Zakon o lovstvu poslan u Hrvatski sabor

Slika /arhiva/datastore/imagestore/780x400/780x400_1503493429jamie-street-141222.jpg

Na današnjoj sjednici Vlade Republike Hrvatske prihvaćen je Nacrt prijedloga zakona o lovstvu te je upućen Saboru u proceduru donošenja.

„Stoljetnu tradiciju lovstva u Republici Hrvatskoj, broju divljači koji danas imamo kao i raznolikost flore i faune u našim šumama možemo zahvaliti, između ostalog, i lovačkim društvima koja savjesno i predano brinu o više od tisuću lovišta u Hrvatskoj. No, svi zajedno moramo voditi brigu i o onoj divljači koja radi određenu materijalnu štetu na javnoj i privatnoj imovini. Ovaj propis omogućava optimalno rješenje problema divljači u svrhu zaštite ljudi i imovine uz maksimalnu zaštitu populacije divljači i racionalno gospodarenje resursima koje imamo. Decentralizacija nadzora i upravljanja lovištima koja je zakonom predložena omogućit će bolje upravljanje koje će biti usklađeno sa stanjem i potrebama određenog područja.“

– izjavio je ministar Tomislav Tolušić.

Novopredloženim zakonskim rješenjima stvaraju se pretpostavke za uvođenje više reda u lovstvu. Počevši od  kvalitetnijeg gospodarenja lovištima, kroz uzgoj, zaštitu i prometovanje divljači preko uporabe lovačkog oružja, do uređivanja odnosa između lovoovlaštenika i davatelja prava lova.

Nadalje, novi zakon utemeljuje i pretpostavke za jači razvoj lovnog turizma, oživljavanje lovačkih običaja i tradicije, te djelotvornije uključenje lovaca i njihovih udruženja u razvoj i unapređenje lovstva kao značajne gospodarske grane Republike Hrvatske.

Novost predložena zakonom je mogućnost osnivanja privatnih lovišta površine od 500 ha neprekinutog zemljišta jednog vlasnika, kao i osnivanje privatnog lovišta spajanjem zemljišta više vlasnika, ako svaki od vlasnika posjeduje površinu koja nije manja od 500 ha i koja zajedno čine neprekinutu cjelinu.

Zbog lakše, cjelovitije i brže provedbe zakona u dijelu sprječavanja šteta na divljači i šteta od divljači na poljoprivrednim kulturama, jedinicama područne (regionalne) samouprave Prijedlogom zakona osigurana je mogućnost: rješenjem zabraniti lov pojedine vrste divljači, dopustiti provedbu sanitarnog ili redukcijskog odstrjela, donijeti rješenje o smanjenju brojnog stanja pojedine vrste divljači koja ugrožava zdravlje ljudi, stoke, druge divljači, drugih životinjskih vrsta ili čini drugu štetu, donijeti rješenje o smanjenju brojnog stanja pojedinih ptica radi sprječavanja ozbiljne štete na ribnjacima i vodama.

Dodatno, vrsta veliki vranac (Phalacrocorax carbo sinensis) uvrštava se na popis vrsta koje se smatraju divljači.

Zakon također kvalitetnije uređuje sprječavanje šteta od divljači u prometu i na poljoprivrednim površinama jer sve sudionike stavlja u ravnopravan položaj s jasnije određenim pravima i obvezama. Dosadašnje zakonsko rješenje nije na zadovoljavajući način reguliralo problematiku te naravi što je i radi neujednačene sudske prakse u pravilu rezultiralo dugotrajnim sudskim procesima koji su za posljedicu imali blokadu i likvidaciju lovačkih udruga.

Također, Ministarstvo poljoprivrede je s ciljem izbjegavanja vođenja dugotrajnih sudskih postupaka, predloženim izmjenama raspodjele sredstava prikupljenih od naknada za koncesije i zakupe prava lova Prijedlogom zakona omogućilo osiguranje financijskih sredstava za osiguravanje lovišta i financiranje istoga.Stranica