Započela provedba mjera eradikacije stabala zaraženih štetnim organizmom Anoplophora chinensis

Slika /slike/Priopcenja/sdhfcgl_fdhgk.png
Na području Jankolovice (Biograd na Moru)  u Zadarskoj županiji u ponedjeljak, 27. ožujka 2023. godine, započela je sveobuhvatna provedba mjera eradikacije koje imaju za cilj spriječiti širenje jednog od najopasnijih karanteniskih štetnih organizama – azijske strizibube Anoplophora chinensis.

Moramo naglasiti kako se ovdje radi o karantenskom štetnom organizmu koji pripada skupini polifagnih štetnih organizama, a od drveća su najviše ugroženi javor, pitomi kesten, joha, breza, grab, citrusi, drijenak, lijeska, dunjarice, glog, bukva, lagerstremija, jabuka, platana, topola, lovorvišnjakruška, ruža, vrba, brijest i druge vrste kao što su hrast, smokva, borovnice, melija.

Azijska strizibuba prvi je put utvrđena u Republici Hrvatskoj 2007. godine. Od tada se sporadično pojavljuje u vrtovima i okućnicama na području Grada Biograda na Moru, Turnju i Sv. Filipu i Jakovu te u Rugvici.

Od privih pozitivnih nalaza na području Republike Hrvatske redovito su se provodile sve aktivnosti kako bi se spriječilo širenje ovog štetnog organizma, što je uključivalo provođenje mjera krčenja, uspostavljanje demarkiranih područja i provedbu nadzora.

Tijekom provedbe nadzora na području Jankolovice (Biograd na Moru) uočeno je daljnje širenje ovog štetnog organizma. Kako bi se zaustavilo širenje ovog štetnog organizma na području Jankolovice, Ministarstvo poljoprivrede je uz suradnju i pomoć nadležnih tijela, javnih institucija i jedinice lokalne samouprave dana, 27. ožujka 2023. godine započelo sa sveobuhvatnom provedbom mjera eradikacije.

U sklopu provedbe mjera ukloniti će se 220 stabala domaćina predmetnog štetnog organizma, s nadzemnim i podzemnim dijelom i to: 148 topola (Populus sp.), 36 platana (Platanus sp.), 7 smokvi (Ficus carica) i 29 dudova (Morus L.). Stabla koja trebaju biti uklonjena nalaze se neposredno uz glavnu prometnicu koja povezuje grad Biograd na Moru s Autocestom A1.

Mjere eradikacije se povode poštujući stroge odredbe zaštite prirode i program Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Natura 2000 kojemu je za cilj očuvanje staništa na kojem se gnijezdi zlatovrana (Coracias garrulus).
Očekivano vrijeme trajanja provedbe mjera je od 27. ožujka do 7. travnja 2023. godine. U tom periodu mogući su prekidi prometa na dionici Državne ceste 503.
 

Pisane vijesti