Zapošljavanje

30.08.2019.
Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
01.08.2019.
Oglas za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme za potrebe predsjedanja RH Vijećem EU
12.06.2019.
Oglas za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme za potrebe predsjednja RH Vijećem EU
26.03.2019.
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
07.01.2019.
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme [ZATVORENO]
Rok prijave:   - 
12.11.2018.
Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme [ZATVORENO]
17.10.2018.
Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme [ZATVORENO]
Rok prijave: 17.10.2018. 13:40 - 25.10.2018. 23:55