Zakon o drvenastim kulturama kratkih ophodnji sljedeći tjedan stupa na snagu

Slika /arhiva/datastore/imagestore/780x400/780x400_1515677279birch-2939159_1920.jpg

Hrvatski sabor je u petak, 2. veljače 2017. godine usvojio Zakon o drvenastim kulturama kratkih ophodnji koji je 14. veljače 2018. godine objavljen u Narodnim novinama broj 15/2018, a stupa na snagu osam dana od dana objave.

Zakonom o drvenastim kulturama kratkih ophodnji po prvi puta reguliramo osnivanje, način uzgoja i korištenje drvenastih kulturi kratkih ophodnji i definiramo zemljišta na kojima se mogu uzgajati.

Kulture kratkih ophodnji su brzorastuće vrste drveća koje se uzgajaju radi ostvarenja visokih prinosa biomase u kratkom razdoblju (npr. topole, vrba, joha, jasen, breza, bagrem, paulovnija i sl.), a Zakonom želimo potaknuti proizvodnju biomase iz takvih kultura i drugih biljnih vrsta pogodnih za proizvodnju biomase - kao obnovljivog i ekološki prihvatljivog energenta.

Biomasa igra ključnu ulogu među obnovljivim izvorima energije, a u budućnosti se očekuje velik porast potražnje za drvom kao energentom za grijanje i za električnu energiju. S druge strane, drvenaste kulture kratkih ophodnji pomažu poboljšati kvalitetu vode, pružaju usluge ekosustava (lov, pčelarstvo, opskrba vodom, zaštita od požara), sprječavaju eroziju, ali i ublažavaju klimatske promjene zbog skladištenja ugljikovog dioksida.

Kulture kratkih ophodnji mogu se uzgajati na šumskom zemljištu, poljoprivrednom zemljištu vrednovanom kao ostalo poljoprivredno zemljište (PŠ) i ostalom obradivom poljoprivrednom zemljištu (P3) koje je zaraslo višegodišnjim raslinjem. Ostalo poljoprivredno zemljište i ostalo obradivo poljoprivredno zemljište na kojima se uzgajaju kulture kratkih ophodnji moraju se po isteku 20 godina vratiti u namjenu poljoprivredne proizvodnje, no moguće je, uz određene uvjete, produljiti uzgoj na dodatnih 20 godina.

„Zakon o drvenastim kulturama kratkih ophodnji prvi je takav propis u Hrvatskoj, a njegova primjena aktivirat će zemljišta koja nisu pogodna za proizvodnju hrane, a sada su zapuštena. Ovime razvijamo potencijal poljoprivrednog i šumskog zemljišta jer ćemo dodatno angažirati šumska zemljišta kao resurs koji će osigurati novu dodanu vrijednost i otvaranje novih radnih mjesta. Tamo gdje je korov i šikara narast će kulture od kojih ćemo proizvoditi energiju i čuvati naš okoliš. Zakonom se približavamo standardima udjela proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, a očekujemo da će uzgoj kultura kratkih ophodnji potaknuti samozapošljavanje i zapošljavanje u ruralnim područjima.“

izjavio je ministar Tomislav Tolušić.Stranica