Završno poravnanje i isplate razlike potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima

Slika /slike/Priopcenja/potatoes-5675693_960_720.jpg
Izvršeno je završno poravnanje i isplata razlike potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u sektoru voća i povrća, cvijeća te u stočarskim podsektorima govedarstva, svinjogojstva, konjogojstva, ovčarstva, kozarstva i peradarstva iz Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u sektoru biljne proizvodnje i sektoru stočarstva u 2020. godini. Time je ukupno isplaćeno 53 milijuna kuna malim poljoprivrednim gospodarstvima u kategoriji mikropoduzeća, s ciljem održanja zaposlenosti i postojeće razine proizvodnje.
 
Nakon objave Programa i pripadajućeg Pravilnika (NN 53/2020) Agencija za plaćanja je utvrdila inicijalni popis prihvatljivih korisnika po pojedinim Mjerama/Podmjerama, kojima je 29. svibnja 2020. godine isplaćen avans raspodjelom iznosa omotnice propisane Programom. Navedenim su korisnicima putem AGRONET-a dostavljene odluke s inicijalnim rokom za prihvaćanje prava i obveza 12. lipnja 2020. godine.
 
Dodatnim provjerama utvrđen je novi broj korisnika s rokom za prihvaćanje prava i obveza 23. lipnja 2020. godine. Na zahtjev brojnih korisnika navedeni rokovi produljeni su Izmjenama Pravilnika (NN 77/2020) te je svim korisnicima omogućeno prihvaćanje odluka zaključno s 20. srpnjem 2020. godine. Osim navedenog, u preraspodjelu sredstava omotnice bilo je potrebno uključiti i korisnike s usvojenim prigovorima. Produljenjem roka i omogućavanjem naknadnog potvrđivanja prava i obveza korisnika, usvajanjem prigovora i dodatnim provjerama povećan je i ukupan broj korisnika Programa za 2.576 korisnika.
 
Završnim poravnanjem izvršila se preraspodjela omotnice kojom je obuhvaćen veći broj korisnika u odnosu na inicijalni broj korisnika kojima je isplaćen avans u svibnju. Sam iznos potpore određen je i pragom potpora male vrijednosti (tzv. de minimis potpore) te je korisnicima isplaćena razlika do najvišeg iznosa de minimis potpore koji se može ostvariti u trogodišnjem razdoblju, što znači da dva korisnika mogu imati iste površine/grla/kljunove, no pravo na različiti iznos potpore s obzirom da je jedan korisnik premašio maksimalni prag de minimis potpore u odnosu na drugog.
 
Za pojašnjenja svakog pojedinačnog slučaja te pripadajuće potpore obratite se na email adresu info@apprrr.hr.

Pisane vijesti