Zaključci 3. Hrvatskog ruralnog parlamenta

  • Slika /slike/Priopcenja/01-145.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
Donošenjem deklaracije i zaključaka terenskih radionica završen je 3. Hrvatski ruralni parlament koji su organizirali Ministarstva poljoprivrede i Hrvatska mreža za ruralni razvoj. Na skupu je sudjelovalo više od 300 predstavnika LAG-ova i udruga koje se bave ruralnim razvojem, stručnih i znanstvenih organizacija, predstavnici ministarstava i državnih upravnih tijela, jedinica lokalne samouprave, poduzetnika, poljoprivrednih proizvođača, obrtnika i drugih dionika ruralnog prostora.
 
Tema ovogodišnjeg parlamenta bila je „Pametna sela“ te kako hrvatska sela dovesti do tog statusa. Svi smo svjesni činjenice da bez pametnog upravljanja, digitalizacije, prometnog i infrastrukturnog povezivanja, održivog razvoja, udruživanja te očuvanja prirodnih resursa uz brigu o okolišu nema niti pametnih sela, niti njihovih budućih naraštaja koji će ostati u ruralnim krajevima. Kroz 10 terenskih radionica sudionici su mogli dobiti uvid u razmišljanja predavača iz državnog, privatnog i javnog sektora o načinu postizanja ciljeva kojima bi hrvatska sela postala pametna sela. Sudionici ruralnog parlamenta svoj dodatni doprinos dali su i kroz anketne upitnike putem Sli.do aplikacije koja se koristila kao analitički alat tijekom cijelog trajanja parlamenta.
 
Tijekom terenskih radionica doneseni su zaključci koji će se koristiti kao smjerokaz za programiranje u novom programskom razdoblju 2021. - 2027. Zaključci su između ostalog da su lokalna partnerstva i inicijative „bottom-up“ pristupa uz institucionalnu integralnu međusektorsku podršku temelj održivog ruralnog razvoja. Ograničenost resursa obvezuje nas na djelovanje bez nanošenja štete prirodnim izvorima i okolišu, jer je upravo zaštita prirode ključ održive poljoprivrede. Digitalizacija sela predstavljanjem novih servisa i usluga doprinijeti će boljoj ravnoteži gospodarskog i socijalnog kapitala, a samim time i kvaliteti života stanovnika u ruralnom području. Povezano s tim, iskorak u prevladavanju prometne izoliranosti ruralnih krajeva, posebice otoka, korištenjem modernih tehnologija poput digitalnih aplikacija, „car-sharing“' i „car-pooling“ usluga, uz neizostavnu institucionalnu podršku ulaganjima u infrastrukturu i javni prijevoz, pomoći će u stvaranju privlačnih uvjeta u preraspodjeli životnog prostora u Hrvatskoj.
 
Uz navedeno, ulagat će se dodatni napori u edukaciju svih aktera, kako bi poljoprivrednici svojim kreativnim idejama i novim proizvodima dodane vrijednosti postali poduzetnici u punom smislu riječi te kako bi udruživanjem nastupali na unutarnjem tržištu i iskoristili njegove prednosti. Prijenos znanja, učenje na primjerima dobre prakse i kontinuirana suradnja stvaraju pretpostavke za ostanak ljudi u ruralnim krajevima.
 
Neizostavno i kontinuirano jačanje suradnje lokalnih, regionalnih i nacionalnih tijela, kao i umrežavanje i međusobno povezivanje poljoprivrednika, uz pomoć modernih tehnologija i održivog upravljanja prirodnom resursima predstavljaju cilj revitalizacije ruralnog područja, uzevši u obzir specifične karakteristike područja na kojima su locirani.
 
Ruralni parlament održao se od 20. do 23. svibnja u Vodicama i Tisnom.  
 
Detaljniji zaključci i prezentacije dostupni su na stranici http://ruralniparlament.com/
 
 

 
 

Pisane vijesti