida, način vođenja evidencija i brisanje iz evidencija te drugi potrebni uvjeti za obavljanje redovitih pregleda. Strojevi za primjenu pesticida koji su u uporabi i koje koriste profesionalni korisnici podliježu redovitom pregledu, sukladno odredbi članka 12. stavka 1. Zakona o održivoj uporabi pesticida. Redovitim pregledima strojeva provjerava se zadovoljavaju li strojevi određene zahtjeve s ciljem postizanja visoke razine zaštite zdravlja ljudi i okoliša. Znak o obavljenom redovitom pregledu strojevi mogu dobiti ako zadovoljavaju zahtjeve navedene u Prilogu I. Pravilnika o strojevima za primjenu pesticida i ako su u skladu sa standardima za kontrolu strojeva u uporabi, tj. usklađenim normama HRN EN ISO 16122-1:2015, HRN EN ISO 16122-2:2015, HRN EN ISO 16122-3:2015, HRN EN ISO 16122-4:2015, odnosno sa usvojenim normama i standardima. Naknade za troškove redovitog i ponovnog pregleda strojeva za primjenu pesticida propisane su Pravilnikom o visini naknada za obavljanje poslova u skladu sa zakonom o održivoj uporabi pesticida (»Narodne novine«, broj 140/14). Ministarstvo uspostavlja i vodi središnju evidenciju o strojevima i njihovom redovitom pregledu unutar Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a). Podaci o evidenciji se vode za svaki pojedini stroj do kraja radnog vijeka ili njegove uporabe na teritoriju Republike Hrvatske. Podatke u evidenciju unose ovlaštene ispitne stanice. Ministarstvo poljoprivrede ovim putem poziva sve dionike, znanstvene i stručne institucije, udruge, interesne skupine i pojedince te zainteresiranu javnost da se uključe u izradu Prijedloga pravilnika o strojevima za primjenu pesticida davanjem svojih mišljenja, prijedloga, primjedbi i komentara.

Savjetovanje je otvoreno do: 26.6.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=7561

18.05.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi M5, 5.2.1 Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala iz PRR RH 14.-20.

Izmjene i dopune Pravilnika su nastale na temelju iskustava iz prethodnih natječaja koje su u skladu sa pravnom osnovom, a ugrađene su i u Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Izmjenama Pravilnika omogućeno je da troškovi budu prihvatljivi nakon nastanka elementarne nepogode (ranije su troškovi bili prihvatljivi nakon podnošenja zahtjeva za potporu). U slučaju elementarne nepogode poljoprivrednici odmah poduzimaju aktivnosti s ciljem zaštite imovine ili sprečavanja većeg uništenja poljoprivrednog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima. Pravilnikom se kao novi prihvatljivi materijalni trošak uvodi kupnja poljoprivrednog zemljišta, ali ne više od 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta. Izmjenama Pravilnika prihvatljivi trošak je nabava svih uginulih domaćih životinja (ranije samo osnovnog stada/matičnog jata). U slučaju uništenja poljoprivrednih gospodarskih zgrada, osim vlasnika, korisnik može biti i poljoprivrednik koji koristi zgrade na temelju ugovora o koncesiji/zakupu/služnosti/pravu građenja. Ostale izmjene i dopune se odnose na administrativnu obradu Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i izdavanje akata nakon provođenja I. i II. faze administrativne obrade. Izmjenama i dopunama Pravilnika uvode se novi prihvatljivi troškovi i mijenja period od kojeg su prihvatljivi troškovi što je pogodnije za korisnike.

Savjetovanje je otvoreno do: 29.5.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=7500

16.05.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i kriterijima raspodjele državne kvote i trajne individualne kvote u 2018. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus)

Pravilnik o ribolovnim mogućnostima i kriterijima raspodjele državne kvote i trajne individualne kvote u 2018. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) („Narodne novine“ br. 8/18.) sadrži raspodjelu Državne i Trajne individualne kvote za 2018. godinu, popis plovila s ostvarenim pravom na Trajnu individualnu kvotu, popis plovila koja mogu ostvariti pravo na Državnu kvotu ukoliko ispune uvjete propisane ovim Pravilnikom te maksimalnu ulaznu količinu divljih tuna iz ulova ostvarenog u okviru kvote dodijeljene Republici Hrvatskoj, po pojedinom ovlašteniku povlastice u 2018. godini. Obzirom na specifičnu situaciju tijekom ovogodišnje sezone tunolova, prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i kriterijima raspodjele državne kvote i trajne individualne kvote u 2018. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) uključuje iznimku od obveze plaćanja naknade od 1 EUR/kg dodijeljene kvote za udičarsku flotu, odnosno 0,94 EUR/kg za plivaričarsku flotu, u 2018. godini. Prijedlog također sadrži i preraspodjelu kvote namijenjene za prilov na način da se od ukupno 10 tona, 8 tona prenamijeni za znanstveni ribolov.

Savjetovanje je otvoreno do: 21.5.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=7457

16.05.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru

Na temelju članka 29. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu (NN br. 62/17.) izdavanje godišnjih dozvola za športski i rekreacijski ribolov na moru moguće je u razdoblju od 1. prosinca do 1. ožujka što je novost koja je uvedena radi zaštite prirodnih resursa. S obzirom da je Ministarstvo poljoprivrede nakon 1. ožujka zaprimilo mnoštvo zahtjeva građana za naknadnim izdavanjem godišnjih dozvola zbog osobne spriječenosti ili neinformiranosti o zakonskom ograničenju kupnje, ovim prijedlogom izmjena Pravilnika ostvarilo bi se privremeno rješenje za 2018. godinu. Tako se predlaže uvođenje nove kategorije višednevnih dozvola koja bi vrijedila 180 dana, odnosno najduže do 31. prosinca 2018. godine.

Savjetovanje je otvoreno do: 24.5.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=7481

11.05.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o evidenciji sljedivosti za proizvode ribarstva i žive školjkaše

Donošenje ovoga Pravilnika u izravnoj je vezi s provedbom Nacionalnog programa reformi u tijelima državne uprave, gdje je u tijeku predlaganje mjera rasterećenja gospodarstva primjenom Standard Cost Model (SCM) metodologije kojom je planirana revizija troškova cjelokupne regulative za gospodarstvo. Pravilnik je vezan za usklađivanje zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unijeUredba (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla (SL L 139, 30. 4. 2004., kako je posljednji put izmijenjena i dopunjena Uredbom Komisije (EU) br. 218/2014) – u djelu koji se odnosi na opće uvjete za stavljanje u promet živih školjaka, odnosno Pravilnikom se u svrhu osiguranja sljedivosti, utvrđuju posebna pravila o higijeni hrane životinjskog podrijetla odnosno proizvoda ribarstva i živih školjkaša, bodljikaša, plaštenjaka i morskih puževa.

Savjetovanje je otvoreno do: 11.6.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=7431

11.05.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjeni i dopunama Pravilnika o mjerama prilagodbe zahtjevima propisa o hrani životinjskog podrijetla

Izmjeni pravilnika pristupilo se iz razloga: - stvaranja preduvjeta za ostvarivanje akcijskog plana izrađenog na temelju preporuka revizije Europske komisije – Health and Food Audit and Analsys DG(SANTE)/2016-8845 provedene u RH s ciljem procjene sustava službenih kontrola sigurnosti hrane, posebice mlijeka i mliječnih proizvoda (naša sabirališta mlijeka bez „fleksibilnih“ uvjeta trenutno ne udovoljavaju uvjetima da budu odobreni objekti), te što - korištenje fleksibilnosti u primjeni higijenskog paketa postaje sve važnije posebice u pogledu trenda rast popularnosti “kratkog prehrambenih lanaca opskrbe”, pri čemu fleksibilnost ne dovodi u pitanje higijenu hrane, zaštitu zdravlja ljudi i interes potrošača. Tijekom primjene trenutno važećeg „Pravilnika o mjerama prilagodbe zahtjevima propisa o hrani životinjskog podrijetla“ (Narodne novine, br. 51/2015, 106/2015) ukazala se potreba za dodatnim olakšanjem poslovanja malim proizvođačima hrane životinjskog podrijetla.

Savjetovanje je otvoreno do: 11.6.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=7430

11.05.2018.
Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga uredbe o načinu izračuna početne zakupnine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

Ministarstvo poljoprivrede poziva zainteresiranu javnost da se odazove savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Uredbe o načinu izračuna početne zakupnine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske. Cilj je ovog savjetovanja omogućiti zainteresiranoj javnosti da dostavi svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe na prijedlog Uredbe o načinu izračuna početne zakupnine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske. Prijedlogom Uredbe o načinu izračuna početne zakupnine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske određuje se način utvrđivanja početne zakupnine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za zakup, zakup zajedničkih pašnjaka i zakup za ribnjake, te osnovica, visina, način obračuna, rokovi dospijeća i rok uplate primatelju naknade za korištenje voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture. Predviđeni rok za dostavu komentara na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Uredbe o načinu izračuna početne zakupnine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske je do 10. lipnja 2018. godine. Savjetovanje je otvoreno do: 10.6.2018.

Savjetovanje je otvoreno do: 10.6.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=7422

09.05.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o Mreži za ruralni razvoj

Ovim se Pravilnikom postiže jasnije definirana te time i kvalitetnija provedba Mjere 20 »Tehnička pomoć«, podmjere 20.2 »Podrška za osnivanje i upravljanje Nacionalne ruralne mreže« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Savjetovanje je otvoreno do: 23.5.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=7403

Obrazloženje:

Ovim se Pravilnikom postiže jasnije definirana te time i kvalitetnija provedba Mjere 20 »Tehnička pomoć«, podmjere 20.2 »Podrška za osnivanje i upravljanje Nacionalne ruralne mreže« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. S ciljem učinkovitijeg iskorištavanja sredstava koja su korisnicima na raspolaganju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj savjetovanje je otvoreno do: 23.05.2018.

08.05.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati trgovine kućnim ljubimcima i veleprodaje

Pravilnikom o uvjetima kojima moraju udovoljavati trgovine za prodaju kućnih ljubimaca i prostori veleprodaje propisuje se način držanja kućnih ljubimaca u trgovinama za prodaju i prostorima veleprodaje, osposobljavanje osoblja i način propisivanja uputa o značajkama vrste životinja, detaljni načini držanja životinja i uvjeti za nastambe za životinje.

Savjetovanje je otvoreno do: 6.6.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=7378

04.05.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o stručnom osposobljavanju za obavljanje djelatnosti akvakulture

Opis savjetovanja: Ovim Prijedlogom Pravilnika propisuju se: - program stručnog osposobljavanja za obavljanje djelatnosti akvakulture, - način izdavanja i sadržaj potvrde o osnovnoj stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti akvakulture, - način izdavanja i sadržaj potvrde o dodatnom usavršavanju za obavljanje djelatnosti akvakulture. Stupanjem na snagu Pravilnika očekuje se potpuno rasterećenje troškova sektora akvakulture za stjecanje stručne osposobljenosti za obavljanje djelatnosti akvakulture. Suradnjom sa Hrvatskom poljoprivredno-šumarskom savjetodavnom službom propisuje se Program stručnog osposobljavanja za osnovno stručno osposobljavanje i za dodatno stručno usavršavanje što će doprinijeti edukaciji sektora akvakulture i podizanju svijesti o aktualnoj problematici sektora akvakulture.

Savjetovanje je otvoreno do: 24.5.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=7358

30.04.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o priznavanju sorti poljoprivrednog bilja

Opis savjetovanja: Osnovni cilj izmjene i dopune Pravilnika o priznavanju sorti poljoprivrednog bilja je da se izmjenama unaprijedi i poboljša sustav priznavanja sorti poljoprivrednog bilja u Republici Hrvatskoj. Priznavanje duhana će se provoditi samo na temelju DUS ispitivanja, bez VCU ispitivanja, a samim time doći će do smanjenja troškova za podnositelje zahtjeva. Osim smanjenja troškova podnositelji zahtjeva dobiti će brže rezultate, a time će moći ranije staviti na tržište novo priznate sorte/hibride. Kemijske analize žitarica raditi će na sve četiri repeticije pomoću NIR uređaja, te će troškovi analiza biti jeftiniji podnositeljima zahtjeva, a kemijska svojstva će se moći statistički analizirati temeljem toga će se dobiti pouzdaniji podaci za kemijsku analizu u postupku priznavanja sorti. Promjenom rokova dostave uzoraka sjemena omogućiti će se pravovremena priprema pokusa za sjetvu u optimalnim rokovima

Savjetovanje je otvoreno do: 29.5.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=7346

27.04.2018.
Savjetovanje s javnošću na Prijedlog pravilnika o parametrima kvalitete i kvalitativnim klasama pšenice u otkupu pšenice roda 2018. godine

Opis savjetovanja: Pravilnikom o parametrima kvalitete i kvalitativnim klasama pšenice u otkupu pšenice roda 2018. godine se utvrđuju parametri kvalitete i kvalitativne klase prilikom otkupa pšenice. Parametri kvalitete i kvalitativne klase pšenice propisane ovim Pravilnikom mogu biti i drugačiji ukoliko su vlasnik pšenice i otkupljivač dogovorili drugačije uvjete. Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se na pšenicu roda 2018. godine proizvedenu za otkup isključivo na području Republike Hrvatske.

Savjetovanje je otvoreno do: 12.5.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=7324

20.04.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o postupku vaganja proizvoda ribarstva, evidencije vaganja te postupku i uvjetima odobravanja vaganja na ribarskim plovilima i u odobrenim objektima

Pravilnikom se propisuje mjesto i način vaganja proizvoda ribarstva te dostava evidencije o navedenom, kao i odgovornost prvog kupca za vaganje. Njime se također definira način i procedura vaganja na ribarskim plovilima, u odobrenim objektima i iskrcajnim mjestima te se utvrđuje metoda uzorkovanja odnosno određivanja veličine uzorka za vaganje obzirom na stupanj rizika za ulov plivaricom srdelarom i pridnenom povlačnom mrežom koćom. Time će se postići i potpuno usklađenje s EU propisima u dijelu vaganja. Sustav je u potpunosti elektronski što doprinosi sljedivosti proizvoda ribarstva jer se nakon unosa evidencije vaganja kroz LOT broj te podatke o količinama, vrstama, prezentaciji, prezervaciji, iskrcaju i drugo omogućava prijenos podataka u druge dokumente poput transportnog dokumenta, prodajnog lista, potvrde o preuzimanju i isrcajne deklaracije.

Savjetovanje je otvoreno do: 18.5.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=7287

19.04.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o sadržaju i obliku prodajnog lista i sadržaju registra prvih kupaca

Prijedlogom pravilnika o sadržaju i obliku prodajnog lista i sadržaju registra prvih kupaca postiže se potpuna usklađenost sa Zakonom o morskom ribarstvu („Narodne novine“, br. 62/17.) i relevantnim Uredbama EU (1224/2009, 404/2011 i 1962/2015). Definiraju se uvjeti i postupak registracije prvih kupaca, način dostave prodajnih listova, izuzeće od obveze dostave u slučaju prodaje izravno s ribarskog plovila kao i obveze ribara u tom slučaju. Obzirom da EU propisi omogućavaju određene izuzetke u pogledu registracije prvih kupaca i dostavljanja prodajnih listova, pravilnikom se precizira pod kojim uvjetima prvi kupci mogu biti, izuzev korisnika odobrenih objekata, i ovlaštenici povlastica za gospodarski ribolov za prodaju vlastitog ulova te ugostitelji ako prodaju proizvode ribarstva krajnjim potrošačima u svojim objektima. Pravilnik se nadopunjuje na uspostavljeni elektronički sustav koji omogućava evidentiranje i sljedivost proizvoda ribarstva od ulova, iskrcaja, vaganja i prve prodaje. Očekuje se da će Pravilnik doprinijeti poboljšanju sljedivosti proizvoda ribarstva, praćenju kretanja i cijena na tržištu te učinkovitijoj kontroli i nadzoru.

Savjetovanje je otvoreno do: 19.5.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=7276

18.04.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za svibanj 2018. godine

Pravilnikom se definiraju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru provedbe mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020., koja podrazumijeva dodjelu bespovratnih novčanih sredstava ovlaštenicima povlastice i članovima posade ribarskih plovila obuhvaćenih prostorno-vremenskim ograničenjem obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama – plivaricama. Razdoblje i područje ograničenja obavljanja ribolova za određeni ribolovni alat proglašava se posebnim propisom (pravilnikom) Ministarstva poljoprivrede, kao tijela nadležnoga za ribarstvo, a u skladu sa znanstvenim savjetima iz kojih proizlazi potreba za ovakvom mjerom upravljanja. Uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore se utvrđuju u skladu sa Uredbom (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo, Uredbom (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi za europske strukturne i investicijske fondove (ESI fondove) te provedbenim i delegiranim aktima koji iz istih proizlaze.

Savjetovanje je otvoreno do: 25.4.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=7273

Obrazloženje:

Za predmetni prijedlog pravilnika je predviđeno e-savjetovanje u trajanju od osam (8) dana. Naime, pravilnik se donosi nastavno na proglašenje ograničenja obavljanja ribolova, odnosno uvjete i kriterije za dodjelu potpore u okviru ovoga Pravilnika je moguće definirati nakon što su poznati podaci o ograničenju za koje se donosi potpora. Prema tome, pravilnik je moguće donijeti nakon službenog proglašenja ograničenja obavljanja ribolova, ali u što kraćem mogućem roku s obzirom da se Zahtjevi za potporu podnose isključivo za vrijeme trajanja ograničenja. Slijedom navedenoga, e-savjetovanje će trajati skraćeno, tj. osam (8) dana umjesto 30 dana, a kako bi se korisnicima omogućilo podnošenje Zahtjeva za potporu u propisanom roku (za vrijeme trajanja ograničenja) odnosno kako bi se korisnicima osiguralo dostatno vrijeme za pripremu i podnošenje Zahtjeva za potporu i popratne dokumentacije.

18.04.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom

Pravilnikom o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom („Narodne novine“ br. 71/17. 94/17., 127/17. i 30/18.) propisuje se maksimalni kapacitet ribolovne flote za ribolov okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom , ograničenja ulova, maksimalni broj ribolovnih dana po plovilu, razdoblje redovite zabrane ribolova te područja i razdoblje zabrane obavljanja ribolova radi zaštite mlađih godišnjih klasa sitne plave ribe. Predložena izmjena sadrži razdoblje privremene obustave ribolova radi zaštite inćuna u razdoblju od 1. svibnja 2018. godine u 00:00 sati do 16. svibnja 2018. godine u 24:00 sata. Ovu obustavu ribolova RH dužna je provoditi sukladno GFCM preporuci i Uredbi Vijeća (EU) 2018/120. Regulacija ribolova u kanalskim područjima koju RH provodi već dugi niz godina radi zaštite mlađih godišnjih klasa sadrži zabranu ribolova plovilima duljine preko 12 metara u pojedinim dijelovima ribolovnog mora sa iznimkama za plovila duljine do 15 odnosno 18 metara u pojedinim područjima. Ovaj prijedlog izmjene donosi nove uvjete za ulazak u kanalska područja na način da se u sva područja sa ograničenjem dozvoljava ulazak plovilima do 18 metara pod uvjetom da plovila koja odluče dio godine loviti u kanalskim područjima imaju ukupno godišnje ograničenje ulova od 300 tona po plovilu i ograničenje ulova od 180 tona koje smiju ostvariti u kanalskom području. Ova regulacija uključuje i područje zapadne obale Istre.

Savjetovanje je otvoreno do: 23.4.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=7277

16.04.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2018. godinu

Izmjenom Pravilnika dodaje se novo programirana mjera M14 Dobrobit životinja u postojeći Pravilnik.

Savjetovanje je otvoreno do: 26.4.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=7263

13.04.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi mjere 3 „Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode" - za podmjere 3.1. i podmjere 3.2. iz PRR RH 2014.-2020.

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi mjere 3 „Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode\" - za podmjere 3.1.  i podmjere 3.2. iz PRR RH 2014.-2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=7251

Opis savjetovanja: Ovim se Pravilnikom utvrđuje  provedba Mjere 3 »Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode« , Podmjere 3.1. »Potpore za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete« i Podmjere 3.2. »Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. 

Savjetovanje je otvoreno do: 27.4.2018.

11.04.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Podmjere 19.2., Podmjere 19.3. i Podmjere 19.4. unutar Mjere 19. »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER« iz PRR RH 2014. – 2020.

Ovim se Pravilnikom postiže jasnije definirana te time i kvalitetnija provedba Podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, Podmjere 19.3. „Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“ i Podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“ unutar Mjere 19. „Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. U okviru Podmjere 19.2., Podmjere 19.3. i Podmjere 19.4. potpora se dodjeljuje za tip operacije „19.2.1. Provedba operacija unutar CLLD strategije“, tip operacije „19.3.1. Priprema aktivnosti projekta suradnje“ i „19.3.2. Provedba aktivnosti projekta suradnje“ i tip operacije „19.4.1. Tekući troškovi i animacija\".

Savjetovanje je otvoreno do: 25.4.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=7242

Obrazloženje:

Ovim se Pravilnikom postiže jasnije definirana te time i kvalitetnija provedba Podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, Podmjere 19.3. „Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“ i Podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“ unutar Mjere 19. „Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
U okviru Podmjere 19.2., Podmjere 19.3. i Podmjere 19.4. potpora se dodjeljuje za tip operacije „19.2.1. Provedba operacija unutar CLLD strategije“, tip operacije „19.3.1. Priprema aktivnosti projekta suradnje“ i „19.3.2. Provedba aktivnosti projekta suradnje“ i tip operacije „19.4.1. Tekući troškovi i animacija“.
S ciljem poštivanja rokova iz Plana objave natječaja, odnosno učinkovitijeg iskorištavanja sredstava koja su korisnicima na raspolaganju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj savjetovanje je otvoreno do: 25.04.2018.

04.04.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o dopuni pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom

Tijekom provedbe postupka izdavanja Odobrenja za ribolov okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom Ministarstvo poljoprivrede zaprimilo je veći broj zamolbi za pronalaskom rješenja za ostvarivanje prava na izdavanje Odobrenja za plovila koja ne udovoljavaju kriterijima propisanim u članku 6. Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom (Narodne novine br. 105/17.). Analizirajući pristigle zamolbe, zaključeno je da se predloži objava dopune Pravilnika kojom se omogućuje izdavanje Odobrenja onim plovilima koja su doživjela potonuće nakon 1. siječnja 2012. godine pod uvjetom da je plovilo u trenutku potonuća imalo važeću ispravu o plovilu i zabilježenu ribolovnu aktivnost okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom unutar kalendarske godine u kojoj se dogodilo potonuće, te je po preuzimanju povlastice iz pohrane do isteka Odobrenja nastavljena ribolovna aktivnost okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom.

Savjetovanje je otvoreno do: 9.4.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=7210

Obrazloženje:

Tijekom provedbe postupka izdavanja Odobrenja za ribolov okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom Ministarstvo poljoprivrede zaprimilo je veći broj zamolbi za pronalaskom rješenja za ostvarivanje prava na izdavanje Odobrenja za plovila koja ne udovoljavaju kriterijima propisanim u članku 6. Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom (Narodne novine br. 105/17.). Analizirajući pristigle zamolbe, zaključeno je da se predloži objava dopune Pravilnika kojom se omogućuje izdavanje Odobrenja onim plovilima koja su doživjela potonuće nakon 1. siječnja 2012. godine pod uvjetom da je plovilo u trenutku potonuća imalo važeću ispravu o plovilu i zabilježenu ribolovnu aktivnost okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom unutar kalendarske godine u kojoj se dogodilo potonuće, te je po preuzimanju povlastice iz pohrane do isteka Odobrenja nastavljena ribolovna aktivnost okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom. Kako bi plovila koja udovoljavaju ovom uvjetu mogla nastaviti obavljati ribolovnu aktivnost što je moguće prije, za ovaj Prijedlog pravilnika provesti će se skraćeni postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnosti, u trajanju od 5 dana. 

04.04.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius)

Prijedlog Pravilnika sadrži sljedeće elemente: 1. Raspodjela kvote 2. Plaćanje naknade od 1 EUR/kg za dodijeljenu kvotu za ribolov plutajućim parangalom (u roku od 60 dana od prihvaćanja kvote) i plaćanje iskorištene količine za panulu i odmet do 31. prosinca tekuće godine 3. Uvjeti za upis u ICCAT registar i uvjeti za obavljanje ribolova 4. Uvjeti za autorizaciju plovila 5. Postupak ustupanja kvote drugom plovilu 6. Prebacivanje ribolovnog alata na drugo plovilo 7. Korištenje prilova 9. Popis iskrcajnih mjesta 10. Minimalnu iskrcajnu veličinu 11. Ograničenja ribolovnog napora

Savjetovanje je otvoreno do: 9.4.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=7209

Obrazloženje:

Sukladno članku 15. stavku 3. Zakona o morskom ribarstvu („Narodne novine“br. 62/17.) za vrste koje podliježu ograničenjima ulova, ministar Odlukom donosi popis plovila koja smiju obavljati ribolov. Stoga je potrebno objaviti Pravilnik o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius) koji propisuje kriterije i uvjete za raspodjelu kvote po plovilima, a koji će biti navedeni u Odluci. Izradi Prijedloga pravilnika o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius) prethodio je sastanak sa predstavnicima udruženja ribara koja obavljaju ribolov igluna na kojem je dogovoren okvir upravljanja ovim stokom. Uzimajući u obzir da je ICCAT preporukom 16-05 zabranjen ribolov igluna od 1. siječnja do 31. ožujka, provesti će se skraćeni postupak e-savjetovanja sa zainteresiranom javnosti, u trajanju od 5 dana kako bi procedura prihvaćanja i ustupanja kvote koja će dovesti do konačnog popisa plovila mogla započeti što je moguće prije te kako bi ribari mogli iskorištavati kvotu što duži period. Provedba savjetovanja u trajanju od 30 dana ribarima bi uvelike skratila ribolovnu sezonu što bi potencijalno moglo dovesti u pitanje opravdanost zahtjeva RH za povećanje dodijeljene kvote.

04.04.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika za provedbu mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ unutar Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

Rekonstrukcijom i izgradnjom male infrastrukture u ruralnim područjima stvaraju se preduvjeti za poticanje društveno-gospodarskog rasta i zaustavljanje negativnog depopulacijskog trenda u ruralnim područjima. Dodjelom potpore jedinicama lokalne samouprave za izradu razvojnih planova postiže se veća učinkovitost dodjele potpore predviđene kroz pojedine operacije unutar podmjera, obzirom da se prihvatljive operacije trebaju provoditi u skladu s planovima za razvoj jedinica lokalne samouprave i naselja u ruralnim područjima. Cilj provedbe operacija u okviru mjere \"Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima\" je poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu za druge aktivnosti te poticanje rasta i društveno - ekonomske održivosti. Posebne vrste operacija će potaknuti razvoj ruralnog gospodarstva i pomoći u izazovima koji su specifični u ruralnim sredinama kao što su gospodarski, zemljopisni i demografski uvjeti koji se odnose na udaljenost, smanjenje stanovništva, starenje, društvenu izolaciju i tržišnu strukturu koje mogu utjecati na živote ljudi. Udaljenosti od gospodarskih središta i usluga s ograničenim lokalnim sadržajima stvaraju dodatne izazove. Ulaganja putem ove mjere imaju za cilj ublažiti neke od tih poteškoća osobito nedostatak pristupa uslugama i infrastrukturi, kao što su ulaganja u ceste, pristup sustavu vodoopskrbe i odvodnje javne prostore, razvoj kulturnih, sportskih sadržaja i sadržaja za slobodno vrijeme. Ulaganja koja potiču rast i promicanje ekološke, društveno-gospodarske održivosti ruralnih područja u skladu s lokalnim planovima razvoja / strategijama bit će usmjerena u okviru ovog prioriteta kako bi se postiglo gospodarskog oživljavanje ruralnih područja i promicali rast i razvoj novih radnih mjesta.

Savjetovanje je otvoreno do: 18.4.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=7217

Obrazloženje:

Ovim se Pravilnikom utvrđuje provođenje mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ (u daljnjem tekstu: mjera 7) iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. U okviru mjere 7 potpora se dodjeljuje za tri podmjere, odnosno četiri tipa operacija. Podmjera 7.1 Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti - Tip operacije 7.1.1 Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave i naselja u ruralnim područjima. Podmjera 7.2 Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije - Tip operacije 7.2.1 Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda i Tip operacije 7.2.2 Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta. Podmjera 7.4 Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu - Tip operacije 7.4.1 Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu. S ciljem poštivanja rokova iz Plana objave natječaja, odnosno učinkovitijeg iskorištavanja sredstava koja su korisnicima na raspolaganju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj savjetovanje je otvoreno do: 18.04.2018.

30.03.2018.
Obavijest korisnicima o izmjeni pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom bez prethodne procedure savjetovanja

Izmjena Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom sadrži izmjenu članka 9. stavka 1. na način da se produžuje razdoblje zabrane obavljanja ribolova u kanalskim područjima radi zaštite mlađih godišnjih klasa sa 31. ožujka na 31. prosinca. Prijedlog propisa nije upućen u postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnosti sukladno proceduri, međutim zatraženo je prethodno mišljenje od članova Hrvatske gospodarske komore (HGK) i Hrvatske obrtničke komore (HOK) koji nisu imali primjedbi na Prijedlog izmjene pravilnika. Također, u srijedu 28. ožujka 2018. godine održan je sastanak sa svim zainteresiranim ovlaštenicima povlastica autoriziranim za ribolov okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom , odnosno sa ribarima na koje se ova odredba direktno odnosi te navedeni nisu iskazali primjedbe. Napominjemo da Uprava ribarstva redovito organizira ovakav oblik sastanka na koji nisu pozvani samo predstavnici, već svi zainteresirani ribari kako bi ribare upoznalo sa mjerama koje je potrebno donijeti i donose se zajednički prijedlozi za provedbu istih. Termin sastanka ovisi o razdoblju punog mjeseca, jer tada ribari ne obavljaju ribolov i mogu sudjelovati na sastanku.

Imajući u vidu da bi provođenje procedure e- savjetovanja u ovom slučaju u kratkom roku moglo poništiti učinke regulacije ribolova koje Republika Hrvatska provodi već dugi niz godina, Uprava ribarstva se odlučila direktno obratiti ribarima za mišljenje te nažalost nije bila u mogućnosti ispoštovati proceduru savjetovanja sa zainteresiranom javnosti koja se nalaže.

30.03.2018.
Obavijest korisnicima o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere „Produktivna ulaganja u akvakulturu“

Pravilnikom o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere „Produktivna ulaganja u akvakulturu“ propisan je krajnji rok za dostavu Zahtjeva za isplatu i to do 1. travnja 2018. godine.

Većina zahtjeva je poslana, međutim dio korisnika još uvijek nije realizirao investiciju zbog određenih vremenskih ograničenja koja se odnose na zahvate u prostoru za djelatnost akvakulture.

S obzirom da je krajnji rok za predaju Zahtjeva za isplatu 1. travanja, a završnu informaciju o nemogućnosti izvršenja investicije dobili smo krajem prošloga tjedna, u cilju pomoći korisnicima nužno je produljiti krajnji rok te donijeti hitnu izmjenu navedenoga Pravilnika. Kako izmjena Pravilnika mora biti objavljena prije 1. travnja nećemo biti u mogućnosti ispoštovati proceduru e-savjetovanja, no sa ovim izmjenama upoznat je sektor akvakulture s kojima su izmjene usuglašene.

28.03.2018.
Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga uredbe o načinu i kriterijima za davanje u zakup šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

Nacrt prijedloga uredbe o načinu i kriterijima za davanje u zakup šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, doprinosi boljem reguliranju davanja u zakup šumskog zemljišta. Osobito je bitno napomenuti da su u odnosu na važeću Uredbu, a tako i važeće Ugovore sklopljene prema toj Uredbi nastupile nove okolnosti, a koje se odnose na činjenicu da su Ugovori o zakupu šumskog zemljišta postali i temelj za ostvarivanje prava na IAKS mjere ruralnog razvoja. S tim ciljem u prijedlogu uredbe u odnosu na važeću, definirani su uvjeti koji moraju biti zadovoljeni, s posebnim naglaskom na zakup u svrhu pašarenja, način izbora ponuditelja, a u slučaju zakupa u svrhu pašarenja i prednosti (domicilnost, dosadašnji zakupnik, osoba mlađa od 41 i visina zakupnine), detaljno su razrađeni razlozi za raskid Ugovara kao i način raskida Ugovora u slučaju jednostranog raskida Ugovora od strane zakupodavca. Za zakupnike koji uredno ispunjavaju sve obveze i zadovoljavaju potrebe uvjete u trenutku podnošenja zahtjeva za obnovom, može se uz pozitivno mišljenje Trgovačkog društva produljiti Ugovor o zakupu šumskog zemljišta sklopljen na temelju odredbi ovog prijedloga Uredbe. Za Ugovore koji su sklopljeni na temelju trenutno važeće Uredbe ne predviđa se mogućnost obnove Ugovora o zakupu. Nacrt prijedloga uredbe omogućuje jednostavniju i transparentniju administrativnu provedbu uredbe.

Savjetovanje je otvoreno do: 6.4.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=7161

26.03.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove

Izmjena Pravilnika o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove na način da se istima omogućava ravnomjernija raspodjela sredsatva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma.

Savjetovanje je otvoreno do: 6.4.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=6889

26.03.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi tipa operacije 6.4.1. „Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“, u okviru podmjere 6.4. „Ulaganja u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti“, M6 iz PRR RH \'14.-\'20.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se provođenje tipa operacije 6.4.1. „Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“, u okviru podmjere 6.4. „Ulaganja u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti“, mjere 6 „Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

Savjetovanje je otvoreno do: 10.4.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=7132

26.03.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi M8, podmjere 8.6 „Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda" iz PRR RH \'14.–\'20.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju način i uvjeti provedbe mjere 8 „Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma“, podmjere 8.6 „Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Savjetovanje je otvoreno do: 10.4.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=7134

16.03.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi podmjere 4.4. „Potpora za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena“ iz PRR RH 2014. - 2020.

Ovim se Pravilnikom utvrđuje provođenje podmjere 4.4. „Potpora za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena“, tip operacije 4.4.1 „Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

Savjetovanje je otvoreno do: 2.4.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=7073

05.03.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2019. -2023.

Nacionalni program pomoći sektoru vina 2019. -2023. (u daljnjem tekstu: Nacionalni program) donosi se u skladu sa sljedećim Uredbama: - Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007, - Delegirana Uredba Komisije (EU) 2016/1149 o dopuni Uredbe (EU) 1308/2013 o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu nacionalnih programa potpore u sektoru vina i - Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1150 o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu nacionalnih programa potpore u sektoru vina. Države članice imale su obavezu dostaviti svoje nacionalne programe za novo petogodišnje razdoblje 2019. - 2023. do 01. ožujka 2018. godine, što je i učinjeno sa naše strane. Nacionalnim programom predviđene su četiri mjere: 1. Informiranje u državama članicama 2. Promidžba na tržištima trećih zemalja 3. Restrukturiranje i konverzija vinograda 4. Ulaganja u vinarije Ukupna visina raspoloživih EU sredstava je 10.382.000 EUR po financijskoj godini. Najznačajnije promjene u odnosu na Nacionalni program iz 2014. – 2018. odnose se na mjeru Informiranje u državama članicama, koja se osim iz sredstava EU fondova, sufinancira i iz držanog proračuna u omjeru 50:30, kao i u slučaju mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja. Također značajne promjene su uvedene u mjeri Restrukturiranje i konverzija vinograda, gdje je postotak potpore povećan sa 50 % na 75 %, a uvedena je i mogućnost naknade za gubitak dohotka u financijskom obliku u iznosu od 100 %. Nacionalni program potrebno je poslati Vladi RH na donošenje. Cilj je prikupiti mišljenje javnosti, primarno potencijalnih korisnika sredstava namijenjenih za ovaj program, a u cilju njegove učinkovitije provedbe.

Savjetovanje je otvoreno do: 3.4.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=7040

27.02.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o dokumentaciji potrebnoj za donošenje programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske

Ministarstvo poljoprivrede poziva zainteresiranu javnost da se odazove savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Pravilnika o dokumentaciji potrebnoj za donošenje programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske. . Cilj je ovog savjetovanja omogućiti zainteresiranoj javnosti da dostavi svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe na prijedlog Pravilnika o dokumentaciji potrebnoj za donošenje programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske. Prijedlogom Pravilnika o dokumentaciji potrebnoj za donošenje programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske) propisuju se dokumentacija koja je jedinicama lokalne samouprave potrebna za donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske. Predviđeni rok za dostavu komentara na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu dokumentacija potrebna za donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske je do 10. ožujka 2018. godine. Predmetni Pravilnik potreban je jedinicama lokalne samouprave za izradu Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske čija je obveza donošenja propisana Zakonom o poljoprivrednom zemljištu u roku od 3 mjeseca od dana stupanja Zakona na snagu. S obzirom da se radi o velikom poslu koje jedinice lokalne samouprave moraju obaviti u kratkom roku, rok za dostavu komentara na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću je 15 dana. Savjetovanje je otvoreno do: 14.3.2018.

Savjetovanje je otvoreno do: 14.3.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=6999

21.02.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi mjere 17 »Upravljanje rizicima«, podmjere 17.1. »Osiguranje usjeva, životinja i biljaka« iz PRR RH za razdoblje 2014. – 2020.

Ovim se Pravilnikom utvrđuje provođenje mjere 17 »Upravljanje rizicima«, podmjere 17.1. »Osiguranje usjeva, životinja i biljaka« (u daljnjem tekstu: Podmjera17.1) iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Omnibus uredbom koja je stupila na snagu 1. siječnja 2018. godine uvode se dvije značajne promjene za provedbu ove podmjere. Prva promjena odnosi se na smanjuje praga gubitka poljoprivredne proizvodnje sa 30 % na 20 %. Smanjenjem praga očekujemo da će ova vrsta polica osiguranja postati atraktivnija za poljoprivrednike i sve vrste poljoprivredne proizvodnje (jedan od osnovnih razloga zbog kojeg poljoprivrednici nisu u još većem broju ugovarali ovu vrstu osiguranja je bila visina praga od 30 %). Drugom promjenom se povećava intenzitet potpore, sa 65 % plaćene premije osiguranja na 70 %. Osim navedenih promjena novim pravilnikom će se promijeniti i način podnošenja zahtjeva za potporu i obaveza korisnika da prije podnošenja zahtjeva plati cjelokupnu premiju osiguranja. Korisnik će po ugovaranju osiguranja platiti 30 % premije osiguranja (prema trenutno važećem pravilniku mora platiti cjelokupnu premiju osiguranja) i nakon toga dostaviti zahtjev za potporu Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Ovim pravilnikom zahtjev za potporu moći će se podnositi tijekom cijele godine čime će se smanjiti administrativno opterećenje Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i ubrzati obrada zahtjeva za potporu.

Savjetovanje je otvoreno do: 2.3.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=6981

21.02.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom

Prijedlog Pravilnika sadrži prostorna i vremenska ograničenja obavljanja ribolova, kriterije za izdavanje odobrenja te uvjete pod kojima je moguće prenositi Odobrenja.

Savjetovanje je otvoreno do: 28.2.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=6949

19.02.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjeni i dopuni pravilnika o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i Registru povlastica

Uprava ribarstva pripremila je prijedlog Pravilnika o izmjeni i dopunama o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i Registru povlastica. Predmetnim izmjenama omogućilo bi se ribarima produljenje roka do 15. ožujka za prijenos prava upisa svih mreža potegača veće veličine u GT i/ili veće snage porivnog stroja u kW pod uvjetom da je plovilo na koje se vrši prijenos maksimalne duljine preko svega 12 metara, a snage porivnog stroja najviše 85 kW, a kod okružujućih mreža plivarica prijenos prava upisa na veće plovilo pod uvjetom da plovilo na koje se alat prenosi nije dulje od 15 metara preko svega. Upis ribolovnog alata lokardare trenutno je propisan u članku 11. Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom („Narodne novine“ br. 116/15.), te su ovom izmjenom te odredbe prenesene u ovaj Pravilnik.

Savjetovanje je otvoreno do: 26.2.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=6960

19.02.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru obalnim mrežama potegačama

Prijedlog pravilnika sadrži prostorna i vremenska ograničenja obavljanja ribolova obalnim mrežama potegačama, kriterije za izdavanje Odobrenja te uvjete pod kojima je moguće prenositi Odobrenja.

Savjetovanje je otvoreno do: 26.2.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=6946

09.02.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi tipa operacije 6.1.1. „Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima“, i tipa operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ iz PRR RH za razdoblje 2014.-2020

Upoznati potencijalne korisnike o mogućnostima korištenja sredstava iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. iz mjere 6. podmjere 6.1. i 6.3. Korisnici su mladi korisnici ekonomske veličine od 8.000 - 50.000 eura i mala poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 2.000 eura do 7.999 eura.

Savjetovanje je otvoreno do: 20.2.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=6931

08.02.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o višestrukoj sukladnosti

Pravilnikom o izmjenama Pravilnika o višestrukoj sukladnosti mijenja se opis uvjeta broj 4. Dodatka II. \"Dobri poljoprivredni i okolišni uvjeti\" u dijelu koji se odnosi na dozvolu ostavljanja nepokrivenog poljoprivrednog zemljišta tijekom zime primjenom grubog zaoravanja na duboku brazdu ili zaoravanja strništa radi usklađenja s odredbama Dodatka II. Uredbe (EU) br. 1306/2013.

Savjetovanje je otvoreno do: 23.2.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=6926

06.02.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2018. godinu

Prijedlogom pravilnika propisuje se u kampanji za 2018. godinu podnošenje jedinstvenog zahtjeva i način provedbe mjera te detaljni uvjeti i postupci za ostvarivanje potpore iz programa izravnih plaćanja, za IAKS mjere ruralnog razvoja iz programa ruralnog razvoja te za potpore male vrijednosti u okviru državnih potpora. Novosti u provedbi programa izravnih plaćanja u odnosu na prethodnu godinu odnose se na: • promjenu minimalnih uvjeta za održavanje trajnih travnjaka – pašnjaka i krških pašnjaka (napasivanje se sukladno uputi EK ne veže uz UG, minimalno jedna košnja godišnje je obvezna do 30. lipnja, osim u slučaju površina koje su prijavljene u okviru operacija 10.1.3. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti, Operacije 10.1.4. Pilot mjera za zaštitu kosca te Operacije 10.1.5. Pilot mjera za zaštitu leptira) • prihvaćanje zaoravanja privremenih travnjaka (oranice sa kulturom trava i travolikih paša) kao kriterij za sprečavanje prelaska u kategoriju trajnih travnjaka • pojednostavljenje i proširenje obuhvata dosadašnjih izuzeća kod uvjeta za zeleno plaćanje koji se odnose na raznolikost usjeva i ekološki značajne površine • svim novim i dosadašnjim korisnicima plaćanja za mlade poljoprivrednike od 2015. godine omogućeno je ostvarivanje potpore u razdoblju od ukupno pet godina U okviru IAKS mjera ruralnog razvoja unutar Mjere 10 Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene od 2018. godine poljoprivrednicima će biti omogućeno podnošenje zahtjeva za potporu za nove operacije: • 10.1.12. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki • 10.1.13. Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima • 10.1.14. Poboljšano održavanje međurednog prostora u višegodišnjim nasadima • 10.1.15. Primjena ekoloških gnojiva u višegodišnjim nasadima • 10.1.16. Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada U 2018. godini odobravanje i isplata potpore za naveden nove operacije biti će moguća tek nakon odobrenja i osiguranja sredstava od strane Europske komisije. Kampanja podnošenja zahtjeva za 2018. godinu počinje 5. ožujka 2018. godine

Savjetovanje je otvoreno do: 21.2.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=6905

01.02.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima pod kojima posjednici životinja imaju pravo odabrati ovlaštenu veterinarsku organizaciju

Ovim Pravilnikom određuju se uvjeti pod kojima posjednik životinje ima pravo odabrati ovlaštenu veterinarsku organizaciju (u daljnjem tekstu: organizacija) za obavljanje poslova u veterinarstvu, i to u odnosu na sve životinje unutar jednoga gospodarskog dvorišta ili farme. Zašto se akt predlaže: Ministar poljoprivrede na temelju članka 109., stavka 5. Zakona o veterinarstvu („Narodne novine“ broj 82/13, 148/13) – u daljnjem tekstu „Zakon“, donosi pravilnik kojim propisuje posebne uvjete pod kojima posjednici životinja imaju pravo odabrati ovlaštenu veterinarsku organizaciju. Trenutno je na snazi Pravilnik o uvjetima pod kojima posjednici životinja imaju pravo odabrati ovlaštenu veterinarsku organizaciju („Narodne novine“ 181/03, 145/08) – u daljnjem tekstu „Pravilnik“. Predmetnim Pravilnikom su propisani poslovi, način odabira ovlaštene veterinarske organizacije, vođenje Upisnika, te obrazac Izjave. Temeljni razlog promjene je taj što se primjenom ovoga Pravilnika pokazalo da se time obezvrjeđuje sustav dodjele javnih ovlasti u veterinarskom javnom zdravstvu temeljem članka 110. Zakona o veterinarstvu. Ministarstvo provodi javni natječaj te po utvrđenim kriterijima određuje nosioce javnih ovlasti u veterinarstvu za određeno područje. Odabrana veterinarska organizacija mora osigurati ugovoreni broj stručnih djelatnika s obzirom na veličinu područja i broj životinja i objekata na određenom području. Takva odabrana veterinarska organizacija odgovorna je i pri izbijanju određenih zaraznih bolesti te njihovu suzbijanju. Prepuštanjem posjednicima da sami odaberu drugu veterinarsku organizaciju koja za navedeno područje nije ispunila uvjete, unatoč provedenom natječaju i javnom odabiru veterinarske organizacije, grubo obezvrjeđuje rad povjerenstva i cijeli sustav odabira veterinarskih organizacija čini besmislenim. No, ovakav sustav dovodi do teškoća u provedbi mjera za suzbijanje i iskorjenjivanje zaraznih bolesti te je neodrživ na ovaj način. Postojeći Pravilnik ima bitni nedostatak jer je u preambuli izostavljen članak 109., stavak 5. Zakona koji je zapravo pravni temelj za donošenje propisa koji regulira pravo odabira ovlaštene veterinarske organizacije. Navedeni pravni temelj u trenutno važećem Pravilniku je iz starog Zakona o veterinarstvu koji je ukinut 2013. godine. Nadalje, odredbe važećeg Pravilnika izrazito su restriktivne prema mogućnosti promjene ovlaštene veterinarske organizacije, te sporovi koji time nastaju negativno utiču na provedbe mjera naređenih Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju, a koje se ne financiraju iz državnog proračuna. Pozitivne posljedice: Uklanjanjem restrikcija posjednicima životinja za odabir ovlaštene veterinarske organizacije unaprijediti će se provođenje mjera naređenih Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju, a koje se ne financiraju iz državnog proračuna, te smanjiti pritisak na rad veterinarske inspekcije. Negativne posljedice: Ne očekuju se nikakve negativne posljedice donošenja ovog pravilnika.

Savjetovanje je otvoreno do: 9.2.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=6874

30.01.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori s nacrtom prijedloga Zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori

Zastupanje interesa poljoprivrednika, osobito obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, prema institucijama i državnim tijelima u Republici Hrvatskoj se je vršilo i pretežno još uvijek vrši putem brojnih interesnih udruga s neujednačenim stavovima te niti jedna od njih nije u mogućnosti općenito interesno obuhvatiti sve poljoprivredne proizvođače. Također javila se je i potreba jačeg interesnog zastupanja poljoprivrednika iz Republike Hrvatske i u međunarodnim asocijacijama a osobito krovnih interesnih udruženja na nivou Europske unije. Sukladno važećem zakonodavnom okviru Hrvatska poljoprivredna komora danas okuplja manje od 6% poljoprivrednika upisanih u Upisnik poljoprivrednika te stoga nije u mogućnosti trenutno i u budućnosti izvršiti sve zadaće koje su joj dodijeljene, a prije svega svoju primarnu i najvažniju zadaću koja se odnosi na prikupljanje stavova poljoprivrednika i jedinstveno zastupanje njihovih interesa prvenstveno prema ministarstvu nadležnom za poljoprivredu ali i drugim tijelima državne uprave ali i Europske unije. Jačanjem uloge Hrvatske poljoprivredne komore u kreiranju i oblikovanju poljoprivredne politike kako na nacionalnom tako i na nivou Europske unije stvoriti će se pretpostavke za održivi razvoj poljoprivrednika i to posebno obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, unapređenje i povećanje njihove konkurentnosti na tržištu, te jačanje njihove društvene, socijalne i ekološke uloge u očuvanju prirodnih poljoprivrednih resursa.

Savjetovanje je otvoreno do: 14.2.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=6855

29.01.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta

Novim se pravilnikom omogućuje upis poljoprivrednog zemljišta u ARKOD samo uz pravno valjanu dokumentaciju o vlasništvu/posjedu, uz propisanu iznimku za upis bez dokaza o vlasništvu/posjedu privatnog zemljišta, ali uz obvezu dokazivanja obavljanja poljoprivredne aktivnosti na parceli putem geotagiranih fotografija. Pravilnikom se omogućuje javna objava podataka o ARKOD parceli, uključujući naziv PG-a koji koristi parcelu. Također se uvodi šifra korištenja za privremeno neodržavane poljoprivredne parcele utvrđene kontrolom na terenu. Na taj način će se spriječiti podnošenje zahtjeva za potporu za takvu parcelu dok korisnik ne dokaže obavljanje poljoprivredne aktivnosti na njoj. Ako poljoprivrednik ne dostavi dokaz da je na istoj proveo određenu poljoprivrednu aktivnost u razdoblju od dvije godine parcela će se brisati iz ARKOD-a. Unapređuje se i pojednostavljuje sustav temeljem nalaza kontrole na terenu, ograničava zlouporaba i špekulacija prilikom upisa poljoprivrednog zemljišta u ARKOD, omogućuje se bolja kontrola korištenja, transparentnost sustava te javna objava korisnika svih ARKOD parcela.

Savjetovanje je otvoreno do: 14.2.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=6859

23.01.2018.
Savjetovanje s javnošću za Obrazac prethodne procjene učinaka propisa za Nacrt prijedloga zakona o poljoprivredi

Savjetovanje se provodi radi prikupljanja mišljenja zainteresirane javnosti na Obrazac prethodne procjene učinaka propisa za Nacrt prijedloga zakona o poljoprivredi. U provedbi Zakona o poljoprivredi (Narodne novine, broj 30/15) uočene su brojne poteškoće iz razloga nedovoljne jasnoće pojedinih odredbi ili nedovoljne pravne osnove za postupanje temeljem pojedinih odredbi trenutno važećeg Zakona, te je zbog toga bilo potrebno izraditi sveobuhvatni i jasniji pravni okvir kojim će se na bolji i učinkovitiji način omogućiti donošenje nacionalnih podzakonskih propisa u cilju provedbe svih relevantnih europskih uredbi kojima se regulira područje zajedničke poljoprivredne politike. Uz preuzimanje odredbi europskih uredbi to podrazumijeva i donošenje nacionalnih strateških i programskih dokumenata s utvrđenim nacionalnim ciljevima, prioritetima, mjerama i mehanizmima djelovanja. Iz toga razloga bilo je potrebno jasnije propisati odnosno preciznije regulirati pojedine odredbe spomenutog važećeg zakonskog propisa i to osobito pitanje doniranja hrane, pružanja potpora iz državnog proračuna, provedbu mjera iz Programa ruralnog razvoja, nadležnost i postupanje inspekcija, te propisati odnosno odredbama regulirati pojedina područja koja do sada nisu bila regulirana u nekom od zakonskih propisa, a odnose se na provedbu Codex Alimentariusa po pitanju primjene harmoniziranih međunarodnih standarda za hranu u Republici Hrvatskoj, pravila o aromatiziranim proizvodima od vina te odredbe vezane uz stolne vode. Kako je razmatranjem i analizom teksta važećeg zakonskog propisa uočeno da bi se trebao izmijeniti i dopuniti značajan dio odredbi istog, pristupa se izradi novog zakonskog propisa.

Savjetovanje je otvoreno do: 9.2.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=6817

23.01.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere investicija u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018.

Izmjene Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. -2018. (u daljnjem tekstu: Nacionalni program) donose se u skladu sa izmjenama EU zakonodavstva u pogledu potpora u sektoru vina. Navedene izmjene EU zakonodavstva nastupile su 2016. godine kada su donesene dvije nove uredbe: - Delegirana Uredba Komisije (EU) 2016/1149 o dopuni Uredbe (EU) 1308/2013 o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu nacionalnih programa potpore u sektoru vina i - Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1150 o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu nacionalnih programa potpore u sektoru vina. Navedenim uredbama došlo je do izmjena odredbi koje se odnose na mjeru Ulaganja, a u pogledu kriterija prihvatljivosti, prioritetnih kriterija, postupka odabira projekata (administrativne provjere), većih i manjih izmjena projekata, itd. Iz toga razloga, a u cilju usklađenja sa novim uredbama i izmijenjenim Nacionalnim programom pomoći sektoru vina 2014. -2018., potrebno je donijeti Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere Investicije u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. Cilj je prikupiti mišljenje javnosti, primarno potencijalnih korisnika sredstava namijenjenih za ovu mjeru, a u cilju učinkovitije provedbe ove mjere. Obzirom da je nužno osigurati kontinuitet provedbe Nacionalnog programa, a uzimajući u obzir slabu iskorištenost omotnice namijenjene za ovaj program te uzimajući u obzir da je 2018. godina zadnja godina ovog petogodišnjeg programa koji završava 15. listopada 2018. godine, potrebno je u što skorijem roku donijeti Pravilnik o provedbi mjere Investicije u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018., kako bi se nesmetano mogli raspisivati natječaji za dodjelu sredstava. Iz gore navedenih razloga neophodno je skratiti postupak donošenja predmetnog Pravilnika.

Savjetovanje je otvoreno do: 7.2.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=6836

23.01.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o provedbi mjere restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018.

Izmjene Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. -2018. (u daljnjem tekstu: Nacionalni program) donose se u skladu sa izmjenama EU zakonodavstva u pogledu potpora u sektoru vina. Navedene izmjene EU zakonodavstva nastupile su 2016. godine kada su donesene dvije nove uredbe: - Delegirana Uredba Komisije (EU) 2016/1149 o dopuni Uredbe (EU) 1308/2013 o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu nacionalnih programa potpore u sektoru vina i - Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1150 o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu nacionalnih programa potpore u sektoru vina. Navedenim uredbama došlo je do izmjena odredbi koje se odnose na mjeru Restrukturiranje i konverzija vinograda, a u pogledu kriterija prihvatljivosti, prioritetnih kriterija, postupka odabira projekata (administrativne provjere), većih i manjih izmjena projekata, omogućavanja isplate potpore za rad za koji nije provedeno gotovinsko plaćanje potkrijepljeno računima ili dokumentima jednake dokazne snage (doprinosi u naravi), itd. Također je u izmjenama Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. -2018. povećan postotak potpore sa 50 % na 75 % (za rad za koji je provedeno gotovinsko plaćanje). Iz toga razloga, a u cilju usklađenja sa novim uredbama i izmijenjenim Nacionalnim programom pomoći sektoru vina 2014. -2018., potrebno je donijeti Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. Cilj je prikupiti mišljenje javnosti, primarno potencijalnih korisnika sredstava namijenjenih za ovu mjeru, a u cilju učinkovitije provedbe ove mjere. Obzirom da je nužno osigurati kontinuitet provedbe Nacionalnog programa, a uzimajući u obzir slabu iskorištenost omotnice namijenjene za ovaj program te uzimajući u obzir da je 2018. godina zadnja godina ovog petogodišnjeg programa koji završava 15. listopada 2018. godine, potrebno je u što skorijem roku donijeti Pravilnik o provedbi mjere Investicije u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018., kako bi se nesmetano mogli raspisivati natječaji za dodjelu sredstava. Iz gore navedenih razloga neophodno je skratiti postupak donošenja predmetnog Pravilnika.

Savjetovanje je otvoreno do: 7.2.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=6837

23.01.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018.

Izmjene Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. -2018. (u daljnjem tekstu: Nacionalni program) donose se u skladu sa izmjenama EU zakonodavstva u pogledu potpora u sektoru vina. Navedene izmjene EU zakonodavstva nastupile su 2016. godine kada su donesene dvije nove uredbe: - Delegirana Uredba Komisije (EU) 2016/1149 o dopuni Uredbe (EU) 1308/2013 o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu nacionalnih programa potpore u sektoru vina i - Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1150 o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu nacionalnih programa potpore u sektoru vina. Navedenim uredbama došlo je do izmjena odredbi koje se odnose na mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja, a u pogledu korisnika, kriterija prihvatljivosti, prioritetnih kriterija, postupka odabira projekata (administrativne provjere), većih i manjih izmjena projekata, itd. Iz toga razloga, a u cilju usklađenja sa novim uredbama i izmijenjenim Nacionalnim programom pomoći sektoru vina 2014. -2018., potrebno je donijeti Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. Cilj je prikupiti mišljenje javnosti, primarno potencijalnih korisnika sredstava namijenjenih za ovu mjeru, a u cilju učinkovitije provedbe ove mjere. Obzirom da je nužno osigurati kontinuitet provedbe Nacionalnog programa, a uzimajući u obzir slabu iskorištenost omotnice namijenjene za ovaj program te uzimajući u obzir da je 2018. godina zadnja godina ovog petogodišnjeg programa koji završava 15. listopada 2018. godine, potrebno je u što skorijem roku donijeti Pravilnik o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018., kako bi se nesmetano mogli raspisivati natječaji za dodjelu sredstava. Iz gore navedenih razloga neophodno je skratiti postupak donošenja predmetnog Pravilnika.

Savjetovanje je otvoreno do: 7.2.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=6838

22.01.2018.
Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga uredbe o financijskoj strukturi omotnica za financiranje programa izravnih plaćanja u 2017. godini

Sukladno članku 18. stavku 7. Zakona o poljoprivredi (Narodne novine broj 30/2015) Vlada Republike Hrvatske za svaku godinu propisuje financijsku strukturu omotnice za provedbu mjera iz programa izravnih plaćanja, koja predstavlja gornju godišnju granicu za stvaranje obveza državnog proračuna Republike Hrvatske. Ugovorom o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, od 2013. godine utvrđena je maksimalna godišnja alokacija sredstava za program izravnih plaćanja, kao i postepeno uvođenje financiranja programa izravnih plaćanja iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) do 2022. godine. Za 2017. godinu maksimalna godišnja alokacija iznosi 3.241.025.375 kuna, pri čemu je iznos financiranja iz EFJP 1.807.231.875 kuna. Razliku do moguće maksimalne alokacije može financirati Republika Hrvatska sredstvima osiguranim u državnom proračunu. Za financiranje programa izravnih plaćanja za 2017. godinu u državnom proračunu je osigurano 870 milijuna kuna. Prijedlogom Uredbe se utvrđuje raspodjela osiguranih sredstava iz državnog proračuna (dopunska nacionalna izravna plaćanja) po mjerama iz programa izravnih plaćanja za 2017. godinu. Raspodjela sredstava iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi za financiranje mjera iz programa izravnih plaćanja za 2017. godinu utvrđena je u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2017/1272 ?d 14. srpnja 2017. o utvrđivanju gornjih granica proračuna za 2017. primjenjivih na određene programe izravne potpore predviđene Uredbom (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 184, 15.7.2017.)

Savjetovanje je otvoreno do: 6.2.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=6830

11.01.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o dozvoli za akvakulturu

Ovim Prijedlogom Pravilnika propisuju se: 1. sadržaj zahtjeva za izdavanje dozvole za akvakulturu 2. sadržaj dozvole za akvakulturu 3. sadržaj zahtjeva za upis promjene podataka u dozvoli za akvakulturu 4. sadržaj i način vođenja Registra dozvola u akvakulturi . Pravilnik će omogućiti provedbu članka 10. Zakona o akvakulturi (Narodne novine, br. 130/17) na način da će detaljno propisati što treba sadržavati zahtjev za izdavanje dozvole za akvakulturu, kao i zahtjev za upis promjene podataka u dozvoli za akvakulturu, što treba sadržavati dozvola za akvakulturu, te na koji način će se voditi Registar dozvola u akvakulturi i koji se podaci unose u navedeni Registar.

Savjetovanje je otvoreno do: 25.1.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=6771

11.01.2018.
Savjetovanje s javnošću na Prijedlog pravilnika o provedbi mjere Informiranje u državama članicama iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018.

U izmjene Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. -2018. (u daljnjem tekstu: Nacionalni program) uvrštena je nova mjera Informiranje u državama članicama, a koja obuhvaća informacije za potrošače u državama članicama u pogledu odgovorne konzumacije vina i rizika povezanih sa štetnom konzumacijom alkohola te o sustavu zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla Unije u pogledu posebne kakvoće, ugleda ili ostalih značajki koje vino ima zbog posebnog zemljopisnog okruženja ili podrijetla. Provođenjem informativnih aktivnosti jača se svijest ljudi prema odgovornom obrascu pijenja, informira se potrošače o obilježjima vinorodnih područja Hrvatske, osobinama hrvatskih vina sa zaštićenom oznakom izvornosti i općenito o EU sustavu kvalitete vina - zaštićenim oznakama izvornosti i zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla. Cilj je prikupiti mišljenje javnosti, primarno potencijalnih korisnika sredstava namijenjenih za ovu mjeru, a u cilju učinkovitije provedbe ove mjere. Obzirom da je nužno osigurati kontinuitet provedbe Nacionalnog programa, a uzimajući u obzir slabu iskorištenost omotnice namijenjene za ovaj program te uzimajući u obzir da je 2018. godina zadnja godina ovog petogodišnjeg programa koji završava 15. listopada 2018. godine, potrebno je u što skorijem roku donijeti Pravilnik o provedbi mjere Informiranje u državama članicama iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018., kako bi se nesmetano mogli raspisivati natječaji za dodjelu sredstava. Iz gore navedenih razloga neophodno je skratiti postupak donošenja predmetnog Pravilnika.

Savjetovanje je otvoreno do: 27.1.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=6769

10.01.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o ribolovnim mogućnostima i kriterijima raspodjele državne kvote i trajne individualne kvote u 2018. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus)

Nacrt Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i kriterijima raspodjele državne kvote i trajne individualne kvote u 2018. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) sadrži: - definiranje pojmova vezanih uz kvotu te načela raspodjele iste - vremenske zabrane korištenja pojedinih ribolovnih alata - kriterije za ostvarivanje prava na dodjelu Državne kvote za 2018. godinu - raspodjelu Državne i Trajne individualne kvote na gospodarski ribolov i negospodarski ribolov kao i na potkategorije gospodarskog i negospodarskog ribolova u 2018. godini - popis plovila s ostvarenim pravom na Trajnu individualnu kvotu namijenjenu za ribolov plivaricama tunolovkama u 2018. godini - popis plovila s ostvarenim pravom na Trajnu individualnu kvotu namijenjenu za ribolov udičarskim alatima u 2018. godini - popis plovila koja mogu ostvariti pravo na Državnu kvotu namijenjenu za ribolov plivaricama tunolovkama u 2018. godini - popis plovila koja mogu ostvariti pravo na Državnu kvotu namijenjenu za ribolov udičarskim alatima u 2018. godini. - uvjete i rokove za ustupanje Trajne individualne i Državne kvote - maksimalnu ulaznu količinu divljih tuna iz ulova ostvarenog u okviru kvote dodijeljene Republici Hrvatskoj, po pojedinom ovlašteniku povlastice u 2018. godini.

Savjetovanje je otvoreno do: 16.1.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=6766

08.01.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi podmjere 10.2 „Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Prijedlogom pravilnika o provedbi podmjere 10.2 „Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. dodjeljuje se potpora za javnim tijelima za očuvanje i razvoj biljnih i životinjskih genetskih izvora. Cilj savjetovanja je upoznati korisnike s načinom dodjele potpore, uvjetima kao i procedurama provedbe natječaja kako bi se kvalitetno pripremili za natječaje i iskoristili sredstava koja su im na raspolaganju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

Savjetovanje je otvoreno do: 22.1.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=6727

05.01.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog izmjena Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018.

Prikupiti mišljenje javnosti, primarno potencijalnih korisnika sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018., a u cilju učinkovitije provedbe programa. Dodatni cilj je i informirati buduće korisnike o novostima koje te izmjene i dopune donose.

Savjetovanje je otvoreno do: 21.1.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=6717

04.01.2018.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o registru dozvola za unos stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi, registru unosa i prijenosa i popisu zatvorenih objekata

Ovim Prijedlogom Pravilnika propisuju se: -sadržaj Registra dozvola za korištenje stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi -sadržaj Registra unosa i prijenosa stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi -sadržaj Popisa zatvorenih objekata akvakulture za uzgoj stranih i lokalno neprisutnih vrsta. Obveza vođenja gore spomenutih registara i popisa usklađivanje je zakonodavstva RH sa pravnom stečevinom Europske unije, odnosno sa Uredbom vijeća br. 708/2007 od 11. lipnja 2007. o korištenju stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi, a propisana je člankom 17. Zakona o akvakulturi (Narodne novine, br. 130/17). Stupanjem na snagu Prijedloga pravilnika omogućiti će se potpuna provedba navedene Uredbe te će se omogućiti praćenje stanja i transparentno vođenje podataka o uzgoju stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi, kao i informiranje javnosti o unošenju i prijenosu stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi.

Savjetovanje je otvoreno do: 11.1.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=6709

29.12.2017.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Školske sheme

Pravilnikom se uređuje provedba Školske sheme (ciljna skupina, područje i razdoblje provedbe, prihvatljivi proizvodi, učestalost i način isporuke i raspodijele, prateće edukativne mjere, prihvatljivi troškovi, način odabira dobavljača, nadležna tijela, administrativna kontrola i kontrola na terenu te inspekcijski nadzor). Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Školske sheme uređuju se obrasci u Prilogu VI i VII, mogućnost preraspodjele neiskorištenih financijskih sredstva za raspodjelu voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda te se administrativna kontrola isporučenih i raspodijeljenih količina voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda usklađuje se s periodom podnošenja zahtjeva za potporu.

Savjetovanje je otvoreno do: 13.1.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=6695

27.12.2017.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za siječanj/veljaču 2018. godine

Pravilnikom se definiraju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru provedbe mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020., koja podrazumijeva naknadu ovlaštenicima povlastica i članovima posade ribarskih plovila obuhvaćenih prostorno-vremenskim ograničenjem obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama u razdoblju od 17. siječnja 2018. godine u 00:00 sati do 15. veljače 2018. godine u 24:00 sati u cijelom ribolovnom moru Republike Hrvatske, a sukladno Pravilniku o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom („Narodne novine“, broj 127/2017). Uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore se utvrđuju u skladu sa Uredbom (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo, Uredbom (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi za europske strukturne i investicijske fondove (ESI fondove) te provedbenim i delegiranim aktima koji iz istih proizlaze. 

Savjetovanje je otvoreno do: 2.1.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=6688

22.12.2017.
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru

Ovim Prijedlogom Pravilnika se propisuje oblik, sadržaj i način vođenja očevidnika o gospodarskom ribolovu na moru i iskrcajne/prekrcajne deklaracije te izvješća o ulovu koje moraju voditi pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarski ribolov na moru i fizičke osobe koje obavljaju mali obalni ribolov, kao i način dostavljanja ispunjenih očevidnika i izvješća. Obveza dostave podataka o ulovu za sve ovlaštenike povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i povlastica za mali obalni ribolov propisana je člankom 41. stavkom 1. Zakona o morskom ribarstvu (Narodne novine, br. 62/17.). Stupanjem na snagu Prijedloga pravilnika očekuju se pozitivni pomaci u načinu vođenja i dostave podataka zbog dorade obrazaca očevidnika i izvješća s ciljem jednostavnijeg unošenja podataka te produženja roka za dostavu očevidnika i izvješća Ministarstvu poljoprivrede s 10. na 15. u mjesecu. Ovim Pravilnikom utvrđuje se jedinstveni obrazac izvješća za ovlaštenike povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i male obalne ribare, koji trenutno popunjavaju i dostavljaju podatke na različitim obrascima. Također, osim dostave očevidnika i izvješća putem tiskanih obrazaca ili e-očevidnika uvodi se i mogućnost bilježenja i dostave podataka o ulovu putem autorizirane mobilne aplikacije za pametne telefone, čime se doprinosi smanjenju administrativnog opterećenja i troškova.

Savjetovanje je otvoreno do: 22.1.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=6684

22.12.2017.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi mjere m8, podmjere 8.5 Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju način i uvjeti provedbe mjere 8 Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma, podmjere 8.5 Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava« (u daljnjem tekstu: podmjera 8.5) iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. U okviru podmjere 8.5 potpora se dodjeljuje za ove operacije: a) 8.5.1 Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura Prihvatljive su sljedeće vrste ulaganja: konverzija panjača, šikara, šibljaka i drugih degradiranih oblika šumskih sastojina u šumske sastojine visokog uzgojnog oblika konverzija šumskih sastojina narušene strukture vrsta drveća u mješovite šumske sastojine s povoljnim udjelom glavnih vrsta drveća i konverzija šumskih kultura i plantaža u mješovite šumske sastojine visokog uzgojnog oblika autohtonih vrsta drveća. b) 8.5.2 Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture. Prihvatljiva su ulaganja u radove i usluge u vezi s uspostavom i uređenjem staza, odmorišta, vidikovaca, stuba, ljestvi, nadstrešnica, edukacijskih i informativnih ploča, smjerokaza i slično.

Savjetovanje je otvoreno do: 22.1.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=6680

18.12.2017.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere „Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa“

Ovaj Pravilnik se donosi na temelju članka 55. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu (NN 62/17), a istim se definiraju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru mjere „Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa“ u okviru provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. Isti podrazumijeva dodjelu potpore za sufinanciranje ulaganja u postojeće ribarske luke i iskrcajna mjesta određena posebnim propisima i to za ulaganja vezana uz poboljšanje infrastrukture ribarskih luka i iskrcajnih mjesta, uključujući ulaganja u objekte za prikupljanje otpada i morskih otpadaka te za ulaganja kojima se olakšava usklađenost s obvezom iskrcaja svog ulova i dodaje vrijednost nedovoljno korištenim komponentama ulova. Potpora u okviru ove mjere se dodjeljuje nadležnim lučkim upravama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i/ili ovlaštenicima koncesije za upravljanje lučkim područjem.

Savjetovanje je otvoreno do: 24.12.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=6636

15.12.2017.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.1. „Planovi proizvodnje i stavljanja na tržište“

Ovaj Pravilnik se donosi na temelju članka 55. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu („Narodne novine“, broj 62/2017), a istim se definiraju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore za izradu i provedbu planova proizvodnje i stavljanja na tržište u okviru provedbe mjere IV.1. „Planovi proizvodnje i stavljanja na tržište“ u okviru provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. Isti podrazumijeva dodjelu potpore za sufinanciranje troškova vezanih uz pripremu i provedbu godišnjih planova proizvodnje i stavljanja na tržište, odobrenih od strane Ministarstva poljoprivrede prema posebnim propisima, a dodjeljuje se organizacijama proizvođača ili udruženjima organizacija proizvođača priznatim od strane Ministarstva poljoprivrede u skladu sa Uredbom (EU) br. 1379/2013 o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture te Pravilnikom o organizacijama proizvođača u ribarstvu i akvakulturi i međustrukovnim organizacijama („Narodne novine“, broj 46/2015)

Savjetovanje je otvoreno do: 29.12.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=6634

15.12.2017.
Savjetovanje s javnošću za prijedlog Programa monitoringa rezistentnosti štetnih organizama na sredstva za zaštitu bilja u Republici Hrvatskoj

Monitoring pojave i učestalosti rezistentnosti od iznimne praktične važnosti jer otkrivanje promjena u pojavi rezistentnih populacija i sojeva omogućuje primjenu učinkovitih strategija suzbijanja štetnih organizama poljoprivrednih kultura. Dugoročni projekti monitoringa rezistentnosti štetnih organizama na sredstva za zaštitu bilja pružit će nam platformu za daljnja istraživanja kako bismo bolje razumjeli razvoj i širenje rezistentnosti te će dobiveni rezultati pridonijeti razvoju regionalnih strategija suzbijanja određenih štetnih organizama, ali i za postizanje racionalne, učinkovite i održive uporabe sredstava za zaštitu bilja

Savjetovanje je otvoreno do: 29.12.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=6633

15.12.2017.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o službenim kontrolama vina, grožđa mošta, soka od grožđa, voćnih vina i aromatiziranih proizvoda od vina

Prikupiti mišljenje javnosti, primarno proizvođača vina i trgovaca vinima o Prijedlogu Pravilnika, kako bi se osiguralo da se sustav službenih kontrola koji se uspostavlja ovim Pravilnikom razumljiv i primjeren svrsi.

Savjetovanje je otvoreno do: 15.1.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=6645

01.12.2017.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja organizama štetnih za bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete i mjerama suzbijanja tih organizama

Prijedlogom pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja organizama štetnih za bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete i mjerama suzbijanja tih organizama se utvrđuje provedba Direktive Vijeća 2000/29/EZ od 8. svibnja 2000. o zaštitnim mjerama protiv unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihovog širenja unutar Zajednice kako je izmijenjena i dopunjena Direktivom Komisije (EU) 2017/1279 ?d 14. srpnja 2017. o izmjeni Priloga I., II., III., IV. i V. Direktive Vijeća 2000/29/EZ o zaštitnim mjerama protiv unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihova širenja unutar Zajednice (SL L 184, 15.7.2017.). Prijedlogom pravilnika se izmjenjuje i dopunjuje sadržaj Priloga u odnosu na: - Prilog I.: štetni organizmi čije se unošenje i širenje zabranjuje, - Prilog II.: štetni organizmi čije se unošenje u sve države članice i širenje unutar njih zabranjuje ako su prisutni na nekom bilju ili biljnim proizvodima, - Prilog III.: popis bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta čije se unošenje zabranjuje u svim državama članicama - Prilog IV.: posebni fitosanitarni zahtjevi koji moraju biti ispunjeni pri unošenju ili premještanju bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta, - Prilog V.: bilje, biljni proizvodi i drugi nadzirani predmeti koji podliježu fitosanitarnom pregledu ako se premještaju unutar EU ili se unose u EU. Nadalje, Prijedlogom pravilnika preuzimaju se odredbe Direktive Komisije (EU) 2017/1920 ?d 19. listopada 2017. o izmjeni Priloga IV. Direktivi Vijeća 2000/29/EZ u pogledu kretanja sjemena Solanum tuberosum L. podrijetlom iz Unije (SL L 271, 20.10.2017.).

Savjetovanje je otvoreno do: 17.12.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=6460

01.12.2017.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru

Prijedlog Pravilnika sadrži vrste ribolovnih dozvola, ribolovne alate koje je dozvoljeno koristiti, cijene pojedinih kategorija dozvola, prodaju dozvola, sadržaj ugovora o prodaji dozvola te označavanje ulova iz športskog i rekreacijskog ribolova kao i minimalne veličine riba i drugih morskih organizama koje dozvoljeno uloviti

Savjetovanje je otvoreno do: 3.12.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=6479

16.11.2017.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.22. „Dodana vrijednost, kvaliteta proizvoda i korištenje neželjenog ulova“

Ovim Pravilnikom se mijenja Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.22. „Dodana vrijednost, kvaliteta proizvoda i korištenje neželjenog ulova“ („Narodne novine“, 84/17), a kojim se utvrđuju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru mjere I.22. „Dodana vrijednost, kvaliteta proizvoda i korištenje neželjenog ulova“ u okviru provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020., tj. potpore za ulaganja/aktivnosti u ribarska plovila te izvan ribarskih plovila, namijenjena unaprjeđenju dodane vrijednosti i/ili kvalitete ulova. Izmjene Pravilnika obuhvaćaju sljedeće: - izmjena članka 7. stavka 4.: podrazumijeva ispravak reference na Zakon o morskom ribarstvu (navođenje točnog članka i stavka); - izmjena članka 8.: izmjenom se omogućuje dodjela potpore po korisniku, umjesto predviđene dodjele po plovilu, s ciljem smanjenja administrativnog opterećenja korisnika, a što će omogućiti podnošenje jedinstvenog Zahtjeva za potporu za više plovila; - izmjena članka 9. stavka 3.: usklađivanje referenci s obzirom na prethodnu izmjenu članka 8..

Savjetovanje je otvoreno do: 23.11.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=6388

15.11.2017.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o troškovima za usluge i postupke koje provodi Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo – Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo

Prijedlogom nacrta navedenog Pravilnika uvode se troškovi za kontrolu kritičnih točaka u rasadničarskoj proizvodnji. Kontrola kritičnih točaka provodi se od ove godine zbog stupanja na snagu odredbi Provedbenih Direktiva 2014/96 i 2014/98. Od iduće godine kontrola kritičnih točaka provodit će se prema procjeni rizika samo kod pojedinih proizvođača. Također, uvodi se i rabatna skala, te smanjenje pojedinih cijena usluga, između ostalog i za osjetljivi sektor (rasadničarsku proizvodnju).

Savjetovanje je otvoreno do: 29.11.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=6366

15.11.2017.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o provedbi sustava knjigovodstvenih podataka

Ministarstvo poljoprivrede na temelju članka 126. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 30/15) ustrojilo je sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka te ga provodi na način i prema uvjetima koji su propisani Pravilnikom o provedbi sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka („Narodne novine“ broj 70/15). Izmjenom Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede („Narodne novine“, broj 40/17), Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva poljoprivrede (11.07.2017.) te stupanjem na snagu Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Savjetodavne službe, Samostalni odjel za sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka prestao je postojati, te su poslovi istoga temeljem Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva poljoprivrede prebačeni u Sektor za poljoprivrednu politiku u Službu za poljoprivredno-informacijske sustave u Odjel za sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka Ministarstva poljoprivrede. Zbog navedenih izmjena potrebno je Pravilnikom o izmjenama Pravilnika o provedbi sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka izmijeniti tijelo nadležno za obavljanje poslova agencije za vezu sukladno odredbama članka 7. Uredbe Vijeća (EZ) broj. 1217/2009, izmijeniti i dopuniti članstvo u Nacionalnom FADN odboru te promijeniti obuhvat poslova koje će obavljati Savjetodavna služba. Nadalje, izmjenom Pravilnika predlaže se dodavanje stavke o sklapanju Sporazuma o međusobnoj suradnji Savjetodavne službe i Ministarstva poljoprivrede. sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka te ga provodi na način i prema uvjetima koji su propisani Pravilnikom o provedbi sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka („Narodne novine“ broj 70/15).

Savjetovanje je otvoreno do: 15.12.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=6370

14.11.2017.
Savjetovanje o Prijedlogu plana zakonodavnih aktivnosti za 2018. godinu i prethodnim procjenama

Zakonom o procjeni učinaka propisa (\"Narodne novine\", broj 44/2017) propisano je da tijela državne uprave objavljuju na e-savjetovanju Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti i Obrasce prethodne procjene.

Savjetovanje je otvoreno do: 29.11.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=6351

09.11.2017.
Savjetovanje s javnošću za prijedlog pravilnika o malom obalnom ribolovu

Prijedlog Pravilnika sadrži: – namjenu, vrstu i količinu ribolovnih alata i opreme koja se smije koristiti u malom obalnom ribolovu, – broj sudionika u malom obalnom ribolovu, – postupak revizije i ažuriranja rang-liste sudionika u malom obalnom ribolovu, – sadržaj obrasca, uvjeti i način izdavanja povlastice za mali obalni ribolov (u daljnjem tekstu: povlastica) i – sadržaj i način vođenja registra povlastica za mali obalni ribolov.

Savjetovanje je otvoreno do: 8.12.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=6328

06.11.2017.
Savjetovanje s javnošću na Prijedlog pravilnika o uvjetima i načinu provedbe mjera Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u RH za razdoblje od 2015. do 2020. godine

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 30. srpnja 2015. godine donijela je Odluku o donošenju Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine (u daljnjem tekstu: Program) (Klasa: 022-03/15-04/323; Urbroj: 50301-05/25-15-2). Provedba Programa u 2015. i 2016. godini ukazala je na potrebu izmjene Programa stoga je Ministarstvo poljoprivrede pristupilo izradi Izmjena i dopuni Programa s namjerom da se provedba u preostalim godinama (od 2017. do 2020. godine) odvija na jednostavniji i transparentniji način u skladu sa potrebama samih korisnika Programa. Navedene Izmjene i dopuna Programa trenutno su u postupku donošenja. Detaljna provedba spomenutoga Programa propisivati će se ovim pravilnikom, odnosno pravilnikom se propisuju uvjeti i načini za ostvarivanje prava na novčanu potporu u sektoru konjogojstva u 2017., 2018., 2019. i 2020. godini prema Programu i njegovim Izmjenama i dopuni. Do sada se Pravilnik donosio na godišnjoj razini, a ovim pravilnikom želi se omogućiti da korisnik može ostvariti pravo na potporu za sve preostale godine provedbe Programa (od 2017. do 2020. godine). Korisnici potpora su. o vlasnici konja o uzgojne organizacije o nacionalni sportski savezi (HKS, HKAS, HGS) i klubovi - članovi istih saveza. Istim se žele ostvariti ciljevi Programa: o bolje omogućavanje razvoja, sprječavanje stagnacije i unaprjeđenja kvalitete uzgoja konja pojedinih pasmina te o omogućavanje pomoći u organizaciji i natjecanjima konjičkoga sporta.

Savjetovanje je otvoreno do: 6.12.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=6305

03.11.2017.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru povlastica

Prijedlog Pravilnika sadrži: – uvjete i postupak za izdavanje povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru– izgled i sadržaj obrasca povlastice, – uvjete pod kojima je moguće prenositi prava iz jedne povlastice na drugu povlasticu, – uvjete pod kojima je moguće prenijeti povlasticu u cijelosti s jednog vlasnika plovila na drugog vlasnika plovila odnosno s jednog plovila na drugo plovilo, – sadržaj i način vođenja Registra povlastica, – način vođenja i sadržaj Upisnika pohranjenih povlastica, – uvjeti za produženje roka pohrane povlastice.

Savjetovanje je otvoreno do: 12.11.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=6274

03.11.2017.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore male vrijednosti u segmentu toplovodnog uzgoja slatkovodnih riba, prerade proizvoda ribarstva i lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu

Pravilnikom se utvrđuju uvjeti, kriteriji i način dodjele državne potpore male vrijednosti u segmentu toplovodnog uzgoja slatkovodnih riba, prerade proizvoda ribarstva i lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu. Pravilnik je u skladu sa Uredbom Komisije (EU) br. 717/2014 od 27. lipnja 2014 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore u sektoru ribarstva i akvakulture (SL L 190, 24.06.2014.) koja definira potpore male vrijednosti u ribarstvu. Planirana državna potpora se dodjeljuje korisnicima koji djeluju u sektoru uzgoja toplovodnih vrsta slatkovodnih riba, preradi proizvoda ribarstva i u lokalnim akcijskim skupinama u ribarstvu. Ukupan iznos potpore iznosi 30.000,00 eura po pojedinom korisniku u razdoblju od 3 fiskalne godine. Sredstva za dodjelu potpore na temelju ovoga Pravilnika se osiguravaju iz državnog proračuna Republike Hrvatske. Uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore se utvrđuju u skladu sa Uredbom Komisije (EU) br. 717/2014 ?d 27. lipnja 2014. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore u sektoru ribarstva i akvakulture.

Savjetovanje je otvoreno do: 10.11.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=6291

02.11.2017.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o povlasticama za obavljanje gospodarskog ribolova na moru u državnom vlasništvu

Ovim će se propisom omogućiti dodjela prava iz državnih povlastica zainteresiranim vlasnicima ribarskih plovilima, odnosno osobama registriranim za obavljanje djelatnosti gospodarskog ribolova na moru. Propis sadrži kriterije za dodjelu državnih povlastica

Savjetovanje je otvoreno do: 12.11.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=6275

31.10.2017.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjeni Pravilnika o lovostaju

Izmjena Pravilnika neophodna je zbog pojavnosti povećanja brojnog stanja divlje svinje na području Republike Hrvatske, te promjene biologije predmetne divljači gdje dolazi do pojavnosti dvostrukog „prašenja“ (dva legla mladunaca) u tijeku jedne godine, nastale kao posljedica povoljnijih klimatskih promjena, lakšoj dostupnosti hrane i djelomično genetskom „zagađenju“ uzrokovanim ratnim zbivanjima tijekom Domovinskog rata, kojom prilikom su se napuštene domaće svinje križale s divljima. Sve navedeno uzrokovalo je povećan prirast navedene vrste divljači. Kao posljedice povećanog brojnog stanja su sve veće štete na poljoprivrednim kulturama i širenje areala predmetne divljači i ulasci u naseljena mjesta u potrazi za hranom, prilikom čega divljač pokazuje manji strah od čovjeka. I konačno, povećanje brojnog stanja vrste divljači svinja divlja predstavlja potencijalu ugrozu biološke raznolikosti i brojnog stanja ostalih vrsta divljači i životinja. Predložena izmjena trebala bi doprinijeti smanjivanju ukupnog broja divljih svinja zbog povećane aktivnosti lovaca.

Savjetovanje je otvoreno do: 30.11.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=6196

20.10.2017.
Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o provedbi uredbi Europske unije o prometu drva i proizvoda od drva

Ovim se Nacrtom prijedloga zakona o provedbi uredbi Europske unije o prometu drva i proizvoda od drva utvrđuju nadležna tijela, postupanje nadležnih tijela, obveze i odgovornosti uvoznika, gospodarskih subjekata, trgovaca i nadzornih organizacija, stručni i inspekcijski nadzor te prekršajne odredbe za provedbu uredbi Europske unije. Zakonskim aktom će se osigurati uvoz drva i proizvoda proizvedenih iz drvne sirovine koja je zakonito posječena ili drvne sirovine koja je uvezena u partnersku zemlju u skladu s nacionalnim zakonodavstvom zemlje u kojoj je drvo posječeno, osigurati da gospodarski subjekti primjenjuju sustav dužne pažnje kako bi se na najmanju moguću mjeru svelo stavljanje u promet nezakonito posječenog drva ili proizvoda koji potječu od nezakonito posječenog drva te osigurati da trgovci u cjelokupnom lancu opskrbe primjenjuju sustav sljedivosti drva i proizvoda od drva

Savjetovanje je otvoreno do: 20.11.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći ovdje.

18.10.2017.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog programa potpora za organizaciju manifestacija u 2017. godini

Prijedlogom programa potpora za organizaciju manifestacija u 2017. godini uređuju se ciljevi, korisnici, uvjeti i postupci dodjele potpora za organizaciju manifestacija iz djelokruga rada Ministarstva poljoprivrede u obliku bespovratnih financijskih sredstava. Ovaj Program predstavlja akt temeljem kojeg se dodjeljuju potpore male vrijednosti sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013, od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore. Temeljem Programa Ministarstvo dodjeljuje potpore sa ciljem poticanja promocije domaćih proizvoda, povezivanja proizvođača i unapređenja poljoprivredne proizvodnje i prodaje.

Savjetovanje je otvoreno do: 1.11.2017.

Savjetovanje možete pronaći ovdje.

27.09.2017.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjeni Pravilnika o naknadama za poslove zdravstvene zaštite bilja

Prijedlogom pravilnika o izmjeni Pravilnika o naknadama za poslove zdravstvene zaštite bilja propisuje se izmjena Priloga 3. točke 1. podtočke 1.1. kojom se predlaže manji iznos naknade za laboratorijske analize, odnosno virološke metode DAS-ELSA i DAS-ELISA većeg broja uzoraka u odnosu na dosad propisano navedenim Pravilnikom gdje je iznos naknade bio fiksan i nije ovisio o broju analiziranih uzoraka. Time se smanjuje trošak provedbe određenih laboratorijskih analiza u odnosu na broj analiziranih uzoraka za poljoprivredne proizvođače.

Savjetovanje je otvoreno do: 13.10.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=6080

25.09.2017.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom

Ministarstvo poljoprivrede izradilo je Prijedlog pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom koji obuhvaća uvjete, namjenu i način obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom, konstrukcijsko-tehničke osobine ribolovnog alata i opreme za ribolov plivaricom srdelarom te uvjete i način izdavanja Odobrenja za gospodarski ribolov na moru plivaricom srdelarom za slijedeće trogodišnje razdoblje. Prijedlog Pravilnika sadrži kriterije za izdavanje Odobrenja koji između ostalog uključuje minimalni broj ribolovnih dana rada plivaricom srdelarom po segmentu plovila u razdoblju od 1. srpnja 2014. godine do 1. rujna 2017. godine, a koji su evidentirani u elektronskoj bazi podataka Informacijski sustav morskog ribarstva temeljem dostavljenih očevidnika o gospodarskom ribolovu. Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom („Narodne novine“ broj 101/2014, 125/2014, 140/2014, 147/2014, 2/2015, 37/2015, 44/2015, 134/2015, 94/2016, 118/2016, 123/2016).

Savjetovanje je otvoreno do: 10.10.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=6073

25.09.2017.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom koćom

Ministarstvo poljoprivrede izradilo je nacrt prijedloga pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom koji obuhvaća uvjete i način obavljanja ribolova, konstrukcijsko tehničke osobine pridnene povlačne mreže – koće te uvjete i način izdavanja Odobrenja za slijedeće trogodišnje razdoblje. Prijedlog Pravilnika sadrži kriterije za izdavanje Odobrenja koji između ostalog uključuje minimalni broj ribolovnih dana rada pridnenom povlačnom mrežom – koćom u koji se pribrajaju i dani ostvareni dredžama u razdoblju od 1. srpnja 2014. godine do 1. rujna 2017. godine, a koji su evidentirani u elektronskoj bazi podataka Informacijski sustav morskog ribarstva temeljem dostavljenih očevidnika o gospodarskom ribolovu. Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe članaka 1., 2., 7.,10., 11., 12., 13., 14. i 16. Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na pridnenom povlačnom mrežom - koćom („Narodne novine“ br. 101/14., 118/14., 125/14., 2/2015, 37/15. i 43/15. i 134/15.).

Savjetovanje je otvoreno do: 28.9.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=6076

04.09.2017.
Poziv na javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o Nacrtu prijedloga zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori

Ministarstvo poljoprivrede poziva sve zainteresirane da prisustvuju javnom savjetovanju o Nacrtu prijedloga zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o Nacrtu prijedloga zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori.

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo je strateški važan organizacijski oblik poljoprivrednog gospodarstva Republike Hrvatske za ostvarivanje ciljeva održivog razvoja, odnosno ostvarivanje načela opće sigurnosti hrane i očuvanja prirodnih poljoprivrednih resursa uz unaprjeđenje i povećavanje konkurentnosti te jačanje društvene, socijalne, gospodarske i ekološke uloge obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Prava i obveze obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava trenutno su segmentalno i parcijalno regulirani kroz nekoliko propisa te ih je potrebno na transparentan način obuhvatiti, objediniti i regulirati Zakonom o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstavu, uz otvaranje mogućnosti diverzifikacije poljoprivrednih djelatnosti na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstavu te uz otvaranje daljnjih mogućnosti pojednostavljenja i fleksibilizacije uvjeta za obavljanje gospodarske poljoprivredne djelatnosti na načelima i iskustvima pozitivnih europskih praksi.

Cilj donošenja zakona je definirati obiteljsko poljoprivredno gospodarstavo kao prepoznatljiv i prihvaćen organizacijski oblik poljoprivrednika, u kojem se obavljaju gospodarske djelatnosti poljoprivrede i s njom povezane dopunske djelatnosti sa svrhom ostvarivanja dohotka ili dobiti proizvodnjom i prodajom proizvoda ili pružanjem usluga na tržištu. Namjera je Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstavu propisati uvjete za obavljanje gospodarske djelatnosti poljoprivrede i s njom povezanih dopunskih djelatnosti koje se obavljaju na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstavu kao organizacijskom obliku gospodarskog subjekta fizičke osobe te način i uvjeti za upis u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, odgovornost, prava i obveze nositelja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i članova obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, kao i druga pitanja bitna za obiteljsko poljoprivredno gospodarstavo.

Hrvatska poljoprivredna komora osnovana je 2009. godine Zakonom o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori („Narodne novine“, broj 30/09). Tim Zakonom tada je bila propisana obveza članstva za sva poljoprivredna gospodarstva, fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika. Međutim, 2012. godine Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori („Narodne novine“, broj 50/12) ukida se obvezno članstvo i uvodi dobrovoljno. To je dovelo do rasipanja značajnog broja članova te Komora nije u mogućnosti izvršiti sve zadaće koje su joj Zakonom dodijeljene, a prije svega svoju primarnu i najvažniju zadaću koja se odnosi na prikupljanje stavova poljoprivrednika i jedinstveno zastupanje njihovih interesa prvenstveno prema ministarstvu nadležnom za poljoprivredu ali i drugim tijelima državne uprave te u radu civilnih grupa Europske komisije.

Cilj donošenja zakona je obuhvatiti obveznim članstvom u Hrvatsku poljoprivrednu komoru obiteljska poljoprivredna gospodarstva, koja su definirana posebnim propisom, kako bi se ojačala njihova uloga i unaprijedio status na tržištu. Ciljana skupina obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, koji će imati obvezu članstva u Hrvatskoj poljoprivrednoj komori, biti će definirana posebnim propisom i obuhvaćat će ona gospodarstva koja se bave poljoprivredom kao gospodarskom djelatnošću i od nje ostvaruju dohodak. Obiteljska poljoprivredna gospodarstva će kroz rad Hrvatske poljoprivredne komore moći aktivno i organizirano sudjelovati u kreiranju poljoprivredne politike radi poboljšanja proizvodnje i života u ruralnim prostorima.

Javno usmeno savjetovanje održat će se 11. rujna 2017. godine u Staklenoj dvorani Ministarstva poljoprivrede (1. kat), Ulica grada Vukovara 78, Zagreb, s početkom u 12.00 sati. Planirano trajanje savjetovanja je 1 sat.

Molimo zainteresirane da svoje sudjelovanje prijave putem elektroničke adrese: elinor.nikolic@mps.hr i/ili jasna.putar@mps.hr najkasnije do 8. rujna 2017. godine.

28.08.2017.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.10. „Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti“ za 2017. godinu

Pravilnikom se definiraju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru provedbe mjere I.10. „Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti“ u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020., a koja podrazumijeva dodjelu naknade vlasnicima ribarskih plovila za trajno povlačenje iz ribolova i to uništavanjem plovila, prenamjenom plovila u drugu djelatnost izvan gospodarskog ribolova na moru ili prenamjenom u svrhu očuvanja pomorske baštine u slučaju tradicionalnih drvenih plovila.

Uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore se utvrđuju u skladu sa Uredbom (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo.

Savjetovanje je otvoreno do: 6.9.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=5917

25.08.2017.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o posebnom režimu upravljanja u dijelu akvatorija Jabučke kotline

Radi usklađenja sa novim Zakonom o morskom ribarstvu (Narodne novine br. 62/17), donosi se novi Pravilnik kojim se regulira ribolov u dijelu akvatorija Jabučke kotline i koji sadrži: - područje s posebnim režimom upravljanja u dijelu akvatorija Jabučke kotline - ograničenje obavljanja ribolova u području s posebnim režimom upravljanja - uvjeti plovidbe za ribarska plovila ako prolaze kroz područje s posebnim režimom upravljanja. Ovim se pravilnikom prenose odredbe Pravilnika o posebnoj regulaciji ribolova u dijelu akvatorija Jabučke kotline (Narodne novine 47/17) s time da se novim Pravilnikom ne donose ograničenja u ribolovu okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom u akvatoriju Jabučke kotline.

Savjetovanje je otvoreno do: 28.8.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=5914

16.08.2017.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ pridnenim povlačnim mrežama – koćama za rujan/listopad 2017. godine

Pravilnikom se definiraju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru provedbe mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020., koja podrazumijeva naknadu ovlaštenicima povlastica i članovima posade ribarskih plovila obuhvaćenih prostorno-vremenskim ograničenjem obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom - koćom u razdoblju od 16. rujna 2017. godine u 00:00 sati do 15. listopada 2017. godine u 24:00 sati na području ribolovnih zona C, D i E, a sukladno Planu upravljanja pridnenim povlačnim mrežama – koćama i Pravilniku o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom u 2017. godini . Uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore se utvrđuju u skladu sa Uredbom (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo, Uredbom (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi za europske strukturne i investicijske fondove (ESI fondove) te provedbenim i delegiranim aktima koji iz istih proizlaze.

Savjetovanje je otvoreno do: 30.8.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=5890

14.08.2017.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog nacionalne strategije za provedbu Školske sheme Republike Hrvatske od školske godine 2017./2018. do 2022./2023.

Nacionalna strategija za provedbu Školske sheme Republike Hrvatske od školske godine 2017./2018. do 2022./2023. obveza je koja proizlazi iz Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2017/39 i Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2017/40, a ima za cilj: 1) povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenje unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika 2) podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda i 3) edukaciju učenika u cilju smanjenja otpada od hrane. Ciljana skupina su učenici osnovnih i srednjih škola na području Republike Hrvatske u shemi voća i povrća te osnovnih škola na području Republike Hrvatske u shemi mlijeka. Nacionalna strategija za provedbu Školske sheme Republike Hrvatske od školske godine 2017./2018. do 2022./2023. provodit će se na području cijele Republike Hrvatske u razdoblju od 1. kolovoza 2017. godine do 31. srpnja 2023. godine.

Savjetovanje je otvoreno do: 29.8.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=5888

11.08.2017.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o prostornom i vremenskom ogranićenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom - koćom u 2017. godini

Pravilnik regulira privremenu regulaciju ribolova pridnenim povlačnim mrežama - koćama u dijelovima ribolovne zone E i ribolovnim zonama C i D u trajanju od mjesec dana (16. rujna do 15 listopada) radi zaštite škampa i nedoraslih oslića.

Savjetovanje je otvoreno do: 26.8.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=5886

03.08.2017.
Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o šumama

Zakonom o šumama uređuje se sustav i način upravljanja, gospodarenja, korištenja i raspolaganja šumama i šumskim zemljištima, s ciljem osiguranja gospodarenja na načelima održivog gospodarenja, ekonomske i ekološke prihvatljivosti te socijalne odgovornosti.

Postojeći Zakon o šumama nakon čitavog niza izmjena i dopuna ne slijedi trenutne izazove koji su postavljeni pred sektor šumarstva i drvne industrije, kako s nacionalne osnove tako i s osnove potreba praćenja smjernica tijela Europske komisije, odnosno Vijeća EU. Novim Zakonom o šumama potrebno je stvoriti preduvjete za horizontalnu i vertikalnu usklađenost na nacionalnoj razini.

Cilj Zakona o šumama je smanjiti administrativne zapreke kako bi se olakšalo unaprjeđivanje gospodarenja svim šumama, a sve sa svrhom generiranja dodatne gospodarske aktivnosti putem povećanog apsorpcijskog potencijala za povlačenje raspoloživih sredstava Europskih fondova i Programa Unije. Nadalje, jedna od temeljnih vrijednosti novog Zakona o šumama predviđa poboljšanje i otklanjanje dosadašnjih poteškoća u načinu raspolaganja šumama i šumskim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske s aspekta revitalizacije i provedbe postojećih, ali i otvaranja mogućnosti novih investicijskih razvojnih projekata (poglavito u turističkome sektoru) s posrednim otvaranjem novih zelenih radnih mjesta te povećanjem doprinosa ukupnome gospodarstvu RH. Zakon o šumama nije u mogućnosti ukinuti veći dio ili cjelokupan administrativno-upravni proces već predviđa smanjenje i pojednostavljenje administrativnih postupaka poglavito u dijelu raspolaganja šumama i šumskim zemljištima s ciljem ubrzanja upravnih postupaka kako bi se omogućila što optimalnija provedba investicijskih i infrastrukturnih projekata. Nadalje, cilj je umanjiti administrativne zapreke i omogućiti liberalniji pristup provođenju radova u šumama (poglavito privatnih vlasnika) po principu „povjerenja“ u ovlaštene inženjere uz redovan nadzor inspekcijskih i strukovnih tijela.

Trenutno, a i nadalje, predmetna tematika u okviru Zakona o šumama odnosi se prije svega na sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju aktivnosti vezane uz gospodarenje šumama te iskorištavanje drvnih proizvoda, ali i korištenja šuma i šumskih zemljišta. Nadalje, direktan utjecaj odredbi navedenog zakona vezan je i uz sve potencijalne investitore u dijelu poboljšanja investicijske klime smanjenjem administrativnih zapreka i pojednostavljenjem procedura, ali jednako tako posredno ima određen utjecaj i na jedinice lokalne samouprave u dijelu gdje je intencija da se dio prihoda nastalih iz šume reinvestira ponovno u područja iz kojih je navedeni prihod i proizašao.

Donošenjem novog Zakona o šumama predviđa se donošenje čitavog niza novih podzakonskih propisa kojima će se detaljnije urediti pojedine odredbe novog Zakona o šumama, te ujedno istima staviti van snage postojeći podzakonski propisi. Nadalje, normativna rješenja pojedinih odredbi novog Zakona o šumama mogla bi posljedično proizvesti i potrebu za izmjenama i dopunama Zakona o komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije, kao krovnog propisa kojim se uređuje djelovanje ovlaštenih inženjera te licenciranih izvođača u šumarstvu.

Savjetovanje je otvoreno do: 5.9.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=5810

03.08.2017.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o jestivim uljima i mastima

Pravilnik o jestivim uljima i mastima propisuje zahtjeve kvalitete kojima u proizvodnji i stavljanju na tržište moraju udovoljavati jestiva ulja biljnog podrijetla te masti biljnog i životinjskog podrijetla, uključujući i one koji se stavljaju na tržište u obliku dodataka prehrani, a odnose se na: – nazive, definicije i opće zahtjeve – fizikalna, kemijska, fizikalno-kemijska i senzorska svojstva te sastav – tehnološke postupke koji se primjenjuju u proizvodnji i – dodatne zahtjeve označavanja. Pravilnik bi trebao staviti izvan snage važeći Pravilnika o jestivim uljima i mastima (»Narodne novine« br. 41/12, 70/13 i 141/13) kojeg je potrebno revidirati sukladno Codexovim standardima za ulja i masti te novim saznanjima o parametrima kvalitete za bučino ulje. Također, propisani su zahtjevi kvalitete za mješavine različitih vrsta i/ili kategorija ulja. Proizvodi koji su proizvedeni i označeni prema važećem Pravilniku o jestivim uljima i mastima, a koji su stavljeni na tržište do 31. prosinca 2019. godine, mogu se nalaziti na tržištu do isteka zaliha.

Savjetovanje je otvoreno do: 4.9.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=5832

02.08.2017.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.6. „Diversifikacija i novi oblici prihoda“

Pravilnikom se definiraju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru provedbe mjere I.6. „Diversifikacija i novi oblici prihoda“ u sklopu provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020., koja podrazumijeva dodjelu potpore za ulaganja koja doprinose diversifikaciji prihoda ribara i to kroz razvoj komplementarnih djelatnosti ribara koje se odnose na ribarevu osnovnu djelatnost, uključujući ulaganja u plovilo, udičarski turizam, restorane, okolišne usluge u području ribolova i obrazovne aktivnosti o ribolovu. Uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore se utvrđuju u skladu sa Uredbom (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o europskim strukturnim i investicijskim fondovima (ESI fondovi), Uredbom (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo, Uredbom (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture te provedbenim i delegiranim aktima koji iz istih proizlaze.

Savjetovanje je otvoreno do: 31.8.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=5797

21.07.2017.
Procjena učinaka propisa: Savjetovanje s javnošću za Iskaz o procjeni učinaka propisa za nacrt prijedloga zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori

Hrvatska poljoprivredna komora osnovana je 2009. godini Zakonom o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori („Narodne novine“ broj 30/09). Tim Zakonom tada je bila propisana obveza članstva za sva poljoprivredna gospodarstva, fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika. Međutim, 2012. godine Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori („Narodne novine“ 50/12) ukida se obvezno članstvo i uvodi dobrovoljno. To je dovelo do rasipanja značajnog broja članova te od tada do danas Hrvatska poljoprivredna komora prosječno godišnje ima oko 1.000 dobrovoljno upisanih članova od kojih je 80% obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava a 20% ostalih organizacijskih oblika poljoprivrednika (obrti, trgovačka društva, i dr.).

Takva Komora koja danas okuplja manje od 6% poljoprivrednika upisanih u Upisnik poljoprivrednika nije u mogućnosti izvršiti i sve zadaće koje su joj Zakonom dodijeljene, a prije svega svoju primarnu i najvažniju zadaću koja se odnosi na prikupljanje stavova poljoprivrednika i jedinstveno zastupanje njihovih interesa prvenstveno prema ministarstvu nadležnom za poljoprivredu ali i drugim tijelima državne uprave.

Na dan 31. prosinca 2016. godine u Upisniku poljoprivrednika bilo je registrirano 170.515 poljoprivrednika od čega je 165.167 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, što predstavlja 96,9% od ukupnog broja upisanih poljoprivrednika. Ostatak od 3,1% čini: 2.201 obrta (1,3%), 2.566 trgovačkih društava (1,5%), 324 zadruga (0,2%), te 196 ostalih organizacijskih oblika poljoprivrednika (0,1%).

Iako obiteljska poljoprivredna gospodarstva brojčano dominiraju u ukupnoj strukturi organizacijskih oblika koji obavljaju djelatnost poljoprivrede do sada nisu na adekvatan način bila obuhvaćena kroz članstvo u nekoj od komora. Poljoprivrednici registrirani kao obrt ili trgovačko društvo obvezno su članovi Hrvatske obrtničke komore, odnosno Hrvatske gospodarske komore. Do sada su se obiteljska poljoprivredna gospodarstva zajedno sa drugim organizacijskim oblicima poljoprivrednika interesno udruživala u brojne poljoprivredne udruge kojih danas u Republici Hrvatskoj djeluje oko 1.130, međutim niti jedna od njih nije u mogućnosti obuhvatiti interesno sve poljoprivredne proizvođače. Stoga je namjera prijedloga ovoga Zakona da upravo najbrojnija populacija poljoprivrednih proizvođača koji poljoprivrednu djelatnost obavljaju kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo bude okupljena unutar Hrvatske poljoprivredne komore koja će jedinstveno promicati, štiti i zastupati interese obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo je tradicionalni i strateški važan organizacijski oblik obavljanja poljoprivredne proizvodnje u Republici Hrvatskoj. Jačanjem uloge Hrvatske poljoprivredne komore stvorit će se pretpostavke za održivi razvoj obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, unapređenje i povećanje njihove konkurentnosti na tržištu, te jačanje njihove društvene, socijalne i ekološke uloge u očuvanju prirodnih poljoprivrednih resursa.

Savjetovanje je otvoreno do: 21.8.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=5746

21.07.2017.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u okviru programa potpore – kompenzacija za štete na ulovima koju uzrokuju sisavci

Pravilnikom se definiraju uvjeti, kriteriji i način dodjele državne potpore u okviru programa potpore za zaštitu i obnovu morske bioraznolikosti i morskih ekosustava te za režime naknade u okviru održivih ribolovnih aktivnosti – kompenzacija za štete na ulovima koju uzrokuju sisavci, koja podrazumijeva kompenzaciju za štete koje uzrokuju dupini na ulovu mreža stajačica. 

Kompenzacija se dodjeljuje vlasnicima/ovlaštenicima povlastice, a obuhvaća bespovratna novčana sredstva za štete na godišnjoj razini koju uzrokuju dupini.

Sredstva za dodjelu kompenzacije na temelju ovoga Pravilnika se osiguravaju iz državnog proračuna Republike Hrvatske. 

Uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore se utvrđuju u skladu sa Uredbom Komisije (EU) br. 1388/2014 ?d 16. prosinca 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora poduzetnicima koji se bave proizvodnjom, preradom i stavljanjem na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

Savjetovanje je otvoreno do: 30.7.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=5730

20.07.2017.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o mesnim proizvodima

Postojeći Pravilnik o mesnim proizvodima („Narodne novine“, br. 131/12) potrebno pojednostaviti na način da se propišu odredbe za one mesne proizvode za koje je zaista potrebno definirati i zadati određene zahtjeve i parametre, dok se ostali proizvodi mogu raditi prema proizvođačkoj specifikaciji.

Drugi razlog izrade novog Pravilnika je taj što su se razvile nove tehnologije i novi proizvodi koje je potrebno definirati Pravilnikom, dok se neki proizvodi više ne proizvode ili se proizvode na drugačiji način. Također, postojeći Pravilnik sadrži previše općih definicija koje su i tako sukladne odredbama Uredbi (EZ) br. 852/2004 o higijeni hrane i Uredbi (EZ) br. 853/2004 o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla. Također, potrebno je propisati konkretne fizikalne i fizikalno-kemijske parametre  (aw, udio vode, masti, bjelančevina) kako bi iste zaštitili pod određenim nazivima te kako bi inspekcija mogla kontrolirati propisane parametre. Određene proizvode koji se više ne proizvode ili za koje ne postoje posebni zahtjevi, a definirani su postojećim Pravilnikom o mesnim proizvodima, nisu ušli u izradu novoga Pravilnika.

Savjetovanje je otvoreno do: 21.8.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=5724

20.07.2017.
Savjetovanje s javnošću za Iskaz o procjeni učinaka propisa za nacrt prijedloga zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

Predviđenim normativnim rješenjem, odnosno donošenjem Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, omogućit će se jasan pravni okvir za definiranje i prepoznavanje OPG-a kao organizacijskog oblika gospodarskog subjekta poljoprivrednika u svojstvu fizičke osobe. Nema dodatnih troškova obzirom da se unutar postojećeg zakonodavnog okvira na precizniji način uređuju pitanja vezana za OPG, a za provedbu se koristi postojeća infrastruktura Upisnika poljoprivrednika koji vodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Savjetovanje je otvoreno do: 20.8.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=5729

19.07.2017.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi Pm 19.2., Pm 19.3. i Pm 19.4. unutar M 19. »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD)“ iz PRR RH 2014. – 2020.

Ovim se Pravilnikom uređuje provedba Podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« , Podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“  i Podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« ) unutar Mjere 19. »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice«)  iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Savjetovanje je otvoreno do: 3.8.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=5722

18.07.2017.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi M16 Suradnja iz PRR RH 2014. - 2020.

Ovim se Pravilnikom utvrđuje provođenje mjere 16 „Suradnja“, podmjere 16.1 „Potpora za osnivanje i rad operativnih skupina Europskog partnerstva za inovacije (EIP) za poljoprivrednu produktivnost i održivost“ i podmjere 16.4 „Potpora za horizontalnu i vertikalnu suradnju sudionika u opskrbnom lancu za uspostavljanje i razvoj kratkih opskrbnih lanaca i lokalnih tržišta te za promicanje aktivnosti u lokalnom kontekstu u vezi s razvojem kratkih opskrbnih lanaca i lokalnih tržišta“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

Mjera 16 provodi se sukladno:

 • Uredbi (EU) br. 1303/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 320 - 469, i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama
 • Uredbi (EU) br. 1305/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20.12.2013., str. 487 - 548 i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama
 • Uredbi (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) br. 485/2008 (SL L 347, 20.12.2013., str. 547 - 607 i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama
 • Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 640/2014 ?d 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava te uvjeta za odbijanje ili obustavu plaćanja i administrativne kazne koje se primjenjuju za izravna plaćanja, potporu ruralnom razvoju i višestruku sukladnost (SL L 181, 20.6.2014., str. 48 - 73 i njenim izmjenama i dopunama
 • Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 807/2014 od 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i uvođenju prijelaznih odredbi (SL L 227, 31.7.2014., str. 1 - 17)
 • Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 808/2014 ?d 17. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila primjene Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (SL L 227, 31.7.2014., str. 18 - 68) i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama
 • Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 809/2014 ?d 17. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava, mjera ruralnog razvoja i višestruke sukladnosti (SL L 227, 31.7.2014., str. 69 - 124  i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama
 • Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 ?d 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L 352, 24.12.2013.).

Savjetovanje je otvoreno do: 18.8.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=5708

14.07.2017.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima jabuka i mandarina za postupak povlačenja s tržišta za besplatnu distribuciju

Kako bi se spriječio ozbiljan i dugotrajan poremećaj na tržištu i zajamčila stabilnost cijena, potrebno je nastaviti primjenu privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima voća. Stoga je Europska komisija donijela DELEGIRANU UREDBU KOMISIJE (EU) 2017/1165 ?d 20. travnja 2017. o utvrđivanju privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima određenog voća koja je stupila na snagu 1. srpnja 2017. godine i primjenjuje se od toga datuma do datuma kada se količine dodijeljene državi članici iskoriste ili najkasnije do 30. lipnja 2018. godine. Kako bi olakšalo provedbu ove mjere Ministarstvo poljoprivrede izradilo je Pravilnik o provedbi privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima jabuka i mandarina za postupak povlačenja s tržišta za besplatnu distribuciju kojim će se osigurati provedba DELEGIRANE UREDBE KOMISIJE (EU) 2017/1165 i utvrditi dodatne privremene izvanredne mjere potpore za proizvođače jabuka i mandarina.

Savjetovanje je otvoreno do: 28.7.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=5694

13.07.2017.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom

Ovim Pravilnikom propisuje se: - Maksimalni kapacitet ribolovne flote za ribolov okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom - Ograničenja ulova - Maksimalni broj ribolovnih dana po plovilu - Razdoblje redovite zabrane ribolova - Područja i razdoblje zabrane obavljanja ribolova radi zaštite mlađih godišnjih klasa sitne plave ribe

Savjetovanje je otvoreno do: 16.7.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=5690

05.07.2017.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog izmjena i dopuna Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u RH 2015. do 2020. godine

Nacionalni program poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine donesen je Odlukom Vlade Republike Hrvatske  ( KLASA: 022-03/15-04/323; URBROJ: 50301-05/25-15-2) na sjednici održanoj 30. srpnja 2015. godine. Općeniti  cilj  programa je  pomoć  sprječavanju  stagnacije  i  unaprjeđenju  kvalitete  uzgoja konja  pojedine pasmine te pomoć organizaciji i natjecanjima u konjičkom sportu kroz provedbu mjera obuhvačenih programom . Kako bi se unaprijedilo korištenje programa, potrebno je izmijeniti i dopuniti isti temeljem danoga prijedloga.

Savjetovanje je otvoreno do: 30.7.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=5632

04.07.2017.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.22. „Dodana vrijednost, kvaliteta proizvoda i upotreba neželjenog ulova“

Pravilnikom se definiraju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru provedbe mjere I.22. „Dodana vrijednost, kvaliteta proizvoda i upotreba neželjenog ulova“ u sklopu provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020., koja podrazumijeva dodjelu potpore za ulaganja u sektoru gospodarskog ribolova na moru i na slatkim vodama s ciljem unaprjeđenja dodane vrijednosti i/ili kvalitete ulova, uključujući ulaganja/aktivnosti vezane uz izravno stavljanje na tržište vlastitog ulova, u sustave sljedivosti vlastitih proizvoda, ulaganja/aktivnosti vezane uz samostalnu preradu vlastitog ulova te ulaganja/aktivnosti vezane uz pakiranje i/ili predstavljanje vlastitih proizvoda. Ulaganja obuhvaćaju ulaganja koja se provode na ribarskim plovilima te ulaganja koja se provode izvan ribarskih plovila, ali su vezana uz proizvode ribarskog plovila odnosno povećanje dodane vrijednosti i kvalitete ulova. Uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore se utvrđuju u skladu sa Uredbom (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o europskim strukturnim i investicijskim fondovima (ESI fondovi), Uredbom (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo, Uredbom (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture te provedbenim i delegiranim aktima koji iz istih proizlaze.

Savjetovanje je otvoreno do: 2.8.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=5648

04.07.2017.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi M 6 razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja, podmjere 6.2. potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima iz PRR RH za razdoblje 2014. – 2020.

Pravilnikom se utvrđuje provođenje mjere 6 „Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja“, podmjere 6.2. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. - Korisnici unutar navedenih Podmjera su poljoprivredna gospodarstava upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i fizičke osobe u svojstvu nositelja ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva. - Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih sredstava za pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnom području. . - Visina potpore za Podmjeru 6.2 iznosi 50.000 Eura - potpora se dodjeljuje za provođenje aktivnosti navedenih u Poslovnom planu - prihvatljive su aktivnosti iz sektora: a) turizam u ruralnom području (građenje i/ili opremanje građevina i/ili turističke infrastrukture za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga) b) tradicijski, umjetnički obrti, izrada suvenira c) usluge u ruralnim područjima d) prerada/ trženje proizvoda (ulazna sirovina obuhvaćena ili nije obuhvaćena Dodatkom I, a izlazna sirovina nije obuhvaćena Dodatkom I)

Savjetovanje je otvoreno do: 21.7.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=5647

27.06.2017.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o registru prekršaja u morskom ribarstvu

Pravilnikom se propisuje sadržaj registra prekršaja u morskom ribarstvu.

Savjetovanje je otvoreno do: 5.7.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=5623

23.06.2017.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o ulovu igluna (Xiphias gladius) u 2017. godini

Ovim prijedlogom pravilnika uređuju se odredbe koje se odnose na  ulov igluna, kao i prateću kontrolu i nadzor te uključuju: ?       

 • vremenska ograničenja ribolova igluna
 • obavljanje ribolova, dozvoljene ribolovne alate i ribolovu opremu
 • minimalnu ulovnu veličinu i prezentaciju ulova
 • upravljanje kapacitetom ribolovne flote za ulov
 • obavljanje športskog ribolova igluna
 • obavljanje rekreacijskog ribolova igluna
 • uzorkovanje
 • luke određene za iskrcaj.

Savjetovanje je otvoreno do: 25.6.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=5602

16.06.2017.
Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Zakona o lovstvu

Ovim Zakonom uređuje se gospodarenje lovištem i divljači. Cilj ovoga Zakona je osigurati potrajno gospodarenje populacijama divljači i njihovim staništima na način i u obujmu kojim se trajno unapređuje vitalnost populacije divljači, proizvodna sposobnost staništa i biološka raznolikost čime se postiže ispunjavanje gospodarske, turističke i rekreativne funkcije te funkcije zaštite i očuvanja biološke raznolikosti i ekološke ravnoteže prirodnih staništa, divljači i divlje faune i flore.

Savjetovanje je otvoreno do: 23.7.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=5578

14.06.2017.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog programa sufinanciranja analize sjemena soje na prisutnost genetski modificiranih organizama (gmo) za razdoblje od 2017. do 2020. godine

Soja (Glycine max (L.) Merr.) s obzirom na površine koje zauzima danas u svijetu (oko 110 mil. ha), na globalnoj razini vodeća je uljna i bjelančevinasta kultura čije se zrno koristi za prehranu ljudi kao i za ishranu stoke te u razne industrijske svrhe. Značaj soje proiz.lazi iz kakvoće njezina zrna koje sadrži 35-50% bjelančevina, 18-24% ulja, te razne zdravstveno korisne tvari (esencijalne aminokiseline, nezasićene masne kiseline, isoflavone, minerale, vitamine) važne u proizvodnji funkcionalne hrane Cilj Programa je omogućiti označavanje sjemenske soje oznakom „slobodna od genetski modificiranih organizama“. Na taj način primarni poljoprivredni proizvođači na jednostavniji način mogu odabrati upravo sjeme soje koje će im osigurati proizvodnju kultura slobodnih od genetski modificiranih organizama. Provedbom četverogodišnjeg Programa osigurati će se dostatnost sigurne i kvalitetne sirovine za domaću stočarsku i peradarsku proizvodnju, razvoj sjemenarstva soje u Republici Hrvatskoj, poticanje izvoza sjemena soje odnosno plasman sjemena soje u brojne države EU, osnaživanje domaćih selekcijskih programa soje kao i izvoz merkantilnih roba po stabilnim i u pravilu višim cijenama. Također, Republika Hrvatska kao potpisnik deklaracije „Alpe Adria Dunav soja“ ima cilj da prati aktualni europski trend povećanje proizvodnje i potražnje za sojom bez GMO-a. U sljedećem koraku, proizvođači i dorađivači soje imaju temelj, uz dodatne analize, za označavanje soje kao slobodne od GMO-a.

Savjetovanje je otvoreno do: 2.7.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=5572

08.06.2017.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog dopune pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plovaricom - srdelarom u 2017.

U skladu sa GFCM preporukom 40/2016/3 Republika Hrvatska provodi mjere upravljanja ribolovom male plave ribe na Jadranu. Jedna od mjera koju  je RH obvezna provoditi je provođenje prostorno vremenske zabrane ribolova male plave ribe koja uključuje potpunu zabranu ribolova između listopada i travnja (radi zaštite srdele) te zabranu ribolova između travnja i listopada (radi zaštite inćuna), u kontinuiranom trajanju od 15 do 30 dana. Također je dužna provoditi dodatnu zabranu ribolova u trajanju od najmanje 6 mjeseci za plovila duljine preko 12 metara. Takva zabrana treba se odnositi na najmanje 30% teritorijalnog i unutarnjeg mora.

Kako bi ispoštovali GFCM Preporuku u 2017. godini, ovaj prijedlog dopune pravilnika sadržava zabranu ribolova za plovila duljine 12m preko svega i koja bi se odnosila na unutarnje i teritorijalno more, a trajala bi 6 mjeseci.

Savjetovanje je otvoreno do: 11.6.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=5536

07.06.2017.
Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori

Ovim Zakonom uređuje se status, ustroj, poslovi i zadaci, članstvo i način financiranja Hrvatske poljoprivredne komore. Hrvatska poljoprivredna komora je samostalna, stručna i poslovna organizacija osnovana s ciljem: - promicanja, zaštite i zastupanja interesa članova Komore - edukacije i savjetovanja članova Komore - pružanja potpore članovima Komore u svrhu unapređenja poljoprivredne proizvodnje i ruralnog prostora - promicanja vrijednosti i važnosti očuvanja i unapređenja poljoprivrede i ruralnog prostora u ukupnom društveno-gospodarskom razvitku zemlje.

Savjetovanje je otvoreno do: 23.6.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=5528

02.06.2017.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog II. Akcijskog programa zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla

II. Akcijski program definira obveze poljoprivrednih proizvođača vezano uz zaštitu voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla, a čija poljoprivredna gospodarstva imaju poljoprivredne površine i/ili objekte unutar područja proglašenih ranjivim područjima.

Savjetovanje je otvoreno do: 16.6.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=5487

23.05.2017.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Programa „Potpora skupinama proizvođača za izradu Specifikacije poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda za zaštitu naziva OI, OZP ili kao ZTS“ u 2017. godini

Cilj ovog savjetovanja je upoznati javnost sa Prijedlogom Programa „Potpora skupinama proizvođača za izradu Specifikacije poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda za zaštitu naziva oznakom izvornosti, oznakom zemljopisnog podrijetla ili kao zajamčeno tradicionalni specijalitet“ u 2017. godine, kroz čiju provedbu se potiču skupine proizvođača definirane člankom 3. točkom 2. i člankom 49. Uredbe (EU) br. 1151/2012, odnosno svako udruženje, neovisno o njegovom pravnom obliku, većinom sastavljeno od proizvođača i drugih subjekata u lancu proizvodnje istoga proizvoda, da započnu postupak zaštite naziva poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda  oznakom izvornosti, oznakom zemljopisnog podrijetla ili kao zajamčeno tradicionalni specijalitet. Financijskom potporom male vrijednosti skupinama proizvođača olakšava se početna faza postupka zaštite naziva proizvoda odnosno izrada ključnog dokumenta- Specifikacije proizvoda, budući da izrada tog dokumenta iziskuje značajna financijska sredstva.

Savjetovanje je otvoreno do: 7.6.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=5439

19.05.2017.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi M5, Pm 5.2., to 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala iz PRR RH 2014.-2020.

Informiranje javnosti, a ujedno i dobivanje kvalitetnih prijedloga od zainteresirane javnosti vezano za  izradu Pravilnika za provedbu Mjere 5 Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti.

Savjetovanje je otvoreno do: 19.6.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=5417

19.05.2017.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog izmjene Pravilnika o ulovu i prometu igluna (Xiphias gladius)

Ovom izmjenom pravilnika predlaže se produljenje zabrane ribolova igluna do 01. srpnja.

Savjetovanje je otvoreno do: 24.5.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=5421

19.05.2017.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog izmjene Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru i registru povlastica

Ovim pravilnikom odobrava se prijenos prava upisa svih povlačnih mreža koća i okružujućih mreža plivarica - srdelara s pripadajućim ribolovnim zonama samo ukoliko se prijenos vrši na povlasticu u koju je upisano plovilo iste ili manje veličine u GT i iste ili manje snage porivnog stroja u kW od plovila koje je upisano u povlasticu s koje se to pravo prenosi.

Savjetovanje je otvoreno do: 5.6.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=5423

15.05.2017.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog naputka o načinu primjene izuzeća od navođenja nutritivne deklaracije na hrani

Predmetnim Prijedlogom naputka daje se tumačenje odredbe iz Priloga V. točke 19. Uredbe (EU) br. 1169/2011 o informiranju potrošača o hrani. Navedena odredba propisuje da se na hranu, uključujući hranu iz domaće proizvodnje, koju proizvođač malih količina izravno isporučuje krajnjem potrošaču ili lokalnim maloprodajnim trgovinama koje izravno opskrbljuju krajnjeg potrošača, ne primjenjuje zahtjev obveznog navođenja nutritivne deklaracije koja je propisana navedenom Uredom o informiranju potrošača o hrani. S obzirom da je Europska komisija ostavila da se navedena definicija detaljnije pojasni i definira na nacionalnoj razini, izrađen je Naputak za subjekte u poslovanju s hranom i za osobe ovlaštene za provedbu službenih kontrola koji će osigurati rješavanje trenutne pravne nesigurnosti i osigurati jasnu primjenu citirane odredbe.

Savjetovanje je otvoreno do: 15.6.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=5371

09.05.2017.
Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

Ovim se Nacrtom prijedloga zakona utvrđuju uvjeti za obavljanje gospodarske djelatnosti poljoprivrede i s njom povezanih dopunskih djelatnosti koje se obavljaju u obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu kao organizacijskom obliku, način i uvjeti za upis u Registar OPG-a, odgovornost, prava i obveze nositelja OPG-a i članova OPG-a, utvrđuju se nadležna tijela, nadzor i kontrola u primjeni Zakona, kao i druga pitanja bitna za OPG.

Savjetovanje je otvoreno do: 9.6.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=5310

09.05.2017.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o mlijeku i mliječnim proizvodima

Pravilnikom se propisuju dodatni zahtjevi za mlijeko i mliječne proizvode namijenjene konzumaciji, a odnose se na definicije i prodajne oznake u odnosu na one propisane Uredbom (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20. 12. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1308/2013).

Savjetovanje je otvoreno do: 22.5.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=5317

04.05.2017.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o dopuni Pravilnika o mjestima ulaska za pošiljke bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta koji podliježu fitosanitarnom pregledu pri unošenju iz 3. zemalja

Pravilnikom se određuje pomorski granični prijelaz Rijeka kao mjesto ulaska za pošiljke plodova agruma rodova Citrus koji su namijenjeni isključivo za industrijsku preradu u sok, a potječu iz Brazila, Južnoafričke Republike ili Urugvaja koji podliježu pregledu fitosanitarne inspekcije.

Savjetovanje je otvoreno do: 23.5.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=5267

04.05.2017.
Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga uredbe o načinu i uvjetima osnivanja prava građenja i prava služnosti na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske

Prijedlogom Uredbe o načinu i uvjetima osnivanja prava građenja i prava služnosti na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske propisuju se način i uvjeti za osnivanje prava građenja na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike kojim raspolaže Agencija za poljoprivredno zemljište u svrhu izgradnje poljoprivrednih građevina i osnivanje prava služnosti na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu države.

Savjetovanje je otvoreno do: 4.6.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=5281

04.05.2017.
Savjetovanje s javnošću za NPU o izmjenama i dopunama U o kriterijima za dodjelu zamjenskog polj. zemlj. u vl. RH ovlaštenicima naknade za oduzeto polj. zemlj. temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine

Prijedlogom Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o kriterijima za dodjelu zamjenskog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske ovlaštenicima naknade za oduzeto poljoprivredno zemljište temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (»Narodne novine«, broj 93/15 i 70/16) propisuju se da se vrijednost zamjenskog zemljišta utvrđuje na temelju podataka nadležne Porezne uprave, te da ukoliko Porezna uprava ne raspolaže s podacima o vrijednostima nekretnina za određeno područje, vrijednost nekretnine utvrđuje se putem ovlaštenog sudskog vještaka za procjenu nekretnina, na trošak Agencije. Smanjuju se područja sa kojih se može utvrditi zamjensko zemljište, te se isto može dodijeliti na području iste katastarske općine i jedinice lokalne samouprave gdje se nalazilo oduzeto poljoprivredno zemljište, a brišu se područja područne (regionalne) samouprave. Briše se odredba prema kojoj se na ime naknade kao zamjensko poljoprivredno zemljište ne može dati zemljište koje se nalazi unutar područja ekološke mreže u kojem postoje ograničenja u odnosu na korištenje poljoprivrednog zemljišta.

Savjetovanje je otvoreno do: 4.6.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=5283

26.04.2017.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu sorti u sortnu listu
26.04.2017.
Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o akvakulturi

Savjetovanje je otvoreno do: 26.05.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na pozveznici: 

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=5232

26.04.2017.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o priznavanju i potporama za početak rada proizvođačkih organizacija

Savjetovanje je otvoreno do: 11.05.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: 

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=5228

24.04.2017.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o doznaci stabala, obilježavanju drvnih sortimenata, popratnici i šumskom redu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o doznaci stabala, obilježavanju drvnih sortimenata, popratnici i šumskom redu

Savjetovanje je otvoreno do: 9.5.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=5206

24.04.2017.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o dopunama Pravilnika o upisniku šumoposjednika

Savjetovanje je otvoreno do: 9.5.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=5203

24.04.2017.
Savjetovanje s javnošću za Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove u šumama

Savjetovanje je otvoreno do: 09.05.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=5207

14.04.2017.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi Školske sheme

U cilju poboljšanja prehrambenih navika djece i podizanja razine svijesti u široj javnosti o značaju zdrave prehrane u razvoju djece Školska shema će se provoditi od školske godine 2017./2018. u osnovnim i srednjim školama na području Republike Hrvatske . Školska shema objedinjuje dosadašnju Shemu školskog voća i povrća i Program mlijeka u školama te će se u okviru nje isporučivati voće i povrće te mlijeko.

Ovim Pravilnikom uređuju se ciljna skupina, područje i razdoblje provedbe, prihvatljivi proizvodi, učestalost i način isporuke i raspodijele, prateće edukativne mjere, prihvatljivi troškovi, način odabira dobavljača, nadležna tijela, administrativna kontrola i kontrola na terenu i inspekcijski nadzor provedbe Školske sheme.

Savjetovanje je otvoreno do: 29.4.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=5174

14.04.2017.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2017. godinu

Usuglašavanje svih odredaba s regulatornim pravnim okvirom do kraja razdoblja podnošenja zahtjeva za potporu za 2107. godinu koje traje do 15. svibnja 2017.

Savjetovanje je otvoreno do: 28.4.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=5179

14.04.2017.
Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o poljoprivrednom zemljištu

Ministarstvo poljoprivrede poziva zainteresiranu javnost da se odazove savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

Cilj je ovog savjetovanja omogućiti zainteresiranoj javnosti da dostavi svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe na prijedlog  Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

Prijedlogom Zakona o poljoprivrednom zemljištu  smanjuju se administrativne zapreke kako bi se olakšalo raspolaganje poljoprivrednim zemljištem, omogućio ostanak ljudi, pogotovo mlađe populacije u ruralnim područjima, okrupnjavanje zemljišta, stavljanje u funkciju zapuštenog poljoprivrednog zemljišta i državnog poljoprivrednog zemljišta koje nije u funkciji poljoprivredne proizvodnje.

Ministarstvo poljoprivrede radi kvalitetnijeg raspolaganja poljoprivrednog zemljišta postavilo je sljedeće ciljeve u okviru prijedloga ovog Zakona:

 • Stavljanje u funkciju državnog i privatnog poljoprivrednog zemljišta;
 • Zaustavljanje trenda usitnjavanja proizvodno tehnološke cjeline i potaknuti okrupnjivanje;
 • Zaustavljanje trenda smanjenja plodnosti tla i potaknuti održivo gospodarenje tlom.

Savjetovanje je otvoreno do: 14.5.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=5182

14.04.2017.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.3. „Partnerstva između znanstvenika i ribara“

Pravilnikom se definiraju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru provedbe mjere I.3. „Partnerstva između znanstvenika i ribara“ u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. koja podrazumijeva dodjelu potpore za aktivnosti stvaranja mreža, partnerskih sporazuma, ugovora ili udruženja te za aktivnosti koje se provode u okviru tih mreža, partnerskih sporazuma, ugovora ili udruženja, uključujući aktivnosti prikupljanja i upravljanja podacima, studije, pilot projekte, širenje znanja i rezultata istraživanja, seminare i najbolje prakse. Korisnik potpore može biti javnopravno tijelo, ribar, organizacija ribara ili nevladina organizacija.

Uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore se utvrđuju u skladu sa Uredbom (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te provedbenim i delegiranim aktima koji iz iste proizlaze.

Savjetovanje je otvoreno do: 14.5.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=5184

11.04.2017.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.21. „Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena – zamjena motora“

Pravilnikom se definiraju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru provedbe mjere I.21. „Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena – zamjena motora“ u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. koja podrazumijeva dodjelu potpore vlasnicima ribarskih plovila u svrhu zamjene glavnih motora ribarskih plovila. 

U skladu sa člankom 41. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 508/2014 o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo,  potpora na temelju ovoga Pravilnika se može dodijeliti samo za plovila koja pripadaju segmentu flote za koji je u izvješću o ribolovnom kapacitetu iz članka 22. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013 utvrđeno da je ribolovni kapacitet uravnotežen s obzirom na ribolovne mogućnosti koje su dostupne tom segmentu.

Uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore se utvrđuju u skladu sa Uredbom (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te provedbenim i delegiranim aktima koji iz iste proizlaze.

Savjetovanje je otvoreno do: 11.5.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=5147

06.04.2017.
Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj savjetodavnoj službi

Ovim se Zakonom uređuje sustav savjetovanja u poljoprivredi i šumarstvu, djelokrug rada i način financiranja Hrvatske poljoprivredne savjetodavne službe kao specijalizirane javne ustanove za obavljanje poslova savjetodavnih usluga u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu te uređuje provedba  Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20. 12. 2013.), (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1305/2013), Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000 (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) br. 485/2008 (SL L 347, 20. 12. 2013.), (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1306/2013), Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 2328/2003, (EZ) br. 861/2006, (EZ) br. 1198/2006, (EZ) br. 791/2007 i Uredbe (EU) br. 1255/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 508/2014) i drugih propisa kojima je uređen sustav savjetovanja u poljoprivredi i šumarstvu.

Savjetovanje je otvoreno do: 5.5.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=5096

31.03.2017.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.4. „Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture“

Pravilnikom se definiraju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru provedbe mjere IV.4. „Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture“ u sklopu provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020., koja podrazumijeva dodjelu potpore za ulaganja u preradu proizvoda ribarstva i akvakulture kroz izgradnju, rekonstrukciju i opremanje objekata za preradu proizvoda ribarstva i akvakulture. Korisnik potpore u okviru ove mjere je subjekt u poslovanju s hranom sukladno posebnom propisu koji je korisnik odobrenog ili registriranog objekta za preradu proizvoda ribarstva ili isto mora biti zadovoljeno do podnošenja Zahtjeva za isplatu. Uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore se utvrđuju u skladu sa Uredbom (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o europskim strukturnim i investicijskim fondovima (ESI fondovi), Uredbom (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo, Uredbom (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture te provedbenim i delegiranim aktima koji iz istih proizlaze.

Savjetovanje je otvoreno do: 30.4.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=5075

28.03.2017.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o lovostaju

Savjetovanje je otvoreno do: 12.4.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=5058

28.03.2017.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o stručnoj službi za provedbu lovnogospodarske osnove

Savjetovanje je otvoreno do: 12.4.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=5060

17.03.2017.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi M4, podmjere 4.2 iz PRR RH 2014.-2020.

Ovim se Pravilnikom utvrđuje provođenje Mjere 4 „Ulaganja u fizičku imovinu“, Podmjere 4.2 „Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., sukladno:

 • Uredbi (EU) br. 1303/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006, SL L 347, 20.12.2013., str. 320. - 469.  i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama
 • Uredbi (EU) br. 1305/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005, SL L 347, 20.12.2013., str. 487. - 548. i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama
 • Uredbi (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) br. 485/2008, SL L 347, 20.12.2013., str. 547. - 607. i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama
 • Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 640/2014 ?d 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava te uvjeta za odbijanje ili obustavu plaćanja i administrativne kazne koje se primjenjuju za izravna plaćanja, potporu ruralnom razvoju i višestruku sukladnost, SL L 181, 20.6.2014., str. 48. - 73. i njenim izmjenama i dopunama
 • Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 807/2014 od 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i uvođenju prijelaznih odredbi, SL L 227, 31.7.2014., str. 1. - 17.
 • Provedbenoj Uredbi Komisije (EU) br. 808/2014 ?d 17. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila primjene Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR), SL L 227, 31.7.2014., str. 18. - 68.
 • Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 809/2014 ?d 17. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava, mjera ruralnog razvoja i višestruke sukladnosti, SL L 227, 31.7.2014., str. 69. - 124.

Savjetovanje je otvoreno do: 3.4.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=5019

06.03.2017.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi M4, podmjere 4.1. iz PRR RH2014.-2020.

Ovim se Pravilnikom utvrđuje provođenje Mjere 4 „Ulaganja u fizičku imovinu“, Podmjere 4.1 „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., sukladno:

 • Uredbi (EU) br. 1303/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006, SL L 347, 20.12.2013., str. 320. - 469. i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama
 • Uredbi (EU) br. 1305/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005, SL L 347, 20.12.2013., str. 487. - 548. i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama
 • Uredbi (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) br. 485/2008, SL L 347, 20.12.2013., str. 547. - 607. i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama
 • Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 640/2014 ?d 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava te uvjeta za odbijanje ili obustavu plaćanja i administrativne kazne koje se primjenjuju za izravna plaćanja, potporu ruralnom razvoju i višestruku sukladnost, SL L 181, 20.6.2014., str. 48. - 73. i njenim izmjenama i dopunama
 • Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 807/2014 od 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i uvođenju prijelaznih odredbi, SL L 227, 31.7.2014., str. 1. - 17.
 • Provedbenoj Uredbi Komisije (EU) br. 808/2014 ?d 17. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila primjene Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR), SL L 227, 31.7.2014., str. 18. - 68.
 •  Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 809/2014 ?d 17. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava, mjera ruralnog razvoja i višestruke sukladnosti, SL L 227, 31.7.2014., str. 69. - 124.

Savjetovanje je otvoreno do: 21.3.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=4884

03.03.2017.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“

Pravilnikom se definiraju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru provedbe, mjere IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“ u okviru prioriteta Europske unije „Poticanje trženja i prerade“, u sklopu provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020., koja podrazumijeva dodjelu potpore za aktivnosti vezane za stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture s ciljem pronalaženja novih tržišta i poboljšanja uvjeta za stavljanje na tržište, promicanja kvalitete i dodane vrijednosti, doprinošenja transparentnosti proizvodnje i tržišta, doprinošenja sljedivosti i razvoja oznaka zaštite okoliša, sastavljanja standardnih ugovora za mala i srednja poduzeća te provođenja komunikacijskih i promotivnih kampanja o održivom ribarstvu i akvakulturi. Stavljanje na tržište podrazumijeva prvo stavljanje nekog proizvoda ribarstva ili akvakulture na tržište Europske unije

Korisnik potpore u okviru ove mjere može biti subjekt u ribarstvu ili zajednički korisnik koji podrazumijeva organizaciju/udruženje subjekata u ribarstvu priznatih sukladno posebnim propisima ili javno tijelo utemeljeno zakonom koje predstavlja subjekte u ribarstvu.

Uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore se utvrđuju u skladu sa Uredbom (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te provedbenim i delegiranim aktima koji iz iste proizlaze.

Savjetovanje je otvoreno do: 2.4.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=4898

03.03.2017.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere „Produktivna ulaganja u akvakulturu“

Pravilnikom se definiraju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru provedbe mjere „Produktivna ulaganja u akvakulturu“, u okviru Prioriteta Europske unije “Poticanje okolišno održive, resursno učinkovite, inovativne, konkurentne i na znanju utemeljene akvakulture“,, u sklopu provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020., koja podrazumijeva dodjelu potpore za ulaganja u akvakulturu i proizvode akvakulture sa ciljem poticanja okolišno održive, resursno učinkovite, inovativne, konkurentne i na znanju utemeljene akvakulture, kroz povećanje u proizvodnji i/ili osuvremenjivanje postojećih poduzeća u akvakulturi ili izgradnju novih.

Mjera se primjenjuje na marikulturu te slatkovodnu akvakulturu, a korisnik potpore u okviru ove mjere je ovlaštenik povlastice za uzgoj ribe i drugih morskih organizama odnosno povlastice za akvakulturu ili isto mora biti zadovoljeno do podnošenja Zahtjeva za isplatu.

Uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore se utvrđuju u skladu sa Uredbom (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te provedbenim i delegiranim aktima koji iz iste proizlaze.

Savjetovanje je otvoreno do: 2.4.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=4906

02.03.2017.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi M4, podmjere 4.3., tipa operacije 4.3.3. iz PRR RH za razdoblje 2014. - 2020.

Pravilnikom o provedbi mjere M4 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.3. »Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva«, tip operacije 4.3.3. »Ulaganje u šumsku infrastrukturu« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. dodjeljuje se potpora za ulaganja u primarnu i sekundarnu šumsku infrastrukturu (šumske ceste i traktorske puteve)

Izmjenama i dopunama Pravilnika su pojednostavljene procedure provedbe, smanjeno administrativno opterećenje korisnika, uklonjene uočene manjkavosti i nelogičnosti iz prethodnog natječaja i proširen krug mogućih korisnika potpore.

Savjetovanje je otvoreno do: 22.3..2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=4864

28.02.2017.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o visini pristojbi i naknada za službene kontrole

Člankom 1. ovoga Prijedloga Pravilnika briše se odredba članka 24. stavka 3. Pravilnika o visini pristojbi i naknada za službene kontrole („Narodne novine“, br. 84/15, 100/15 – ispravak i 14/16) koja glasi:

„3) Osoba ovlaštena za provođenje pregleda iz stavka 1. ovoga članka preglede iz stavka 1. ovoga članka, uključujući i pregled na trihinelu, smije obavljati najduže 8 sati dnevno.“.

Ova odredba odnosi se na područje radnoga zakonodavstva te ne treba biti propisana predmetnim Pravilnikom, a odredba nema utjecaj na određivanje visine pristojbi i naknada utvrđenih predmetnim Pravilnikom te se stoga predlaže brisati.

Člankom 2. ovoga Prijedloga Pravilnika provodi se reformska mjere ukidanja uporabe pečata za fizičke i pravne osobe prilikom njihovog obraćanja tijelima državne uprave i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti.

Savjetovanje je otvoreno do: 29.3.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=4866

28.02.2017.
Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o drvenastim kulturama kratkih ophodnji

Prijedlogom Zakona uređuje se osnivanje, uzgoj i korištenje drvenastih kultura kratkih ophodnji

Savjetovanje je otvoreno do: 31.3.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=4875

22.02.2017.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog strategije razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske 2017. - 2020. s Akcijskim planom 2017. - 2019.

Dosadašnjim pristupom ekonomskim djelatnostima prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala i proizvodnja namještaja nije bilo moguće stvoriti preduvjete za njihov razvoj. Vlada RH je uvidjela potrebu za strateškim određenjem prema njihovu razvoju te će kroz ovu Strategiju omogućiti: stvaranje preduvjeta za restrukturiranje postojećeg nezadovoljavajućeg stanja u djelatnostima prerade drva i proizvodnje namještaja; stvaranje pretpostavki za potpuno uklanjanje prepreka koje stoje na putu rasta i razvoja djelatnostima prerade drva i proizvodnje namještaja; i oblikovanje okruženja ekonomski privlačno za nova ulaganja i nove poslovne subjekte.

Nacrt Strategije razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske 2017. - 2020. s Akcijskim planom 2017. - 2019. prvi je nacionalni dokument izrađen nakon ulaska RH u Europsku uniju kojim se planira strateški razvoj predmetnih djelatnosti, čime se za ovo gospodarstvo prihvaćaju načela i vođenje politika u europskim okvirima.

Strategija će omogućiti: stvaranje preduvjeta za restrukturiranje postojećeg nezadovoljavajućeg stanja u djelatnostima prerade drva i proizvodnje namještaja; stvaranje pretpostavki za potpuno uklanjanje prepreka koje stoje na putu rasta i razvoja djelatnostima prerade drva i proizvodnje namještaja;  oblikovanje okruženja ekonomski privlačno za nova ulaganja i nove poslovne subjekte. U uvjetima uklonjenih institucionalnih ograničenja, razdoblje od 2017. do 2020. godine je razdoblje u kojem se mogu očekivati ekonomski učinci poput rasta dodane vrijednosti, isporuke roba na jedinstveno tržište EU i izvoza u treće zemlje; društveni učinci poput povećanja zaposlenosti i ravnomjernog regionalnog razvoja te okolišni i energetski učinci poput povećanja smanjenja emisije stakleničkih plinova, iskorištavanja energetskog potencijala biomase, učinkovitosti u proizvodnji električne i toplinske energije te povećanja korištenja proizvoda od drva umjesto energetski intenzivnih materijala. Strategija će biti provedena putem Akcijskog plana 2017.- 2019., koji će biti način praćenja i prilagođavanja usvojenih razvojnih mjera novim okolnostima i promjenama, te procjena učinkovitosti mjera preko jasno definiranih pokazatelja. Ministarstvo poljoprivrede redovno će Vladi RH za svaku prethodnu godinu provedbe Strategije podnositi godišnja pisana izvješća.

Upoznavanje javnosti, svih zainteresiranih strana te pravnih i fizičkih osoba s prioritetnim područjima razvoja,  razvojnim mjerama i  ciljevima razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja.

Savjetovanje je otvoreno do: 23.3.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=4783

10.02.2017.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o zaštiti životinja koje se koriste u znanstvene svrhe

U skladu sa zahtjevom Europske komisije od dana 16. lipnja 2016. godine putem EU PILOT sustava kojim je od Republike Hrvatske zatražila da dostavi pojašnjenja vezano uz prenošenje Direktive 2010/63/EU

Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2010. o zaštiti životinja koje se koriste u znanstvene svrhe u hrvatsko zakonodavstvo, prihvaćene su promjene te se u tu svrhu mijenja Pravilnik o zaštiti životinja koje se koriste u znanstvene svrhe.

Savjetovanje je otvoreno do: 10.3.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=4688

07.02.2017.
Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga uredbe u pružanju iznimne potpore za prilagodbu proizvođačima mlijeka

Sektor proizvodnje mlijeka suočio se s tržišnim poremećajem uslijed čega je Europska komisija uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1), a posebno njezin članak 219. stavak 1. u vezi s člankom 228., u skladu sa svojim ovlastima donijela Delegiranu uredbe Komisije (EU) 2016/1613 od 8. rujna 2016. o pružanju iznimne potpore za prilagodbu proizvođačima mlijeka i poljoprivrednicima u drugim sektorima stočarstva (SL L 242, 9.9.2016.).

Ministarstvo poljoprivrede izradilo je Prijedlog uredbe o pružanju iznimne potpore za prilagodbu proizvođačima mlijeka (u daljnjem tekstu: Prijedlog uredbe) kojom se osigurava provedba Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1613.

Prijedlogom uredbe utvrđuje se financijska struktura omotnice za iznimnu potporu, korisnici iznimne potpore, uvjeti za dodjelu potpore, razmjena podataka, specifične obveze Agencije za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju, Hrvatske poljoprivredne agencije i Savjetodavne službe u provedbi ove uredbe te obveze izvješćivanja.

Savjetovanje je otvoreno do: 23.2.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=4650

06.02.2017.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena repa

Usklađivanje sa Provedbenom direktivom Komisije (EU) 2016/317 ?d 3. ožujka 2016. o izmjeni direktiva Vijeća 66/401/EEZ, 66/402/EEZ, 2002/54/EZ, 2002/55/EZ, 2002/56/EZ i 2002/57/EZ u pogledu službenih oznaka na pakiranjima sjemena, nomotehničke izmjene Pravilnika

Savjetovanje je otvoreno do: 20.2.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=4660

03.02.2017.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja

Ovim Pravilnikom propisuju se vrste krmnog bilja čije se sjeme može certificirati i uvjeti certifikacije sjemena; kategorije sjemena pojedinih vrsta krmnog bilja i uvjeti kojima moraju udovoljiti pojedine kategorije sjemena; uvjeti proizvodnje sjemena krmnog bilja; uvjeti i postupak stručnog nadzora i nadzora pod stručnom kontrolom; program osposobljavanja i uvjeti pod kojima se dobavljaču odobrava obavljanje nadzora pod stručnom kontrolom; uvjeti koje moraju ispunjavati dobavljači poljoprivrednog sjemena; način i vrijeme prijave za nadzor; obrazac Izvješća; obrazac Uvjerenja o priznavanju sjemenskog usjeva; sadržaj i način vođenja evidencije o izdanim obrascima; sadržaj, oblik i način vođenja evidencije o masi preuzetoga naturalnog i dorađenog sjemena; uvjeti pripremanja mješavine sjemena i postupak stručnog nadzora prilikom pripremanja mješavine sjemena; minimalni zahtjevi o kvaliteti sjemena; veličina partije sjemena za pojedinu vrstu bilja i njihove mješavine; nadzor rada uzorkivača; nadzor rada laboratorija; obrazac Zahtjeva za izdavanje certifikata o sjemenu; dokumentacija, sadržaj, oblik i način vođenja evidencije o izdanim certifikatima o sjemenu; način i uvjeti provođenja naknadne kontrole za pojedine vrste krmnog bilja; način i uvjeti pakiranja, plombiranja i označavanja sjemena krmnog bilja; veličina sitnog pakiranja za pojedine vrste krmnog bilja; uvjeti trgovine sjemena na veliko i malo; uvjeti stavljanja na tržište sjemena koje je tretirano kemikalijama ili sredstvima za zaštitu bilja i sjemena koje udovoljava uvjetima ekološke proizvodnje u poljoprivredi; dokumenti koji prilikom uvoza moraju pratiti sjeme i/ili biti na pakiranju; uvjeti za uvoz i stavljanje na tržište sjemena u pogledu pakiranja, plombiranja i označavanja.

Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose sljedeće direktive Europske unije:

1. Direktiva Vijeća 1966/401/EZ od 14. lipnja 1966. o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja (SL L 125, 11.7.1966.) kako je zadnji put izmijenjena Provedbenom direktivom Komisije (EU) 2016/317 od 3. ožujka 2016. o izmjeni Direktiva Vijeća 66/401/EEZ, 66/402/EEZ, 2002/54/EZ, 2002/55/EZ, 2002/56/EZ i 2002/57/EZ u pogledu službenih oznaka na pakiranjima sjemena. (SL L 60, 5.3.2016.).

2. Direktiva Komisije 2008/124/EZ od 18. prosinca 2008. o ograničavanju stavljanja na tržište sjemena određenih vrsta krmnog bilja te uljarica i predivog bilja na sjeme koje je službeno certificirano kao „osnovno sjeme” ili „certificirano sjeme” (kodificirana verzija) (SL L 340, 19.12.2008.)

Savjetovanje je otvoreno do: 18.2.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=4655

03.02.2017.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemenskog krumpira

Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi  direktiva Europske unije Provedbena direktiva Komisije (EU) 2016/317 od 3. ožujka 2016. o izmjeni Direktiva Vijeća 66/401/EEZ, 66/402/EEZ, 2002/54/EZ, 2002/55/EZ, 2002/56/EZ i 2002/57/EZ u pogledu službenih oznaka na pakiranjima sjemena. (SL L 60, 5. 3. 2016.).

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti certifikacije sjemenskog krumpira; kategorije sjemenskog krumpira i uvjeti kojima moraju udovoljiti pojedine kategorije sjemenskog krumpira; uvjeti proizvodnje sjemenskog krumpira; uvjeti i postupak stručnog nadzora i nadzora pod stručnom kontrolom; program osposobljavanja i uvjeti pod kojima se dobavljaču odobrava obavljanje nadzora pod stručnom kontrolom; uvjeti koje moraju ispunjavati dobavljači poljoprivrednog sjemena; način i vrijeme prijave za nadzor; obrazac Izvješća; obrazac Uvjerenja o priznavanju sjemenskog usjeva; sadržaj i način vođenja evidencije o izdanim obrascima; sadržaj, oblik i način vođenja evidencije o masi preuzetoga naturalnog i dorađenog sjemena; minimalni zahtjevi o kvaliteti sjemenskog krumpira; veličina partije sjemena; nadzor rada uzorkivača; nadzor rada laboratorija; obrazac Zahtjeva za izdavanje certifikata o sjemenu; dokumentacija, sadržaj, oblik i način vođenja evidencije o izdanim certifikatima o sjemenu; način i uvjeti provođenja naknadne kontrole; način i uvjeti pakiranja, plombiranja i označavanja sjemenskog krumpira; uvjeti trgovine sjemena na veliko i malo; uvjeti stavljanja na tržište sjemenskog krumpira koji je tretiran kemikalijama i sjemenskog krumpira koji udovoljava uvjetima ekološke proizvodnje u poljoprivredi; dokumenti koji prilikom uvoza moraju pratiti sjemenski krumpir i/ili biti na pakiranju; uvjeti za uvoz i stavljanje na tržište sjemenskog krumpira u pogledu pakiranja, plombiranja i označavanja.

Savjetovanje je otvoreno do: 18.2.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=4656

31.01.2017.
Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2017. do 2019. godine

Ovim se Pravilnikom propisuje detaljna provedba mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2017. do 2019. godine, donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske, Klasa: 022-03/16-04/317, Urbroj: 50301-25/25-16-3, od 17. studenoga 2016. godine (u daljnjem tekstu: Program). Provedbom mjera iz Programa stvorit će se uvjeti za bolji položaj pčelarstva u Republici Hrvatskoj te stvoriti osnova za povećanje konkurentnosti u pčelarskom sektoru. Mjere koje se provode tijekom odvijanja Programa su:

 1. Tehnička pomoć pčelarima i organizacijama pčelara;
 2. Suzbijanje štetnika i bolesti pčela, naročito varooze;
 3. Racionalizacija troškova selećeg pčelarenja;
 4. Mjere za potporu laboratorija za analizu pčelinjih proizvoda s ciljem potpore pčelarima da svoje proizvode plasiraju na tržište i povećaju njihovu vrijednost;
 5. Obnavljanje pčelinjeg fonda;
 6. Primijenjena istraživanja u pčelarstvu
 7. Praćenje tržišta; 
 8. Poboljšanje kvalitete proizvoda s ciljem iskorištavanja potencijala proizvoda na tržištu.

Savjetovanje je otvoreno do: 17.2.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=4645

05.01.2017.
Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o morskom ribarstvu

Zakon o morskom ribarstvu obuhvaća odredbe kojima se uređuje okvir za provedbu Zajedničke ribarstvene politike Europske unije te se na nacionalnoj razini utvrđuju pravila vezana uz gospodarenje i zaštitu obnovljivih bioloških bogatstava mora, način i uvjete obavljanja ribolova, praćenje ulova kroz prikupljanje podataka, potpore u ribarstvu i uređenje tržišta, nadzor i inspekciju, kao i druga pitanja bitna za morsko ribarstvo. Obzirom da je nakon stupanja na snagu aktualnog Zakona o morskom ribarstvu („Narodne novine“ br. 81/13, 14/14 i 152/14) reformirana Zajednička ribarstvena politika EU, potrebno je prilagoditi zakonski okvir novonastaloj situaciji te je potrebno dodatno urediti pojedine tehničke elemente vezane uz provedbu odrednica Zajedničke ribarstvene politike na nacionalnoj razini. Novim je Zakonom potrebno prilagoditi prekršajne odredbe, uskladiti sankcije s težinom prekršaja, uspostaviti adekvatni sustav vaganja na iskrcajnim mjestima te postrožiti uvjete kupnje ribe za prvokupce. Nadalje, potrebno je unaprijediti operativni okvir za provedbu mjera strukturne politike, s posebnim naglaskom na sustav provedbe novog Operativnog programa (za razdoblje 2014.-2020.). Osim navedenog, potrebno je unaprijediti entry-exit shemu za flotu, te regulirati pitanje državne kvote za tunu. U dijelu športskog i rekreacijskog ribolova, novim je Zakonom potrebno osigurati dostupnost dozvola za rekreacijski i sportski ribolov sukladno načelima pružanja usluga u EU. Također, važno je istaknuti kako je iz ovog prijedloga Zakona izdvojen dio kojim se regulira uzgoj ribe, a isti će biti obuhvaćen zasebnim Zakonom. Osim navedenog, novi Zakon predviđa pojednostavnjenje pojedinih administrativnih procedura. Općenito, novi bi Zakon trebao olakšati tehničku i administrativnu provedbu te pojednostaviti procedure vezano uz cjelokupnu provedbu svih elemenata Zajedničke ribarstvene politike kao i onih elemenata ribarstva koji su u isključivoj nacionalnoj nadležnosti.

Savjetovanje je otvoreno do: 5.2.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=4539