Započelo podnošenje Zahtjeva za potporu sektoru peradarstva zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19 vrijednu 20 milijuna kuna

Slika /slike/Genericke/2019-koka.jpg
U petak, 3. prosinca 2021. godine u Narodnim novinama broj 131/21 objavljen je Pravilnik o provedbi Programa potpore sektoru peradarstva zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19.

Obzirom na žurnost poduzimanja mjera podnošenje Zahtjeva za potporu provodit će se od 4. prosinca 2021. godine do 13. prosinca 2021. godine.

Provedbom Programa isplatit će se potpora korisnicima koji posluju u odobrenim objektima za klanje peradi te koji se bave uzgojem kokoši nesilica.

UPUTA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

MJERA 1 – Potpora za gubitke zbog prisilnog smrzavanja mesa peradi i pada prodaje svježeg mesa peradi
Zahtjev za potporu se podnosi Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na Obrascu Zahtjev za Mjeru 1 Potpora za gubitke zbog prisilnog smrzavanja mesa peradi i pada prodaje svježeg mesa peradi.

Podnositelj je dužan dostaviti ispisani i ovjereni Zahtjev na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10 000 Zagreb, s naznakom: „Program potpore sektoru peradarstva zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19“.

VAŽNO: Uz Zahtjev je prilikom podnošenja potrebno priložiti svu potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na subjekt koji podnosi Zahtjev za potporu.
  1. Potpisana i ovjerena Izjava iz Priloga I. Pravilnika – OBVEZNA ZA SVE PODNOSITELJE
  2. Preslika Referentne stranice Godišnjeg financijskog izvještaja poduzetnika za 2019. godinu – OBVEZNA ZA SVE PODNOSITELJE
  3. Popunjena i ovjerena Izjava da nemaju poslovnih subjekata koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima, a podnijeli su Zahtjev – OBVEZNA ZA SVE PODNOSITELJE
Obrazac Zahtjeva za Mjeru 1 i obrazac Izjave pod točkom 3. objavljeni su na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (www.apprrr.hr).

MJERA 2 – Potpora za gubitke zbog poteškoća u plasmanu jaja A klase
Zahtjev za potporu podnosi se Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju putem AGRONET zaštićene mrežne aplikacije Agencije za plaćanja izravno ili u podružnicama Agencije za plaćanja. 

Po podnošenju Zahtjeva putem AGRONET-a podnositelj je dužan dostaviti ispisani i ovjereni Zahtjev na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10 000 Zagreb, s naznakom: „Program potpore sektoru peradarstva zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19“.

VAŽNO: Uz Zahtjev potrebno je prilikom podnošenja priložiti svu potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na subjekt koji podnosi Zahtjev za potporu.
  1. Potpisana i ovjerena Izjava iz Priloga I. Pravilnika – OBVEZNA ZA SVE PODNOSITELJE
  2. Preslika Referentne stranice Godišnjeg financijskog izvještaja poduzetnika za 2019. godinu – OBVEZNA ZA SVE PRAVNE OSOBE
  3. Popunjena i ovjerena Izjava da nemaju poslovnih subjekata koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima, a podnijeli su Zahtjev – OBVEZNA ZA SVE PODNOSITELJE

Obrazac Izjave pod točkom 3. objavljen je na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (www.apprrr.hr).

Navedeni paket pomoći peradarskom sektoru  ima za cilj sanirati gubitke nastale zbog tržišnih poremećaja plasiranja svježeg mesa peradi i konzumnih jaja A klase uslijed pojave pandemije COVID-19.

Za eventualne dodatne informacije molimo kontaktirati Voditeljicu Službe za upravljanje registrima životinja, Zrinku Mioč (kontakt: tel. 01/ 3903 158 , mail: zrinka.mioc@mps.hr).

Pisane vijesti